Music - Unit 3 - Tiếng Anh 10 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 3: Music - Tiếng Anh lớp 10 Global Success.
ZIM Academy
03/07/2023
music unit 3 tieng anh 10 global success

Unit 3 của bộ sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 của Global Success sẽ đem đến cho học sinh những kiến thức thú vị về chủ đề “Music” (Âm nhạc). Bài viết này sẽ cung cấp đáp án và lời giải chi tiết cho tất cả các bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 3, với mong muốn hỗ trợ học sinh trong việc chuẩn bị bài học trước khi đến lớp cũng như làm bài tập về nhà.

Getting started

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and answer the following questions.

3. Find words or phrases in the conversation which refer to

4. Match the two parts to make complete sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Getting Started.

Language

Pronunciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllable in each word.

2. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold.

Vocabulary

1. Match the words with their meanings.

2. Complete the sentences using the words in 1.

Grammar

Make compound sentences using the correct conjunctions in brackets.

Complete the following sentences using the to-infinitive or bare infinitive of the verbs in brackets.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Language.

Reading

1. Work in pairs, Look at the pictures and discuss the following questions.

2. Read a text about a famous music show. Match the highlighted words and phrases in the text with the meaning below.

3. Read the text again and choose the best answers.

4. Work in pairs. Discuss whether you want to participate in Vietnam Idol. Give your reason.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Reading.

Speaking

1. Read about a TV music show and complete the notes below.

2. Work in groups. Make up a new music show. Use the points in 1 to organize your ideas.

3. Present your show to the whole class. Use your ideas in 2 and the expressions below. Vote for the best show.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Speaking.

Listening

1. Look at the picture and answer the following questions.

2. Listen to an interview about preparations for an International Youth Music Festival. Tick the information that you hear in the recording.

3. Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

4. Work in groups. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Listening.

Writing

1. Ann has just come back from a music event and shared her experience on a music website. Read her blog and complete the notes below.

2. Work in groups. Put the words and phrases in the box below into the appropriate columns. Some words and phrases can go into more than one column.

3. Imagine you went to a music event. Write a blog (about 120 words) to share your experience. Use the note in 1 and the words and phrases in 2 to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Writing.

Communication and Culture / CLIL

Everyday English

1. Listen and complete the following conversation with the expression from the box. Then practise it in pairs.

2. Work in pairs. Have similar conversations making and responding to suggestions about going to a music show.

Culture

1. Read a passage about chau van singing and complete the mind map below.

2. Work in pairs. Tell your partner what you find most interesting about chau van singing.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Communication and Culture / CLIL.

Looking back

Pronunciation

Listen and mark the stressed syllables in the following words. Then read them out.

Vocabulary

Complete the text using the words in the box.

Grammar

1. Match the two parts to make complete sentences.

2. There is a mistake in each sentence below. Find the mistake and correct it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Looking back.

Project

Hue Royal Court Music (Nhã Nhạc Cung Đình Huế)

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Project.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 10 Review 1: Unit 1, 2, 3.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 3: Music. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833