Look down on nghĩa là gì? Cấu trúc và cách dùng chi tiết

Trong bài viết này, ZIM Academy sẽ làm rõ Look down on là gì và chỉ ra cấu trúc, cách sử dụng, từ đồng nghĩa/ trái nghĩa cũng như một số bài tập về cụm động từ này.
Phan Lê Khánh Duy
21/11/2022
look down on nghia la gi cau truc va cach dung chi tiet

Key takeaways

 • Người học sử dụng Look down on khi muốn thể hiện sự xem thường, khinh thường một ai đó.

 • Cấu trúc Look down on: Look down on + somebody/something.

 • Một số từ đồng nghĩa của Look down on: Disdain, Despise, Spurn, Reject, Flout, …

 • Một số từ trái nghĩa của Look down on: Approve, Esteem, Value, Think highly of, Appreciate, ….

Những cụm động từ liên quan tới từ “Look” có lẽ không còn xa lạ với người đọc, tiêu biểu như: Look forward to, Look after, Look out, Look into, vân vân. Trong đó, cấu trúc Look down on được sử dụng khá rộng rãi và thường xuyên trong giao tiếp tiếng Anh.

Look down on nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh, Look down on nghĩa là coi thường, khinh thường người khác và thể hiện bản thân giỏi hơn, tốt hơn người khác ở một khía cạnh nào đó. Cụm từ này được sử dụng khi có ý định xem nhẹ, đánh giá thấp một người nào đó kém hơn bản thân và thể hiện rõ được thái độ của người đánh giá.

Ví dụ:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

He looks down on people whose families are poor.

Anh ta coi thường những người có gia đình nghèo khó.

I wasn't as smart, so they all looked down on me.

Tôi không thông minh bằng, vì vậy tất cả họ đều coi thường tôi.

The other kids looked down on me because my parents were divorced.

Những đứa trẻ khác coi thường tôi vì bố mẹ tôi đã ly hôn.

It's hard to admit this, but deep down, I look down on people with no vision.

Thật khó để thừa nhận điều này nhưng trong sâu thẳm tôi rất coi thường những người không có tầm nhìn.

Don't look down on those clothes just because they aren't branded. Buy them if they fit you well.

Đừng coi thường những bộ quần áo đó chỉ vì chúng không có thương hiệu. Mua chúng nếu chúng vừa vặn với bạn.

Look down on nghĩa là gìCụm từ Look down on và Look down upon là hai cụm từ đồng nghĩa, chỉ khác giới từ on và upon. Hai cụm từ này có thể được dùng luân phiên, thay thế nhau trong đa số các trường hợp.

Ví dụ:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

I was looked down on for not having my own bike.

Tôi bị coi thường vì không có xe đạp của riêng mình.


I was looked down upon for not having my own bike.

Cấu trúc Look down on và cách sử dụng trong câu

Loại từ: Cụm động từ

Cấu trúc Look down on:

Look down on + Someone/ Something

Khác với phần lớn các giới từ khác đi với Look, cụm từ Look down on có thể được giải nghĩa thông qua nghĩa đen của từng từ. Cụm động từ này được cấu tạo bởi ba từ Look (Nhìn), Down (Xuống) và giới từ On ( theo sau là Someone/ Something). Từ nghĩa tiếng Việt của các từ này, người đọc có thể dễ dàng suy diễn ra nghĩa của cụm từ Look down on và ghi nhớ được lâu hơn.

Ví dụ:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Sadly, people with dark skin are often looked down on.

Đáng buồn thay, những người có làn da sẫm màu thường bị coi thường.

My teacher looks down on me because I’m a little slow.

Giáo viên của tôi coi thường tôi vì tôi hơi chậm.

Before you look down on him for his tattoos, know that they are tributes to his brother, who died in the war.

Trước khi bạn coi thường anh ấy vì những hình xăm của anh ấy, hãy biết rằng chúng được tưởng nhớ đến người anh trai đã chết trong chiến tranh của anh ấy.

The fact that those salesmen look down on us is so funny to us, because we make twice their yearly salary.

Việc những người bán hàng coi thường chúng tôi thật buồn cười vì chúng tôi kiếm gấp đôi lương một năm của họ.

Americans are looked down on by many nations for their ignorance and arrogance.

Người Mỹ bị nhiều quốc gia coi thường vì sự ngu dốt và kiêu ngạo.

My friends never look down on me, even though they are all doctors and lawyers.

Bạn bè của tôi không bao giờ coi thường tôi mặc dù họ đều là bác sĩ và luật sư.

I can’t help but look down on people who spend the majority of their time on their phones.

Tôi có thể giúp nhưng coi thường những người dành phần lớn thời gian cho điện thoại của họ.

You shouldn’t look down on manual workers for their low wages.

Bạn không nên coi thường những người lao động chân tay vì mức lương thấp của họ.

It’s a common theory that celebrities look down on ordinary people.

Có một lý thuyết phổ biến rằng những người nổi tiếng coi thường những người bình thường khác.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Look down on trong tiếng Anh

Những từ đồng nghĩa với Look down on

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Disdain

/dɪsˈdeɪn/

Khinh bỉ

Despise

/dɪsˈpaɪz/

Khinh thường

Scorn

/skɔːn/

Khinh bỉ

Sneer at

/snɪər/ /æt/

Cười đểu

Spurn

/spɜːn/

Hắt hủi

Hold in contempt

/həʊld/ /ɪn/ /kənˈtɛmpt/

Giữ trong sự khinh bỉ

Treat with contempt

/triːt/ /wɪð/ /kənˈtɛmpt/

Đối xử với sự khinh thường

Reject

/ˈriːʤɛkt/

Khinh thường

Slight

/slaɪt/

Khinh thường

Shun

/ʃʌn/

Xa lánh

Flout

/flaʊt/

Coi thường

Scoff at

/skɒf/ /æt/

Chế giễu

Make fun of

/meɪk/ /fʌn/ /ɒv/

Chế giễu

Hold in contempt

/həʊld/ /ɪn/ /kənˈtɛmpt/

Khinh bỉ

Disparage

/dɪsˈpærɪʤ/

Phỉ báng

Những từ trái nghĩa với Look down on

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Approve

/əˈpruːv/

Chấp thuận

Honor

/ˈɒnə/

Tôn vinh

Honour

/ˈɒnə/

Tôn vinh

Praise

/preɪz/

Khen

Esteem

/ɪsˈtiːm/

Kính trọng

Admire

/ədˈmaɪə/

Ngưỡng mộ

Revere

/rɪˈvɪə/

Tôn kính

Venerate

/ˈvɛnəreɪt/

Tôn kính

Value

/ˈvæljuː/

Giá trị

Respect

/rɪsˈpɛkt/

Kính trọng

Think highly of

/θɪŋk/ /ˈhaɪli/ /ɒv/

Đánh giá cao

Hold in high regard

/həʊld/ /ɪn/ /haɪ/ /rɪˈgɑːd/

Sự tôn trọng cao

Rate highly

/reɪt/ /ˈhaɪli/

Đánh giá cao

Appreciate

/əˈpriːʃɪeɪt/

Đánh giá cao

Worship

/ˈwɜːʃɪp/

Thờ cúng

Idolize

/ˈaɪdəlaɪz/

Thần tượng

Adulate

/ˈajəˌlāt/

Tôn thờ

Favour

/ˈfeɪvə/

Ủng hộ

Applaud

/əˈplɔːd/

Tán thưởng

Prize

/praɪz/

Phần thưởng

Adore

/əˈdɔː/

Yêu thích

Comment

/ˈkɒmɛnt/

Khen ngợi

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Look down on trong tiếng Anh

Bài tập vận dụng

Để kiểm tra khả năng ghi nhớ và khả năng dịch nghĩa của người học, hãy dịch những câu tiếng Việt sau đây sang tiếng Anh bằng cách sử dụng cụm động từ Look down on:

 1. Anh ấy không học đại học nên bị nhiều người ở nơi làm việc coi thường.

 2. Chính khi họ coi thường tôi, tôi mới nhận ra mình cần phải thay đổi.

 3. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi có cảm giác như mỗi lần tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy lại coi thường tôi.

 4. Coi thường người khác không phải là một hành động khiêm tốn, mà là kiêu ngạo và ích kỷ.

 5. Tôi nghĩ rằng sếp của tôi đang coi thường tôi vì ông ấy đã không giao cho tôi bất kỳ nhiệm vụ lớn nào.

Đáp án gợi ý:

 1. He didn’t go to university so he was looked down on by many people at work.

 2. It was when they looked down on me that I realized I needed to change.

 3. I can’t take it anymore. I feel like every time I  talk to her she looks down on me.

 4. Looking down on others is not an act of humbleness, it's rather arrogant and selfish.

 5. I think my boss is looking down on me because he hasn't given me any big tasks.

Bài viết liên quan:

Tổng kết

Qua bài đọc vừa rồi, ZIM Academy mong người đọc đã tiếp thu được thêm kiến thức về cụm động từ Look down on là gì, cấu trúc, từ đồng nghĩa/ trái nghĩa của nó và có thể áp dụng thành công vào bài tập hoặc giao tiếp trong tương lai.

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu