Idioms thông dụng chủ đề Clothes trong IELTS Speaking

Cung cấp các Idioms thông dụng chủ đề Clothes và cách trả lời IELTS Speaking Part 1, 2, 3 chi tiết cụ thể. IELTS Speaking Sample cả 3 phần.
Published on
ZIM Academy

Tác giả

idioms-thong-dung-chu-de-clothes-trong-ielts-speaking

Lexical Resource – Từ vựng là trong các tiêu chí quan trọng trong bài thi IELTS Speaking. Do đó, để giúp thí sinh có thể mở rộng từ vựng và có một bài nói tự nhiên hơn, bài viết dưới đây sẽ cung cấp các Idioms thông dụng chủ đề Clothes và cách trả lời IELTS Speaking Part 1,2 và 3.

Đọc thêm: Idiomatic Expressions là gì? Ứng dụng trong bài thi IELTS Speaking

Các Idioms thông dụng chủ đề Clothes

Have an eye for fashion

 1. Nghĩa: Có sở thích, năng khiếu về thời trang

 2. Ví dụ: I don’t have an eye for fashion so I always ask for recommendations from my friends.(Tôi không năng khiếu về thời trang nên tôi luôn hỏi ý kiến từ bạn bè.)

To be dressed up to the nines

 1. Nghĩa: mặc quần áo rất phong cách và thời trang, thường cho một mục đích hoặc dịp cụ thể

 2. Ví dụ: All visitors are dressed up to the nines for the party. (Tất cả người tham dự ăn mặc rất thời trang cho bữa tiệc)

To be dressed to kill

 1. Nghĩa: Cụm từ dùng để chỉ việc mặc quần áo rất thời trang để được nổi bật và gây chú ý.

 2. Ví dụ: The singer is dressed to kill because she is going to receive one of the most important awards in her career. (Người ca sỹ ăn mặc rất thời trang vì cô ấy chuẩn bị nhận một trong những giải thưởng quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô ấy)

From head to toe

 1. Nghĩa: Từ đầu đến chân, bao phủ toàn bộ cơ thể

 2. Ví dụ: When going to a meeting, I always try to look good from head to toe. (Khi đến một buổi họp, tôi luôn cố gắng trông thật đẹp từ đầu đến chân)

Fit like a glove

 1. Nghĩa: Phù hợp, có kích thước và hình dạng hoàn hảo với một người nào đó

 2. Ví dụ: To look good, I think that people shouldn’t choose clothes that are too big or too small, they need to fit like a glove. (Để trông đẹp, tôi nghĩ rằng mọi người không nên chọn quần áo quá lớn hoặc quá nhỏ, chúng cần phải thật vừa vặn.)

Mix and match

 1. Nghĩa: chọn những thứ khác nhau như quần áo, phong cách, ý tưởng và ghép chúng lại với nhau

 2. Ví dụ: Jeans are so popular because it can easily mix and match with other kinds of clothes (Quần jean rất phổ biến vì nó có thể dễ dàng kết hợp với các loại quần áo khác)

To be all the rage

 1. Nghĩa: rất phổ biến tại một thời điểm cụ thể

 2. Ví dụ: Tiktok is all the rage right now. (Tiktok bây giờ đang rất thịnh hành)

Cost an arm and a leg

 1. Nghĩa: Rất đắt tiền

 2. Ví dụ: Even though Gucci clothes costs an arm and a leg, I still hope that I can own some in the near future. (Mặc dù những bộ quần áo của Gucci có giá rất đặt, tôi vẫn hy vọng rằng tôi có thể sở hữu một vài bộ trong tương lai gần.)

Can’t take someone’s eyes off something/ someone

 1. Nghĩa: Không thể ngừng nhìn ai đó hoặc một cái gì đó

 2. Ví dụ: That dress is marvelous, I can’t take my eyes off it. (Chiếc váy đó thật tuyệt vời, tôi không thể rời mắt khỏi nó.)

