Tính từ trong IELTS Writing Task 1 có tính ứng dụng cao giúp tăng điểm

IELTS Writing Task 1 là một phần thi đòi hỏi thí sinh phải trình bày thông tin và số liệu một cách rõ ràng, chính xác. Trong quá trình viết, cần kết hợp sử dụng tính từ để mô tả các thông tin và số liệu, giúp bài viết trở nên hấp dẫn hơn, có điểm nhấn và tăng khả năng đạt điểm cao. Với mục đích giúp các bạn đọc có thêm kiến thức và kỹ năng để sử dụng tính từ trong IELTS Writing Task 1 một cách chính xác và hiệu quả, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về vai trò của tính từ, cũng như cách sử dụng.
Lê Minh Khôi
30/03/2023
tinh tu trong ielts writing task 1 co tinh ung dung cao giup tang diem

Key takeaways

Tính từ đóng vai trò quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh nói chung và trong bài IELTS Writing nói riêng vì nó giúp người viết miêu tả các đối tượng, sự thay đổi, xu hướng một cách rõ ràng, cụ thể. Bên cạnh đó, sử dụng tính từ đa dạng trong bài cũng giúp người viết thể hiện được khả năng sử dụng từ ngữ linh hoạt.

Tổng hợp những tính từ thường dùng trong IELTS Writing Task 1:

  • Tính từ miêu tả sự tăng/giảm: Steep, Gradual, Moderate

  • Tính từ miêu tả sự khác biệt: Substantial, Marginal

  • Tính từ miêu tả sự đa dạng: Varied

  • Tính từ miêu tả mối liên hệ: Correlated, Proportional

  • Tính từ chỉ sự đồng đều: Consistent

Định nghĩa về tính từ trong tiếng Anh

Theo từ điển Merriam-Webster, tính từ trong tiếng Anh là một loại từ dùng để mô tả cho danh từ hoặc đại từ. Tính từ giúp cung cấp thêm thông tin về đặc tính của danh từ như kích thước, màu sắc, hình dạng, vật liệu, trạng thái, vị trí, hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác.

Việc sử dụng tính từ khi viết giúp mô tả sự vật, hiện tượng một cách sinh động và chân thực hơn, giúp cho các đối tượng được miêu tả trở nên rõ ràng hơn đối với người đọc.

Ví dụ, trong câu "The tall, handsome man" (người đàn ông cao to và đẹp trai), tính từ "tall" (cao) và "handsome" (đẹp trai) được sử dụng để miêu tả chiều cao và ngoại hình của người đàn ông đó.

Vai trò của tính từ trong IELTS Writing Task 1

Trong IELTS Writing Task 1, tính từ đóng một vai trò vô cùng quan trọng, giúp người viết có thể mô tả các đối tượng (trong biểu đồ, bản đồ,...) một cách chính xác và sinh động hơn. Tính từ có thể được sử dụng để miêu tả màu sắc, kích thước, hình dạng, độ cao thấp, số lượng, thời gian, tần suất và nhiều đặc điểm khác.

Ví dụ, nếu đề bài yêu cầu viết về một biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng dân số của một quốc gia trong vòng 20 năm, người viết có thể sử dụng các tính từ như "steadily", "rapidly", "gradually", "significantly" để miêu tả sự thay đổi của dân số trong từng năm. Thêm vào đó còn có thể sử dụng các tính từ mô tả mức độ tăng trưởng của dân số như "moderate", "substantial", "sharp" để giúp bài viết trở nên sống động và chính xác hơn.

Vì vậy, nắm vững cách sử dụng các tính từ là một kỹ năng quan trọng để đạt được kết quả tốt nhất trong bài thi IELTS Writing Task 1.

Tổng hợp các tính từ thường dùng trong IELTS Writing Task 1

Tính từ miêu tả sự tăng/giảm

Steep (dốc đứng)

Dùng để miêu tả sự tăng/giảm nhanh chóng và đột ngột. 

Ví dụ: "The unemployment rate has seen a steep increase over the past year." - “Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh chóng mặt trong những năm qua.”

Từ đồng nghĩa: sharp, dramatic, sudden, rapid

Gradual (dần dần)

Dùng để miêu tả sự tăng/giảm chậm và đều. 

Ví dụ: "There has been a gradual decrease in the number of people using public transportation." - “Có một sự giảm dần đều trong số người sử dụng phương tiện công cộng.”

Từ đồng nghĩa: slow, steady, continuous, regular

Moderate (vừa phải)

Dùng để miêu tả sự tăng/giảm không quá nhanh hay quá chậm. 

Ví dụ: "The company experienced a moderate growth in sales last quarter." - “Công ty đã chứng kiến một sự tăng trưởng vừa phải về doanh số trong quý vừa qua.”

Từ đồng nghĩa: reasonable, acceptable, tolerable, average

Tính từ miêu tả sự khác biệt (khi so sánh)

Substantial (đáng kể)

Dùng để miêu tả sự khác biệt lớn. 

Ví dụ: "There has been a substantial increase in the number of international students attending this university." - “Đã có một sự tăng đáng kể trong số học sinh quốc tế học tại trường đại học này.”

Từ đồng nghĩa: significant, considerable, notable, important

Marginal (không đáng kể)

Dùng để miêu tả sự khác biệt nhỏ. 

Ví dụ: "There was only a marginal difference between the scores of the two teams." - “Có một sự khác biệt không đáng kể giữa điểm số của hai đội.”

Từ đồng nghĩa: slight, minimal, insignificant, negligible

Tính từ miêu tả sự đa dạng

Varied (đa dạng)

Dùng để miêu tả sự đa dạng trong dữ liệu của biểu đồ. 

Ví dụ: "The survey results showed a varied range of opinions on the issue." - “Cuộc khảo sát cho thấy có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này.”

Từ đồng nghĩa: diverse, assorted, different, mixed

Tính từ miêu tả mối liên hệ

Correlated (tương quan)

Sử dụng khi mô tả những số liệu có tương quan với nhau trong biểu đồ. 

Ví dụ: “The number of hours spent on studying is correlated with the academic achievement of students.” - “Số giờ dành cho việc học có tương quan với thành tích học tập của sinh viên.”

(Inversely) Proportional (tỉ lệ)

Sử dụng khi hai đối tượng trong biểu đồ thay đổi theo cùng một tỉ lệ. 

Ví dụ: “The amount of water consumed is proportional to the size of the population.” - “Lượng nước tiêu thụ tỷ lệ thuận với quy mô dân số.”

Các từ đồng nghĩa: related, linked, associated.

Tính từ sự đồng đều

Consistent (nhất quán) 

Sử dụng khi dữ liệu hoặc số liệu trong biểu đồ không có sự chênh lệch lớn. 

Ví dụ: “The sales figures for the company were consistent throughout the year.” - “Các số liệu bán hàng của công ty không chênh lệch quá nhiều trong suốt cả năm.”

Ứng dụng vào đề thi IELTS Writing Task 1

Để giúp bạn đọc dễ dàng hình dung ra cách sử dụng những tính từ trên vào bài IELTS Writing Task 1, tác giả sẽ đưa ra một bài viết mẫu cho đề Writing Task 1 ngày 25/02/2023 sử dụng các tính từ trên.

image-altThe graphs illustrate the maximum and minimum temperatures as well as the average rainfall for the cities of Brisbane and Canberra in Australia, measured monthly over the course of a year.

Overall, both cities experience a significant difference in temperature range throughout the year, with Brisbane having a consistently warmer climate than Canberra. While Brisbane sees higher temperatures in the summer months, rainfall is more evenly distributed throughout the year in both cities.

Looking at the temperature graphs, it is clear that Brisbane has a much more moderate climate than Canberra, with the average maximum temperature ranging from 29°C in January to 22°C in July. On the other hand, Canberra experiences a much more substantial variation in temperature, with the average maximum temperature ranging from 28°C in January to just 12°C in July. Similarly, the average minimum temperature in Brisbane ranges from 21°C in January to 10°C in July, while in Canberra, it ranges from 13°C in January to -1°C in July.

In terms of rainfall, both cities see varied levels of precipitation throughout the year. However, there appears to be a consistent correlation between higher temperatures and increased rainfall in both cities. For example, Brisbane sees the highest average rainfall in January (149mm) when temperatures are also at their highest. Similarly, Canberra experiences the highest average rainfall in December (66mm) and January (69mm), which are also its warmest months.

Lỗi sai thường gặp khi sử dụng tính từ trong IELTS Writing Task 1

Để viết một bài IELTS Writing Task 1, việc sử dụng tính từ là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, khi sử dụng tính từ, có thể dễ dàng mắc phải những lỗi sai thường gặp. Sau đây là những lỗi sai phổ biến khi sử dụng tính từ trong IELTS Writing Task 1:

Lỗi ngữ pháp

Một lỗi thường gặp của người viết IELTS Writing Task 1 đó là nhầm lẫn giữa tính từ và trạng từ. Ví dụ: "The growth rate increased quick" (Tốc độ tăng trưởng tăng nhanh) - ở đây, "quick" được sử dụng như một trạng từ nhưng để đúng ngữ pháp cần phải sử dụng "quickly".

Lỗi ngữ cảnh

Mỗi lỗi sai khác có thể bắt gặp ở người thi IELTS Writing Task 1 đó là sử dụng tính từ không phù hợp với ngữ cảnh hoặc ngữ nghĩa. Đây là lỗi thường gặp khi người viết sử dụng tính từ mà chưa xem xét ngữ cảnh cụ thể trong đề bài. Ví dụ: "The city has a substantial amount of people" (thành phố có số người đáng kể) - ở đây, "substantial" được sử dụng để chỉ số lượng nhưng từ này không phù hợp trong ngữ cảnh này. Cách viết đúng là "The city has a large number of people".

Cần lưu ý rằng việc sử dụng các tính từ phù hợp và đúng cách là rất quan trọng trong IELTS Writing Task 1. Bằng cách hiểu và tránh các lỗi sai thường gặp, người viết mới có thể cải thiện điểm số của mình trong kỳ thi.

Bài tập

Đề bài: Hãy điền những tính từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn miêu tả biểu đồ Writing Task 1 ngày 25/02/2023 sau.

image-altThe graphs show the distinct differences in climate between the cities of Brisbane and Canberra in Australia. The temperature range in Canberra is more _____(1), with a _____(2) drop in temperature during winter, while Brisbane has a more _____(3) climate. Both cities experience _____(4) levels of rainfall throughout the year, with a _____(5) correlation between higher temperatures and increased rainfall. The rainfall is more evenly distributed throughout the year in both cities, with Brisbane experiencing higher rainfall in the summer months. Overall, the graphs display the consistent and proportional relationship between temperature and rainfall, showcasing the diverse weather patterns between the two cities.

Đáp án:

(1) Substantial

Từ "substantial" được sử dụng để miêu tả sự khác biệt lớn giữa nhiệt độ tối đa trung bình của Canberra trong tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất.


(2) Steep

Từ "steep" được sử dụng để miêu tả mức giảm nhiệt độ đáng kể của Canberra so với Brisbane.


(3) Moderate

Từ "moderate" được sử dụng để miêu tả sự ổn định của nhiệt độ ở Brisbane trong 1 năm. Nhiệt độ của Brisbane có sự thay đổi nhẹ, nhưng không quá đáng kể so với sự thay đổi của Canberra.


(4) Varied

Từ "varied" được sử dụng để miêu tả mức độ đa dạng của lượng mưa trong năm ở cả Brisbane và Canberra. Cả hai thành phố đều có lượng mưa khác nhau trong cùng một tháng, và lương mưa cũng thay đổi ít nhiều theo tháng.


(5) Consistent

Từ "consistent" được sử dụng để miêu tả mối quan hệ tương quan nhất quán (không đổi) giữa nhiệt độ cao và lượng mưa gia tăng. Nói một cách khác, khi đối chiếu hai biểu đồ, dễ thấy rằng ở cả 2 thành phố những tháng nóng hơn thường có lượng mưa nhiều hơn, và nó diễn ra xuyên suốt cả năm.

Tổng kết

Trong bài viết trên, tác giả đã gợi ý cách sử dụng tính từ trong IELTS Writing Task 1 và tầm quan trọng của việc sử dụng các tính từ chính xác và phù hợp với nội dung đề bài. Việc sử dụng tính từ đúng cách có thể sẽ góp phần tạo nên một bài viết IELTS Writing Task 1 đạt điểm cao, không chỉ giúp bài viết trở nên phong phú hơn mà còn giúp bài viết có điểm nhấn hơn. Mong rằng qua bài viết trên, bạn đọc đã có thể ứng dụng được tính từ trong IELTS Writing Task 1.

Trích dẫn nguồn tham khảo

"IELTS Writing Task 1- Adverbs and Adjectives to Describe Trends." GrammarEdge, www.grammaredge.com/2019/06/ielts-writing-task-1-adverbs-and.html.

Người học cần làm quen với các thao tác và làm bài thi IELTS trên máy tính để giúp tự tin hơn trước ngày thi chính thức. Đăng ký tham gia thi thử IELTS trên máy tính tại ZIM có ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu