IELTS Speaking Part 1 Puzzles | Bài mẫu kèm từ vựng

IELTS Speaking Part 1 Puzzles là chủ đề mà người học hay bắt gặp trong IELTS Speaking. Để có thể giúp cho người học có thêm kiến thức về cách triển khai ý và từ vựng, ZIM sẽ cung cấp tới người học những điều cần biết về chủ đề như dàn ý, từ vựng chủ đề và cấu trúc câu thường dùng một cách chi tiết.
Nguyễn Quỳnh Anh
20/03/2023
ielts speaking part 1 puzzles bai mau kem tu vung

Key takeaways

 1. Từ vựng IELTS Speaking Part 1 puzzles: engaging, appealing, crosswords, spice things up, opt for, rack sb’s brain, trick, let alone

 2. Một số câu hỏi liên quan đến chủ đề Puzzle:

  • Did you do puzzles in your childhood?

  • When do you do puzzles, during a trip or when you feel bored?

  • Do you like doing word puzzles or number puzzles? Which is more difficult for you?

  • Do you think it is good for old people to do puzzles?

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Puzzles

image-alt

1. Did you like puzzles when you were a child?

Well, I have to admit that puzzles were not engaging to me enough when I was a kid, so unfortunately I did not do puzzles at all, but eventually, when I grew up, I finally understood how puzzles can be appealing to people.

(Chà, tôi phải thừa nhận rằng những câu đố không đủ hấp dẫn tôi khi tôi còn là một đứa trẻ, vì vậy rất tiếc là tôi đã không giải câu đố nào cả, nhưng cuối cùng, khi lớn lên, tôi cuối cùng cũng hiểu được câu đố có thể hấp dẫn mọi người như thế nào.)

2. How often do you do puzzles?

To be honest, I often do puzzles like crosswords once a week. You know, I sometimes opt for a game that can rack my brain, like crosswords, because I want to challenge myself more.

(Thành thật mà nói, tôi thường giải các câu đố như ô chữ mỗi tuần một lần. Bạn biết đấy, đôi khi tôi chọn một trò chơi có thể thử thách trí não của mình, chẳng hạn như trò chơi ô chữ, vì tôi muốn thử thách bản thân nhiều hơn.)

3. What type of puzzles do you enjoy doing?

There are a lot of types for puzzle, such as word puzzle and number puzzle. However, I find word puzzles to be way easier than number puzzles, so I would say I enjoy the former more than the latter. You know, number puzzles are harder to figure out from my perspective, and I don’t really understand the trick to this game, let alone solve it.

(Có rất nhiều loại câu đố, chẳng hạn như câu đố chữ và câu đố số. Tuy nhiên, tôi thấy câu đố chữ dễ hơn nhiều so với câu đố số, vì vậy tôi có thể nói rằng tôi thích câu đố trước hơn câu đố sau. Bạn biết đấy, các câu đố về số khó giải hơn theo quan điểm của tôi và tôi thực sự không hiểu mẹo của trò chơi này chứ đừng nói đến việc giải nó.)

4. Do you think it is good for children to do puzzles?

Absolutely! Because when youngsters do puzzles, then it could bring a lot of benefits to those people. For example, it could improve their memorization ability and possibly their critical thinking sense.

(Tuyệt đối! Bởi vì khi các bạn trẻ giải đố thì nó có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho những người đó. Ví dụ, nó có thể cải thiện khả năng ghi nhớ và có thể là khả năng tư duy phản biện của họ.)

5. Are puzzles nowadays different from puzzles in the past?

I don’t think Puzzles has made any significant changes. Perhaps it has been expanded to a greater variety of games, but the core thing hasn’t changed, such as the way it racks our brains.

(Tôi không nghĩ Puzzles đã thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Có lẽ nó đã được mở rộng thành nhiều trò chơi hơn, nhưng điều cốt lõi vẫn không thay đổi, chẳng hạn như cách nó tấn công bộ não của chúng ta.)

Một số từ vựng liên quan đến chủ đề Puzzles

Dưới đây là một số từ vựng về chủ đề: IELTS Speaking part 1 Puzzles sẽ giới thiệu tới người học.

 • Engaging (a) /ɪnˈɡeɪʤɪŋ/: hấp dẫn

Ví dụ: That concert wasn’t engaging enough for me to the point that I left it early. (Buổi biểu diễn đó không đủ hấp dẫn đối với tôi đến mức tôi phải rời buổi biểu diễn sớm.)

 • Appealing (a) /əˈpiːlɪŋ/ : hấp dẫn, gây hứng thú

Ví dụ: That music is appealing, and it really soothes my mind. ( m nhạc đó thật hấp dẫn, và nó thực sự xoa dịu tâm trí tôi.)

 • Crosswords (n) /ˈkrɒswɜːdz/: trò chơi ô chữ

Ví dụ: Crosswords are a really fun activity to do with friends and family. (Trò chơi ô chữ là một hoạt động thực sự thú vị để làm với bạn bè và gia đình.)

 • Spice things up (phrase) /spaɪs θɪŋz ʌp/: thêm gia vị (tức khiến một cái gì đó trở nên thú vị hơn)

Ví dụ: Let’s spice things up with some music, shall we? (Chúng ta hãy thêm chút gia vị bằng âm nhạc nhé?)

 • Opt for (phrase) /ɒpt fɔː/: lựa chọn một cái gì đó

Ví dụ:Sometimes I want to opt for something challenging, for example, a financial boardgame like monopoly. (Đôi khi tôi muốn tham gia một trò chơi nào đó có tính thách thức, chẳng hạn như trò chơi cờ bàn về tài chính như Monopoly chẳng hạn).

 • Rack sb’s brains (phrase) /ræk sb's breɪnz/: phải suy nghĩ nhiều về một cái gì đó

Ví dụ:A financial boardgame like monopoly racks my brain up because it requires logical thinking and money management. (Một trò chơi board game về tài chính như Monopoly làm tôi căng não vì nó đòi hỏi tư duy và quản lý tiền bạc.)

 • Trick (n) /trɪk/: mẹo

Ví dụ: The trick to playing chess is simply to play more, so you can eventually figure out your own approach. (Mẹo để chơi cờ đơn giản là chơi nhiều hơn, để cuối cùng bạn có thể tìm ra cách tiếp cận của riêng mình.)

 • Let alone (phrase) /lɛt əˈləʊn/: nói chi

Ví dụ: It was hard enough to solve this problem by myself, let alone helping you. (Một mình tôi giải quyết vấn đề này đã khó lắm rồi, huống chi là giúp bạn.

Đọc thêm:

Tổng kết

Trên đây là bài viết về chủ đề Puzzle trong bài thi IELTS Speaking Part 1. Thông qua bài viết trên, tác giả hy vọng người đọc có thể hiểu nghĩa và cách dùng của một số từ vựng liên quan đến topic IELTS Speaking Part 1 Puzzle. Hy vọng người học có thể vận dụng các kiến thức trong bài viết này trong quá trình học tiếng Anh một cách hiệu quả.


Tài liệu tham khảo:
"Puzzles" Success with IELTS.

Tham khảo thêm khóa học IELTS online để được trải nghiệm quá trình học tập theo nhu cầu cá nhân và giải đáp những khó khăn gặp phải.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu