Review và hướng dẫn sử dụng sách Expert IELTS 6 chi tiết

Bài viết sẽ tìm hiểu về nội dung và cấu trúc của cuốn sách Expert IELTS 6, phân tích các ưu nhược điểm, và cung cấp hướng dẫn sử dụng sách hiệu quả.
review va huong dan su dung sach expert ielts 6 chi tiet

Mở đầu

Expert IELTS 6 là cuốn sách luyện thi IELTS được xuất bản bởi Pearson. Bài viết này sẽ nghiên cứu nội dung và cấu trúc của cuốn sách, phân tích các ưu - nhược điểm, và cung cấp hướng dẫn sử dụng sách hiệu quả.

Key takeaways

 1. Tổng quan về sách Expert IELTS 6: Expert IELTS 6 nằm trong chuỗi sách Expert IELTS 3 cuốn Expert IELTS 5, Expert IELTS 6, và Expert IELTS 7.5. Đây là đầu sách của tác giả Elaine Boyd, và xuất bản bởi Pearson

 2. Nội dung chi tiết của Expert IELTS 6:

 • Cuốn sách được chia làm 9 phần chính bao gồm: IELTS overview,

  10 Modules,

  Test strategies,

  Expert grammar,

  Speaking assessment criteria,

  Expert speaking,

  Writing assessment criteria,

  Expert writing,

  Audio scripts

 1. Phân tích ưu điểm của Expert IELTS 6

 • Cung cấp từ vựng theo chủ đề

 • Xây dựng chiến lược làm bài khoa học cho IELTS Reading và IELTS Listening

 • Chủ điểm ngữ pháp tinh gọn, có tính ứng dụng cao

 1. Phân tích nhược điểm của Expert IELTS 6

 • Số lượng bài tập luyện đề hạn chế

 • Các bài vận dụng trả lời câu hỏi Speaking không có gợi ý

 • Khó hệ thống hóa lý thuyết phần Writing

 • Không có đáp án mẫu và giải thích cụ thể

 1. Hướng dẫn sử dụng Expert IELTS 6

 • Người học tận dụng cuốn sách như một nguồn tài liệu học từ vựng theo chủ đề (phần Vocabulary và Reading)

 • Người học tận dụng cuốn sách như nguồn ngữ pháp mang tính tổng hợp

 • Sử dụng phần Test Strategies trước khi học Listening/ Reading

 • Xây dựng trình tự học các nội dung kỹ năng Writing/ Speaking phù hợp

Tổng quan về sách Expert IELTS 6

Expert IELTS 6 nằm trong chuỗi sách Expert IELTS 3 cuốn Expert IELTS 5, Expert IELTS 6, và Expert IELTS 7.5. Đây là đầu sách của tác giả Elaine Boyd, và xuất bản bởi Pearson - nhà xuất bản nối tiếng với nhiều tài liệu luyện thi IELTS chất lượng. Tiếp nối kiến thức nền tảng đã được xây dựng trong Expert IELTS 5, với Expert IELTS 6, người học sẽ được tiếp tục tiếp cận với một loạt chủ đề từ vựng, ngữ pháp nâng cao cùng chiến lược làm bài cho cả 4 kỹ năng trong bài thi IELTS.

Nội dung chi tiết của Expert IELTS 6

Giới thiệu khái quát về cuốn sách

Expert IELTS 6 được trình bày dưới bố cục 9 phần chính:

 1. IELTS overview

 2. 10 Modules

 3. Test strategies

 4. Expert grammar

 5. Speaking assessment criteria

 6. Expert speaking

 7. Writing assessment criteria

 8. Expert writing

 9. Audio scripts

Nội dung luyện tập chính của cuốn sách nằm ở Phần 2: 10 modules. Trong phần này, 10 modules được xây dựng tương ứng với 10 chủ đề hữu dụng trong bài thi IELTS. Mỗi module sẽ được chia làm 2 phần A và B, mỗi phần có 5 - 6 tiết, gồm: Reading, Vocabulary, Speaking, Listening, Language development, Writing.

Nội dung chi tiết của cuốn sách

Phần 1: IELTS overview

Phần IELTS overview cung cấp những thông tin cơ bản về bài thi IELTS ở cả hai module là Academic Training và General Training. Những thông tin trong phần này bao gồm:

 • IELTS Listening/ Reading: Thời gian làm bài, Nội dung đoạn băng/ bài đọc, Số lượng và Dạng câu hỏi, Kỹ năng cần có.

 • IELTS Writing/ Speaking: Thời gian làm bài, Yêu cầu đề bài ở mỗi Task/ Part, Dạng câu hỏi Writing, Nội dung câu hỏi mỗi Part (Speaking), Kỹ năng cần có.

Phần 2: 10 Modules

Mỗi một module trong phần hai này, sách sẽ cung cấp 1 chủ đề từ vựng thường gặp trong kì thi IELTS. Mỗi một chủ đề lớn sẽ được chia thành hai chủ đề từ vựng nhỏ hơn, cụ thể như sau:

Module

Chủ đề lớn

Chủ đề nhỏ

1

Communication

Communication today

Back to the old ways

2

Feelings

Feeling good

Looking good

3

Work and study

Learning for life

The world of work

4

Science

Discoveries and inventions

Inner and outer space

5

Art and leisure

The Arts

Hobbies and interests

6

Natural world

Living with our environment

Living with other animals

7

Around the world

The joy of travel

Global issues

8

Food

From the field

The food on our planets

9

Well-being

World health

Life stages

10

Community

Law and order

Living together

Ở mỗi module, người học sẽ được luyện tập qua hai phần chính là Training (A) và Testing (B). Cả hai phần này đều được phân bổ 5 - 6 tiết bao gồm: 

 • Reading (Kỹ năng Đọc): Mỗi module sẽ có 2 tiết Reading lần lượt như sau: (1) Luyện tập một kỹ năng cần thiết ứng dụng cho 1 dạng câu hổi trong IELTS Reading; (2) Luyện tập áp dụng kỹ năng được học ở trong tiết 1 vào các câu hỏi cụ thể trong 1 bài IELTS Reading. Hoạt động ở cả hai tiết sẽ được chia ra thành nhiều phần như: Before you listen, Test Training, Test Practice, Task Analysis, Discussion và một phần dành riêng cho kỹ năng Reading chủ đạo của Module đó (ví dụ: Module 1 tập trung vào kỹ năng xác định Topic sentence, phục vụ cho dạng bài Matching headings) 

 • Vocabulary (Từ vựng): Ở mỗi module, người học sẽ tiếp cận với đa dạng các gói từ vựng ở cùng một chủ đề như đã đề cập trong bảng trên. Ở Expert IELTS 6, tác giả tập trung hơn vào những dạng từ vựng mang tính chuyên sâu hơn như collocation, phrasal verbs, từ có nhiều hơn một nghĩa, danh/động từ trong sự kết hợp với giới từ, Ajdjectives/Verbs endings,...

 • Speaking (Kỹ năng Nói): Mỗi module sẽ tập trung vào 1 kỹ năng/ chủ đề để cải thiện từng Part trong bài thi Speaking. Ví dụ như phương pháp mở rộng câu trả lời Part 1, sử dụng đa đạng cấu trúc ngữ pháp trong Part 2, Bàn luận về chủ đề friends, family, community trong Part 3,....

 • Listening (Kỹ năng Nghe): Mỗi module sẽ cung cấp 2 tiết listening với nội dung như sau: (1) Một kỹ năng phục vụ cho một dạng bài của 1 part cụ thể; (2) Bài luyện tập bao gồm nhiều dạng câu hỏi ở một Part IELTS Listening.

 • Language development (Ngữ pháp): Mỗi module sẽ tập trung đến 2 - 3 chủ điểm ngữ pháp nâng cao như mệnh đề quan hệ, câu phức, mệnh đề phân từ. Những chủ điểm này đều là những phần ngữ pháp có tính ứng dụng cao trong bài thi IELTS

 • Writing (Kỹ năng Viết): Các tiết Writing sẽ cung cấp các kỹ năng cơ bản đề giải quyết từng phần trong bài thi Writing như viết overview, nghĩ ý tưởng và từ vựng, chọn số liệu và so sánh, …..

Khác với Expert IELTS 5, ở cuốn này, phần Module review không được tách riêng ra thành phần lớn, mà sẽ được xếp ngay sau nội dung luyện tập của từng module. Ở phần này, các bài tập được thiết kế để chủ yếu kiểm tra lại phần ngữ pháp và từ vựng đã được học trong module. Tuy nhiên, phần đề được thiết kế dưới dạng một câu trả lời IELTS Speaking Part 2 hay một đoạn thân bài trong IELTS Writing Task 2, điều này phần nào sẽ giúp người học có thêm ý tưởng, từ vựng,... trong quá trình luyện đề.

Phần 3: Test strategies

Phần “Test strategies” cung cấp phương pháp làm bài cho từng dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Listening và IELTS Reading một cách khoa học qua ba bước: trước - trong - sau khi làm.

Ngoài ra, phần này cũng cung cấp một số tips làm bài qua phần “General advice”. Với IELTS Writing và IELTS Speaking, chiến lược làm bài sẽ tổng quan hơn khi chỉ cung cấp các bước làm chung cho từng Task/ Part mà không chia theo từng dạng.

Phần 4: Expert grammar

Phần “Expert grammar” tổng hợp nội dung lý thuyết ngữ pháp ở từng Module.

Phần 5: Speaking assessment criteria

“Speaking assessment criteria” cung cấp các tiêu chí chấm điểm kỹ năng Speaking đúng chuẩn theo IELTS Speaking Band descriptors.

Phần 6: Expert speaking

Giống như Expert IELTS 5, Phần “Expert speaking” cũng cung cấp 2 tests để cho người học phân tích, đánh giá video câu trả lời IELTS Speaking (3 parts) về cách sử dụng từ vựng, ngữ pháp, ý tưởng,.. để rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

Phần 7: Writing assessment criteria

“Writing assessment criteria” cung cấp các tiêu chí chấm điểm kỹ năng Writing đúng chuẩn theo IELTS Writing Band descriptors.

Phần 8: Expert writing

“Expert writing” cung cấp 10 bài mẫu Task 1 hoặc Task 2 tương ứng với nội dung của 10 modules. Đồng thời, ở từng bài mẫu, sách cũng ghi chú những điểm đáng lưu.

Phần 9: Audio scripts

“Audio scripts” cung cấp bản ghi văn bản của các đoạn hội thoại trong audio các module 

Phân tích ưu và nhược điểm của Expert IELTS 6

Ưu điểm của Expert IELTS 6

 • Phần Vocabulary: giống Expert IELTS 5, phần từ vựng ở cuốn 6 cũng là điểm sáng của cuốn sách này. Mỗi module sẽ đề cập đến một chủ đề khác nhau và trong mỗi module đó, người học sẽ được tiếp cận với hai khía cạnh khác nhau của chủ đề đó. Không chỉ vậy, sách cũng cung cấp từ vựng theo nhóm một cách có hệ thống. Ví dụ, trong Module 4A về chủ đề "Science" (khoa học), sách cung cấp các nhóm từ vựng như "Academic research" (nghiên cứu học thuật), "Science" (khoa học), "Technology" (công nghệ).

 • Phần Test strategies: Phần này cũng là một phần vô cùng quan trọng trong cuốn sách, theo đánh giá của tác giả. Trong phần này, sách đã trình bày một loạt chiến lược từng bước cho các dạng câu hỏi trong phần Reading/Listening, nhằm giúp người học nắm bắt nhanh chóng và hiệu quả.

 • Phần Language development: Trong tài liệu này, đã lựa chọn những khía cạnh ngữ pháp sử dụng rộng rãi và phổ biến trong kỳ thi IELTS. Trong một số mô-đun, phần này cũng được thiết kế sao cho tương ứng với nội dung phần viết trong từng mô-đun, nhằm giúp người học ứng dụng ngữ pháp vào kỹ năng viết một cách hiệu quả và linh hoạt. Bên cạnh đó, tài liệu cũng cung cấp một loạt các bài tập ngữ pháp đa dạng, bao gồm cả bài tập viết và hoạt động giao tiếp, nhằm mang lại trải nghiệm học tập toàn diện và thú vị.

 • Phần Reading: Phương pháp tạo bài tập theo ba giai đoạn Trước - Trong - Sau khi làm trong cuốn sách giúp người học tiếp cận từng dạng câu hỏi một cách dần dần, mạch lạc và giúp người học quen hơn với kỹ thuật tại mỗi giai đoạn. Điều này giúp cải thiện tổng thể kết quả làm bài.

Nhược điểm của Expert IELTS 6

 • Phần Reading và Listening: Hạn chế về số lượng bài tập luyện đề: Trong mỗi mô-đun, người học sẽ tập trung vào một dạng câu hỏi cụ thể trong bài thi IELTS Reading/ Listening. Tuy nhiên, trong mỗi mô-đun đó, chỉ có 1 - 2 bài tập cho dạng câu hỏi đó, trong khi các bài tập khác tập trung vào phân tích và bàn luận.

 • Phần Speaking: Việc thiếu hướng dẫn trong các bài vận dụng trả lời câu hỏi gây khó khăn và lúng túng cho người học khi cố gắng suy nghĩ ý tưởng và áp dụng kiến thức đã học vào các câu hỏi cụ thể trong phần IELTS Speaking. 

 • Phần Writing: Phân bổ từng dạng câu hỏi cho từng module không mang tính hệ thống. Ví dụ, Module 1: Task 1 - Write an overview; Module 2: Task 2 - Opinion essay. Cách sắp xếp xen kẽ các nội dung như vậy có thể gây khó khăn và làm cho người học cảm thấy rối khi học các dạng writing

 • Phần Đáp án gợi ý: Thiếu nguồn đáp án mẫu và giải thích cụ thể: Cuốn sách "Expert IELTS 6 - Teacher's book" chỉ cung cấp đáp án hạn chế và không đưa ra giải thích chi tiết và tỉ mỉ cho từng bài tập. Điều này khiến người học gặp khó khăn trong việc nhận biết lỗi của mình về từ vựng và ngữ pháp. Ngoài ra, Sách không giúp người học xác định rõ vị trí của đáp án và lý do chọn đáp án trong các bài tập nghe và đọc. Ở kĩ năng Speaking: Tất cả các bài thảo luận và làm việc nhóm trong phần Speaking đều không được cung cấp đáp án mẫu. Việc thiếu nguồn tham khảo câu trả lời về từ vựng, ý tưởng, và ngữ pháp trong mỗi mô-đun gây nhiều khó khăn cho người học trong việc áp dụng lý thuyết. Tương tự với Writing, sách cũng không cung cấp lời giải cho kỹ năng viết, làm hạn chế trong việc tham khảo ý tưởng viết bài, cách diễn đạt, và sử dụng từ vựng.

Hướng dẫn sử dụng Expert IELTS 6

Người học có thể sử dụng sách Expert IELTS 6 như một nguồn tài liệu tham khảo. Sau đây sẽ là một số phần là ưu điểm của cuốn sách mà người học có thể tham khảo

Vocabulary

Như đã nhận xét ở trên, cách tiếp cận từ vựng theo chủ đề của sách là một điểm cộng của tài liệu này. Do vậy, người học hoàn toàn có thể tận dụng sách như một nguồn để học từ vựng theo chủ đề một cách khoa học. Không chỉ khai thác ở trong bài Vocabulary, người học cũng có thể ghi chép từ vựng từ đề bài trong tiết Review, bài đọc và các bài mẫu Writing. Để học từ vựng hiệu quả, người học có thể tham khảo những bài viết sau từ Zim Academy

Language development 

Trước khi làm bài tập ngữ pháp trong Module, người học cần tìm lý thuyết về chủ điểm ngữ pháp tương ứng trong phần Expert Grammar. Do những kiến thức được tổng hợp lại trong phần này khá cô đọng nên rất phù hợp cho những đối tượng đã có nền kiến thức căn bản, và muốn học để củng cố lại kiến thức. Chính vì vậy mà khi gặp những chủ điểm mới với người học, cách trình bày này sẽ gây khó khăn trong quá trình tự học. 

Thí sinh có thể tham khảo cuốn sách Understanding Grammar for IELTS - đây là tài liệu tổng hợp cô đọng ngữ pháp hữu dụng cho bài thi IELTS, được viết cho đối tượng học sinh Việt Nam nên có thể dễ dàng tiếp cận hơn

Học Kỹ năng Listening/ Reading

Với hai kỹ năng này, người học nên đọc kỹ chiến lược làm bài cho dạng câu hỏi đang học ở phần Test strategies, trước khi tiến hành luyện tập. Lưu ý, không nên bỏ qua những bài phân tích trước và sau khi làm ở mỗi tiết Listening/ Reading vì đây sẽ những bài luyện tập giúp người học hiểu rõ hơn những chiến lược và tips được nhắc đến trong phần Test strategies.

Học Kỹ năng Writing/ Speaking

Khi sử dụng Expert IELTS 6 để học hai kỹ năng này, người học có thể sắp xếp lại trình tự các bài để kiến thức được hệ thống hóa rõ ràng hơn. Ví dụ, người học có thể luyện tập lần lượt những dạng bài Writing Task 1 trước khi chuyển qua Task 2. Với Speaking cũng học tuần tự theo từng Part. Người học nên tham khảo phần Test strategies tương ứng với nội dung học.

Luyện đề

Expert IELTS 6 không phải là cuốn sách lý tưởng được dùng để luyện đề, do như đã đề cập, cuốn sách sẽ không cung cấp nhiều bài luyện tập sát với sự thay đổi của đề thi thật trong những năm gần đây. Do vậy, người học nên tìm những bộ sách chuyên cung cấp đề thi để có sự cọ xát nhiều hơn. Sau đây sẽ là một số đầu sách tham khảo: 

Tổng kết

Với bài viết trên, tác giả đã cung cấp những đánh giá về cuốn sách Expert IELTS 6. Mong rằng với những thông tin trên, người học có thể sử dụng Expert IELTS 6 một cách hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

Boyd, Elaine. Expert IELTS 6. Pearson Longman, 2017.


Khóa học luyện thi trình độ 6.5 IELTS của ZIM Academy tập trung vào kiến thức và các cấu trúc ngữ pháp nâng cao để tăng điểm và mở rộng trường từ vựng cho bài thi IELTS theo hướng chuyên sâu của các chủ đề. Tại khóa học, học viên được sử dụng hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá, với sự hướng dẫn của giảng viên trình độ tối thiểu IELTS 7.5 - 8.5.

Lộ trình ôn luyện IELTS cụ thể và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp người học đạt được điểm cao. Học thử khóa học luyện thi IELTS tại ZIM để trải nghiệm hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu