Inventions - Unit 5 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 52 - 65 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Inventions - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 52 - 65 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 10 Unit 5.
ZIM Academy
06/07/2023
inventions unit 5 tieng anh 10 global success trang 52 65 tap 1

Ở Unit 5 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10, học sinh sẽ làm quen và khám phá chủ đề Inventions.  Ở chủ đề này, thí sinh sẽ tìm hiểu các kiến thức liên quan đến các phát minh, ví dụ các kiến thức về những lợi ích của một phát minh nào đó.Bài viết sau sẽ cung cấp đáp án và lời giải chi tiết của phần Getting Started trong SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 5  để hỗ trợ người học hiệu quả khi chuẩn bị bài.

Getting started

1. Listen and read

2. Read the conversation again and answer the following questions.

3. Find three nouns and three adjectives in the conversation in 1 to talk about inventions. Follow the example.

4. Fill in each gap in the summary of the conversation with ONE word from 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Getting Started.

Language

Pronunciation

1. Listen and repeat.Pay attention to the stressed syllable in each word.

2. Connect all the words with the stress pattern O to cross the river. Then listen and check your answers. Practise saying these words in pairs.

Vocabulary

Unscramble the underlined letters in these words. Use the pictures below and the glossary (page 127) to help you.

Grammar

Circle the correct answers.

Complete the sentences using the gerund or the to-infinitive of the verbs in brackets. Sometimes both forms are possible.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Language.

Reading

1. Look at the pictures of Asimo and Sophia and discuss the questions below in pairs.

2. Read the text below and choose the best title for it.

3. Read the text again and match the pictures with the uses of AI.

4. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

5. Work in groups and discuss how AI can be used in schools. Then share your ideas with the whole class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Reading.

Speaking

1. Work in pairs. Talk about the uses of these inventions. Use the expressions below to help you.

2. Work in groups. Talk more about one of the inventions in 1. Use the outline below to help you prepare a group presentation.

3. Present your ideas to the whole class. Then vote for the most interesting group presentation.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Speaking.

Listening

1. Complete the sentences with the words in the box.

2. Listen to a conversation about Robo Vacuum. Fill in each gap in the diagram below with ONE word.

3. Listen again. Put a tick (✓) next to the correct way and a cross (x) next to the wrong way to use Robo Vacuum.

4. What other buttons do you want Robo Vacuum to have? Add them to the picture below and tell your friends about them.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Listening.

Writing

1. Choose an invention in this unit. Draw a diagram to show how it is used. Then work in groups to guess one another’s inventions.

2. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the expressions and the prompts below to help you.

3. Write a paragraph (120 - 150 words) to describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Writing.

Communication and Culture / CLIL

Everyday English

1. Listen and complete a conversation at a computer store with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

2. Work in pairs. Role – play similar conversations about other devices you want to buy. Use the example in 1 and the expressions below to help you.

CLIL

1. Read the text below. Match the highlighted words and phrase with their meanings.

2. Look at the advertisements. Decide which one is most suitable for each person below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Communication and Culture / CLIL.

Looking back

Pronunciation and vocabulary

1. Solve the crossword. Use the three-syllable nouns in this unit. Read out the correct answers in pairs when you finish.

Grammar

Circle the correct answers.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Looking back.

Project

Work in groups. Your class is organizing a Technology Fair. The theme is “Inventions for the classroom”. Each group is presenting a useful invention for the classroom. This can be an existing or new

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Project.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 10 Review 2: Unit 4, 5.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 5: Inventions. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Lê Minh Khôi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833