0

Unit 1, 2, 3 - Review 1 - Tiếng Anh 7 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Review 1: Unit 1, 2, 3 - Tiếng Anh 7 Global Success.
Published on
ZIM Academy

Tác giả

unit 1 2 3 review 1 tieng anh 7 global success

Tiếng Anh lớp 7 Review 1: Language

Pronunciation

1. Circle the word in which the underlined part is pronounced differently. Then listen, check and repeat

Vocabulary

2. Put the phrases below in the correct columns.

3. Complete the sentences with the words and phrases below

Grammar

4. Fill in the blanks with the correct tense of the verbs in brackets

5. Turn the sentences into negative statements or questions

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Review 1 Language

Tiếng Anh lớp 7 Review 1: Skills

Reading

1. Read the passage and choose the correct answer A, B, C or D.

Speaking

2. Work in pairs. Interview each other, using the questions below. Take notes of the answers and then report the results to the class

Listening

3. Listen and complete each sentence with ONE word

Writing

4. Write complete sentences to make a passage describing community activities

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Review 1 Skills

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Review 1: Unit 1, 2, 3. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 4 Music And Arts


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Võ Ngọc Thu

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...