Bài mẫu IELTS Writing và từ vựng chủ đề Family/ Social issues

Writing task 2 thường sẽ gồm từ 4 tới 5 đoạn văn để trình bày quan điểm của người viết về một chủ đề cụ thể gồm 1 đoạn mở đầu (introduction), 2-3 đoạn thân bài (body) và 1 đoạn kết bài (conclusion).
ZIM Academy
16/09/2022
bai mau ielts writing va tu vung chu de family social issues

Trong đoạn mở đầu và kết thúc, thí sinh cần nắm được cách paraphrase đề bài (hoặc nội dung đối với kết bài) và đưa ra quan điểm chung của mình về chủ đề. Trong đoạn thân bài, thí sinh cần triển khai các ý một cách logic, trong phần 2, bài viết sẽ đưa tới độc giả cách xây dụng thân bài dễ dàng áp dụng cho hầu hết cách chủ đề. 

Key takeaways

 • Cách xây dựng đoạn thân bài theo 4 bước: Nêu ý tưởng chính, Phát triển ý tưởng bằng cách giải thích hoặc đưa ví dụ, Nêu kết quả từ nguyên nhân hoặc ví dụ, Kết luận

 • Bài mẫu về chủ đề Family và từ vựng đi kèm

 • Bài tập áp dụng xây dựng thân đoạn

Giới thiệu cấu trúc chi tiết cho đoạn thân bài trong Task 2:

IELTS writing task 2 là một trong những task có thể khó khăn cho các thí sinh. Thông thường thí sinh nghĩ mình bị thiếu ý tưởng cho bài viết do Task 2 có đa dạng các chủ đề. Tuy nhiên, một trong những lỗi mà thí sinh mắc phải gây ảnh hưởng tới band writing không phải là thiếu ý mà là do thiếu sự phát triển ý tưởng, logic chưa chặt chẽ. Vì vậy để có một bài writing tốt, có tính logic cao, thí sinh có thể triển khai body paragraph theo 4 bước sau (có thể làm theo 3/4 bước)

1. Ý tưởng chính

2. Phát triển ý tưởng bằng các:

 • Giải thích: Làm rõ ý hoặc đưa ra nguyên nhân ý tưởng trên

 • Hoặc đưa ra ví dụ

3. Kết quả từ nguyên nhân hoặc ví dụ

4. Kết luận

Hướng dẫn áp dụng cấu trúc để lập dàn ý cho thân bài

Đề bài: In some countries, more and more adults are continuing to live with their parents even after they have completed education and found jobs. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Cấu trúc bài viết mẫu

Introduction: Paraphrase lại đề bài

Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài – living with parents mặc dù có một vài lợi thế nhưng lại tạo nhiều điểm yếu trong lối sống cho người trưởng thành sau này .

Body 1

Minh chứng cho lợi thế của việc ở cùng phụ huynh:

Idea: Tiết kiệm chi phí 

Body 2

Đưa ra luận điểm thực tế về các yếu điểm khi sống cùng phụ huynh 

Idea: Các gia đình Châu Á cho rằng sống chung tăng tính gắn kết trong gia đình

Conclusion

Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

 • Độc giả có thể tham khảo ví dụ cho cách triển khai thân đoạn dưới đây:

1. Ý tưởng: Living with the family has an advantage for adults in saving up their money since members can share fees.

2. Giải thích (làm rõ ý): In other words, living alone may be expensive

 • Nguyên nhân: Housing prices have increased recently due to inflation and most students may not be able to afford them after college.

 • Ví dụ: In Hanoi, for example, the average salary of graduates is five million VND. An adequate one-bedroom apartment, however, costs two to three million, making up half of their incomes.

3. Kết quả: Moving out also necessitates increased spending on new furniture and other essential utilities such as electricity, gas, and wi-fi which further aggravates their financial stress.

Phát triển ý tưởng thành đoạn văn:

To begin with, living with family has an advantage for adults in saving up their money since members can share fees. In other words, living alone may be expensive. Housing prices have increased recently due to inflation and most students may not be able to afford them after college. In Hanoi, for example, the average salary of graduates is five million VND. An adequate one-bedroom apartment, however, costs two to three million, making up half of their incomes. Moving out also necessitates increased spending on new furniture and other essential utilities such as electricity, gas, and wi-fi which further aggravates their financial stress.

Trong đoạn văn này, người viết đã không kết luận tuy nhiên đoạn văn vẫn được triển khai đầy đủ và có tính thuyết phục, logic.

Mặc khác, nếu thí sinh chỉ dừng lại ở phần ý tưởng rằng sống riêng tốn nhiều chi phí và chuyển qua một yếu điểm khác của việc sống riêng (VD: không an toàn, thiếu tình cảm gia đình, v.v), thí sinh sẽ tốn nhiều thời gian nghĩ các ý tưởng khác nhau trong khi đoạn văn lại không được phát triển một cách mạch lạc, sâu sắc. Ngoài ra, việc này còn ảnh hưởng tới điểm của task achievement trong band chấm điểm Writing.

Bài viết mẫu hoàn chỉnh

In recent years, the number of adults living with their parents has increased due to the ongoing economic crisis. While many people argue that this trend may save them a lot of money, I believe it will be harmful in the long term due to the increasing dependence of adults on their parents.

To begin with, living with family has an advantage for adults in saving up their money since members can share fees. In other words, living alone may be expensive. Housing price has increased recently due to inflation and most students may not be able to afford them after college. In Hanoi, for example, the average salary of graduates is five million VND. An adequate one-bedroom apartment, however, costs two to three million, making up half of their incomes. Moving out also necessitates increased spending on new furniture and other essential utilities such as electricity, gas, and wi-fi which further aggravates their financial stress.

On the other hand, this trend may decrease the independence of students, which may create dysfunctional families. In some Asian countries, parents believe that it is the best way to reinforce family connections. In China, for example, many couples still live with their family after marriage, bringing burdens on their parents. Some cases are not responsible enough to raise their babies who require essential care from their parents. Not only does the emotional gap negatively influence the psychological well-being of the babies, but also creates an onerous workload for the parents.

In conclusion, although young adults might be better supported emotionally by staying home, over-reliance on one’s parents is not a wise path towards becoming a well-adjusted, high-functioning member of society. In my opinion, teenagers should learn to take full responsibility for their lives at 18.

Từ mới:

 • Economic crisis: khủng hoảng tài chính

 • Inflation: Lạm phát

 • Make up of somthing: một phần của

 • Necessitate: đòi hỏi phải có

 • Aggravate their financial stress: Làm gánh nặng tài chính tệ hơn

 • dysfunctional families

 • Emotional gap: Khoảng trống tinh thần

 • Psychological well-being: Sức khỏe tinh thần

 • Onerous workload: Việc nặng nhọc

 • Over-reliance: Quá phụ thuộc

 • Well-adjusted: Thích ứng tốt

 • High-functioning: trọng trách cao

Bài tập: Lập dàn bài cho đoạn thân bài của đề bài sau

Some people think students should study the science of food and how to prepare it. Others think students should spend time on important subjects. Discuss both views and give your opinion.

 • Idea: ____________________________

 • Explain: _________________________

 • Example: ________________________

 • Conclusion: ______________________

Đáp án gợi ý: 

 • Idea: others suggest a complementary food science program for students 

 • Explain: Food is a necessity ->  need to acquire information skills to self-support and adapt. 

 • Example: students who study abroad: less care from parents -> be aware of food and cooking method -> to boost their health and save time

 • Conclusion: students can understand their body needs and customize their daily diets

Tổng kết

Thông qua bài viết này, tác giả đã giới thiệu với người đọc dàn ý và bài mẫu cho bài IELTS Writing chủ đề Family/Social issues, đồng thời cung cấp thêm một số từ vựng liên quan đến chủ đề này. Người đọc có thể tham khảo bài tập ứng dụng để luyện tập cách xây dựng ý và cách áp dụng từ vựng đúng ngữ cảnh khi viết.

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833