Tiếng Anh về thị trường chứng khoán - Từ vựng & Thuật ngữ đầy đủ nhất

Bài viết sau sẽ cung cấp đầy đủ các thuật ngữ, từ vựng tiếng Anh về thị trường chứng khoán cần biết cho những sinh viên, người đọc có nhu cầu tìm hiểu
Phan Lê Khánh Duy
17/05/2023
tieng anh ve thi truong chung khoan tu vung thuat ngu day du nhat

Key takeaways:

Thị trường chứng khoán là nơi người mua và người bán gặp nhau để trao đổi cổ phần vốn chủ sở hữu của các công ty đại chúng.
Một số từ vựng: Asset, Bond, Big Board, Crash, Dividend, …
Một số thuật ngữ và viết tắt: CAC-40, DAX index, Wall Street, Alternative minimum tax (AMT), Non-fungible token (NFT), …
Những nguồn tài liệu: Stock market terminology for beginners, Dictionary of stock market, Stock market dictionary, …

Một số mẫu câu:

 • Bond traders won't rest content with such simple arbitrage.

 • There is a lot of liquidity moving into bonds and stocks.

 • This is no idle problem in the mutual fund business today.

Chứng khoán tiếng anh là gì ?

Chứng khoán tiếng Anh là securities (/sɪˈkjʊərətiz/) là một bằng chứng tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Chứng khoán có thể là hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử. Chứng khoán là tài sản bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký; chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác.

(Theo Wikipedia).

Phiên âm và phát âm tiếng Anh: /sɪˈkjʊərətiz/ Audio icon

Thị trường chứng khoán là gì?

Thuật ngữ thị trường chứng khoán (Stock market) dùng để chỉ một số sàn giao dịch trong đó cổ phiếu của các công ty đại chúng được mua và bán. Các hoạt động tài chính như vậy được thực hiện thông qua các sàn giao dịch chính thức và thông qua các thị trường phi tập trung (OTC) hoạt động theo một bộ quy định xác định. Cả “thị trường chứng khoán” và “sàn giao dịch chứng khoán” thường được sử dụng thay thế cho nhau. 

từ vựng thị trường chứng khoán tiếng anh

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về thị trường chứng khoán thông dụng

A

 • Ask: Trái ngược với giá thầu, đây là mức giá tối thiểu mà người bán sẵn sàng nhận cho chứng khoán

 • Agent: Đó là người ghi lại các lệnh mua và bán trên thị trường tài chính cho khách hàng của mình

 • Averaging down: Khi một nhà đầu tư tận dụng sự sụt giảm để mua thêm cổ phiếu

 • Arbitrage: Một giao dịch trong đó một chứng khoán được bán để mua một chứng khoán khác, được coi là có tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn

 • Asset: Những gì được giao dịch trên thị trường, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hoặc nguyên liệu thô

B

 • Bid: Giá của nhu cầu thị trường hiện tại

 • Beta: Một hệ số đo lường mức độ biến động tương đối (hoặc rủi ro cụ thể) của chứng khoán so với điểm chuẩn của nó

 • Bear market: Một khoảng thời gian khi giá giảm

 • Bond: Bảo đảm nợ

 • Blue chip stocks: Cổ phiếu của các công ty lớn dẫn đầu trong lĩnh vực của họ.

 • Bull market: Một khoảng thời gian khi giá tăng

 • Broker: Một trung gian chịu trách nhiệm đặt lệnh mua và bán trên thị trường

 • Big Board: Một thuật ngữ không chính thức cho Sở giao dịch chứng khoán New York

 • Buy-out: Một kế hoạch tài chính cho phép mua một công ty thông qua một công ty cổ phần

 • Boom: Cổ phiếu tăng giá nhanh khi số người muốn mua nhanh vượt quá số người muốn bán cổ phiếu

 • Bounce: Một cổ phiếu đang tăng trở lại sau khi giảm đáng kể

 • Bourse: Đó là nơi mà các cổ phiếu và cổ phần được niêm yết trên thị trường chứng khoán được mua và bán bởi các nhà đầu tư

C

 • Capital: Giá trị của một công ty liên quan đến giá thị trường

 • Cash: Một thị trường nơi cổ phiếu được trao đổi ngay lập tức thành tiền tệ

 • Commodities: Thương mại, với số lượng lớn nguyên liệu thô và nói chung là các nguyên liệu cơ bản hơn, có thể là kim loại, nông nghiệp, năng lượng, v.v.

 • Close: Giá đóng cửa sở giao dịch chứng khoán, được dùng làm tham chiếu cho ngày mở cửa giao dịch tiếp theo

 • Crash: Sự sụp đổ mạnh mẽ và quy mô lớn về giá của một hoặc nhiều loại tài sản

D

 • Day trading: Liên tục thực hiện các động thái đầu cơ (mua và bán) trong cùng một ngày trước khi thị trường đóng cửa

 • Dividend: Thu nhập của một công ty được chia đều cho các cổ đông tương ứng với số cổ phiếu họ nắm giữ

 • Deal: Việc bán tài sản của công ty hoặc cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

 • Debenture: Một khoản nợ được huy động bởi một công ty, chính quyền địa phương hoặc nhà nước

 • Dip: Giảm nhẹ

 • Drift: Xu hướng giảm

E

 • Earnings per share: Nó chỉ ra sự tăng trưởng lý thuyết của một cổ đông

 • Expense ratio: Tỷ lệ phần trăm tài sản của quỹ bị mất mỗi năm để thanh toán các hóa đơn lớn

F

 • Factor: Các trường hợp có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

 • Fluctuate (to): Những thay đổi đi lên hoặc đi xuống của một thị trường trong một nghiên cứu dài hạn

 • Floatation: Bán một phần của công ty dưới hình thức cổ phiếu, sau đó được giao dịch

tổng hợp các từ vựng về chứng khoán

G

 • Going long: Có nghĩa là đã thấy trước một xu hướng tăng đối với một tài sản tài chính

 • Go-between: Chúng can thiệp giữa các tác nhân kinh tế bằng cách điều chỉnh cung vốn theo cầu vốn, tức là rút các khoản tiết kiệm chưa sử dụng của một số tác nhân này để cho các tác nhân khác vay hoặc cho các tác nhân khác vay lại.

 • Growth stocks: Cổ phiếu của một công ty mà các nhà đầu tư và thương nhân kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng

H

 • Haircut: Mức chênh lệch giá thầu cực kỳ chặt chẽ cho một cổ phiếu cụ thể

 • High: Mức độ bảo mật cao

 • Hold out: Mức giá cao nhất bị người bán chặn lại để trì hoãn việc tăng giá

I

 • Index funds: Một quỹ đầu tư tìm cách tái tạo, càng nhiều càng tốt, hiệu suất của một tiêu chuẩn thị trường chứng khoán cụ thể

 • Investment: Đó là mua hoặc bán chứng khoán trên thị trường tài chính

 • Index: Một chỉ số mà các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá, đánh giá và so sánh một nhóm cổ phiếu

 • Issue: Tăng số lượng cổ phần trong vốn cổ phần của công ty

L

 • Little Board: Một thuật ngữ không chính thức cho Sở giao dịch chứng khoán thứ hai của New York

 • Liquidity: Khả năng mua hoặc bán tài sản nhanh chóng với số lượng lớn

 • List: Để được tham gia thị trường chứng khoán

 • Leverage: Vay cổ phiếu từ một công ty môi giới và bán chúng với giá cao hơn, sau đó giữ lại số tiền dư thừa

 • Low: Mức độ bảo mật thấp

 • Loser: Khi giá trị cổ phiếu giảm

M

 • Margin: Đó là sự khác biệt giữa tổng giá trị khoản đầu tư của một người và giá trị được cho vay bởi nhà môi giới của một người

 • Market Order: Yêu cầu mua hoặc bán tài sản trên thị trường chứng khoán. Nó có thể được gửi trực tiếp đến thị trường tài chính hoặc đến một trung gian

 • Moving average: Giá trung bình của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định

 • Mutual fund: Một công cụ tài chính dựa trên số tiền huy động được từ nhiều nhà đầu tư đối với các loại chứng khoán và cổ phiếu khác nhau

 • Middleman: Đồng nghĩa với broker, go-between, intermediary

N

 • Negotiator: Thực hiện các giao dịch thị trường chứng khoán thay mặt cho khách hàng của mình, những người đặt lệnh đầu tư với nó

 • Negotiable: Một chứng khoán thường được giao dịch trên thị trường thứ cấp sau khi được bán trên thị trường sơ cấp

O

 • Opening: Giá hiển thị sớm nhất cho chứng khoán vào đầu ngày giao dịch

P

 • Portfolio: Một tập hợp các khoản đầu tư được nắm giữ bởi một nhà đầu tư

 • Pink Sheet Stocks: Chứng khoán không đáp ứng các yêu cầu để được niêm yết trên thị trường tiêu chuẩn, nhưng chúng có thể được giao dịch ‘không cần kê đơn’

 • Price-to-earnings ratio: Nó so sánh giá hiện tại với thu nhập để xác định xem cổ phiếu được định giá quá cao hay bị định giá thấp

 • Plummet (to): Đồng nghĩa với lao xuống

 • Plunge (to): Sụp đổ, suy thoái

 • Price: Giá trị giao dịch chứng khoán

chứng khoán tiếng anh

Q

 • Quote: Thông tin giá cổ phiếu mới nhất

R

 • Rally: Sự gia tăng sau thông tin tích cực hoặc cảm giác tin tưởng của công chúng

 • Range bound share: Một giao dịch trong đó khoản lỗ khi bán cổ phần được giảm xuống mức thấp nhất có thể

 • Retreat: Đề cập đến sự sụt giảm của một cổ phiếu sau khi tăng

 • Representative: Các chuyên gia được cấp phép kinh doanh cổ phiếu và cổ phiếu thay mặt cho các nhà đầu tư

 • Rocket: Một thị trường có cổ phiếu đang leo thang nhanh chóng một cách bất ngờ

S

 • Securities: Cổ phiếu và cổ phần được giao dịch trên thị trường chứng khoán

 • Sector: Một nhóm cổ phần của cùng một tập đoàn

 • Short selling: Bán chứng khoán mà bạn không sở hữu để mua lại sau này

 • Stock symbol: Một sự kết hợp duy nhất của các chữ cái hoặc số được sử dụng để xác định một cổ phần trên thị trường chứng khoán

 • Stocks: Chứng khoán và chức danh

 • Slump: Đồng nghĩa với sụp đổ

 • Spike: Một sự gia tăng rất mạnh của một thị trường

 • Spread: Đó là biên độ giữa giá mua và giá bán của một cổ phiếu

 • Stake: Đóng góp tài chính từ công ty này sang công ty khác

 • Stock exchange: Nơi giao dịch chứng khoán

 • Stock market: Đồng nghĩa với Stock exchange

 • Stockholder: Một thể nhân hoặc pháp nhân nắm giữ cổ phần trong một công ty

 • Speculation: Thực hiện nhiều giao dịch tài chính ngắn hạn với kỳ vọng thu lãi vốn nhanh

 • Soar: Một từ khác cho Rocket

T

 • Trade: Mua và bán trên thị trường tài chính

 • Target-date-fund: Các khoản đầu tư có ngày đáo hạn mục tiêu phù hợp với các mục tiêu chính trong cuộc sống của nhà đầu tư

 • Tumble: Đồng nghĩa với suy sụp, chùn bước

 • Trafficker: Người phụ trách quản lý kỹ thuật và tổ chức không gian quảng cáo và các chiến dịch trên trang web, ứng dụng di động hoặc mạng

 • Trustee: Một số tổ chức như ngân hàng, công ty đầu tư, công ty quản lý, công ty bảo hiểm

 • Treasury bond: Tài liệu chính thức của Hoa Kỳ cho thấy ai đó đã cho chính phủ Hoa Kỳ vay tiền sẽ được trả lại sau mười năm và tiền lãi sẽ được trả hai lần một năm

 • The grey market: Một hệ thống không chính thức nhưng không hoàn toàn bất hợp pháp trong đó các sản phẩm được mua và bán

U

 • Unit trust: Một dịch vụ nơi các chuyên gia tài chính đầu tư tiền của nhiều người vào nhiều công ty khác nhau

V

 • Volatility: Một cổ phiếu tăng giảm nhanh chóng

 • Volume: Số lượng chứng khoán được giao dịch trong một phiên giao dịch hoặc giao dịch

 • Venture capital: Tiền được đầu tư hoặc có sẵn để đầu tư vào một công ty mới, đặc biệt là một công ty có rủi ro

Y

 • Yield: Thu nhập hàng năm mà một cổ phiếu mang lại, tại một thời điểm nhất định, cho người nắm giữ nó

Thuật ngữ và viết tắt tiếng Anh về thị trường chứng khoán

 • CAC-40 (Pháp): Chỉ số thị trường chứng khoán chính của Sở giao dịch chứng khoán Paris

 • COMEX (New York): Đó là một sàn giao dịch năng lượng và kim loại quý được thành lập ở New York vào năm 1933, hợp nhất với Nymex, chính nó đã được Chicago Mercantile Exchange mua lại vào tháng 8 năm 2008

 • DAX index (Đức): Hoặc Deutscher AktienindeX, là chỉ số giao dịch chứng khoán chính của Đức

 • Dow-Jones (Mỹ): Chỉ số chứng khoán lâu đời nhất của Mỹ

 • Hang-seng index (Hồng Kông): Đây là chỉ số hàng đầu của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông và được điều hành bởi Hang Seng Indexes Company Limited, một công ty con của Ngân hàng Hang Seng

 • RTS Index: Hay Hệ thống giao dịch của Nga, là một chỉ số thị trường chứng khoán dựa trên 50 công ty Nga được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán RTS Moscow

 • Wall Street (Mỹ): Đó là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Manhattan

 • Initial Public Offering (IPO): Khi một công ty quyết định bắt đầu bán cổ phiếu ra công chúng

 • Adjusted present value (APV): Giá trị hiện tại ròng của một dự án hoặc công ty nếu được tài trợ hoàn toàn bằng vốn chủ sở hữu cộng với giá trị hiện tại của lợi ích tài chính

 • Alternative Minimum Tax (AMT): Hệ thống thuế song song hoạt động dưới cái bóng của hệ thống thuế thông thường

 • Annual percentage yield (APY): Tỷ lệ phần trăm phản ánh số tiền hoặc tiền lãi mà bạn kiếm được từ số tiền trong tài khoản ngân hàng trong hơn một năm

 • Annual percentage rate (APR): Lãi suất của bạn trong cả năm, cùng với mọi chi phí hoặc lệ phí liên quan đến khoản vay của bạn

 • Bureau of Labor Statistics (BLS): Cơ quan tìm hiểu thực tế chính của Chính phủ Liên bang trong lĩnh vực thống kê và kinh tế lao động rộng lớn

 • Capital asset pricing model (CAPM): Mô tả lý tưởng về cách thị trường tài chính định giá chứng khoán và do đó xác định lợi nhuận kỳ vọng từ các khoản đầu tư vốn

 • Non-fungible token (NFT): Mã thông báo dựa trên chuỗi khối đại diện cho một tài sản duy nhất như một tác phẩm nghệ thuật, nội dung kỹ thuật số hoặc phương tiện truyền thông

 • Volume-weighted average price (VWAP): Chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng trên các biểu đồ trong ngày sẽ đặt lại vào đầu mỗi phiên giao dịch mới

 • 52-week range: Điểm dữ liệu được báo cáo theo truyền thống bởi các phương tiện truyền thông tài chính in ấn, nhưng hiện đại hơn được đưa vào nguồn cấp dữ liệu từ các nguồn thông tin tài chính trực tuyến

 • The FTSE 100: Con số thể hiện giá trị của giá cổ phiếu của 100 công ty quan trọng nhất của Anh, được xuất bản bởi Financial Times

 • OFEX: Sàn giao dịch chứng khoán của Vương quốc Anh cho cổ phiếu của các công ty nhỏ

 • The S&P 500: Danh sách cung cấp giá cổ phiếu trong 500 công ty quan trọng nhất ở Hoa Kỳ

 • NASDAQ: Một thị trường điện tử toàn cầu để mua và bán chứng khoán.

Những nguồn tài liệu tiếng Anh về thị trường chứng khoán

Các cuốn sách người đọc nên tham khảo gồm có:

 1. Stock Market Terminology for Beginners

 2. Dictionary of Stock Market

 3. Stock Market Dictionary

 4. Stock Trading Terms

các tài liệu tiếng anh về chứng khoán nên đọc

Ngoài ra, người đọc có thể học thêm về thuật ngữ tiếng Anh về thị trường chứng khoán qua các ứng dụng sau:

 1. Stock market Terminologies có sẵn tại CH Play

 2. Global Stock Market & Terms có sẵn tại App Store

Mẫu hội thoại sử dụng từ vựng & thuật ngữ tiếng Anh về thị trường chứng khoán

Trong 2 đoạn hội thoại mẫu sau, các từ vựng & thuật ngữ chứng khoán sẽ được sử dụng và gạch chân.

Đoạn hội thoại 1:

 • A: What happened to you? You look miserable! (Có chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy? Bạn trông thật khổ sở!)

 • B: Didn’t you catch the morning news? The stock market dropped significantly today. The DOW is 150 points down now! The situation of my portfolio is catastrophic.  (Bạn đã nghe tin tức sáng nay chưa? Thị trường chứng khoán đã đi xuống rất nhiều ngày hôm nay. DOW đang giảm 150 điểm! Danh mục đầu tư của tôi đang gặp thảm hoạ lớn.)

 • A: Bond traders probably won't be satisfied with such a straightforward arbitrage. (Tôi nghĩ các nhà giao dịch trái phiếu sẽ không hài lòng với sự chênh lệch giá đơn giản như vậy)

 • B: I have significant investments in the debt market and derivatives. Not only that, I also own shares of many businesses that have seen their stock prices plummet this morning. (Tôi có những khoản đầu tư đáng kể vào thị trường nợ và các công cụ phái sinh. Không những thế, tôi còn sở hữu cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp đã chứng kiến ​​​​giá cổ phiếu của họ giảm mạnh vào sáng nay.)

 • A: That’s so unfortunate! (Thật không may!)

Đoạn hội thoại 2:

 • A: Thank you for calling to XYZ Stock exchange. How may I help you? (Cảm ơn bạn đã gọi đến Sàn giao dịch chứng khoán XYZ. Tôi có thể giúp gì cho bạn?)

 • B: I’m having a difficulty. I currently don’t have a stockbroker. Last week I made the decision to invest by myself and chose riskier equities in the hopes of a higher return. I believed I could distinguish between a bull market and a bear market, just like brokers.  My mistake resulted badly. (Tôi đang gặp một vấn đề. Hiện tại, tôi không có một nhà môi giới chứng khoán. Tuần trước, tôi quyết định tự mình đầu tư và mua những cổ phiếu kém an toàn hơn với hy vọng thu được lợi nhuận cao hơn. Tôi nghĩ rằng tôi có thể phân biệt được sự khác biệt giữa thị trường giá xuống và thị trường giá lên như các nhà môi giới. Sai lầm của tôi đã để lại hậu quả xấu.)

 • A: In current situations, we suggest you either sell all or most of your stocks and wait for the right time. A number of bear markets were seen sinking more than two times in the past. (Trong các tình huống hiện tại, chúng tôi khuyên bạn nên bán tất cả hoặc hầu hết cổ phiếu của mình và đợi thời điểm thích hợp. Một số thị trường giá xuống trong quá khứ đã chìm hơn hai lần.)

 • B: What should I do with the stocks, then? (Vậy tôi nên làm gì với các cổ phiếu?)

 • A: Meanwhile we find you a broker, we suggest that you follow the market closely to notice changes and sell when it’s going up. Then you should wait for our broker to contract you via phone. (Trong khi chúng tôi tìm cho bạn một nhà môi giới, chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi thị trường chặt chẽ để nhận thấy những thay đổi và bán khi nó tăng giá. Sau đó, bạn nên đợi nhà môi giới của chúng tôi ký hợp đồng với bạn qua điện thoại.)

 • B: Thanks! I won't do anything until I see what happens. (Cảm ơn! Tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.)

Xem thêm:

Tổng kết

Qua bài viết sau, mong rằng người đọc đã tham khảo được nhiều từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh về thị trường chứng khoán mới và có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả trong cuộc sống, học tập và công việc trong tương lai.


Nguồn tham khảo:

 • "Stock Market Vocabulary: Top 100 Words You Need To Know." GlobalExam Blog, 20 Oct. 2021, global-exam.com/blog/en/english-vocabulary-stock-market-vocabulary-top-100-words-you-need-to-know/.

 • "Stock Markets." Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, dictionary.cambridge.org/topics/finance/the-stock-market/.

 • "Glossary of Stock Market Terms." Nasdaq, www.nasdaq.com/glossary/a.

 • "What Is the Stock Market, What Does It Do, and How Does It Work?" Investopedia, 3 Aug. 2005, www.investopedia.com/terms/s/stockmarket.asp.

 • "Daily English 276 – The Stock Market – ESLPod.com." ESLPod.com, secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-276-the-stock-market/.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity