Phân biệt Whilst và While trong tiếng Anh và bài tập áp dụng

Whilst và While đều là những trạng từ và liên từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh, đặc biệt là trong các thì hoàn thành. Tuy nhiên, một số người học gặp khó khăn trong việc phân biệt và sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả để truyền tải thông điệp đến cho người nghe và người viết. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả sẽ hướng dẫn người học cách phân biệt Whilst và While bằng cách nêu ra định nghĩa, cách sử dụng, ví dụ và bài tập minh hoạ cuối bài.
Nguyễn Thùy Dương
05/01/2023
phan biet whilst va while trong tieng anh va bai tap ap dung

Key takeaways

Giống nhau: Sử dụng như liên từ hoặc trạng từ trong tiếng Anh để kể về hai hành động có diễn ra cùng một lúc

Khác nhau:

 • While còn được sử dụng như là động từ, danh từ

 • Whilst trang trọng hơn và được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh Mỹ

Whilst là gì

Định nghĩa

Theo từ điển Oxford, từ này nghĩa là:

 • “during the time that something is happening; at the same time as something else is happening” - nghĩa: trong thời gian mà một cái gì đó đang xảy ra; cùng lúc với một cái gì đó khác đang xảy ra (Từ điển Oxford) - Đồng nghĩa với When

 • “used to contrast two things” - nghĩa: được sử dụng để tương phản hai điều

 • “(used at the beginning of a sentence) although; despite the fact that…” - nghĩa: (dùng ở đầu câu) Mặc dù; mặc dù thực tế là…

Cách sử dụng Whilst

Whilst được sử dụng tương tự như While. Ngoài ra, từ vựng này có tính trạng trọng hơn nên người học có thể sử dụng trong bài thi IELTS của mình để đạt được band điểm tốt.

Ví dụ:

 • Whilst the results of his exam was not bad, he still was upset (Dịch: Mặc dù kết quả kỳ thi của anh ấy không tệ, nhưng anh ấy vẫn buồn)

 • In some areas, it is illegal to drive a car whilst using a mobile phone. (Dịch: Ở một số khu vực, việc lái xe ô tô trong khi sử dụng điện thoại di động là vi phạm pháp luật.)

Đọc thêm:

While là gì

Định nghĩa

Theo từ điển Oxford, từ này có nghĩa là: 

 • Danh từ: “​a period of time” - nghĩa: một khoảng thời gian

 • Động từ “While away”: “to spend time in a pleasant lazy way” - nghĩa: dành thời gian một cách lười biếng dễ chịu

 • Liên từ: “during the time that something is happening; at the same time as something else is happening” - nghĩa: trong thời gian mà một cái gì đó đang xảy ra; cùng lúc với một cái gì đó khác đang xảy ra

Cách sử dụng While

Cấu trúc với while:  While + Subject (Chủ ngữ) + Verb (Động từ) + (Object - Tân ngữ).

Cách dùng: Dùng để nói về hai hành động xảy ra gần như cùng một lúc. 

Ví dụ:

 • Lyda was cleaning the floor while she was listening to podcasts. (Dịch: Lyda đang lau sàn trong khi cô ấy đang nghe podcast.)

 • On the weekend, we will while away the time playing boardgames together. (Dịch: Vào cuối tuần, chúng tôi sẽ dành thời gian chơi boardgame cùng nhau.)

công thức While

Phân biệt Which và That trong mệnh đề quan hệ

Cách phân biệt Whilst và While trong tiếng Anh

Giống nhau

Cả hai từ này được sử dụng như một Conjunction - liên từ trong câu hoặc sử dụng như một trạng từ với ý nghĩa giống nhau, có thể thay thế cho nhau trong câu.

Ví dụ:

 • My parents felt so lonely whilst/while I went abroad next year (Dịch: Bố mẹ tôi cảm thấy rất cô đơn trong khi tôi đi nước ngoài vào năm sau)

 • Whilst/While the singer was dancing beautifully on the floor, I couldn’t help staring at her (Dịch: Trong khi ca sĩ nhảy đẹp trên sàn, tôi không thể không nhìn chằm chằm vào cô ấy)

Khác nhau

While ngoài ra còn được sử dụng như một danh từ và động từ với những ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, Whilst không được sử dụng với cách chức năng như của While.

Bên cạnh đó, trong tiếng Anh Anh, While là từ được sử dụng phổ biển hơn. Còn trong khi viết, whilst sẽ thể hiện được sử trang trọng hơn While.

Bảng tóm tắt sự giống và khác nhau của While và Whilst

Whilst

While

Giống nhau

Sử dụng như liên từ hoặc trạng từ trong tiếng Anh để kể về hai hành động có diễn ra cùng một lúc

Khác nhau

Chức năng

Còn được sử dụng như là động từ, danh từ

Mức độ phổ biến

 • Được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh Mỹ

 • Trang trọng hơn

Được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh Anh

Đọc thêm: Cách dùng Whereas trong tiếng Anh

Bài tập áp dụng cách phân biệt Whilst và While trong tiếng Anh

Lựa chọn while hoặc whilst để điền vào chỗ trống sau đây:

1. I tried to stay focus (whilst/while) the traffic noise was very loud outside.

2. My friends and I closed our eyes and enjoy the fresh air for a (whilst/while) in Da Lat city

3. David and Lyn (whilsted/whiled) away all the weekend staying at home and listening to music

4. (Whilst/While) William was super into Maths, his sister is absolutely hopeless.

5. (Whilst/While) Lisa is willing to do it, she does not have much spare time for you.

6. After a (whilst/while) our child started to sleep

7. It took us a (whilst/while) to realize the importance of that plan

Đáp án: 

1 - cả while và whilst đều được

2 - while

3 - whiled

4 - While

5 - While

6 - while

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cách phân biệt Whilst và While trong tiếng Anh, hy vọng người học có thể vận dụng và luyện tập kiến thức này thường xuyên để có được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng của mình.

Tham khảo thêm khoá học tiếng anh giao tiếp online tại ZIM, giúp học viên luyện tập thực hành tiếng Anh một cách hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity