Talk about Hoi An ancient town - Từ vựng, mẫu câu giao tiếp kèm audio

Phố cổ Hội An, một trong những di sản thế giới của Việt Nam được Unesco công nhận. Với vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn, Hội An làm say đắm biết bao du khách trong nước và trên khắp thế giới. Talk about Hoi An ancient town là một chủ đề khá thú vị, bởi vì nó giúp người học có thể tự tin giới thiệu với bạn bè trên thế giới về một địa điểm nổi tiếng của đất nước ta. Trong bài viết dưới đây, anh ngữ ZIM cung cấp từ vựng, mẫu câu giao tiếp thông dụng, và bài mẫu tiếng Anh về chủ đề này.
Nguyễn Văn Quang Long
07/06/2024
talk about hoi an ancient town tu vung mau cau giao tiep kem audio

Key takeaways:

 1. Các từ vựng dùng để miêu tả trong chủ đề Talk about Hoi An ancient town thường bao gồm các từ vựng dùng để miêu tả khung cảnh yên bình, cổ kính,… chẳng hạn như: Tranquil, Peacefully, Serene,….

 2. Để nói về chủ đề này, người nói có thể phát triển bài nói theo dàn ý như sau:

 3. Mở bài:

 • Giới thiệu về lý do người học biết về phố cổ Hội An.

 • Giới thiệu sơ lược về phố cổ Hội An và sơ lược về khung cảnh.

 1. Thân bài:

 • Mô tả về những đặc điểm của Hội An mà người học muốn đề cập.

 1. Kết bài:

 • Mô tả cảm xúc của người học về Hội An.

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Talk About Hoi An ancient town

chủ đề Talk About Hoi An ancient town

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Architecture

(n)

/ˈɑː.kɪ.tek.tʃər/

Kiến trúc

Lanterns

(n)

/ˈlæn.tərnz/

Đèn lồng

Riverfront

(n)

/ˈrɪvər.frʌnt/

Bờ sông

Cuisine

(n)

/kwɪˈziːn/

Ẩm thực

Heritage

(n)

/ˈher.ɪ.tɪdʒ/

Di sản

Culture

(n)

/ˈkʌl.tʃər/

Văn hóa

Alleys

(n)

/ˈæl.i/

Ngõ hẻm

Festivals

(n)

/ˈfɛs.tə.vəlz/

Lễ hội

Artifacts

(n)

/ˈɑːr.tɪ.fækts/

Di vật

Traditions

(n)

/trəˈdɪʃ.ənz/

Truyền thống

Explore

(v)

/ɪkˈsplɔːr/

Khám phá

Experience

(v)

/ɪkˈspɪri.əns/

Trải nghiệm

Appreciate

(v)

/əˈpriː.ʃi.eɪt/

Đánh giá cao

Immerse

(v)

/ɪˈmɝːs/

Đắm chìm

Picturesque

(adj)

/ˌpɪk.tʃəˈresk/

Đẹp như tranh

Charming

(adj)

/ˈtʃɑːrmɪŋ/

Quyến rũ

Vibrant

(adj)

/ˈvaɪ.brənt/

Sống động

Tranquil

(adj)

/ˈtræŋ.kwɪl/

Thanh bình

Authentic

(adj)

/ɔːˈθen.tɪk/

Chân thực

Timeless

(adj)

/ˈtaɪm.ləs/

Vĩnh cửu

Serene

(adj)

/səˈriːn/

Thanh tịnh

Peacefully

(adv)

/ˈpiːs.fəl.i/

Một cách bình yên

Mẫu câu giao tiếp trong chủ đề Describe Hoi An ancient town

 1. Walking through + [noun] (places), one can't help but be enchanted by + [noun] (unique features).

Dịch nghĩa: Đi qua + [danh từ] (nơi chốn), người ta không thể không bị mê hoặc bởi + [danh từ] (đặc điểm độc đáo).

Ví dụ: Walking through the streets of Hoi An, one can't help but be enchanted by the charm of its ancient architecture. (Đi qua các con phố ở Hội An, người ta không thể không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp quyến rũ của kiến ​​trúc cổ kính).

 1. [noun] (unique features) + create a magical atmosphere + [relative clause] (details added).

Dịch nghĩa: [Danh từ] (đặc điểm độc đáo) + tạo ra một bầu không khi huyền diệu + [mệnh đề quan hệ] (bổ sung chi tiết).

Ví dụ: The lantern-lit evenings in Hoi An create a magical atmosphere that transports you back in time. (Buổi tối thắp đèn lồng ở Hội An tạo nên bầu không khí huyền diệu đưa bạn như quay ngược thời gian).

 1. [noun] (unique features) + is evident in + [noun] (evidences).

Dịch nghĩa: [Danh từ] (đặc điểm độc đáo) + được thể hiện rõ ràng qua + [noun] (bằng chứng).

Ví dụ: The fusion of cultures in Hoi An is evident in its diverse culinary scene, where flavors from across the globe come together. (Sự kết hợp giữa các nền văn hóa ở Hội An thể hiện rõ qua nền ẩm thực đa dạng, nơi các hương vị từ khắp nơi trên thế giới hòa quyện với nhau).

Tham khảo thêm:

Dàn ý chủ đề talk about Hoi An ancient town

 Describe Hội An ancient townMở bài

 • Giới thiệu về lý do người học biết đến Hội An.

 • Giới thiệu sơ lược về Hội An và sơ lược về khung cảnh.

Thân bài

 • Mô tả về những đặc điểm của Hội An mà người học muốn đề cập. (Chẳng hạn như về phong cảnh nhà cổ, thức ăn,…).

Kết bài

 • Mô tả cảm xúc của người học về Hội An.

Bài mẫu chủ đề talk about Hoi An ancient town

Bài mẫu chủ đề talk about Hoi An ancient town

Bài mẫu 1

Alright, let me tell you about this incredible place I visited recently - Hoi An Ancient Town. Walking through the streets of Hoi An, one can't help but be enchanted by the lantern-lit alleys and the ancient architecture.

What really blew me away was the architecture - you've got these stunning wooden houses adorned with intricate carvings, reflecting a fusion of Vietnamese, Chinese, and Japanese influences. And the food! Oh, the food. I could spend hours sampling the local delicacies, from savory Cao Lau noodles to delicate White Rose dumplings.

Honestly, Hoi An has a way of captivating my heart from the moment I arrive. It's a place I’ll never forget, filled with history, culture, and moments of pure enchantment.

Audio bài mẫu 1 – Describe Hoi An ancient town:

(Được rồi, hãy để tôi kể cho bạn nghe về địa điểm tuyệt vời mà tôi đã ghé thăm gần đây - Phố cổ Hội An. Đi qua các con phố ở Hội An, người ta không thể không bị mê hoặc bởi những con hẻm được thắp đèn lồng và những công trình kiến trúc cổ kính.

Điều thực sự làm tôi ấn tượng là kiến trúc - bạn có những ngôi nhà gỗ tuyệt đẹp được trang trí bằng những chạm khắc tinh xảo, phản ánh sự kết hợp giữa ảnh hưởng của Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Và thức ăn! Ồ, đồ ăn. Tôi có thể dành hàng giờ để nếm thử các món ngon địa phương, từ món mì Cao Lầu thơm ngon đến bánh bao Bạch Hồng tinh tế.

Thành thật mà nói, Hội An có cách làm say đắm trái tim tôi ngay từ khi đặt chân đến. Đó là nơi tôi sẽ không bao giờ quên, tràn ngập lịch sử, văn hóa và những khoảnh khắc mê hoặc thuần khiết).

Bài mẫu 2

Hoi An Ancient Town is one of those destinations that leaves a lasting impression on anyone who visits. The lanterns create a magical atmosphere, which make you feel like you're in a fairy tale.

One of the most striking features of Hoi An Ancient Town is its architecture. The rows of beautifully preserved old buildings, with their tiled roofs and wooden facades, paint a picture of a bygone era. Walking through the streets feels like wandering through a living museum.

Hoi An Ancient Town holds a special place in my heart. Its peaceful atmosphere, delicious food, and fascinating history create an unforgettable experience. Visiting Hoi An felt like a cherished journey back in time.

Audio bài mẫu 2 – Talk about Hoi An ancient town:

(Phố cổ Hội An là một trong những điểm đến để lại ấn tượng khó phai trong lòng bất cứ ai ghé thăm. Những chiếc đèn lồng tạo nên bầu không khí huyền ảo, khiến bạn có cảm giác như đang lạc vào câu chuyện cổ tích.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Phố cổ Hội An là kiến trúc của nó. Những dãy tòa nhà cổ được bảo tồn đẹp đẽ với mái ngói và mặt tiền bằng gỗ, vẽ nên một bức tranh về một thời đã qua. Đi bộ trên đường phố có cảm giác như đang đi dạo trong một bảo tàng sống.

Phố cổ Hội An giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Bầu không khí yên bình, thức ăn ngon và lịch sử hấp dẫn tạo nên trải nghiệm khó quên. Đến thăm Hội An có cảm giác như một cuộc hành trình đáng nhớ quay ngược thời gian).

Bài mẫu 3

Bài mẫu talk about Hoi An ancient townIf there's one place in Vietnam that captures the imagination of travelers, it's Hoi An Ancient Town. From its ancient streets to its bustling markets, Hoi An offers a sensory feast for anyone lucky enough to visit.

As you step into Hoi An Ancient Town, it's like entering a postcard scene. The vibrant facades of old buildings, decked with lanterns and silk banners, cast a spellbinding atmosphere. Hoi An is a food lover's haven, its lively markets and street stalls brimming with diverse flavors and enticing aromas.

My time in Hoi An Ancient Town was truly enchanting. Exploring its historic landmarks and savoring its delicious cuisine filled every moment with wonder. As I bid farewell, I carry cherished memories that I'll cherish forever.

Audio bài mẫu 3 – Describe Hoi An ancient town:

(Nếu có một nơi ở Việt Nam thu hút trí tưởng tượng của du khách thì đó chính là Phố cổ Hội An.Từ những con phố cổ kính đến những khu chợ nhộn nhịp, Hội An mang đến một bữa tiệc cảm giác cho bất kỳ ai may mắn ghé thăm.

Khi bạn bước vào Phố cổ Hội An, bạn sẽ có cảm giác như đang bước vào một khung cảnh bưu thiếp. Mặt tiền rực rỡ của các tòa nhà cổ được trang trí bằng đèn lồng và biểu ngữ lụa tạo nên bầu không khí đầy mê hoặc. Hội An là thiên đường của những người yêu thích ẩm thực với những khu chợ sôi động và những quầy hàng ven đường tràn ngập hương vị đa dạng và hương thơm lôi cuốn.

Thời gian của tôi ở Phố cổ Hội An thực sự rất mê hoặc. Khám phá các địa danh lịch sử của nó và thưởng thức các món ăn ngon khiến mọi khoảnh khắc trở nên ngạc nhiên. Khi chia tay, tôi mang theo những kỷ niệm đáng nhớ mà tôi sẽ trân trọng mãi mãi).

Bài mẫu 4

Hoi An Ancient Town is a destination that needs no introduction. The town's unique charm is reflected in its ancient buildings and vibrant markets.

The first thing that strikes you about Hoi An Ancient Town is its architectural marvels. The streets are lined with centuries-old buildings, each telling a story of the town's illustrious history. From the iconic Japanese Covered Bridge to the ornate Assembly Halls, every corner of Hoi An is steeped in tradition and charm.

Hoi An Ancient Town truly is a treasure worth discovering.

Audio bài mẫu 4 – Talk about Hoi An ancient town:

(Phố cổ Hội An là điểm đến không cần giới thiệu nhiều. Sự quyến rũ độc đáo của thị trấn được thể hiện qua những tòa nhà cổ kính và những khu chợ sôi động.

Điều đầu tiên khiến bạn ấn tượng về Phố cổ Hội An là những tuyệt tác kiến trúc của nó. Các đường phố có những tòa nhà hàng thế kỷ tuổi, mỗi tòa nhà kể một câu chuyện về lịch sử lừng lẫy của thị trấn. Từ Chùa Cầu Nhật Bản mang tính biểu tượng đến Hội quán trang trí công phu, mọi ngóc ngách của Hội An đều tràn ngập nét truyền thống và quyến rũ.

Phố cổ Hội An thực sự là một kho báu đáng để khám phá).

Bài mẫu 5

Hoi An Ancient Town is a gem of Vietnam, known for its timeless beauty and cultural significance. The town's special features provide a peaceful setting for walking around and enjoying delicious food.

The allure of Hoi An Ancient Town lies in its unique blend of cultures and traditions. The iconic Japanese Covered Bridge, with its elaborate design and ornate carvings, stands as a symbol of the town's multicultural heritage. As you wander through the streets, you'll encounter traditional Vietnamese houses, Chinese temples.

Hoi An Ancient Town is truly incomparable. Its beauty and charm immediately captivate visitors, leaving them with indelible memories. As I bid farewell to this enchanting town, I'm filled with gratitude for experiencing its magic firsthand.

Audio bài mẫu 5 – Describe Hoi An ancient town:

(Phố cổ Hội An là viên ngọc quý của Việt Nam, được biết đến với vẻ đẹp vượt thời gian và ý nghĩa văn hóa. Những nét đặc biệt của thị trấn mang lại khung cảnh yên bình để đi dạo xung quanh và thưởng thức những món ăn ngon.

Sức hấp dẫn của Phố cổ Hội An nằm ở sự pha trộn độc đáo giữa văn hóa và truyền thống. Chùa Cầu Nhật Bản mang tính biểu tượng, với thiết kế tinh xảo và chạm khắc trang trí công phu, là biểu tượng cho di sản đa văn hóa của thị trấn. Khi lang thang trên đường phố, bạn sẽ bắt gặp những ngôi nhà truyền thống của Việt Nam, những ngôi chùa Trung Quốc.

Phố cổ Hội An thực sự không thể so sánh được. Vẻ đẹp và sự quyến rũ của nó ngay lập tức làm say lòng du khách, để lại cho họ những kỷ niệm khó phai mờ. Khi chia tay thị trấn đầy mê hoặc này, tôi tràn ngập lòng biết ơn vì đã tận mắt trải nghiệm sự kỳ diệu của nó).

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Trong bài viết trên, Anh ngữ ZIM đã giới thiệu cho người học các bài mẫu và từ vựng về chủ đề Talk about Hoi An ancient town một cách đầy đủ và chi tiết. Hy vọng, người học có thể tự tin giới thiệu về địa điểm xinh đẹp này của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Để nhanh chóng nâng cao khả năng giao tiếp tiếng anh của bản thân, người học có thể tham khảo các khóa học tiếng anh giao tiếp của anh ngữ ZIM.


Tài liệu tham khảo:

Centre, UNESCO World Heritage. “Hoi An Ancient Town.” UNESCO World Heritage Centre, whc.unesco.org/en/list/948/. Accessed 5 May 2024.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu