Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn có đáp án và giải chi tiết

Bài viết sẽ tóm tắt lý thuyết trọng tâm và đưa ra những bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn kèm theo đáp án giải thích chi tiết để thí sinh có thể nắm rõ cách sử dụng của từng loại thì trong tiếng Anh.
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

bai-tap-thi-hien-tai-hoan-thanh-va-hien-tai-hoan-thanh-tiep-dien-co-dap-an-va-giai-chi-tiet

Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn tuy không xuất hiện nhiều trong các bài thi nhưng gây ra khó khăn cho các thí sinh vì khó có thể phân biệt được hai thì này. Vì vậy, bài viết sẽ tóm tắt lý thuyết trọng tâm và đưa ra những bài tập kèm theo đáp án giải thích chi tiết để thí sinh có thể nắm rõ cách sử dụng của từng loại thì trong tiếng Anh.

Tóm tắt lý thuyết về thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Trước khi làm bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thí sinh cần xem lại lý thuyết của các thì sau:

Thì hiện tại hoàn thành

1. Cách dùng: được sử dụng để nói về những hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kéo dài đến hiện tại hoặc có ý nghĩa trong ngữ cảnh hiện tại.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + have/has + V3

Câu phủ định: S + have/has + not V3

Câu nghi vấn:

 • Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Have/has + S + V3?

 • Cấu trúc câu hỏi thông tin: Have/has + S + been + complement?

Tìm hiểu thêm về thi tương lai tiếp diễn tại: Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. Cách dùng: được sử dụng để diễn tả các hành động đã xảy ra trong quá khứ, và nhấn mạnh vào sự kéo dài không bị ngắt quãng của chúng đến hiện tại.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + have/has + been + V-ing

Câu phủ định: S+ have/has + not + been + V-ing

Câu nghi vấn:

 • Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Have/Has + S + been + V-ing?

 • Cấu trúc câu hỏi thông tin: Từ hỏi + have/has + S + been + V-ing?

Tìm hiểu thêm về thi tương lai tiếp diễn tại: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

Bài tập về thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc được chia theo thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

 1. Mr. Wilkins (repair) _______ machines for Ernst Welding for more than two decades.

 2. I (not/ watch) _________ Suicide Squad yet.

 3. The population of China (increase)______________ since 1990 and shows no sign of stopping.

 4. (you/ meet)___________ a famous person in your life?

 5. I (type) ____________ the letter all day.

 6. Joe (eat)__________ too much recently. He should eat less.

 7. The box is empty. Somebody (eat)_________ all my candies.

 8. How many games (your team / win)________so far this season? 

 9. This is the first time I (be)__________ to New York city.

 10. It’s 3 o’ clock. I (wait)________ for three hours now.


Đáp án và giải thích

1. has been repairing

Câu diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và kéo dài liên tục đến hiện tại, được nhấn mạnh bởi cụm trạng từ chỉ thời gian “for more than two decades” (được hơn 2 thập kỷ), là một trong những cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. 

Chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên trợ động từ “has” được sử dụng. Vì vậy, động từ “repair” khi chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ trở thành “has been repairing”.

2. have not watched/ haven’t watched

Câu có sử dụng trạng từ “yet”, diễn tả trải nghiệm của một người, là một trong những dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ ngôi thứ nhất nên trợ động từ “have” được sử dụng. “watch” là động từ có quy tắc nên khi chia theo thì hiện tại hoàn thành sẽ trở thành “have watched”. 

Người học cần lưu ý đây là câu phủ định nên cần thêm “not” ngay sau trợ động từ “have”, trở thành “have not watched” (“haven’t watched”).

3. has been increasing

Câu diễn tả một sự việc đã diễn ra trong quá khứ và kéo dài liên tục không ngắt quãng cho đến hiện tại, là một trong những cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Dân số của Trung Quốc đã tăng từ năm 1990 và vẫn còn tăng liên tục cho đến bây giờ cho nên động từ “increase” chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Câu có chủ ngữ là “The population of China” (ngôi thứ ba số ít) nên trợ động từ “has” được sử dụng. Động từ “increase” được chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ trở thành “has been increasing” .

4. Have you met

Câu hỏi về trải nghiệm của một người, là một trong những cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ ngôi thứ hai nên trợ động từ “have” được sử dụng . Động từ “meet” là động từ bất quy tắc nên khi chia theo thì hiện tại hoàn thành sẽ trở thành “have met”. 

Người học cần lưu ý đây là câu nghi vấn nên trợ động từ “have” cần đảo lên trước chủ ngữ “you” trở thành “have you met”.

5. have been typing

Câu diễn tả một hành động diễn ra trong quá khứ và kéo dài liên tục không ngắt quãng cho đến hiện tại, được nhấn mạnh bởi cụm từ “all day” (cả ngày), là cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chủ ngữ ở ngôi thứ nhất số ít nên trợ động từ “have” được sử dụng. Động từ “type” khi chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ trở thành “have been typing”.

6. has been eating

Câu diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và kéo dài liên tục cho đến hiện tại, là cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Gần đây, Joe đã ăn rất nhiều và ăn liên tục nhiều ngày, do đó người viết khuyên rằng anh ấy nên ăn ít lại. Vì vậy, ở tình huống trên, động từ “eat” cần chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Câu có chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít cho nên trợ động từ “has” được sử dụng. Động từ “eat” khi chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ trở thành “has been eating”.

7. has eaten

Câu diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và liên quan đến ngữ cảnh ở hiện tại, là một trong những cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành. Sự việc ai đó đã ăn kẹo là nguyên nhân dẫn đến kết quả cái hộp kẹo bị trống rỗng. Vì vậy động từ “eat” được chia theo hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít nên trợ động từ “has” được sử dụng. “eat” là động từ bất quy tắc nên chia theo thì hiện tại hoàn thành sẽ trở thành “has eaten”.

8. has your team won

Câu sử dụng trạng từ “so far” (cho đến bây giờ) là một trong những dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Câu có chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít nên trợ động từ “has” được sử dụng. “win” là động từ bất quy tắc nên khi chia theo thì hiện tại hoàn thành sẽ trở thành “has won”. 

Người học cần lưu ý đây là câu nghi vấn nên trợ động từ “has” cần được đảo lên trước chủ ngữ “your team”, sẽ trở thành “has your team won”.

9. have been 

Câu diễn tả trải nghiệm của người nói, là một trong các cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành. Câu có chủ ngữ ở ngôi thứ nhất nên trợ động từ “have” được sử dụng. “be” là động từ bất quy tắc nên chia theo thì hiện tại hoàn thành sẽ trở thành “have been”.

10. have been waiting

Câu diễn tả một sự việc diễn ra trong quá khứ và kéo dài liên tục không bị ngắt quãng đến hiện tại, được nhấn mạnh bởi cụm từ chỉ thời gian “for three hours”, là một trong những cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chủ ngữ ở ngôi thứ nhất vì vậy trợ động từ “have” được sử dụng. “wait” khi chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ trở thành “have been waiting”.


Trên đây là bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh có giải thích đáp án chi tiết. Người đọc có thể để lại bình luận phía dưới bài viết nếu có câu hỏi để được giải đáp.

Võ Thị Hoài Minh

Làm thêm nhiều bài tập tại: Bài tập thì tương lai tiếp diễn, tương lai đơn và tương lai hoàn thành

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
avatar

Lê Huệ Anh

21 ngày trước.

bài viết rất tốt , nó đã giúp tôi khá nhiều !