Can’t judge a book by its cover

 1. Nghĩa: không thể biết một cái gì đó hoặc một người nào đó như thế nào bằng cách chỉ nhìn vào bề ngoài của người đó hoặc sự vật, đừng trông mặt mà bắt hình dong

 2. Ví dụ: He seems to dress untidily, but you can’t judge a book by its cover, he is the manager of the biggest company in this region. (Anh ấy có vẻ ăn mặc lôi thôi, nhưng bạn không thể trông mặt mà bắt hình dong, anh ấy là giám đốc của một công ty lớn nhất trong khu vực này.)

Ứng dụng các Idioms thông dụng chủ đề Clothes vào cách trả lời IELTS Speaking

Cách trả lời IELTS Speaking Part 1

Question 1: Do you enjoy buying clothes?

Answer 1: Well, I’m addicted to fashion and I am usually dressed up to the nines whenever I go out. I don’t feel comfortable if don’t look good from head to toe.

(Chà, tôi rất thích thời trang và tôi thường ăn mặc rất đẹp mỗi khi ra ngoài. Tôi không cảm thấy thoải mái nếu trông không đẹp từ đầu đến chân.)

Answer 2: I really enjoy the feeling when going shopping but I don’t have an eye for fashion so I have to go with my friends, who can give me valuable advices.

(Tôi thực sự tận hưởng cảm giác khi đi mua sắm nhưng tôi không năng khiếu về thời trang nên tôi phải đi cùng bạn bè, những người có thể cho tôi những lời khuyên có giá trị.)

Question 2: What type of clothes do you like to wear?

Answer 1: I just prefer casual clothes, which make me feel comfortable and flexible on any occasions. I usually wear T-shirts because I can easily mix and match with other types of clothes.

(Tôi chỉ thích trang phục bình dị, chúng giúp tôi cảm thấy thoải mái và linh hoạt trong bất kỳ dịp nào. Tôi thường mặc áo phông vì tôi có thể dễ dàng kết hợp chúng với các loại quần áo khác.)

Answer 2: I can wear any kinds of clothes as long as they fit like a glove. I wear a pair of jeans and a T-shirt on a daily basis, but I am also willing to be dressed to kill on special occasions.

(Tôi có thể mặc bất kỳ loại quần áo nào miễn là chúng trông vừa vặn. Tôi thường mặc quần jean và áo phông hàng ngày, nhưng tôi cũng sẵn sàng ăn mặc thật nỏi bật trong những dịp đặc biệt.)

Question 3: Do you wear different types of clothes now compared to 10 years ago?

Answer 1: Well, there are not many differences between the clothes that I wear nowadays with that of about 10 years ago because I am not always on trend. I just prefer casual clothes which can fit as a glove.

(Chà, không có nhiều sự khác biệt giữa trang phục tôi mặc hiện nay với trang phục của khoảng 10 năm trước vì tôi không phải lúc nào cũng bắt kịp xu hướng. Tôi thích những bộ quần áo bình dị, vừa vặn với bản thân mình.)

Answer 2: Definitely! I always try to be on the trend so I have changed my style a lot. I remember that 10 years ago, I love wearing flared jeans, which were all the rage at that time, but now, I tend to wear dresses and skirts to make me feel more girly.

(Chắc chắn rồi! Tôi luôn cố gắng đi theo xu hướng vì vậy tôi đã thay đổi phong cách của mình rất nhiều. Tôi nhớ rằng 10 năm trước, tôi thích mặc quần jean ống loe, thời điểm đó chúng rất thịnh hành, nhưng bây giờ, tôi có xu hướng mặc đấm và váy để khiến mình trở nên nữ tính hơn.)

Cách trả lời IELTS Speaking Part 2

 Describe a piece of clothing that you like wearing. You should say

 1. what the item of clothing is

 2. where and when you bought it 

 3. when you wear it

 4. and explain why you like wearing it.

So today I’m going to talk about my pair of Nike shoes that I bought a few months ago, I don’t exactly remember its name but I just remember it is white.

At that time, I wanted to buy a pair of shoes which can help me easily mix and match with other kinds of clothes to make me feel both fashionable and comfortable when going to school. I have to admit that I don’t really have an eye for fashion so I had to ask for recommendations from my friends and they suggested that I should buy a pair of white Nike shoes. 

They took me to the Nike store at Bitexco, one of the most famous shopping centers in Ho Chi Minh City. At the time I saw that pair of shoes, I couldn’t take my eyes off it. It is both simple and elegant! I decided to buy it right away even though, to me, it costs an arm and a leg.

When wearing this pair of shoes, I find it worth the price because it can help me create a stylish look. It is so versatile that I can mix and match it with any kinds of clothes, from jeans to dresses so since I had this pair of shoes, I could have saved tonnes of time thinking about what to wear every day.

Cách trả lời IELTS Speaking Part 3

Question: Can clothing tell you much about a person?

Answer: Well… I don’t think so! I agree that by looking at the outfit, we can make some general judgments about a person. For example, if a person wears clothes from luxury brands from head to toe, he or she can come from a rich family. However, some millionaires like Steve Jobs or Mark Zuckerberg, their outfits are quite simple, so we can’t judge a book by its cover!

(Chà… tôi không nghĩ vậy! Tôi đồng ý rằng bằng cách nhìn vào trang phục, chúng ta có thể đưa ra một số đánh giá chung chung về một người. Ví dụ, nếu một người mặc quần áo của các nhãn hiệu xa xỉ từ đầu đến chân, người đó có thể đến từ một gia đình giàu có. Tuy nhiên, với một số triệu phú như Steve Jobs hay Mark Zuckerberg, trang phục của họ khá đơn giản, vì vậy chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong!)

Question: What factors do you think affect the clothes we choose to wear?

Answer: Actually, there are many criteria that affect the clothes we wear such as the seasons or the amount of income. To be specific, in the winter people tend to wear sweaters or coats, while in the summer, shorts or tank tops are preferable. Besides, rich families tend to buy fashionable clothes, which can cost an arm and a leg, while in low-income families, they would buy spend money on more casual clothes.

(Trên thực tế, có rất nhiều tiêu chí ảnh hưởng đến quần áo chúng ta mặc như theo mùa hoặc số tiền thu nhập. Cụ thể, vào mùa đông, mọi người có xu hướng mặc áo len hoặc áo khoác, trong khi vào mùa hè, quần short hoặc áo ba lỗ được ưu tiên hơn. Bên cạnh đó, các gia đình giàu có xu hướng mua quần áo thời trang và đắt tiền, trong khi ở các gia đình có thu nhập thấp, họ chi tiền mua quần áo bình dị hơn.)

Question: How have clothes fashions changed in your country over the last few decades? 

Answer: Vietnamese culture has been changing a lot over the last few decades, which leads to significant changes in fashion. In the past, people can wear traditional clothes like aodai on a daily basis. However, people nowadays just wear them on traditional festivals and on normal days, jeans, T-shirts and dresses are all the rage because they make people feel more comfortable.

(Văn hóa Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong vài thập kỷ qua, dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong thời trang. Trong quá khứ, mọi người có thể mặc quần áo truyền thống như Áo Dài hàng ngày. Tuy nhiên, ngày nay người ta chỉ mặc chúng vào những dịp lễ hội truyền thống còn những ngày bình thường thì quần jean, áo phông, đầm thì được ưa chuộng vì chúng khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn.)

Tổng kết

Qua bài viết này, tác giả hy vọng người đọc có thể nhận ra được tầm quan trọng của việc sử dụng các cụm Idioms. Cũng như ghi nhớ được các Idioms thông dụng chủ đề Clothes, và có thể áp dụng vào cách trả lời IELTS Speaking một cách chính xác và hiệu quả. Từ đó, thí sinh có thể nâng cao điểm Lexical Resource (Từ vựng) nói riêng và cả điểm cho bài thi IELTS Speaking nói chung.

Huỳnh Nguyễn Thảo Nhung

0 Bình luận
(0)