Tiêu chí chấm điểm TOEIC Writing và bảng quy đổi điểm TOEIC Writing

Bài viết tập trung phân tích các tiêu chí chấm điểm phần thi TOEIC Writing, thang điểm, bảng quy đổi điểm của phần thi này, đồng thời gợi ý bài thi mẫu và bài tập vận dụng nhằm giúp người học ôn luyện để chuẩn bị tốt cho kỳ thi.
Bùi Thị Thu Thanh
06/10/2023
tieu chi cham diem toeic writing va bang quy doi diem toeic writing

Phần thi Viết của bài thi TOEIC (TOEIC Writing) được thiết lập nhằm đánh giá khả năng viết của thí sinh trong môi trường sử dụng tiếng Anh và cung cấp một đánh giá chính xác về kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết các tiêu chí chấm điểm trong phần thi TOEIC Writing, đồng thời cung cấp bài mẫu cùng bài tập vận dụng nhằm giúp thi sinh ôn luyện để đạt được kết quả cao trong kì thi TOEIC.

Key takeaways:

 1. Thang điểm TOEIC Writing được sử dụng để đánh giá khả năng Viết (Writing) của thí sinh trong môi trường sử dụng tiếng Anh.

 2. Tiêu chí chấm điểm TOEIC Writing theo từng dạng câu hỏi trong bài:

 • Phần 1 (Câu hỏi 1-5): Viết câu mô tả tranh (Write a sentence based on a picture): ngữ pháp (grammar) và sự liên quan của câu trả lời đến bức tranh (relevance of the sentences to the

  pictures) là hai tiêu chí quan trọng sẽ được chấm điểm. Thí sinh cần sử dụng ngữ pháp chính xác và diễn đạt ý tưởng một cách liên quan và phù hợp với nội dung của bức tranh.

 • Phần 2 (Câu hỏi 6-7): Phản hồi lại yêu cầu (Respond to a written request):

  ba tiêu chí để đánh giá trong phần này là chất lượng và sự đa dạng của câu trả lời (quality and variety of your sentences), từ vựng (vocabulary) và cách tổ chức (organization). Thí sinh cần sử dụng câu văn chất lượng và đa dạng, sử dụng từ vựng phù hợp và đa dạng, và tổ chức câu trả lời một cách logic và có cấu trúc rõ ràng để truyền đạt ý kiến và thông tin một cách hiệu quả.

 • Phần 3 (Câu hỏi số 8): Viết luận trình bày quan điểm (Write an opinion essay): các tiêu chí được đánh giá bao gồm bảo vệ quan điểm bằng lí do và ví dụ cụ thể (whether your opinion is supported with

  reasons and/or examples), sử dụng ngữ pháp (grammar) chính xác và linh hoạt, sử dụng từ vựng (vocabulary) phù hợp và đa dạng, và tổ chức (organization) câu trả lời một cách rõ ràng và có logic.

Thang điểm TOEIC Writing là gì?

Thang điểm TOEIC Writing được sử dụng để đánh giá khả năng Viết (Writing) của thí sinh trong môi trường sử dụng tiếng Anh. Các tổ chức, doanh nghiệp, và trường học có thể sử dụng thang điểm TOEIC Writing để đánh giá khả năng viết của ứng viên, đánh giá trình độ tiếng Anh của nhân viên, hoặc xác định trình độ tiếng Anh của sinh viên. Hơn nữa, nắm vững thang điểm của phần thi Writing trong bài kiểm tra TOEIC giúp thí sinh dễ dàng tính toán điểm số của mình sau khi hoàn thành phần thi này.

Mỗi phần thi Viết tương ứng sẽ có mức điểm nhất định để đánh giá mức độ hoàn thành của từng bài viết của thí sinh. Thang điểm và tiêu chí chấm điểm cho các câu hỏi từ 1 đến 8 hoàn toàn khác nhau.

Phân tích tiêu chí chấm điểm TOEIC Writing theo từng dạng câu hỏi trong bài

Phần (Part)

Câu hỏi (Question)

Nội dung
(Content)

Thời gian (Writing time)

Tiêu chí đánh giá
(Evaluation Criteria)

1

1-5

Viết câu mô tả tranh

(Write a sentence based on a picture)

8 phút
(8 mins)

 • ngữ pháp (grammar)

 • sự liên quan của các câu với những bức tranh
  (relevance of the sentences to the
  pictures)

  (Điểm: 0 - 3)

2

6-7

Phản hồi lại yêu cầu

(Respond to a written request)

20 phút
(20 mins)

 • chất lượng và sự đa dạng của câu trả lời (quality and variety of your sentences)

 • từ vựng (vocabulary)

 • cách tổ chức (organization)

  (Điểm: 0 - 4)

3

8

Viết luận trình bày quan điểm

(Write an opinion essay)

30 phút
(30 mins)

 • quan điểm của thí sinh có được bảo vệ và chứng minh bởi những lí do và ví dụ hay không (whether your opinion is supported with
  reasons and/or examples)

 • ngữ pháp (grammar)

 • từ vựng (vocabulary)

 • cách tổ chức (organization)
  (Điểm: 0-5)

Hiện tại, ZIM Academy đang tổ chức chương trình thi thử TOEIC giúp đánh giá chính xác trình độ TOEIC của thí sinh trên cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking. Với kho đề thi được cập nhật mới nhất theo xu hướng ra đề thi gần đây và ngân hàng đề phong phú được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên môn cao cấp của ZIM, thí sinh sẽ được trải nghiệm thử thách độ khó của bài thi thực tế. Hãy đăng ký ngay nhé!

Xem thêm: Lộ trình học TOEIC writing - Phương pháp luyện tập & Tài liệu hỗ trợ

Phần 1 (Câu hỏi 1-5): Viết câu mô tả tranh (Write a sentence based on a picture)

Trong phần 1 của TOEIC Writing, ngữ pháp và sự liên quan của câu trả lời đến bức tranh là hai tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá điểm số. Thí sinh cần sử dụng ngữ pháp chính xác và diễn đạt ý tưởng một cách liên quan và phù hợp với nội dung của bức tranh.

Ngữ pháp (Grammar): Tiêu chí ngữ pháp đánh giá mức độ sử dụng ngữ pháp chính xác trong câu trả lời. Thí sinh cần chú ý đến các yếu tố như cấu trúc câu, thì động từ, danh từ, các loại từ (tính từ, trạng từ), mạo từ, đại từ và các mẫu câu ngữ pháp khác.

 • Đúng ngữ pháp: Câu trả lời nên tuân thủ các quy tắc ngữ pháp cơ bản. Ví dụ, sử dụng đúng thì động từ, đặt đại từ đúng vị trí và hợp lý, sử dụng các cấu trúc câu phù hợp như câu điều kiện, câu bị động, câu so sánh, và câu đảo ngữ một cách chính xác.

 • Từ vựng chính xác: Câu trả lời nên sử dụng từ vựng phù hợp và chính xác và chắc chắn câu trả lời phải có chưa từ vựng được gợi ý. Thí sinh cần chú ý đến việc sử dụng từ ngữ đúng ý nghĩa, không sử dụng từ sai hoặc không phù hợp với ngữ cảnh.

Sự liên quan giữa các câu với những bức tranh (Relevance of the sentences to the pictures): Tiêu chí này đánh giá mức độ sự tương quan giữa câu trả lời và bức tranh. Câu trả lời nên liên quan một cách rõ ràng và chính xác đến nội dung của bức tranh được cung cấp.

 • Mô tả đúng: Câu trả lời nên mô tả đúng nội dung của bức tranh. Thí sinh cần sử dụng các từ ngữ, cụm từ hoặc cấu trúc câu thích hợp để diễn đạt các yếu tố trong bức tranh một cách chính xác.

 • Ý tưởng phù hợp: Câu trả lời nên diễn đạt ý tưởng phù hợp với bức tranh. Thí sinh có thể tạo ra câu trả lời sáng tạo, nhưng vẫn phải liên quan chặt chẽ đến hình ảnh được cung cấp.

 • Sự phù hợp ngữ cảnh: Thí sinh cần hiểu rõ mục đích của bức tranh và sử dụng câu trả lời để diễn đạt thông điệp phù hợp với tình huống.

image-alt

Phần 2 (Câu hỏi 6-7): Phản hồi lại yêu cầu (Respond to a written request)

Trong phần 2 của TOEIC Writing, chất lượng và sự đa dạng của câu trả lời, từ vựng và cách tổ chức là ba tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá điểm số. Thí sinh cần sử dụng câu văn chất lượng và đa dạng, sử dụng từ vựng phù hợp và đa dạng, và tổ chức câu trả lời một cách logic và có cấu trúc rõ ràng để truyền đạt ý kiến và thông tin một cách hiệu quả.

Chất lượng và sự đa dạng của câu trả lời (Quality and variety of sentences): Thí sinh cần chú trọng vào việc sử dụng câu văn chất lượng, đa dạng và sáng tạo để truyền đạt ý kiến và thông tin một cách hiệu quả.

 • Câu văn chính xác và rõ ràng: Câu trả lời nên được viết một cách chính xác và dễ hiểu. Thí sinh cần tránh sử dụng câu văn mập mờ hoặc không rõ ràng, và chú trọng vào việc truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và súc tích.

 • Đa dạng câu văn: Câu trả lời nên sử dụng đa dạng các mẫu câu và cấu trúc câu khác nhau. Sử dụng các câu ngắn, câu dài, câu đơn, câu phức và câu ghép để tạo ra hiệu ứng ngôn ngữ và truyền đạt ý kiến một cách đa dạng.

 • Sự sáng tạo: Câu trả lời nên thể hiện sự sáng tạo trong việc sử dụng ngôn ngữ và diễn đạt ý kiến. Thí sinh có thể sử dụng các từ đồng nghĩa, biểu đạt ý nghĩa một cách khác biệt hoặc sử dụng các câu văn có tính mỹ thuật để làm nổi bật câu trả lời của mình.

Từ vựng (Vocabulary): Tiêu chí từ vựng đánh giá mức độ sử dụng từ vựng phù hợp và đa dạng để truyền đạt ý kiến và thông tin trong câu trả lời.

 • Từ vựng phù hợp: Câu trả lời nên sử dụng từ ngữ phù hợp với ngữ cảnh và yêu cầu của câu hỏi. Thí sinh cần lựa chọn các từ ngữ có ý nghĩa chính xác và sử dụng chúng một cách đúng đắn.

 • Đa dạng từ vựng: Câu trả lời nên sử dụng đa dạng từ vựng, bao gồm cả từ vựng cơ bản và từ vựng nâng cao. Thí sinh có thể sử dụng các từ đồng nghĩa, từ ngữ liên quan và các cụm từ idiom để truyền đạt ý kiến một cách phong phú và linh hoạt.

Cách tổ chức (Organization): Tiêu chí này đánh giá mức độ tổ chức và cấu trúc của câu trả lời. Câu trả lời nên được tổ chức một cách logic và có cấu trúc rõ ràng để diễn đạt ý kiến và thông tin một cách hiệu quả.

 • Cấu trúc câu và đoạn văn: Câu trả lời nên có cấu trúc câu và đoạn văn rõ ràng. Thí sinh cần chú trọng vào việc sắp xếp ý kiến và thông tin theo một cấu trúc logic, bao gồm câu mở đầu, phần thân câu và câu kết luận.

 • Sự liên kết logic: Thí sinh nên sử dụng các từ nối, từ trạng từ và cấu trúc câu phù hợp để tạo ra một luồng suy nghĩ liền mạch và dễ theo dõi.

 • Sự sắp xếp hợp lý: Thí sinh cần chú trọng vào việc sắp xếp các ý kiến theo trật tự ưu tiên và sắp xếp các thông tin theo một cấu trúc có tính logic.

image-alt

Phần 3 (Câu hỏi số 8): Viết luận trình bày quan điểm (Write an opinion essay)

Trong Phần 3 của bài thi TOEIC Writing, thí sinh cần chú trọng vào việc bảo vệ quan điểm bằng lí do và ví dụ cụ thể, sử dụng ngữ pháp chính xác và linh hoạt, sử dụng từ vựng phù hợp và đa dạng, và tổ chức câu trả lời một cách rõ ràng và có logic.

Quan điểm của thí sinh có được bảo vệ và chứng minh bởi những lí do và ví dụ hay không (Whether your opinion is supported with reasons and/or examples): Tiêu chí này đánh giá khả năng của thí sinh trong việc bảo vệ quan điểm của mình. Thí sinh cần chú trọng vào việc trình bày các lập luận logic và cung cấp các ví dụ, thông tin để minh chứng quan điểm của mình.

 • Lập luận logic: Câu trả lời nên có các lập luận logic và hợp lý để bảo vệ quan điểm. Thí sinh có thể sử dụng các lập luận logic như nguyên nhân - kết quả, so sánh, hoặc phân tích để minh chứng cho quan điểm của mình.

 • Ví dụ cụ thể: Câu trả lời nên đi kèm với các ví dụ cụ thể để minh chứng cho quan điểm. Thí sinh có thể sử dụng ví dụ từ cuộc sống hàng ngày, kinh nghiệm cá nhân hoặc các ví dụ từ các tài liệu, nghiên cứu để làm rõ quan điểm của mình.

Ngữ pháp (Grammar): Tiêu chí ngữ pháp đánh giá khả năng của thí sinh trong việc sử dụng các quy tắc ngữ pháp chính xác và linh hoạt để diễn đạt ý kiến và thông tin trong câu trả lời.

 • Sử dụng đúng quy tắc ngữ pháp: Câu trả lời nên sử dụng các quy tắc ngữ pháp chính xác, bao gồm cấu trúc câu, thì trong câu, danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, và cấu trúc câu phức.

 • Đa dạng câu: Câu trả lời nên sử dụng đa dạng cấu trúc câu và thể ngữ pháp để tạo ra sự linh hoạt và sáng tạo trong việc diễn đạt ý kiến. Thí sinh cần tránh sử dụng câu văn đơn điệu và lặp lại mẫu câu.

Từ vựng (Vocabulary): Tiêu chí từ vựng đánh giá khả năng của thí sinh trong việc sử dụng từ ngữ phù hợp và đa dạng để truyền đạt ý kiến và thông tin trong câu trả lời.

 • Từ vựng phù hợp: Thí sinh cần lựa chọn các từ ngữ có ý nghĩa chính xác và sử dụng chúng một cách đúng đắn.

 • Đa dạng từ vựng: Thí sinh có thể sử dụng các từ đồng nghĩa, từ ngữ liên quan và các cụm từ idiom để truyền đạt ý kiến một cách phong phú và linh hoạt.

Cách tổ chức (Organization): Tiêu chí này đánh giá mức độ tổ chức và cấu trúc của câu trả lời. Câu trả lời nên được tổ chức một cách rõ ràng và có một sự liên kết logic giữa các ý kiến và thông tin.

 • Liên kết ý: Câu trả lời nên có sự liên kết logic giữa các ý kiến và thông tin. Thí sinh có thể sử dụng các từ nối (linking words) để tạo ra sự mạch lạc và logic trong cấu trúc câu.

 • Sắp xếp ý kiến: Câu trả lời nên được tổ chức một cách có hệ thống và logic. Thí sinh có thể sử dụng cấu trúc đoạn văn, như đoạn mở đầu (introduction), các đoạn thân (body paragraphs) và đoạn kết luận (conclusion), để tạo ra sự rõ ràng và dễ hiểu trong cách tổ chức ý kiến.

image-alt

Bảng quy đổi điểm TOEIC phần thi Writing

Dưới đây là bảng quy đổi điểm TOEIC Writing, bảng thể hiện thang điểm cùng trình độ tương ứng với thang điểm đó:

Bài thi Viết TOEIC (TOEIC Writing Test)

Trình độ (Level)

Thang điểm (Scale score)

9

200

8

170 ~ 190

7

140 ~ 160

6

110 ~ 130

5

90 ~ 100

4

70 ~ 80

3

50 ~ 60

2

40

1

0 ~ 30

Nhằm giúp học viên phát triển thêm về kỹ năng Speaking và Writing trong bài thi TOEIC. ZIM Academy cung cấp khoá học luyện thi TOEIC Speaking & Writing - dành cho học viên đã có nền tảng từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh căn bản. Đây là khóa học căn bản giúp học viên đạt mục tiêu đầu ra 300/400 điểm (tương ứng 150/200 điểm ở mỗi phần Nói và Viết).

Đề thi mẫu TOEIC Writing

PART 1 (Question 1 - 5)

Question 1 - 5: Write a sentence about the picture using the two words or phrases given, in any order and with any changes in word form.

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

image-altto/whiteboard

image-altaisle/cart

image-alt flower/table

image-altbarefoot/although

image-altif/goal

PART 2 (Question 6 - 7)

Question 6: Read the email below. Respond to the email as if you are Mary Johnson. Ask TWO questions and provide ONE time you can meet Mr. Murphy.

From: William Murphy

To: Mary Johnson

Subject: Harper Business Magazine

Sent: July 10, 2022

Dear Ms. Johnson,

I work for Harper Business Magazine. I am writing an article about business owners in your city, and I would like to interview you for the article. Would you mind meeting me sometime next week?

Thank you.

William Murphy

Question 7: Read the email below. Respond to the email as if you are a human resources officer at Amazon, Inc. In your email, provide TWO pieces of information and ask ONE question.

From: Amada Tipton

To: Amazon Human Resources

Subject: Positions at Amazon

Sent: Aug 21, 2022

Dear Sir or Madam:

I am interested in applying for a position at Amazon, Inc. Having recently completed my university studies, I am highly interested in potential opportunities within your Marketing Department. I would greatly appreciate it if you could inform me of any available positions and provide guidance on the application process.

Thank you.

Amada Tipton

PART 3 (Question 8)

Question 8: Read the question below. A time limit of 30 minutes will be provided for you to plan, write, and revise your essay. It is recommended to aim for a minimum of 300 words for an effective essay.

Thanks to advancements in modern technology, a growing number of individuals now have the option to primarily work from home instead of going to the office. What are the advantages and disadvantages of working at home? Support your answer with specific reasons and examples.

Đáp án:

Question 1: The man in the black polo t-shirt is standing next to the whiteboard.

Question 2: The woman is holding a shopping cart in the aisle.

Question 3: There are some yellow flowers on the table.

Question 4: Although it is very cold outside, the woman is walking barefoot in the snow.

Question 5: If the man scores a goal, his team with become the champion.

Question 6:

Dear Mr. Murphy,

Thank you for considering me for the interview regarding the article for Harper Business Magazine. I am available to meet next week, specifically on Wednesday, July 20th. Please let me know if this date works for you or if you have any preferred alternatives.

Additionally, I would appreciate if you could provide more details about the article's focus or theme. This will help me prepare accordingly. Also, please inform me of the estimated duration of the interview.

Thank you for the opportunity, and I look forward to your response.

Best regards,

Mary Johnson

Question 7:

Dear Amada Tipton,

Thank you for your interest in joining Amazon, Inc. and applying for a position in our Marketing Department. We currently have a few entry-level marketing positions available that may align with your qualifications. Could you please provide us with any specific areas of marketing that you are particularly interested in or any relevant experience you have? We encourage you to visit our careers page at www.amazon.com to explore more details about the positions and submit your application online.

Thank you for considering Amazon as your potential employer. If you have any questions, you can contact us at 892-7180.

Sincerely,

Chris Evan.

Question 8:

Modern technology has revolutionized the way people work, allowing many to fulfill their job responsibilities from the comfort of their homes. From my perspective, there are advantages to this arrangement and it also has its drawbacks.

On the one hand, working from home brings several benefits. First, it offers flexibility in terms of working hours and location. Employees can better manage their time and balance personal responsibilities with work commitments. For example, they can attend to family matters or personal appointments without sacrificing productivity. Second, remote working often leads to increased productivity. Without office distractions and commuting time, employees can focus on their tasks and work more efficiently. Studies have shown that remote workers can accomplish more in less time.

On the other hand, there are certain disadvantages of working at home. One drawback of working from home is the potential for social isolation. Remote workers miss out on face-to-face interactions and informal conversations with colleagues, which can impact collaboration and teamwork. For instance, in the covid-19 pandemic, working from home for an extended period make people miss the daily face-to-face interactions, which lead to disconnect and challenge to collaborate. Another shortcoming is that teleworking can blur the boundaries between work and personal life. Employees may struggle to disconnect from work and find it challenging to maintain work-life balance, which lead to overworking and burnout. A study conducted by the American Psychological Association (APA) found that remote workers who struggle with blurred work-life boundaries report higher levels of stress and lower job satisfaction compared to those who can effectively separate work and personal life.

In conclusion, working from home provides flexibility and can boost productivity. However, it can also lead to social isolation and blurred work-life boundaries. It is essential for everyone to find a balance that maximizes the benefits of remote working while addressing its challenges.

Bài tập vận dụng

Áp dụng những kiến thức vừa học và tích lũy được để giải đề TOEIC Writing dưới đây:

Question 1 - 5: Write a sentence about the picture using the two words or phrases given, in any order and with any changes in word form.

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

image-altat/laptop

image-altput/near

image-altask/as

image-altwoman/in

image-alttake/off

Question 6: Read the email below. Respond to the email as if you are the new customer of Topzone Company. Make ONE request for the information and tell them TWO problems that you have had with the smartphone.

From: Topzone Company Customer Service

To: New Customer

Subject: Thank you for your purchase

Sent: September 10, 2022

Dear Customer,

We would like to thank you for buying our smartphone. We trust that you are satisfied with the quality of our product. If you have any problems so far, please contact us via email at Topzonesupport@gmail.com.

Thank you!

Question 7: Read the email below. Respond to the email as if you are a new employee at Nash Tech. Give ONE suggestion and ask TWO questions in your email.

From: Tom Holland, Personnel Director, Nash Tech

To: New Employees

Subject: Your first day

Sent: October 15, 2022

Dear New Employees,

Welcome! We're thrilled to have you with us.
We'd like to inform that new employees will start work next Monday.Employees are required to be present at work by 9:00 AM at the latest. At 10:00 AM, we will be conducting a comprehensive orientation session customized for each department.
Should you have any inquiries or need further assistance, please don't hesitate to contact us. We look forward to seeing you next Monday.
Best regards,

Tom Holland.

Question 8: Read the question below. A time limit of 30 minutes will be provided for you to plan, write, and revise your essay. It is recommended to aim for a minimum of 300 words for an effective essay.

Should students be given the choice to use smartphones in class? Discuss the advantages and disadvantages of allowing smartphones in educational settings.

Đáp án gợi ý:

Question 1: People are using their laptops at the coffee shop.

Question 2: The boxes are put near the window.

Question 3: The man is asking some kind of medicine as he had a flu.

Question 4: The woman is making a phone call in her car.

Question 5: The plane on the runway is ready to take off.

Question 6:

Dear Topzone Company Customer Service,

Thank you for your email expressing gratitude for my recent smartphone purchase. However, I am currently experiencing two problems with the device. Firstly, the battery life is significantly shorter than advertised. Secondly, the camera quality does not meet the expected standard.

I would greatly appreciate your help in resolving these matters. Specifically, I would appreciate guidance on optimizing the battery life and improving the camera performance. If there are any available software updates or patches to address these concerns, please provide instructions on how to obtain and install them.

Thank you for your attention to this matter. I look forward to your prompt response.

Sincerely,

Linda Potter.

Question 7:

Dear Mr. Holland,

Thank you for the warm welcome and the information regarding our first day at Nash Tech. I have a couple of questions before my start date. Firstly, could you please provide further details about the orientation schedule? Specifically, I would like to know the duration of the session and if there will be any breaks or lunch provided. Secondly, could you clarify the dress code policy for the workplace? I would appreciate knowing if there are any specific guidelines regarding appropriate attire.

Additionally, I suggest providing a brief overview of the company's organizational structure and key team members during the orientation. This would help new employees like myself to better understand the company's hierarchy and foster connections with colleagues.

Thank you for your attention to these matters. I look forward to joining the team at Nash Tech.

Best regards,

Elizabeth Olsen.

Question 8:

Smartphones have become an integral part of our lives, including the lives of students. The question of whether students should be allowed to use smartphones in the classroom has sparked significant debate. This essay will examine the advantages and disadvantages of allowing smartphones in educational settings.

One of the primary advantages of allowing smartphones in the classroom is the access to information and learning resources they provide. With smartphones, students can quickly search for information, access e-books, educational apps, and online learning platforms. This instant access to knowledge promotes their learning opportunities. For example, during a history lesson, students can use their smartphones to access primary sources, view historical footage, and explore interactive maps, fostering a deeper understanding of the subject matter. Another benefit is the enhanced collaboration and communication that smartphones facilitate. Educational apps and online platforms enable real-time collaboration on group projects, sharing of notes, and discussions. Students can connect with classmates, ask questions, seek clarification as well as interact. For instance, in a foreign language class, students can use language learning apps to practice speaking and writing skills with their peers, even outside the classroom.

On the flip side, one notable disadvantage is the potential for distractions. Students may be enticed to engage in non-educational activities such as texting, social media browsing, or playing games, etc. Consequently, their learning progress may suffer, and the overall classroom environment may be disrupted. To illustrate this point, during a lecture, a student who addicted to social media may miss out on important knowledge in class. Another problem is the issue of academic integrity and cheating. Allowing smartphones in the classroom raises the possibility of students misusing them to access unauthorized resources or engage in cheating during exams or assessments. This compromises the fairness and credibility of the evaluation process.

To sum up, while smartphones in the classroom offer advantages such as access to information and collaboration, they also bring distractions and academic integrity concerns. Finding a balanced approach is vital, with educators managing distractions and fostering responsible smartphone use to create an effective learning environment.

Tổng kết

Bài viết trên đã phân tích các tiêu chí chấm điểm, thang điểm, bảng điểm quy đổi của phần thi TOEIC Writing, đồng thời cung cấp bài mẫu minh họa và bài tập vận dụng cho phần thi này. Tác giả hi vọng đây sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho thí sinh trong quá trình ôn luyện cho phần thi TOEIC Writing nói riêng và kì thi TOEIC nói chung.

Để quá trình ôn thi diễn ra thuận lợi hơn, người đọc có thể cân nhắc tải phần mềm ZIM Helper do ZIM Academy phát triển. ZIM Helper là một công cụ hỗ trợ việc học với nhiều tính năng như: theo dõi; trò chuyện với người dùng; nhận thông báo sắp xếp lịch học; điểm danh sách; quản lý lịch học; v.v. Nhanh tay tải ZIM Helper và trải nghiệm những tính năng này ngay nhé!


Nguồn tham khảo:

Score Descriptor Table|TOEIC Speaking & Writing Tests|IIBC Official English Site|IIBC, https://www.iibc-global.org/english/toeic/test/sw/guide05/guide05_01/score_descriptor.html. Accessed 11 Sep 2023.

TOEIC Practice - Writing, https://www.englishclub.com/esl-exams/ets-toeic-practice-writing.php. Accessed 11 Sep 2023.

Understand the TOEIC score criteria and also what is a good TOEIC score, https://exam-practice.com/what-is-a-good-toeic-score/. Accessed 11 Sep 2023.

Đinh Huỳnh Quế Dung

Đã kiểm duyệt nội dung

Trình độ tiếng Anh hiện tại. IELTS 8.5.

Tôi tên là Đinh Huỳnh Quế Dung. Tôi là một giáo viên tiếng anh với 2 năm kinh nghiệm tutor tại trường Daemen College (2/2019 - 3/2020), hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và IELTS. Hiện tại, tôi đang theo học chương Trình Thạc sĩ ngôn ngữ học chuyên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với trường Đại học Benedictine, Hoa Kỳ. Tôi đã bắt đầu luyện và học IELTS từ khi tôi học cấp 3 và đạt 8.5 ở 2 lần thi gần đạy nhất: thi năm 8/2020 (Overall: 8.5, L,R: 8.5, S: 9, W: 7.5) và thi 8/2022 (Overall: 8.5, L: 9, R: 8.5, W: 7.5, S:8). Tôi hiện đang tham gia dự án viết đề IELTS cho các bài thi thử và sách, nghiên cứu và duyệt bài học thuật, cho trung tâm.

Tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến và có nhiều tính ứng dụng trong thế giới hiện nay. Ngoại trừ những lợi ích cho não bộ khi biết hai ngôn ngữ trở lên, tiếng Anh còn mở ra nhiều cánh cửa cho học sinh và người học, như cơ hội du học, đi du lịch nhiều nước, đọc được tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cơ hội đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, làm việc cho công ty quốc tế, định cư, v.v. Vì vậy, tôi nghĩ sứ mệnh lâu dài của tôi là giúp được càng nhiều người giao tiếp thuần thục được bằng tiếng Anh càng tốt và có thể đạt được những cơ hội này.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” - Nelson Mandela

Tiếng Anh không đơn giản chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn có thể cho bạn chìa khoá dẫn đến tri thức và giáo dục, và còn là một công cụ mạnh mẽ có giúp bạn thay đổi thế giới.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833