Cách cải thiện tiêu chí Content trong PTE Writing Essay hiệu quả

Bài viết sẽ phân tích cụ thể về cách cải thiện tiêu chí Content trong PTE Writing Essay nhằm giúp thí sinh tối đa hóa điểm số.
Nguyễn Thị Thanh Đông
18/10/2023
cach cai thien tieu chi content trong pte writing essay hieu qua

Mỗi bài viết essay tốt đều được phát triển dựa trên một chủ đề nhằm thuyết phục người đọc về những quan điểm, lập luận của người viết vì vậy việc hiểu cách xây dựng nội dung chất lượng và logic là một yếu tố quan trọng mà mỗi thí sinh cần có. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu và phân tích các cách cải thiện tiêu chí Content trong PTE Writing Essay, một trong những tiêu chí quan trọng nhất, nhằm giúp người học nâng cao cơ hội đạt điểm tốt.

Key takeaways:

Giới thiệu tiêu chí Content trong PTE Writing Essay: bài thi của thí sinh được đánh giá dựa trên khả năng phát triển nội dung cho chủ đề của bài viết và tính phù hợp của các ví dụ và giải thích mà thí sinh sử dụng để hỗ trợ quan điểm của mình.

Chiến thuật cải thiện tiêu chí Content trong PTE Writing Essay

 • Tránh viết lạc đề là một điều kiện quan trọng hàng đầu. Thí sinh cần xác định rõ chủ đề cụ thể và phát triển ý xoay quanh chủ đề đó

 • Trả lời hết tất cả các yêu cầu, tránh bỏ sót một khía cạnh nào đó được nêu trong đề

 • Có ví dụ, giải thích nhằm làm rõ luận điểm

Dàn bài và bài mẫu và phân tích tiêu chí Content

Giới thiệu tiêu chí Content trong PTE Writing Essay

Trong phần thi Essay của bài thi PTE Writing, thí sinh được chấm theo 7 tiêu chí, bài viết dưới đây sẽ tập trung phân tích tiêu chí Content (tạm dịch là tiêu chí nội dung).

Tiêu chí Content được chấm bằng cách xem xét thí sinh đã đề cập và giải quyết hết toàn bộ các khía cạnh được nêu ra trong đề bài chưa. Thí sinh cũng được đánh giá dựa trên tính phù hợp của các chi tiết, ví dụ và giải thích mà thí sinh sử dụng để hỗ trợ quan điểm của mình.

Tiêu chí Content trong bài thi PTE Writing được cho điểm trên thang điểm từ 0 đến 3. Đây cũng là tiêu chí duy nhất có điểm tối đa là 3 trong số 7 tiêu chí. (6 tiêu chí còn lại có điểm tối đa là 2)

Cụ thể, dưới đây là mô tả chi tiết cho tiêu Content ở dạng bài viết essay (theo PTE Academic Score Guide)

 • Điểm 0: Does not deal properly with the prompt (Không giải quyết đúng về nội dung trong đề bài)

 • Điểm 1: Deals with the prompt but omits a major aspect or more than one minor aspect (Có giải quyết nội dung trong đề bài nhưng bỏ sót một khía cạnh chính hoặc nhiều hơn một khía cạnh phụ)

 • Điểm 2: Deals with the prompt but does not deal with one minor aspect (Có giải quyết nội dung trong đề bài nhưng không giải quyết một khía cạnh phụ)

 • Điểm 3: Adequately deals with the prompt (Giải quyết tất cả nội dung trong đề bài một cách đầy đủ)

Giới thiệu tiêu chí Content trong PTE Writing Essay

Chiến thuật cải thiện tiêu chí Content trong PTE Writing Essay

Tránh viết lạc đề

Lỗi “off-topic” (lạc đề) là một lỗi phổ biến ở nhiều thí sinh khi viết essay nói chung và đối với bài thi PTE Writing essay nói riêng.

Trong phần chi tiết tiêu chí chấm do PTE Academic Score Guide trình bày có thông tin “If your essay does not address the topic, you will not receive any score points for your essay on any of the seven factors.” Điều này nghĩa là nếu bài viết của thí sinh bị lạc đề thì tất cả các tiêu chí còn lại sẽ không nhận được điểm nào và bài viết của thí sinh sẽ bị chấm 0 điểm.

Vì vậy việc bám sát vào yêu cầu của đề bài xuyên suốt bài viết là vô cùng quan trọng và là ưu tiên hàng đầu. Để làm được điều này, thí sinh cần dành 1-2 phút đọc kỹ đề, xác định keywords và khoanh vùng, thu hẹp phạm vi chủ đề bài viết, tránh tình trạng đi chệch hướng hoặc tiếp cận theo hướng quá chung chung.

Trả lời tất cả các yêu cầu được nêu ra trong đề

Phân tích ví dụ dưới đây:

Đề bài: More and more students are studying at universities abroad, either because they feel they can receive a better education, or because it will provide them with greater professional opportunities.

Discuss the advantages and disadvantages of studying abroad. Support your arguments with reasons and/or examples from your own experience and observations.

Có thể thấy đề bài đề cập về những lợi ích của việc đi du học như: better education và greater professional opportunities. Tuy nhiên đề bài yêu cầu thí sinh phát triển ý tưởng cho cả mặt lợi ích và bất lợi (advantages and disadvantgaes).

Có thể sẽ có trường hợp một số thí sinh đọc đề quá nhanh và chỉ viết về mặt lợi ích mà bỏ sót đi phần bất lợi. Như vậy, thí sinh đã không đáp ứng được yêu cầu của đề bài.

Có ví dụ, giải thích để ủng hộ luận điểm

Trong yêu cầu của đề bài có câu “Support your arguments with reasons and/or examples from your own experience and observations.” (Hỗ trợ lập luận bằng các lý do và/hoặc ví dụ từ kinh nghiệm và quan sát của thí sinh.)

Điều này có nghĩa thí sinh không chỉ liệt kê ra những ý tưởng chính (main ideas) mà còn cần phải có sự phát triển cho luận điểm bằng các ý phụ (supporting ideas) để bài viết của thí sinh trở nên thuyết phục hơn đối với người đọc. Các cách để ủng hộ quan điểm có thể là bổ sung ví dụ, giải thích.

Những ví dụ hay giải thích này cần được lên ý tưởng ở bước lập dàn bài trước khi thi sinh bắt đầu viết bài.

Chiến thuật cải thiện tiêu chí Content trong PTE Writing Essay

Bài mẫu theo tiêu chí Content

Đề bài: More and more students are studying at universities abroad because they feel they can receive a better education, or because it will provide them with greater professional opportunities.

Discuss the advantages and disadvantages of studying abroad. Support your arguments with reasons and/or examples from your own experience and observations.

Dàn bài:

1. Mở bài:

 • giới thiệu sự phổ biến của việc đi du học

 • nêu mục đích của bài viết: bàn luận về lợi ích và bất lợi của việc đi du học

2. Thân bài 1: Lợi ích

 • Nền giáo dục chất lượng: trường đại học danh giá và cơ sở vật chất hiện đại (ví dụ: Harvard, Oxford)

 • Cơ hội nghề nghiệp: được cấp visa ở lại làm việc trong môi trường quốc tế —> tăng lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động

3. Thân bài 2: Bất lợi

 • Rào cản ngôn ngữ: khó khăn khi giao tiếp với người bản địa —> ảnh hưởng đến kết quả học tập và hòa nhập xã hội

 • Nhớ nhà: tổn thất về cảm xúc, vượt qua những thách thức trong việc thích nghi với nền văn hóa và chuẩn mực xã hội mới.

4. Kết luận:

 • Nêu lại các mặt có lợi và bất lợi của việc đi du học.

Bài mẫu:

Studying abroad has become an increasingly popular choice among students worldwide, driven by various factors such as the promise of a superior education, and enhanced professional prospects.  This essay will explore the advantages and disadvantages of pursuing higher education in foreign countries.

One of the primary advantages of studying abroad is that it can often provide access to high-quality education that may not be available in one's home country. Renowned universities, state-of-the-art facilities, and expert faculty members can significantly enhance the learning experience. For instance, institutions like Harvard or Oxford are synonymous with academic excellence, drawing students from around the globe seeking world-class education. In addition, the prospect of greater professional opportunities is a compelling reason as many countries offer post-study work visas, allowing graduates to gain valuable work experience and build international networks. These experiences can give graduates a competitive edge in the global job market.

However, there are disadvantages to studying abroad as well. Firstly, studying in a foreign language can pose challenges, especially for non-native speakers. Language barriers can hinder academic performance and social integration, leading to feelings of isolation and frustration. Secondly, homesickness and cultural adjustment can be emotionally taxing. Being away from family and familiar surroundings can lead to feelings of loneliness and stress. Moreover, adapting to a new culture and social norms can be overwhelming, and it may take time to feel comfortable in a foreign environment.

In conclusion, studying abroad presents a multitude of advantages, including access to high-quality education, and enhanced professional prospects. However, the disadvantages, such as language barriers and homesickness, should not be overlooked. Ultimately, the decision to study abroad should be made after careful consideration of one's personal circumstances, goals, and priorities.

Phân tích:

Bài mẫu trên đã bao hàm được các yêu cầu của đề bài (mặt lợi ích và bất lợi). Bài viết cũng đã đề cập đến 2 lợi ích của việc đi học có sẵn ở đề bài. Ngoài ra, mỗi ý chính đều được bổ sung, làm rõ bằng giải thích hoặc ví dụ.

Tham khảo thêm: Lộ trình học PTE từ con số 0 | Khái quát và cấu trúc bài thi

Tổng kết

Với những thông tin được trình bày ở trên, tác giả hi vọng đã giúp người học hiểu thêm về tầm quan trọng của việc phát triển nội dung để đáp ứng yêu cầu của đề trong phần thi Writing essay của kì thi PTE. Đồng thời, tác giả cũng giới thiệu các cách cải thiện tiêu chí Content trong PTE Writing Essay nhằm giúp người học có thể vận dụng để tối đa hóa điểm số của mình.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Nguồn tham khảo:

 • "PTE Academic Format: Speaking & Writing." PTE English Language Tests | Pearson PTE, www.pearsonpte.com/pte-academic/speaking-writing.

 • MacMillan Publishers Australia Staff. PTE Academic Testbuilder. MacMillan, 2012.

 • Pearson Education; Limited. The Official Guide to the Pearson Test of English Academic. Longman, 2012.

Tham khảo thêm khóa học luyện thi PTE tại ZIM, giúp học viên có lộ trình học hiệu quả nhất, chinh phục mục tiêu du học, tạm trú, định cư và lao động tại nước ngoài.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833