50 tính từ dài thông dụng trong Tiếng Anh người học cần biết

Trong Tiếng Anh, các tính từ dài có phần quan trọng không kém so với tính từ ngắn trong ngôn ngữ văn học cũng như ngôn ngữ giao tiếp. Tuy nhiên, người đọc cần nắm vững cách dùng tính từ dài để sử dụng chúng một cách hiệu quả để tránh việc làm mất sự chính xác của bài viết cũng như trong giao tiếp. Bài viết sẽ cung cấp kiến thức về tính từ dài và ví dụ về 50 tính từ dài thông dụng trong Tiếng Anh.
Đào Minh Châu
29/05/2023
50 tinh tu dai thong dung trong tieng anh nguoi hoc can biet

Key takeaways

Tính từ dài là gì (Long adjectives):

 • Các tính từ có hai âm tiết trở lên là tính từ dài

 • Tính từ dài mô tả chi tiết hơn về tính chất, trạng thái hoặc đặc điểm của chủ thể giúp người học truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác hơn.

Cách dùng tính từ dài trong so sánh bằng: S + V + as + tính từ dài + as + S + V

Cách dùng tính từ dài trong câu so sánh hơn: S + Verb + more/less + tính từ dài + than + S

Cách dùng tính từ dài trong câu so sánh nhất: S + V + the most/least + tính từ dài

Trường hợp đặc biệt của tính từ dài trong Tiếng Anh: Có các tính từ có đuôi -y, -le, -ow,… có thể vừa là tính từ dài và tính từ ngắn.

Tính từ dài là gì? (Long adjectives)

Tính từ dài là những từ có độ dài từ hai âm tiết trở lên và mang ý nghĩa cụ thể hơn so với đa số các tính từ ngắn. Tính từ dài trong Tiếng Anh có phần quan trọng không kém so với tính từ ngắn.

Tính từ dài có tính chất mô tả chi tiết hơn về tính chất, trạng thái hoặc đặc điểm của một sự vật, sự việc. Điều này giúp người học truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác hơn.

Ví dụ:

 • Difficult (adj) – khó khăn

 • Famous (adj) – nổi tiếng

 • Handsome (adj) – đẹp trai

Các tính từ dài có thể được tạo ra bằng cách thêm tiền tố, hậu tố hoặc các đuôi vào các từ gốc

Ví dụ:

 • Beauty (n) => Beautiful (adj)

 • Attract (v) => Attractive (adj)

 • Color (n) => Colorful (adj)

Việc sử dụng các tính từ dài trong văn viết hoặc văn nói phù hợp và sử dụng chúng một cách logic và hợp lý là quan trọng để duy trì tính khoa học và sự chính xác của bài viết.

Xem thêm: Phân biệt tính từ ngắn và tính từ dài

Cách sử dụng tính từ dài trong câu so sánh

Cách dùng tính từ dài trong câu sánh bằng

Cấu trúc so sánh bằng dùng để so sánh hai chủ thể có tính chất tương đồng.

Đối với tính từ dài, cấu trúc của câu so sánh bằng không có gì thay đổi:

S + V + as + tính từ dài + as + S + V

Ví dụ:

 • Tom’s campaign is as successful as Mike’s. (Chiến dịch của Tom thành công như của Mike.)

 • I am not as hungry as you are. (Tôi không có đang đói như bạn.)

Cách dùng tính từ dài trong câu so sánh hơn

Trong tiếng Anh, câu so sánh hơn (Comparative) sử dụng để so sánh hai đối tượng, người hoặc sự việc với nhau. Câu so sánh được sử dụng để chỉ ra sự khác biệt hoặc tương đồng giữa các đối tượng.

Câu so sánh hơn có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các từ "more" hoặc "less" kết hợp với tính từ dài.

Cấu trúc câu so sánh hơn với tính từ dài:

S + Verb + more/less + tính từ dài + than + S

Ví dụ:

 • The new show that came out yesterday is more interesting than other shows. (Chương trình mới ra hôm qua thú vị hơn các chương trình khác.)

 • My problem is more serious than yours. (Vấn đề của tôi nghiêm trọng hơn của cậu.)

Cách dùng tính từ dài trong câu so sánh nhất

Câu so sánh nhất (Superlative) trong tiếng Anh là một cách so sánh một đối tượng, một người hoặc một sự việc với toàn bộ các đối tượng hoặc người khác trong một nhóm.

Đối với tính từ dài, câu so sánh nhất được xây dựng bằng cách sử dụng từ "most" hoặc “least” để so sánh.

Cấu trúc câu so sánh nhất với tính từ dài:

S + V + the most/least + tính từ dài

Ví dụ:

 • This is the most difficult calculation I‘ve ever done. (Đây là phép tính khó nhất mà tôi đã từng làm.)

 • We use the most modern design for your interior. (Chúng tôi sử dụng thiết kế hiện đại nhất cho nội thất của bạn.)

image-alt

Trường hợp đặc biệt của tính từ dài trong Tiếng Anh

Như đã nhắc ở trên, các tính từ dài là các từ có ít nhất hai âm tiết nhưng có vài trường hợp đặc biệt. Không phải từ nào có hai âm tiết đều là tính từ dài. Có các tính từ có đuôi -y, -le, -ow,… có thể vừa là tính từ dài và tính từ ngắn.

Ví dụ:

 • Happy: vui vẻ

 • Healthy: khỏe

 • Heavy: nặng

 • Simple: đơn giản

 • Narrow: hẹp

Trong các cấu trúc câu so sánh, người học có thể sử dụng chúng như tính từ dài hoặc ngắn tùy ý.

Tổng hợp 50 tính từ dài thông dụng trong Tiếng Anh ai cũng phải biết

Dưới đây là tổng hợp ví dụ về 50 tính từ dài thông dụng trong Tiếng Anh.

Tính từ

Phiên âm

Nghĩa

Ví dụ

Adventurous

/ədˈven.tʃɚ.əs/

Táo bạo

She’s always been an adventurous traveler; she keeps seeking new and exciting destinations. (Cô ấy luôn là một người du khách táo bạo, luôn tìm kiếm những địa điểm mới và thú vị.)

Aggressive

/əˈɡrɛsɪv/

Hung hang

The aggressive man kept pushing me to get out of his way. (Người đàn ông hung hang kia cứ thúc giục tôi phải tránh khỏi đường của ông ta.)

Attractive

/əˈtræktɪv/

Hấp dẫn

His new haircut makes him look more attractive. (Kiểu tóc mới làm anh ấy trông cuốn hút hơn.)

Available

/əˈveɪləbəl/

Có sẵn

These new shoes are still available. (Kiểu giày mới kia vẫn còn có sẵn.)

Awesome

/ˈɑː.səm/

Tuyệt vời

The view from the top of the mountain was truly awesome. (Khung cảnh từ đỉnh núi thật sự tuyệt vời.)

Beautiful

/ˈbjutəfəl/

Xinh, đẹp

Taylor Swift has a beautiful face and body. (Taylor Swift có gương mặt và cơ thể xinh đẹp.)

Careful

/ˈkɛrfəl/

Cẩn thận

Be careful! You may break the vase. (Hãy cẩn thận. Con có thể làm vỡ cái bình.)

Careless

/ˈkɛrləs/

Cẩu thả

You were so careless when you forgot the keys. (Bạn thật bất cẩn khi để quên chìa khóa.)

Challenging

/ˈʧælənʤɪŋ/

Khó, thử thách

The final exam was challenging but I was able to pass it. (Bài thi cuối kì khó nhưng tôi có thể vượt qua.)

Cheerful

/ˈʧɪrfəl/

Vui vẻ

Her cheerful attitude always brightens up her family. (Thái độ vui vẻ của cô ấy luôn làm gia đình cô vui tươi hơn.)

Colorful

/ˈkʌlərfəl/

Đầy màu sắc

The paintings in the gallery are so colorful. (Những bức tranh ở phòng trưng bày thật nhiều màu sắc.)

Common

/ˈkɑmən/

Chung chung, thường thấy

The flu is a common illness during the winter. (Bệnh cúm là bệnh thường gặp trong mùa đông.)

Convenient

/kənˈvinjənt/

Tiện lợi

Living in an apartment is more convenient. (Ở chung cư tiện lợi hơn.)

Creative

/kriˈeɪtɪv/

Sáng tạo

These kids are so creative. (Những đứa trẻ đó thật sáng tạo.)

Curious

/ˈkjʊriəs/

Tò mò

Being curious can be dangerous sometimes. (Đôi khi tò mò có thể trở nên nguy hiểm.)

Dangerous

/ˈdeɪnʤərəs/

Nguy hiểm

It is dangerous for kids to play on the road. (Chơi ngoài đường là nguy hiểm cho trẻ em.)

Delicate

/ˈdɛləkət/

Mỏng manh

The vase is so delicate that it has to be used with care. (Cái bình rất dễ vỡ nên nó cần phải được sử dụng cẩn thận.)

Delightful

/dɪˈlaɪtfəl/

Mang đến niềm vui

The gelato was absolutely delightful. (Món kem thật sự rất ngon.)

Different

/ˈdɪf.ɚ.ənt/

Khác biệt

I want to try every cuisine from different countries. (Tôi muốn thử các món ăn ở các quốc gia khác nhau.)

Difficult

/ˈdɪfəkəlt/

Khó khăn

This is the most difficult calculation I‘ve ever done. (Đây là phép tính khó nhất mà tôi đã từng làm.)

Enthusiastic

/ɪnˌθuziˈæstɪk/

Nhiệt tình

Trung is an enthusiastic teacher. (Trung là một thầy giáo nhiệt tình.)

Essential

/ɪˈsen.ʃəl/

Thiết yếu

Communication skills are essential. (Giao tiếp là kỹ năng thiết yếu.)

Exciting

/ɪkˈsaɪtɪŋ/

Hào hứng, thú vị

Winning the 1st prize was an exciting experience for our teams. (Thắng giải nhất là một trải nghiệm thú vị với đội của tôi.)

Exhausting

/ɪɡˈzɑstɪŋ/

Kiệt sức, mệt mỏi

Moving to a new apartment is an exhausting process. (Chuyển nhà tới một căn hộ khác là một quá trình mệt mỏi.)

Expensive

/ɪkˈspɛnsɪv/

Đắt đỏ

I can’t afford these expensive clothes. (Tôi không thể chi trả cho quần áo đắt tiền.)

Fantastic

/fænˈtæstɪk/

Tuyệt hảo, tuyệt vời

Mary did a fantastic job organizing the event. (Mary đã hoàn thành công việc điều hành sự kiện rất tuyệt vời.)

Friendly

/ˈfrɛndli/

Thân thiện

My neighbors are always friendly. (Hàng xóm của tôi lúc nào cũng thân thiện.)

Generous

/ˈʤɛnərəs/

Hào phóng

She made a generous donation. (Cô ấy đã quyên góp hào phóng.)

Gentle

/ˈdʒen.t̬əl/

Dịu dàng, nhẹ nhàng

The manager spoke in a gentle tone to his staff. (Người quản lý nói nhẹ nhàng với nhân viên của anh ấy.)

Gorgeous

/ˈɡɔrʤəs/

Đẹp lộng lẫy

The sunset is a gorgeous scene. (Hoàng hôn là một cảnh đẹp lộng lẫy.)

Handsome

/ˈhænsəm/

Đẹp trai

He is a handsome man, many girls fall for him. (Anh ấy là một người đẹp trai, nhiều cô gái đổ anh ấy rồi.)

Helpful

/ˈhɛlpfəl/

Có ích

Computer skills are very helpful for students. (Kỹ năng sử dụng máy tính rất có ích cho học sinh.)

Humble

/ˈhʌmbəl/

Khiêm tốn

He remained humble despite his success in life. (Ông ấy vẫn giữ thái độ khiêm tốn dù thành công trong cuộc sồng.)

Important

/ɪmˈpɔrtənt/

Quan trọng

Luke plays an important role in setting the strategy for his basketball team. (Luke đóng vai trò quan trọng trong việc vạch ra chiến thuật cho đội bóng rổ của anh ấy.)

Impossible

/ɪmˈpɑsəbəl/

Không thể

It is impossible to travel from Huế to Hà Nội in one hour. (Không thể đi từ Huế về Hà Nội trong 1 tiếng được.)

Impressive

/ɪmˈpres.ɪv/

Ấn tượng

The band has an impressive performance. (Ban nhạc đã có một màn trình diễn ấn tượng.)

Independent

/ˌɪndɪˈpɛndənt/

Độc lập

Some teenagers want to be independent early so they find a part-time job. (Nhiều bạn trẻ muốn trở nên độc lập sớm nên đã tìm kiếm việc bán thời gian.)

Innocent

/ˈɪnəsənt/

Trong sáng, vô tội

Babies have a very cute, innocent smile. (Các em bé có nụ cười đáng yêu trong sáng.)

Interesting

/ˈɪn.trɪ.stɪŋ/

Hấp dẫn

This book has an interesting storyline. (Cuốn sách này có cốt truyện rất hấp dẫn.)

Mature

/məˈtʊr/

Trưởng thành

Tim showed a mature attitude and took responsibility. (Tim tỏ ra trưởng thành và nhận trách nhiệm.)

Modern

/ˈmɑː.dɚn/

Hiện đại

Computers have a lot of different modern designs. (Máy tính có rất nhiều các thiết kế hiện đại khác nhau.)

Muscular

/ˈmʌskjələr/

Cơ bắp

The Hulk has an extremely muscular body. (Người Khổng lồ xanh có cơ thể cực kì cơ bắp.)

Normal

/ˈnɔrməl/

Bình thường

It’s normal to feel anxious before a test. (Đó là một điều bình thường khi thấy lo lắng trước một bài kiểm tra.)

Perfect

/ˈpɝː.fekt/

Hoàn hảo

It is a perfect day to go outside. (Thật là một ngày hoàn hảo để đi ra ngoài.)

Popular

/ˈpɑpjələr/

Phổ biến, nổi bật

She was popular when she was in high school. (Cô ấy đã từng nổi bật khi còn ở trường cấp ba.)

Serious

/ˈsɪriəs/

Nghiêm trọng

The patient’s condition became more serious. (Tình trạng bệnh nhân trở nên nghiêm trọng hơn.)

Similar

/ˈsɪmələr/

Tương tự

These two pizzas look similar but they have different tastes. (Hai cái pizza trông giống nhau nhưng có vị khác nhau.)

Stable

/ˈsteɪbəl/

Ổn định

I want to have a stable job. (Tôi muốn có một công việc ổn định.)

Successful

/səkˈsɛsfəl/

Thành công

Oanh was successful in breaking the record for a 10km race. (Oanh đã thành công phá vỡ kỷ lục chạy 10km.)

Thoughtful

/ˈθɔtfəl/

Thấu đáo, chu đáo

Bonnie sent me a thoughtful gift to celebrate my birthday. (Bonnie tặng tôi một món quà chu đáo để mừng sinh nhật tôi.)

Bài tập áp dụng tính từ dài trong Tiếng Anh

Hoàn thành câu với từ trong ngoặc.

1, Dogs are__________(friendly) than cats.

2, Bill Gates is _________(successful) man in the world.

3, Communication skills are__________(help) for students.

4, Mary thinks Tom is very________(attract).

5, Living in an apartment is________(convenient) than living in a 4-floor house.

6, She is so______(beauty) that makes other girls feel jealous.

7, Spanish is_______(difficult) than English.

8, Viet Nam becomes_______ (popular) to foreigner.

9, Computer is considered as_________(modern) tools.

10, Sarah______(different) from other women.

Đáp án:

1, more friendly

2, the most successful

3, helpful

4, attractive

5, more convenient

6, beautiful

7, more difficult

8, more popular

9, the most modern

10, is different

Tổng kết

Bài viết cung cấp những thông tin hữu ích về tính từ dài trong Tiếng Anh mà người học cần nắm. Ngoài ra, bài viết còn cung cấp ví dụ về 50 tính từ dài thông dụng trong Tiếng Anh ai cũng cần biết kèm theo đó là bài tấp vận dụng. Chúc người đọc có thể vận dụng tốt kiến thức trong bài vào các bài thi thật thành công.


Nguồn tham khảo:

"Comparing Attributes." EF Education First - Educational Tours & Language Programs Abroad, www.ef.com/wwen/english-resources/english-grammar/comparing-attributes/.

Jani, James. "Adjectives for Objects-Words to Describe Objects." Learn Adjectives, 1July2022, aboutadjectives.com/for-objects/.

Tham khảo thêm khoá học tiếng anh giao tiếp cấp tốc tại ZIM, giúp học viên phát triển kỹ năng tiếng Anh và tự tin trong các tình huống giao tiếp thực tế trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu