Phân biệt Farther và Further đơn giản trong tiếng Anh

Farther và Further đều là những tính từ và trạng từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh, đặc biệt là trong các thì hoàn thành. Tuy nhiên, một số người học gặp khó khăn trong việc phân biệt và sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả để truyền tải thông điệp đến cho người nghe và người viết. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả sẽ hướng dẫn người học cách phân biệt Farther và Further bằng cách nêu ra định nghĩa, cách sử dụng, ví dụ và bài tập minh hoạ cuối bài.
Nguyễn Thùy Dương
02/01/2023
phan biet farther va further don gian trong tieng anh

Key takeaways:

Giống nhau:

 • Đều là so sánh hơn của từ Far

 • Khi Farther và Further là tính từ hoặc trạng từ thì nó có cách sử dụng như nhau, có thể thay thế cho nhau

Khác nhau:

 • Further còn có ý nghĩa là nói về mức độ lớn hơn, trình độ cao cấp hơn. Nói về cả khoảng cách vật lý (thực tế) lẫn khoảng cách trừu tượng

 • Further còn được sử dụng như một ngoại động từ

 • Further Sử dụng thường xuyên và được sử dụng nhiều trong các email và văn phong trang trọng

Farther là gì?

Định nghĩa

Theo từ điển Oxford, từ vựng này có nghĩa là:

 • trạng từ: “at or to a greater distance in space or time” (Từ điển Oxford) - nghĩa: tại hoặc ở một khoảng cách lớn hơn trong không gian hoặc thời gian

 • tính từ: “at a greater distance in space, direction or time” (Từ điển Oxford) - nghĩa: ở một khoảng cách lớn hơn trong không gian, hướng hoặc thời gian

Ví dụ:

Farther là gì

 • It is raining heavily, I can’t see farther than about 20 metres. (Dịch: Trời đang mưa to, tôi không thể nhìn xa hơn khoảng 20 mét.)

 • How much farther is it from the bus station? (Dịch: Nó cách xa bến xe hơn bao nhiêu?)

Cách sử dụng

Khi Farther là tính từ:

 • Đứng trước Noun (danh từ) để chỉ khoảng cách mà người nói muốn đề cập

Ví dụ: Look at that farther monkey on the branch of that tree! (Dịch: Nhìn con kỉ ở đằng xa trên tán của cái cây đó kìa)

 • Cấu trúc so sánh Farther + than

Ví dụ: It’s farther to go from my apartment to the school than to go to this park. (Dịch: Từ căn hộ của tôi đến trường còn xa hơn là đến công viên này.)

Khi Farther là trạng từ: Chỉ sử dụng trong những câu chủ động mang ý nghĩa chỉ khoảng cách xa.

Ví dụ: I can’t climb any farther. (Dịch: Tôi không thể leo xa hơn được nữa đâu)

 • Cấu trúc so sánh hơn: Farther + than

Ví dụ: They have swam farther than they thought. (Dịch: Họ đã bơi xa hơn những gì họ nghĩ)

Further là gì?

Định nghĩa

Theo từ điển Oxford, từ vựng này có nghĩa là: 

 • trạng từ, tính từ: “more; additional” (Từ điển Oxford) - nghĩa: hơn; thêm vào

 • động từ: “to help something to develop or be successful” (Từ điển Oxford) - nghĩa: để giúp một cái gì đó phát triển hoặc thành công

Ví dụ:

 • For further information, please contact us via email. (Dịch: Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.)

 • 30 minutes further and John will complete my homework. (Dịch: 30 phút nữa và John sẽ hoàn thành bài tập của tôi.)

Cách sử dụng

Khi Further là tính từ:

 • Dùng để chỉ khoảng cách xa

Ví dụ: Lisa found these shells at the further shore of the coast. (Dịch: Lisa tìm thấy những vỏ sò này ở bờ biển xa hơn.)

 • Cấu trúc so sánh hơn: Further + than

Ví dụ: It’s further to go to the supermarket than I remembered (Dịch: Nó xa để tới siêu thị hơn là tôi nhớ)

 • Dùng Further + Noun (danh từ) với ý nghĩa: thêm vào, bổ sung hoặc ở trình độ cao hơn.

Ví dụ: They need further explanation for their desicion with everyone. (Dịch: Họ cần giải thích thêm về quyết định của mình với mọi người.)

Khi Further là động từ: một ngoại động từ đi kèm với một tân ngữ mang nghĩa phát triển, nâng cao thứ gì đó

Ví dụ: David needs to study hard to further his targets (Dịch: David cần học tập chăm chỉ để hoàn thành mục tiêu của mình)

Further là gì

Khi Further là trạng từ:

 • Trong những câu nói chủ động.

Ví dụ: I can’t run any farther. (Dịch: Tôi không thể chạy xa hơn nữa đâu)

 • Cấu trúc so sánh hơn: Further + than 

Ví dụ: They have swam farther than they thought. (Dịch: Họ đã bơi xa hơn những gì họ nghĩ)

Đọc thêm: Chi tiết cách dùng các đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Cách phân biệt Farther và Further trong tiếng Anh

Giống nhau giữa Farther và Further:

 • Đều là so sánh hơn của từ Far

 • Khi Farther và Further là tính từ hoặc trạng từ thì nó có cách sử dụng như nhau, có thể thay thế cho nhau

Khác nhau:

Farther

Further

Ý nghĩa

Ngoài ra còn có ý nghĩa là nói về mức độ lớn hơn, trình độ cao cấp hơn

Nói về cả khoảng cách vật lý (thực tế) lẫn khoảng cách trừu tượng

Cách sử dụng

Không được sử dụng như một động từ

Được sử dụng như một động từ

Tần suất sử dụng

Không được sử dụng thường xuyên

 • Sử dụng thường xuyên hơn

 • Sử dụng nhiều trong các email và văn phong trang trọng

Bài viết liên quan:

Bài tập áp dụng cách phân biệt Farther và Further

1. (Farther/ Further)to my email of Monday, I am writing to thank you for your consideration 

2. Actually, Joey is not qualified for (farther/ further) education 

3. My parents wish to have the chance to visit (farther/ further) and (farther/ further) to know more about the world 

4. Have they walked (farther/ further) run?

5. If you want to (farther/ further) your education, you should be harder.

Đáp án:

1. Further

2. further

3. farther – farther/ further – further

4. farther/ further

5. further

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cách phân biệt Farther và Further trong tiếng Anh, hy vọng người học có thể vận dụng và luyện tập kiến thức này thường xuyên để có được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng của mình.

Đọc thêm: Cách sử dụng cấu trúc After trong tiếng Anh

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu