Looking back - Unit 5 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 60 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Looking back - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 60 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 5.
Lê Minh Khôi
06/08/2023
looking back unit 5 tieng anh 10 global success trang 60 tap 1

Pronunciation and vocabulary

1. Solve the crossword. Use the three-syllable nouns in this unit. Read out the correct answers in pairs when you finish.

1. the advantage (of something); stress pattern: O_ _ (lợi ích của cái gì đó; trọng âm thứ nhất)

2. a new thing; stress pattern: _O_ (một điều mới mẻ; trọng âm thứ hai)

3. the M in (computer) RAM: stress pattern: O_ _ (M (máy vi tính) trong từ RAM; trọng âm thứ nhất)

4. a device used for long-distance communication; stress pattern: O_ _ (một thiết bị được sử dụng cho giao tiếp từ xa; trọng âm thứ nhất)

5. a modern device which allows us to store information; stress pattern: _O_ (một thiết bị hiện đại cho phép chúng ta lưu trữ thông tin; trọng âm thứ hai)

Đáp án:

1. Benefit (n) /ˈbɛnɪfɪt/: lợi ích

2. Invention (n) /ɪnˈvɛnʃᵊn/: phát minh

3. Memory  (n) /ˈmɛməri/: bộ nhớ

4. Telephone (n) /ˈtɛlɪfəʊn/: điện thoại

5. Computer (n) /kəmˈpjuːtə/: máy vi tính

Grammar

Circle the correct answers.

1. They just installed / have just installed some interesting software on the school computers. The programmes are working very well and everyone enjoys to use / using them.

  • Đáp án: have just installed, using

  • Giải thích: Câu thứ nhất xuất hiện từ “just”(vừa mới) diễn tả hành động vừa mới xảy ra nên sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Trong câu thứ hai, sau động từ “enjoy” (thích) là V-ing. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng họ vừa cài đặt một số phần mềm thú vị trên máy tính của trường, các chương trình đang hoạt động rất tốt và mọi người đều thích sử dụng chúng.

2. Smartphones allow people sending / to send information over long distances. Learn /To learn with a smartphone is fun as well.

  • Đáp án: to send, To learn

  • Giải thích: Câu thứ nhất dựa theo cấu trúc : ... allow sb to do sth. Trong câu thứ hai, “To learn with a smartphone” đóng vai trò là chủ ngữ. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng điện thoại thông minh cho phép mọi người gửi thông tin qua một khoảng cách xa, học bằng điện thoại thông minh cũng rất thú vị.

3. Since television was invented / has been invented, TV designs changed / have changed a lot.

  • Đáp án: was invented, have changed

  • Giải thích: Câu trên dựa theo cấu trúc: S + have/ has + V3/V-ed (HTHT) + since + S + V2

    /V-ed (QKĐ) và vế thứ nhất của câu trên ở dạng bị động. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng kể từ khi tivi được phát minh, các thiết kế của tivi đã thay đổi rất nhiều.

Xem thêm:

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 5: Looking back. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity