IELTS Listening Part 3 - Các dạng câu hỏi và phương pháp tiếp cận

IELTS Listening là một trong bốn kỹ năng của bài thi, bên cạnh Reading, Writing và Speaking. Bài nghe kéo dài trong khoảng thời gian 30 phút và các thí sinh sẽ phải trả lời tổng số 40 câu hỏi, được chia ra làm 4 phần khác nhau. Trong đó, Listening Part 3 thường được xem là phần câu hỏi khó trong bài thi kỹ năng này.
ielts listening part 3 cac dang cau hoi va phuong phap tiep can

Key Takeaways

Chiến lược làm bài IELTS Listening Part 3:

Trước khi nghe:

 • Xác định dạng câu hỏi

 • Đọc lướt các câu hỏi và gạch chân dưới các từ khóa quan trọng

Trong khi nghe:

 • Đoán câu trả lời

 • Hiểu được bản chất của bài thi Listening Part 3

 • Nhận diện các yếu tố gây nhiễu

 • Nhận diện thông tin được paraphrase

 • Tạo ghi chú trong trường hợp chưa nghe ra đáp án

Sau khi nghe:

 • Kiểm tra lại các đáp án đã chọn/ điền.

 •  Kiểm tra phần ghi chú đối với các câu chưa nghe được để đưa ra đáp án phù hợp nhất 

Giới thiệu về bài nghe IELTS Listening Part 3

Về mặt ngữ cảnh, Listening Part 3 sẽ là một cuộc trò chuyện giữa tối đa bốn người diễn ra trong môi trường giáo dục, đào tạo với chủ đề thảo luận tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn. Do đó, đây thường là cuộc nói chuyện mang tính chất học thuật.

Ví dụ:

 • Thảo luận giữa giáo sư và sinh viên về dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học

 • Thảo luận giữa các học sinh, sinh viên về bài tập nhóm/ phương pháp nghiên cứu

Đáng chú ý là, trong quá trình này, các câu hỏi và ý kiến tranh luận sẽ liên tiếp được đặt ra, điều này yêu cầu thí sinh phải luôn tập trung để nghe hiểu toàn bộ đoạn thông tin.

Xem thêm: Các dạng bài Listening IELTS thường gặp

Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Listening Part 3

Completion - Điền từ vào ghi chú/ bảng/ đoạn văn/ quy trình

Trong dạng bài Completion, thí sinh cần điền vào khoảng trống một phần thông tin nghe được từ audio để hoàn thành đoạn bảng biểu / bài tóm tắt ngắn cho trước. So với Part 1 IELTS Listening và part 2 thì part 3 sẽ có tốc độ nhanh hơn và có khá nhiều bẫy gây nhiễu thông tin hơn. Dạng bài Completion ở part 3 đòi hỏi thí sinh khả năng nghe hiểu và chắt lọc những ý chính trong bài nghe.

Dạng Completion sẽ phân ra thành những loại như sau:

 • Form completion - Điền từ vào mẫu đơn

Thông tin cần điền vào thường sẽ liên quan đến các thông tin cá nhân như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, …

part 3 listening ielts

 • Note completion - Điền từ vào ghi chú

Thí sinh cần điền các thông tin còn thiếu trong một bài tóm tắt ngắn về một bài giảng hoặc hội thoại.

ielts listening part 3

 • Table completion - Điền từ vào bảng biểu

Các thông tin cần điền sẽ liên quan đến các đề mục rõ ràng như: nơi chốn, thời gian, giá cả, …

listening part 3

 • Flow - chart completion - Điền từ vào quy trình

Điền các thông tin còn thiếu vào một quy trình theo thứ tự biểu hiện bằng các mũi tên.

part 3 ielts listening

 • Diagram completion - Điền từ vào sơ đồ

Điền các thông tin còn thiếu vào sơ đồ miêu tả chu trình vận hành của một loại máy móc.

listening part 3 ielts

Xem thêm: IELTS Listening Part 4

Multiple Choice - Câu hỏi trắc nghiệm

Đây là dạng câu hỏi phổ biến nhất trong đề thi IELTS Listening. Dạng câu hỏi này sẽ đánh giá một loạt các kỹ năng nghe hiểu của thí sinh, từ nghe hiểu chi tiết đến nghe hiểu ý chính. Ngoài các câu hỏi multiple choice cơ bản (chọn 1 phương án trong 3 hoặc 4 phương án có sẵn), thí sinh còn sẽ gặp dạng bài multiple choice chọn nhiều hơn 1 phương án.

Sự khó khăn của dạng bài này nằm ở số lượng lớn thông tin, so sánh giữa các đáp án cũng như tổ hợp paraphrasing xuất hiện trong bài nghe.

Multiple Choice part 3 listening ieltsDạng Multiple Choice chọn 1 phương án trong 3 phương án

Dạng Multiple Choice ielts listening part 3Dạng Multiple Choice chọn nhiều hơn 1 phương án

Matching information – Nối thông tin

Dạng bài này yêu cầu thí sinh nối thông tin trong câu hỏi với các phương án cho trước, số phương án có thể nhiều hơn hoặc ít hơn so với số câu nên trong nhiều trường hợp, một phương án có thể được dùng để trả lời nhiều lần (số phương án ít hơn số câu hỏi) hoặc có thể không dùng để trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào (số phương án nhiều hơn số câu hỏi). 

Dạng bài này đánh giá kỹ năng theo dõi cuộc hội thoại và xác định mối liên hệ giữa các dữ liệu trong bài nghe.

Matching information listening ielts part 3Dạng bài Matching với số phương án ít hơn số câu hỏi

Dạng bài Matching part 3 ielts listeningDạng bài Matching với số phương án nhiều hơn số câu hỏi

Short answer Questions – Trả lời câu hỏi

Dạng bài này yêu cầu thí sinh cung cấp câu trả lời ngắn chính xác cho một câu hỏi trong đề bài. Dạng câu hỏi này đánh giá kỹ năng lắng nghe các thông tin cụ thể của thí sinh.

Short answer Questions ielts listening part 3

Chiến lược làm bài Part 3 IELTS Listening

Trước khi nghe

1. Xác định dạng câu hỏi:

Bước đầu tiên, thí sinh nên xác định dạng câu hỏi và lưu ý như những yêu cầu quan trọng đặt ra bởi đề bài. Những yêu cầu này có thể là yêu cầu về số lượng đáp án cần chọn hay ở dạng bài Completion sẽ là số lượng từ hoặc chữ số được phép điền.

2.Đọc lướt các câu hỏi và gạch chân dưới các từ khóa quan trọng:

Điều này sẽ đảm bảo thí sinh có thể hiểu các câu hỏi và đáp án trong bài nghe, đồng thời có định hướng trước về nội dung của bài nghe. Một lý do khác là Part 3 sẽ kiểm tra sự nghe hiểu của thí sinh nhiều hơn là vận dụng kỹ thuật Nghe lấy từ khóa hoặc thông tin riêng lẻ.

Bên cạnh đó, việc xác định từ khoá sẽ giúp thí sinh theo dõi thông tin trong bài nghe và xác định được vùng thông tin chứa đáp án. Từ khóa là những từ quyết định nội dung chính của câu đó và được dùng để xác định đoạn thông tin có chứa đáp án. Từ khóa có 2 loại:

 • Từ khóa không thể thay thế:

  • Tên riêng (VD: Boston, Bradcaster)

  • Con số (VD: 1999, 4.45)

  • Thuật ngữ (VD: herbivores, amphibian, NASA)

 • Từ khóa có thể thay thế: danh từ chung, động từ, tính từ

Trong khi nghe

1.Đoán câu trả lời:

Đối với dạng Completion hay Labelling a map/ plan, thí sinh có thể thử dự đoán loại thông tin/ loại từ cần điền vào chỗ trống. Từ cần điền có thể là: 

 • Tên riêng: tên người, tên đường, tên địa điểm

 • Con số: số đếm, ngày tháng, thời gian

 • Danh từ

 • Động từ

 • Tính từ 

 • Trạng từ 

Trong dạng câu hỏi Multiple choice, thí sinh cần phân biệt sự khác nhau giữa các phương án. Một số phương án có nội dung khá dài, vì thế thí sinh chỉ nên gạch chân điểm khác biệt giữa các phương án để dễ dàng nhận biết sự khác nhau giữa các đáp án.

2. Hiểu được bản chất của bài thi Part 3 listening:

Như đã đề cập ở phần trước, vì đây là một cuộc thảo luận nên mỗi người tham gia vào cuộc thảo luận sẽ lần lượt phát biểu ý kiến. Các ý kiến này có thể mang tính tương đồng hoặc trái ngược nhau. Ngoài ra, thí sinh cần chú ý liệu các đối tượng có đạt được sự tán thành cho mỗi ý kiến được nêu ra hay không.

3.Nhận diện các yếu tố gây nhiễu:

Trong quá trình nghe, thí sinh cần cực kỳ cẩn thận và lưu ý đến các yếu tố gây nhiễu. Các yếu tố sẽ luôn xuất hiện ở các phương án được đề cập trong bài nghe, mặc dù những phương án này không đáp ứng câu hỏi đề bài hoặc chứa một phần thông tin không liên quan đến câu hỏi
Yếu tố gây nhiễu có thể là: 

• Phương án được đưa ra sẽ thực hiện trong tương lai xa thay vì trong hiện tại 

• Phương án được đưa ra nhưng bị bác bỏ sau đó, có thể qua các dấu hiệu sau: but, however, although, yet, actually, rather than, instead, not really, …

4.Nhận diện thông tin được paraphrase:

Bài nghe thường sử dụng từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt tương đương thay vì lặp lại toàn bộ đáp án. Do đó, khi đã gạch chân các keyword trên câu hỏi và đáp án, thí sinh cũng nên dự đoán trước các từ đồng nghĩa/ cách diễn đạt khác của từ khóa.

5.Tạo ghi chú trong trường hợp chưa nghe ra đáp án:

Trong trường hợp này, thí sinh có thể ghi chú nhanh vài thông tin nghe được (tên địa điểm, ngôn ngữ chỉ hướng giúp định vị,...) để đối chiếu sau.

Sau khi nghe

 • Kiểm tra lại các đáp án đã chọn/ điền.

 • Kiểm tra phần ghi chú đối với các câu chưa nghe được để đưa ra đáp án phù hợp nhất.

Chiến lược làm bài IELTS Listening Part 3

Bài tập

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Link audio

Questions 21–30

Complete the notes below. Write no more than three words for each answer.

Questions

Novel: (21) …………………

Protagonists: Mary Lennox; Colin Craven

Time period: Early in (22) …………………

Mary moves to UK – meets Colin who thinks he’ll never be able to

(23) ………………… . They become friends.

Point of view: “Omniscient” – narrator knows all about characters’ feelings, opinions and (24) …………………

Audience: Good for children – story simple to follow

Symbols (physical items that represent (25) …………………):

 • the robin redbreast

 • (26) …………………

 • the portrait of Mistress Craven

Motifs (patterns in the story):

 • the Garden of Eden

 • secrecy – metaphorical and literal transition from 27 …………………

Themes: Connections between

 • (28) ………………… and outlook

 • (29) ………………… and well-being

 • individuals and the need for (30) …………………

Đáp án:
21. The Secret Garden

22. (the) 20th/twentieth century

23. walk

24. motivations/motivation

25. abstract ideas

26. roses

27. dark(ness) to light(ness)

28. health

29. environment

30. human companionship

Tổng kết

Như vậy, qua bài viết, tác giả đã trình bày các dạng câu hỏi cũng như phương pháp xử lý các dạng bài trong IELTS Listening Part 3. Tác giả hi vọng hy vọng người học có thể có được những kiến thức hữu ích từ bài viết và đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hỗ trợ người học trong quá trình học tập.

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833