Cách phân biệt Each và Every đơn giản nhất

Each và Every là 2 từ vựng có nghĩa gần giống nhau và thường sự sử dụng chưa đúng trong một số trường hợp nhất định. Vì vậy, trong bài viết này tác giả sẽ giới thiệu đến người cách phân biệt Each và Every bằng cách giới thiêu định nghĩa, cách sử dụng, ví dụ và bài tập áp dụng để người học có thể hiểu rõ những điểm giống và khác nhau của hai từ này.
Nguyễn Thùy Dương
03/01/2023
cach phan biet each va every don gian nhat

Key takeaways:

Giống nhau 

 • Cấu trúc: Every one of = Each one of: cùng chức năng nhấn mạnh từng cá nhân riêng biệt trong một nhóm

 • Đều có chức năng là bổ trợ ý nghĩa cho danh từ số ít đi kèm với nó.

Khác nhau 

 • Each đứng một mình nhưng Every thì không. 

 • Nếu each được sử dụng sau chủ ngữ số nhiều, theo sau nó là một động từ số nhiều. Còn every thì luôn luôn đi với động từ số ít

Each là gì?

Định nghĩa

Theo từ điển Oxford, nghĩa của từ này là: “used to refer to every one of two or more people or things, when you are thinking about them separately” (Từ điển Oxford)- nghĩa: được sử dụng để chỉ một trong hai hoặc nhiều người hoặc sự vật, khi bạn đang suy nghĩ về chúng một cách riêng biệt

Cách sử dụng

 • Đi kèm với Noun (danh từ): Each sẽ đóng vai trò là Indefinite Pronoun (Đại từ bất định) để bổ sung ý nghĩa cho danh từ sau nó. Lúc này, Each mang nghĩa một đại từ số ít, cách động từ theo sau sẽ được chia theo dạng số ít.

​​Ví dụ: Each child was given a sweet cake in the party. (Dịch: Mỗi em đều được tặng một chiếc bánh ngọt trong bữa tiệc.)

Each là gì

 • Each of + cụm danh từ: Đây là cấu trúc để nhấn mạnh sự độc lập, riêng biệt của từng đối tượng trong câu. Lưu ý, trong cụm danh từ của cấu trúc này phải có the hoặc các từ dùng để chỉ đại từ sở hữu như my, his, her, v.v

Ví dụ: Each of my answers is worth 10 dollars (Dịch: Mỗi câu trả lời của tôi trị giá 10 đô la)

 • Đứng độc lập không cần Noun (danh từ) theo sau. Lúc này, Each được sử dụng để thay thế cho một cụm danh từ đã được nhắc đến ở câu trước, phía trước

Ví dụ: None of these paintings is the same. Each belongs to a specific artist. (Dịch: Không có bức tranh nào giống bức tranh nào. Mỗi tác phẩm thuộc về một nghệ sĩ cụ thể.)

Đọc thêm: Những câu nói truyền động lực tiếng Anh hay nhất

Every là gì?

Định nghĩa

Theo từ điển Oxford, nghĩa của từ này là: “used with singular nouns to refer to all the members of a group of things or people” (Từ điển Oxford) - nghĩa: được sử dụng với danh từ số ít để chỉ tất cả các thành viên của một nhóm đồ vật hoặc người

Cách dùng every

 • Đi kèm với Noun (danh từ): Được sử dụng như từ Each đã được nhắc đến ở trên

Ví dụ: Every country has a national flag. (Dịch: Mỗi quốc gia đều có quốc kỳ.)

 • Every one: Dùng để đề cập tới mỗi một cá nhân trong một nhóm 

Ví dụ: Have you met all the workers in this center? Yes, of course, I’ve met every one, at the meeting room (Dịch: Bạn đã gặp tất cả các công nhân ở trung tâm này chưa? Vâng, tất nhiên, tôi đã gặp tất cả mọi người, tại phòng họp)

 • Every one of + cụm danh từ: khi muốn nhấn mạnh ý nghĩa là từng cá nhân trong nhóm nào đó

Ví dụ: John’s finished every one of these tasks = John’s finished every one of them.

Cách phân biệt Each và Every trong tiếng Anh

Giống nhau Each và Every

 • Cấu trúc: Every one of = Each one of: cùng chức năng nhấn mạnh từng cá nhân riêng biệt trong một nhóm

 • Đều có chức năng là bổ trợ ý nghĩa cho danh từ số ít đi kèm với nó.

Ví dụ:

 • Look at these books, each one has a different color cover (Dịch: Hãy nhìn những cuốn sách này, mỗi cuốn có bìa màu khác nhau)

 • Every student in our class is capable of passing the driving exam. (Dịch: Mọi học viên trong lớp của chúng tôi đều có khả năng vượt qua kỳ thi lái xe.)

Đọc thêm: Cách sử dụng each, every, all, most, some, both, neither, either, none với danh từ xác định và không xác định

Khác nhau Each và Every

Each có thể đứng một mình nhưng Every thì không.

Ví dụ:

 • Each of the cabins was absolutely different. (Dịch: Mỗi cabin hoàn toàn khác nhau.)

 • Suze bought a package of oranges and every one of them was bad. (Dịch: Suze mua một túi cam và mỗi trái đều tệ.)

Nếu each được sử dụng sau chủ ngữ số nhiều, theo sau nó sẽ là một động từ số nhiều. Còn every thì luôn luôn đi với động từ số ít.

Ví dụ: The workers each have their own computer in the company. (Dịch: Mỗi công nhân đều có máy tính riêng trong công ty.)

Cách phân biệt Each và Every trong tiếng Anh

Bài tập áp dụng phân biệt Each và Every

Điền Each hoặc Every vào những chỗ trống sau đây:

1. Look! …. side of this box is the same length.

2. …. seat in the stadium was taken on the weekend.

3. There are ten houses in this street ….. one has a chimney.

4. There’s a bus to my school …. 15 minutes.

5. The bride was wearing 4 rings – one on….finger.

6. The football team in my high school is playing well. They’ve won….game this session.

Đáp án:

1. Each 

2. Every 

3. Each 

4. Every 

5. Each 

6. Every

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cách phân biệt Each và Every trong tiếng Anh, hy vọng người học có thể vận dụng và luyện tập kiến thức này thường xuyên để có được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng của mình.

Tham khảo

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/each

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu