Communication - Unit 7 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 11 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Communication - Tiếng Anh lớp 6 Global Success (trang 11 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 6 Unit 7.
ZIM Academy
15/08/2023
communication unit 7 tieng anh 6 global success trang 11 tap 2

Everyday English

Asking for and giving information about TV programmes.

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted words.

A: What’s your favourite TV programme?

B: The animal programme.

A: Why do you like it?

B: Because I can see the animals in their real life.

2. Work in pairs. Make a similar conversation about your favourite TV programme.

Gợi ý:

A:  What’s your favourite TV programme?

B: I like cartoons.

A: Why do you like it?

B: Because they are funny and relaxing.

TV programmes

3. Work in groups. Discuss and complete the facts with the countries in the box.

Facts

1. Pokemon cartoons are from _______.

Đáp án: Japan

Nghĩa của câu: Hoạt hình Pokemon đến từ đất nước Nhật Bản.

2. Bibi in _________ shows international and Vietnamese cartoons.

Đáp án: Viet Nam

Nghĩa của câu: Kênh Bibi ở Việt Nam chiếu phim hoạt hình của Việt Nam và quốc tế.

3. In ________, there was no TV on Thursday before 1986.

Đáp án: Iceland

Nghĩa của câu: Ở Iceland, trước năm 1986 thì không có chương trình TV vào mỗi thứ năm

4. Discovery Channel makes education fun for children in ________.

Đáp án: the USA

Nghĩa của câu: Kênh Discovery khiến giáo dục trẻ em ở Mỹ trở nên vui vẻ hơn 

4. Read about the two TV programmes and tick (✓) the correct programme in the table. You may tick both.

Let’s Learn

Hello Fatty

1. It’s educational.

2. It has viewers from 80 countries.

3. Its main character is a clever fox.

4. Both parents and children enjoy it.

5. It’s a cartoon.


Giải thích:

1.  It’s educational.

→ Ở câu số 1 của đoạn đầu tiên có thông tin Let’s Learn là một chương trình TV mang tính giáo dục (Let’s Learn is an educational TV programme). Ở câu cuối của đoạn thứ 2 cũng có thông tin Hello Fatty là một chương trình mang tính giáo dục (It’s funny and educational). Vì vậy, cả hai chương trình Let’s Learn và Hello Fatty đều mang tính giáo dục nên đánh dấu tick (✓) vào cả hai ô.

2. It has viewers from 80 countries.

→ Ở câu thứ 5 của đoạn đầu tiên có cung cấp thông tin về số lượng người xem chương trình Let’s Learn trên toàn thế giới. 80 quốc gia hiện đang xem chương trình này (People in 80 countries watch it today.). Vì vậy, chương trình có lượng người xem từ 80 quốc gia trên thế giới là Let’s Learn. Do đó, đánh dấu tick (✓) vào ô của chương trình Let’s Learn.

3. Its main character is a clever fox.

→ Ở câu thứ 2 của đoạn hai cung cấp thêm thông tin chi tiết về chương trình Hello Fatty. Chương trình này xoay quanh một con cáo thông minh tên là Fatty (a clever fox called Fatty) và bạn của nó. Vì vậy, đánh dấu tick (✓) vào ô của chương trình Hello Fatty.

4. Both parents and children enjoy it.

→ Ở câu cuối cùng của đoạn đầu tiên có cung cấp thông tin rằng cả trẻ em và bố mẹ của chúng đều yêu thích chương trình Let’s Learn này (Both children and their parents like it.). Vì vậy, đánh dấu tick (✓) vào ô của chương trình Let’s Learn.

5. It’s a cartoon.

→ Ở câu đầu tiên của đoạn hai có cung cấp thông tin rằng Hello Fatty là một chương trình hoạt hình TV nổi tiếng (Hello Fatty is a popular TV cartoon.). Vì vậy, đánh dấu tick (✓) vào ô của chương trình Hello Fatty.

5. Work in groups. Tell your group which programme in 4 you prefer and why.

Gợi ý:

I like Let’s Learn because it has fun songs. (Tôi thích chương trình Let’s Learn vì nó có các bài hát vui nhộn.)

I like Hello Fatty because I can learn a lot from it. (Tôi thích chương trình Hello Fatty bởi vì tôi có thể học được nhiều điều từ nó.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 7 Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Giải tiếng Anh 6 Unit 7: Television:

Tác giả: Trương Nguyễn Khánh Linh


Tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 2 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm