Phân biệt cách dùng It, This, That để liên kết câu trong IELTS Writing

Trong bài viết này, tác giả phân tích ý nghĩa, công dụng và phân biệt cách dùng của các từ “It, This, That” cho người học tiếng Anh.
ZIM Academy
23/05/2022
phan biet cach dung it this that de lien ket cau trong ielts writing

Việc sử dụng “It, This, That” dưới dạng đại từ, để đóng vai trò chủ ngữ trong câu, và thay cho một ý tưởng/ sự việc đã được nhắc đến trước đó là một ngữ pháp hữu ích để liên kết câu trong bài IELTS Writing. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn trong cách sử dụng các từ này. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích ý nghĩa và công dụng của các từ “It, This, That” cũng như các nhầm lẫn mà người học tiếng Anh thường gặp phải.

Lưu ý: Bài viết chỉ phân tích sự khác biệt của It, This, That khi các từ này được sử dụng dưới dạng đại từ, đóng vai trò chủ ngữ trong câu.

Xem thêm: Các cặp từ gây nhầm lẫn trong bài thi IELTS

Ý nghĩa và cách sử dụng It, This và That để liên kết câu trong IELTS Writing

Liên kết câu bằng “It”

“It” có thể được dùng ở dạng đại từ, đóng vai trò chủ ngữ trong câu. “It” được dùng để thay cho một danh từ hoặc cụm danh từ đã được đề cập trong câu trước. 

“It” thay thế các danh từ hoặc cụm danh từ đếm được số ít. Động từ theo sau “it” được chia ở dạng số ít.

Ví dụ:

 • Procrastination is a bad habit. “It” prevents people from achieving their goals.
  (Sự trì hoãn là một thói quen xấu. Nó ngăn mọi người đạt được những mục tiêu của họ.)

Trong ví dụ trên, “It” thay cho danh từ “Procrastination”.

 • The development of communication technology has revolutionized human life in many ways. It allows people to contact others regardless of geographical barriers.
  (Sự phát triển của công nghệ truyền thông đã cách mạng hóa cuộc sống của con người theo nhiều cách. Nó cho phép mọi người liên lạc với nhau bất kể các rào cản về địa lý. )

dung-it-de-lien-ket-cauDùng It để liên kết câu

Trong ví dụ trên, “It” thay cho cụm danh từ “The development of technology”.

Liên kết câu bằng “This”

Khi viết bài IELTS Writing, “This” có thể được sử dụng dưới dạng đại từ, đóng vai trò chủ ngữ trong câu. “This” thường được sử dụng để thay thế cho cả một mệnh đề hoặc một câu đã được nói đến trước đó. 

Động từ theo sau “this” được chia ở dạng số ít.

Ví dụ:

 • A lot of people are moving to big cities. This leads to an increase in the demand for accommodation in these cities.
  (Rất nhiều người đang chuyển đến các thành phố lớn. Điều này đã dẫn đến sự tăng lên trong nhu cầu về nơi ở ở các thành phố này.)

dung-this-de-lien-ket-cauDùng This để liên kết câu

Trong ví dụ trên, “this” thay cho cả câu trước nó, ý nghĩa: Chính việc nhiều người chuyến đến thành phố đã dẫn đến sự tăng lên trong nhu cầu về chỗ ở.)

 • In many universities, students can have the option of participating in online courses instead of classes delivered on campus, and this gives students in remote areas an opportunity to have access to better education.

(Ở nhiều trường đại học, sinh viên có thể chọn lựa tham gia các khóa học online thay vì những lớp học trong khuôn viên nhà trường, và điều này cho các sinh viên ở những vùng xa có cơ hội tiếp cập với một nền giáo dục tốt hơn.)

Trong ví dụ trên, “this” thay cho cả mệnh đề trước nó, ý nghĩa: Chính việc nhiều trường đại học cho phép học online đem lại cơ hội học tập cho các sinh viên ở vùng xa.)

Liên kết câu bằng “That”

Tương tự như “this”, “that” có thể được sử dụng dưới dạng đại từ, đóng vai trò chủ ngữ trong câu. “That” thường được sử dụng để thay thế cho cả một mệnh đề hoặc một câu đã được nói đến trước đó. 

Động từ theo sau “that” được chia ở dạng số ít.

Ví dụ:

 • Many tourists disrespect the local culture. That is an unacceptable attitude. 

lien-ket-cauDùng That để liên kết câu

(Nhiều khách du lịch không tôn trọng văn ở địa phương. Đó là một thái độ không thể chấp nhận.)

Trong ví dụ trên, “that” thay cho cả câu trước nó. Ý nghĩa việc không tôn trọng văn hóa địa phương là một thái độ không thể chấp nhận.)

 • My sister considers the time at the work day is the most important part of her life, and that is a popular thinking among young people nowadays. 

(Em gái tôi cho rằng thời gian ở chỗ làm là phần quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy và đó là ý nghĩ phổ biến trong giới trẻ ngày nay).

Trong ví dụ trên, “that” thay cho mệnh đề trước nó. Ý nghĩa: Quan điểm thời gian ở chỗ làm là quan trọng nhất thì phổ biến trong giới trẻ ngày nay.

Các nhầm lẫn thường gặp

Khác biệt giữa “It” và “This/ That”

Khi sử dựng “It” để liên kết câu trong IELTS Writing, người học cần lưu ý “It” được dùng để thay cho một danh từ, hoặc cụm danh từ, đã được đề cập trong câu trước.

“This” và “that” thường được sử dụng để thay thế cho cả một mệnh đề hoặc một câu đã được nói đến trước đó. 

So sánh 2 câu sau:

 • The development of tourism helps local people have a better standard of living. However, it may lead to conflicts between different countries.

(Sự phát triển của du lịch có thể giúp người dân địa phương có một mức sống tốt hơn. Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến những mâu thuẫn giữa các quốc gia.)

 • The development of tourism helps local people have a better standard of living. However, this may lead to conflicts between different countries.

(Sự phát triển của du lịch có thể giúp người dân địa phương có một mức sống tốt hơn. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn giữa các quốc gia.)

Khi người viết sử dụng “it”, người đọc có thể hiểu được “it” thay cho cụm danh từ “the development of tourism” và ý nghĩa của câu thứ hai là: sự phát triển của du lịch dẫn đến mâu thuẫn giữa các quốc gia.

Tuy nhiên, khi người viết sử dụng “this”, người đọc dễ bị hiểu nhầm “this” thay cho cả câu thứ nhất. Điều này sẽ dẫn đến việc hiểu sai ý nghĩa của câu thứ hai: Việc du lịch giúp người dân địa phương có mức sống tốt hơn gây ra mâu thuẫn giữa các quốc gia.)

Trong trường hợp này, người viết nên sử dụng “it” để thể hiện rõ đối tượng được nhắc đến là the development of tourism. Nếu sử dụng “this/that”, người viết cần sử dụng “this/that” dưới dạng chỉ định từvà được theo sau bởi danh từ development để nhắc lại đối tượng được nhắc tới.

 • The development of tourism helps local people have a better standard of living. However, this development may lead to conflicts between different countries.

(Sự phát triển của du lịch có thể giúp người dân địa phương có một mức sống tốt hơn. Tuy nhiên, sự phát triển này có thể dẫn đến những mâu thuẫn giữa các quốc gia.)

Khác biệt giữa “This” vs “That” 

Theo từ điển Cambridge Dictionary, “This” được sử dụng nhắc đến những ý tưởng “gần” với người viết. Nghĩa là, những ý tưởng này có thể do người viết đưa ra, người viết đồng tình với ý tưởng này, hoặc người viết cho rằng đây là một ý tưởng tích cực.

“That” được sử dụng khi người viết muốn “giữ khoảng cách” đối với ý tưởng này. Nghĩa là, người viết cho rằng ý tưởng này là tiêu cực hoặc ý tưởng này không là của người khác. 

So sánh hai câu sau đây

 • Many high school graduates take a year off before entering college. This allows them to have time to reflect on what they really want to do and therefore make the right decision about their future career.

(Nhiều người tốt nghiệp cấp 3 nghỉ một năm trước khi vào cao đẳng. Việc này cho phép họ có thời gian nhìn lại điều họ thật sự muốn làm và vì vậy đưa ra quyết định đúng đắn về nghề nghiệp tương lai của họ.)

Việc dùng “this” để thay cho câu trước nó thể hiện hàm ý rằng: đây là quan điểm của người viết và người viết cảm thấy ý tưởng này là tích cực.

 • Some people argue that parents should be punished if their children commit crimes. That is a flawed idea. 

(Một vài người tranh luận rằng ba mẹ nên bị phạt nếu con cái họ phạm tội. Đó là một ý tưởng sai.)

Việc dùng “that” để thay cho câu trước nó thể hiện hàm ý rằng: đó là ý tưởng của một số người khác, không phải người viết và người viết cảm thấy ý tưởng này là tiêu cực.

Tổng kết

Khi luyện viết IELTS Writing, người viết cần chú ý đối tượng/ sự vật được nhắc đến (là một danh từ, cụm danh từ, hay cả một mệnh đề, một câu), cũng như quan điểm của mình đối với sự vật đối tượng đó để lựa chọn sử dụng “It, This hoặc That” một cách phù hợp liên kết câu trong IELTS Writing và cải thiện band điểm IELTS một cách đáng kể. 

Phạm Thị Thu Hương

Để chinh phục mục tiêu IELTS, cần có một lộ trình học tập phù hợp, ôn luyện hiệu quả sẽ giúp tối ưu quá trình và thời gian học. Đăng ký học IELTS với Anh ngữ ZIM để đạt mục tiêu của bạn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu