Tiếng Anh 7 Unit 4: Music and Arts - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Music and Arts - Tiếng Anh lớp 7 Global Success.
ZIM Academy
13/07/2023
tieng anh 7 unit 4 music and arts dap an va giai thich chi tiet

Chủ đề của Unit 4 trong sách giáo khoa Tiếng Anh 7 - Global Success nói về Music and Arts ( m nhạc và Hội họa), khai thác sâu về các thể loại cũng như các hình thức khác nhau của hai trường phái nghệ thuật này. Bài viết sẽ cung cấp lời giải chi tiết cho các câu hỏi và bài tập có trong toàn bộ bài học.

Getting Started

A talk at the school gate:

 1. Listen and read

 2. What are Trang and Nick talking about?

 3. Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box.

 4. Write the correct word or phrase under each picture. Then listen and repeat.

 5. Quiz. How artistic are you? Take the quiz to find out.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 4 getting started

A Closer Look 1

Vocabulary:

 1. Listen and repeat these words and phrases. Write them in the correct columns.

 2. Match a word in A with a word or phrase in B.

 3. Underline the correct word or phrase to complete each sentence.

Pronunciation:

 1. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ʃ/ and /ʒ/.

 2. Listen and repeat. Listen again and single-underline the words with the sound /ʃ/ and double-underline the words with the sound /ʒ/.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 4 a closer look 1

A Closer Look 2

Grammar

 1. Write like, as, or different in the blanks.

 2. Finish the second sentence in each pair, using like, as... as, or different from.

 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using like, as ... as, or different from.

 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning.

 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as ... as, or different from.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 4 a closer look 2

Communication

Everyday English:

 1. Listen and read the dialogue, paying attention to the highlighted parts.

 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for:

Music and arts in school:

 1. Quiz. What do you know? Work in groups and choose the correct answer to each question.

 2. Read the following paragraph. Underline the words related to the topic of arts and music.

 3. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use like, as... as, or different from.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 4 communication

Skills 1

Reading:

 1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner.

 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings.

 3. Read the email again and answer the questions.

Speaking:

 1. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year.

 2. Your school is going to have a musical performance to celebrate Teacher’s Day.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 4 skills 1

Skills 2

Listening:

 1. Discuss the question below with a partner.

 2. Listen to a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear.

 3. Listen to the passage again and choose the correct answers.

Writing:

4. Read the following letter and choose the correct answers

5. Write a letter to invite someone to a street painting festival using the following cues.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 4 skills 2

Looking back

Vocabulary:

 1. Write a word or phrase in each blank to go with given words

 2. Fill in each blank with a word or phrase from the box to complete the passage

Grammar:

 1. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words

 2. Rewrite the sentences, using the given words.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 4 looking back

Project

Organising music shows

 1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the event ( the time, place, show,...)

 2. Work in groups. Imagine that you are going to organize a music show. Decide on the following

 3. Make a similar invitation and present it to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 4 project

Những bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 4 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hy vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: music and arts trong sách Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 7.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 unit 5 food and drink


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Đào Anh

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS THCS tại ZIM cung cấp kiến thức ngữ pháp và từ vựng phù hợp với độ tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity