Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television - Đáp án và giải thích

Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết về các bài tập Unit 7: Television - Tiếng Anh lớp 6 sách mới (Global Success). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 6.
ZIM Academy
10/08/2023
tieng anh lop 6 unit 7 television dap an va giai thich

Một trong những thiết bị điện tử quen thuộc và xuất hiện ở hầu hết mọi gia đình chính là TV. Đây cũng là chủ đề được khai thác trong Tiếng Anh 6 Unit 7: Television. Để giúp học sinh soạn bài hiệu quả tại nhà và tham gia tích cực vào các tiết học trên lớp, bài viết này sẽ giải thích chi tiết từng đáp án cho các bài tập thuộc Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 Global Success.

Getting Started

1. Listen and read.

2. Choose the correct answer A, B or C.

3. Read the conversation again and match 1-5 with a-e.

4. Find and write the adjectives in the conversation which describe the programmes and characters below.

5. Work in groups. Interview your partners about their favourite TV programmes and report to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Getting started.

A Closer look 1

Vocabulary

1. Write the words / phrases in the box next to the definition.

2. Complete the sentences with the words / phrases in the box.

3. Complete the sentences with the adjectives in the box.

Pronunciation

4. Listen and repeat the words.

5. Tongue Twister

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: A Closer Look 1.

A Closer Look 2

Grammar

1. Read the conversation and underline the question words.

2. Match each question word with the information it needs.

3. Use the question words in the box to complete the conversations. Then listen and check your answers.

4. Match the beginnings with the endings.

5. Use and, but, or so to complete the sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: A Closer Look 2.

Communication

Everyday English

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted words.

2. Work in pairs. Make a similar conversation about your favourite TV programme.

3. Work in groups. Discuss and complete the facts with the countries in the box.

4. Read about the two TV programmes and tick (✓) the correct programme in the table. You may tick both.

5. Work in groups. Tell your group which programme in 4 you prefer and why.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Communication.

Skills 1

Reading

1. Read the first two columns of the TV guide and answer the questions.

2. Read the TV guide in 1 and write the programmes that these people may choose to watch.

Speaking

3. Work in groups. Share your table in 2 with your group and see if they agree with you.

4. Work in groups. Tell your group about your favourite TV programme.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Skills 1.

Skills 2

Listening

1. Listen and tick (✓) the correct channel for each programme.

2. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False).

Writing

3. Read the questions and circle the right answers for yourself.

4. Write a paragraph of about 50 words about your TV-viewing habits. Use your answers in 3.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Skills 2.

Looking back

Vocabulary

1. Put the words in the box in the correct column. Add more words if you can.

2. Use the words in the box to complete the text.

Grammar

3. Complete each question with a suitable question word.

4. Use the conjunctions provided to connect the sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Looking back.

Project

Work in groups. Interview your friends, using the questions below. Take notes of their answers and then report the results to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Project.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 7 Television (chương trình Global Success). Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Unit 8.

Tác giả: Trương Nguyễn Khánh Linh

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833