Cấu trúc propose | Công thức và bài tập vận dụng chi tiết

Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp 5 cấu trúc propose bao gồm định nghĩa, ví dụ kèm theo những lưu ý trong quá trình sử dụng và bài tập áp dụng.
Nguyễn Thùy Dương
09/09/2022
cau truc propose cong thuc va bai tap van dung chi tiet

Cấu trúc Propose là xuất hiện khá phổ biến trong quá trình học và sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên, một số người có thể gặp khó khăn hoặc thậm chí là sử dụng chưa đúng với ngữ cảnh của từ propose. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả sẽ giải thích rõ propose là gì và cung cấp 5 cấu trúc propose bao gồm định nghĩa, ví dụ kèm theo những lưu ý trong quá trình sử dụng và bài tập áp dụng.

Key takeaways

 1. Propose là một động từ được biết đến với ý nghĩa phổ biến là đề nghị hoặc cầu hôn. Tuy nhiên ở một số tình huống khác nhau, nghĩa của từ này sẽ ít nhiều có sự thay đổi.

 2. Những cấu trúc propose:

 • Propose to do something: Có ý định làm điều gì đó

 • Propose doing something: Đề xuất giải pháp, phương án

 • Propose something: Đề nghị điều gì đó

 • Propose somebody (for/as something): Đề xuất ai đó cho vị trí nào đó

 • Propose to somebody: Cầu hôn ai đó

Propose là gì?

Propose là một động từ được biết đến với ý nghĩa phổ biến là đề nghị hoặc cầu hôn. Tuy nhiên ở một số tình huống khác nhau, nghĩa của từ này sẽ ít nhiều có sự thay đổi.

Ví dụ:

 • This company proposed changes to the buying system. (Dịch: Công ty này đã đề xuất những thay đổi đối với hệ thống mua.)

 • Richard was afraid that if he proposed Lisa might refuse. (Dịch: Richard sợ rằng nếu anh ấy cầu hôn Lisa có thể từ chối.)

Propose vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ và có những ý nghĩa khác nhau tương ứng với từng câu trúc khác nhau sau đây:

Đọc thêm: Cách phân biệt nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Anh

Các cấu trúc cấu trúc Propose

Propose to do something

Theo từ điển Oxford, cấu trúc này có nghĩa là: “(formal) to intend to do something” (Từ điển Oxford) - nghĩa: (thân mật) có ý định làm cái gì đó

Ví dụ:

 • What do we propose to prepare for the party now? (Dịch: Chúng ta có dự định chuẩn bị những gì cho bữa tiệc nhỉ?)

 • We do not propose to take any further decision in this problem. (Dịch: Chúng tôi không có dự định đưa ra bất kỳ quyết định nào khác trong vấn đề này.)

Propose to do something

Propose doing something

Theo từ điển Oxford, cấu trúc này có nghĩa là: “(formal) to suggest a plan, an idea, etc. for people to think about and decide on” - nghĩa: (thân mật) để đề xuất một kế hoạch, một ý tưởng, v.v. để mọi người suy nghĩ và quyết định

Ví dụ:

 • John proposed changing the logo of our company. (Dịch: John đề xuất thay đổi logo của công ty chúng tôi.)

 • After passing the exams, I propose hanging out together tonight. (Dịch: Sau khi vượt qua kỳ thi, tôi đề xuất đi chơi cùng nhau tối nay.)

Propose something

Theo từ điển Oxford, cấu trúc này có nghĩa là: “(formal) to suggest an explanation of something for people to consider” - nghĩa: (thân mật) để gợi ý giải thích về điều gì đó để mọi người xem xét

Ví dụ: 

 • “What does Lisa want?” – “She proposed a meeting to solve this issue (Dịch: Lisa muốn gì? ” - “Cô ấy đã gợi ý một cuộc họp để giải quyết vấn đề này)

 • This chair is broken, I propose a new armchair! (Dịch: Ghế này bị hỏng, tôi gợi ý một chiếc ghế bành mới!)

Propose somebody (for/as something)

Theo từ điển Oxford, cấu trúc này có nghĩa là: “to suggest something at a formal meeting and ask people to vote on it” - nghĩa: đề xuất điều gì đó tại một cuộc họp chính thức và yêu cầu mọi người bỏ phiếu về nó

Ví dụ: 

 • Many people proposed Edition for vice president. (Dịch: Nhiều người đề xuất Edition cho chức phó chủ tịch.)

 • William was proposed for the position of monitor in our class (Dịch: William đã được đề xuất cho vị trí lớp trưởng trong lớp của chúng tôi)

Propose to somebody

Theo từ điển Oxford, cấu trúc này có nghĩa là: “to ask somebody to marry you” - nghĩa: đề nghị ai đó cưới bạn

Ví dụ:

 • Jack spent two months preparing to propose his wife (Dịch: Jack đã dành hai tháng để chuẩn bị cầu hôn vợ mình)

 • Ted proposed to Penny last night. (Dịch: Ted đã cầu hôn Penny vào đêm qua.)

Propose to somebody

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Nối các cấu trúc sau đây với ý nghĩa đúng của chúng:

1. Propose to do something

2. Propose doing something

3. Propose something

4. Propose somebody (for/as something)

5. Propose to somebody

A. Cầu hôn ai đó

B. Có ý định làm điều gì đó

C. Đề nghị điều gì đó

D. Đề xuất ai đó cho vị trí nào đó

E.  Đề xuất giải pháp, phương án

Đáp án:

 1. B

 1. E

 2. C

 3. D

 4. A

Bài tập 2: Điền đúng cấu trúc propose với các động từ (nếu có) trong ngoặc:
1. My boss ________(have) a meeting every Monday

2. After breakfast, Jenny _______(go) to school.

3. My parents _______(live) in our countryside when they are old

4. Adidas _______a promotion at the end of this month

5. I ________(buy) a new washing machine for my parents. 

6. I wish someone _____me with many roses and candles

7. David is the only person we ______him ____ our boss

Đáp án:

1. My boss proposes having a meeting every Monday

2. After breakfast, Jenny proposes to go to school.

3. My parents propose to live in our countryside when they are old

4. Adidas proposes a promotion at the end of this month

5. I propose buying a new washing machine for my parents. 

6. I wish someone propose to me with many roses and candles

7. David is the only person we propose him as our boss

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cấu trúc propose trong tiếng Anh. Việc áp dụng các kiến thức này có hiệu quả hay không phụ thuộc vào cách luyện tập thường xuyên, người học hãy cố gắng luyện tập các kiến thức trên và tìm hiểu thêm những kiến thức tiếng Anh liên quan.

Đọc thêm:

Tham khảo

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/propose

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity