Tiểu sử tiếng Anh hay | Cách viết tiểu sử hiệu quả thông dụng

Trong công việc hoặc các tình huống khác nhau của cuộc sống, việc phải viết tiểu sử bằng tiếng Anh có thể gây ra nhiều trở ngại, và người viết thường chưa nắm rõ các cách viết tiểu sử hợp lý và ý nghĩa nhất. Do đó, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cách viết tiểu sử tiếng Anh hay một cách đầy đủ, thực tế và có thể áp dụng trong nhiều trường hợp cuộc sống khác nhau.
Nguyễn Thị Thanh Đông
08/12/2022
tieu su tieng anh hay cach viet tieu su hieu qua thong dung

Key takeaways

Các ý tưởng về tiểu sử tiếng Anh hay cho Facebook, tiểu sử Facebook cho nam, tiểu sử Facebook cho nữ, tiểu sử Facebook ngắn gọn và tiểu sử Facebook vui nhộn.

Tiểu sử tiếng Anh hay cho Facebook

Tiểu sử Facebook sẽ là một trong những ấn tượng đầu tiên của mỗi người với bạn bè và những người xung quanh. Vì vậy, một tiểu sử Facebook ấn tượng có thể giúp họ ghi điểm trong mắt mọi người. Người đọc có thể tham khảo một số tiểu sử tiếng Anh hay cho Facebook dưới đây:

 • The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. (Chiến thắng lớn nhất trông cuộc sống không phải nằm ở việc không bao giờ gục ngã, mà là luôn đứng dậy sau mỗi lần gục ngã.) - Nelson Mandela.

 • The way to get started is to quit talking and begin doing. (Cách để bắt đầu là dừng việc nói về nó mà bắt đầu hành động.) - Walt Disney.

 • Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma – which is living with the results of other people's thinking. (Cuộc đời ngắn ngủi, nên đừng lãng phí để sống cuộc sống của ai khác. Đừng bị đánh lừa bởi ý kiến số đông - sống dựa vào ý kiến của người khác.) - Steve Jobs.

 • If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor. (Nếu cuộc sống dễ đoán thì đã không phải là cuộc sống, và rất vô vị.) - Eleanor Roosevelt.

 • If you look at what you have in life, you'll always have more. If you look at what you don't have in life, you'll never have enough. (Nếu nhìn vào những gì ta đang có, ta luôn có nhiều hơn thế. Nếu nhìn vào những gì ta thiếu, ta luôn thấy không bao giờ là đủ.) - Oprah Winfrey.

 • If you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else's success. (Nếu đặt mục tiêu cao một cách vô lý và thất bại, thì đó là thất bại trên tầm thành công của người khác.) - James Cameron.

 • Life is what happens when you're busy making other plans. (Cuộc sống là những gì diễn ra khi bạn cùng đang bận rộn với những kế hoạch khác.) - John Lennon.

 • Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. (Hãy lan tỏa tình yêu mọi nơi. Đừng để ai đến với bạn mà không cảm thấy vui vẻ hơn.) - Mother Teresa.

 • When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on. (Khi đến tận cùng của sợi dây, hãy thắt nút và giữ lấy nó.) - Franklin D. Roosevelt.

Các ý tưởng hay cho tiểu sử Facebook

Ngoài một số các tiểu sử được gợi ý ở trên, người đọc có thể tham khảo các ý tưởng viết tiểu sử tiếng Anh hay cho Facebook sau đây:

 • "If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things." (Nếu muốn cuộc sống vui vẻ, hãy gắn nó với một mục tiêu, chứ không phải ai hay cái gì khác.)– Albert Einstein.

 • "Never let the fear of striking out keep you from playing the game." (Đừng bao giờ để nỗi sợ đi đầu ngăn bạn tiếp tục cuộc chơi.)– Babe Ruth.

 • "Money and success don’t change people; they merely amplify what is already there." (Tiền bạc và thành công không thay đổi con người, chúng chỉ đơn thuần làm nổi bật lên những điều sẵn có.)— Will Smith.

 • "Not how long, but how well you have lived is the main thing.” (Không phải sống được bao lâu, quan trọng là sống như thế nào.)— Seneca.

 • “The whole secret of a successful life is to find out what is one’s destiny to do, and then do it.” (Bí mật lớn nhất của một cuộc đời thành công là tìm ra chân lý sống, và thực hiện nó.) – Henry Ford.

 • “In order to write about life first you must live it.” (Để viết được về cuộc sống, trước hết cần sống đã.)– Ernest Hemingway.

Xem thêm: Tổng hợp 100 câu đố vui tiếng Anh đơn giản có đáp án

Tiểu sử Facebook cho nam

ý tưởng tiểu sử facebook

Một số tiểu sử tiếng Anh hay cho nam:

 • “I have believed the best of every man. And find that to believe is enough to make a bad man show him at his best, or even a good man swings his lantern higher.” (Tôi đã tin tưởng vào những điều tuyệt nhất của mọi người đàn ông. Và nhận ra rằng sự tin tưởng là đủ để khiến một người đàn ông tệ bộc lộ những điều tốt nhất, và thậm chí mọi người đàn ông tốt sẽ còn tuyệt vời hơn.) - William Butler Yeats.

 • “A great man is hard on himself; a small man is hard on others.” (Một người đàn ông vĩ đại sẽ nghiêm khắc với bản thân, còn một người đàn ông nhỏ mọn sẽ nghiêm khắc với mọi người.) - Confucius.

 • “Live your life in such a way that you neither hide nor have a wish to display your life to people.” (Sống cuộc sống của bạn theo cách mà bạn sẽ không phải giờ phải trốn tránh hay tìm cách che giấu với mọi người.)

 • “A wise man becomes free when he is ready to die at any moment.” (Một người đàn ông thông thái sẽ hoàn toàn tự do nếu anh ta sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.) - Diogenes.

 • “Be more concerned with your character than with your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are.” (Hãy lo ngại nhiều hơn về tính cách của bạn thay vì danh tiếng, vì tính cách là con người thật sự của bạn, còn danh tiếng chỉ là con người mà mọi người nghĩ về bạn.) - John Wooden.

 • “Man is a genius when he is dreaming.” (Người đàn ông là một thiên tài khi họ đang mơ.) - Akira Kurosawa.

 • “You aren’t nervous about the performance, you’re nervous about the results.” (Bạn không lo lắng về màn trình diễn, mà là kết quả của nó.) - James Pierce.

 • “Good men are not those who now and then do a good act, but men who join one good act to another.” (Đàn ông tốt không phải những người thi thoảng làm điều tốt, mà là người thêm việc tốt này vào một việc tốt khác.) - Henry Ward Beecher.

Xem thêm tầm quan trọng của tiếng Anh trong cuộc sống

Tiểu sử Facebook cho nữ

Tham khảo một số tiểu sử tiếng Anh hay trên Facebook dành cho nữ:

 • “Never apologize for being a powerful woman.” (Không bảo giờ phải xin lỗi vì là một người phụ nữ mạnh mẽ.) – Unknown.

 • “The world needs strong women. Women who will lift and build others, who will love and be loved, women who live bravely, both tender and fierce, women of indomitable will.” (Thế giới cần phụ nữ mạnh mẽ. Những người sẽ nâng đỡ và xây dựng mọi thứ, những người sẽ yêu và được yêu, những người sống can đảm, cả nhẹ nhàng và cuồng nhiệt, và với một khao khát bất khuất.) – Amy Tenney.

 • “Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women.” (Mỗi lần một người phụ nữ đứng lên vì bản thân, cô ấy còn đứng lên vì tất cả phụ nữ.) –Maya Angelou.

 • “A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture and transform.” (Mỗi người phụ nữ là một vòng tròn khép kín. Bên trong đó có năng lực kiến tạo, nuôi dưỡng và thay đổi.) – Diane Mariechild.

 • “We need women at all levels, including the top, to change the dynamic, reshape the conversation, to make sure women’s voices are heard and heeded, not overlooked and ignored.” (Chúng ta cần phụ nữ ở mọi trình độ, bao gồm cả những người đứng đầu để thay đổi nhịp độ, định hình lại cuộc trò chuyện, để đảm bảo rằng mọi tiếng nói của phụ nữ đều được lắng nghe thay vì bị hạ thấp và ngó lơ.) – Sheryl Sandberg.

 • “A strong woman is a woman determined to do something others are determined not be done.” (Một người phụ nữ mạnh mẽ là người quyết tâm làm điều gì đó mà những người khác nhất quyết không làm.) – Marge Piercy.

 • “I figure, if a girl wants to be a legend, she should go ahead and be one.” (Tôi cho rằng, nếu một cô gái muốn trở thành huyền thoại, cô ấy nên tiếp tục và biến nó thành sự thật.) – Calamity Jane

 • “A strong woman stands up for herself. A stronger woman stands up for everybody else.” (Mội người phụ nữ mạnh mẽ đứng lên vì bản thân. Một người phụ nữ mạnh mẽ hơn đừng lên vì mọi người khác nữa.) – Unknown.

Tiểu sử Facebook ngắn

tiểu sử facebook ngắn

Cách viết tiểu sử tiếng Anh hay ngắn gọn cho Facebook:

 • “Just one small positive thought in the morning can change your whole day.” (Chỉ cần một suy nghĩ tích cực nho nhỏ vào buổi sáng cũng đủ thay đổi cả ngày dài của bạn.) — Dalai Lama.

 • “Opportunities don't happen, you create them.” (Những cơ hội không tự đến, mà là bạn tạo ra chúng.) — Chris Grosser.

 • “Love your family, work super hard, live your passion.” (Yêu gia đình, chăm làm việc, sống đam mê.) — Gary Vaynerchuk.

 • “It is never too late to be what you might have been.” (Không bao giờ là muộn để trở thành người mà đnags ra chúng ta nên trở thành.) — George Eliot.

 • “Don't let someone else's opinion of you become your reality” (Đừng để ý kiến của ai khác về bạn trở thành sự thật.) — Les Brown.

 • “If you’re not positive energy, you’re negative energy.” (Nếu bạn không phải năng lượng tích cực, thì bạn là năng lượng tiêu cực.) Mark Cuban.

 • “I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.” (Tôi không phải kết quả của hoàn cảnh. Tôi là kết quả của những quyết định.) — Stephen R. Covey.

Tiểu sử Facebook vui nhộn

tiểu sử facebook vui nhộn

Cách viết tiểu sử tiếng Anh hay và vui nhộn trên Facebook:

 • “The elevator to success is out of order. You’ll have to use the stairs, one step at a time.” (Thang máy đến thành công bị hỏng rồi. Bạn phải đi thang bộ, từng bước một.) — Joe Girard.

 • “Be a positive energy trampoline – absorb what you need and rebound more back.” (Hãy trở thành một cái nệm nhảy của năng lượng tích cực - thu nhận những gì bạn cần và bật lại còn hơn thế nữa.) — Dave Carolan.

 • “People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily.” (Mọi người thường nói rằng động lực sẽ không kéo dài lâu. Thật ra thì tắm cũng vậy - đó là lý do tại sao chúng ta khuyên nên tắm mỗi ngày.) — Zig Ziglar.

 • “Work until your bank account looks like a phone number.” (Làm việc đến khi số dư tài khoản ngân hàng trông như số điện thoại.)

 • “I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying.” (Tôi thông minh đến mức mà đôi khi không tự hiểu được những gì mình đang nói.) — Oscar Wilde.

 • “People say nothing is impossible, but I do nothing every day.” (Mọi người nói rằng không gì là không thể, nhưng đó là những gì tôi làm mỗi ngày.) — Winnie the Pooh.

 • “Life is like a sewer… what you get out of it depends on what you put into it.” (Cuộc sống như một cái cống vậy - lấy ra được thứ gì phụ thuộc vào thứ được đưa vào) — Tom Lehrer.

 • “I always wanted to be somebody, but now I realised I should have been more specific.” (Tôi từng luôn muốn trở thành ai đó, nhưng giờ tôi nhận ra rằng đáng ra tôi nên cụ thể hơn.) — Lily Tomlin.

Tổng kết

Viết tiểu sử bằng tiếng Anh là một trong những trở ngại của nhiều người học tiếng Anh. Thông qua bài viết này, người đọc có thể tham khảo những tiểu sử tiếng Anh hay, từ đó chọn ra tiểu sử phù hợp nhất cho bản thân mình để tạo dấu ấn cá nhân với những người xung quanh.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833