Cách cải thiện tiêu chí Grammar trong PTE Writing Essay

Ngữ pháp được xem là nền tảng cơ bản để phát triển các kỹ năng khi học tiếng Anh. Trong bài thi PTE Writing, thí sinh cũng được đánh giá về khả năng sử dụng ngữ pháp chính xác và đa dạng để đáp ứng các yêu cầu của đề. Bài viết sau đây sẽ giải thích và phân tích cụ thể về cách cải thiện tiêu chí Grammar trong PTE Writing Essay, từ đó người học có thể hiểu hơn và vận dụng được vào bài thi thực tế của mình.
Nguyễn Thị Thanh Đông
03/10/2023
cach cai thien tieu chi grammar trong pte writing essay

Key takeaways:

Giới thiệu tiêu chí Grammar trong PTE Writing Essay: bài thi của thí sinh được đánh giá dựa trên độ đa dạng của cấu trúc câu, số lỗi sai ngữ pháp

Chiến thuật cải thiện tiêu chí Grammar trong PTE Writing Essay

 • Sử dụng đa dạng câu phức và câu ghép

 • Sử dụng các cấu trúc câu phức tạp (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu bị động,…)

 • Chia đúng dạng của động từ

 • Sử dụng đúng dấu câu

Phân tích bài mẫu theo tiêu chí Grammar và bài viết sau khi đã cải thiện

Giới thiệu tiêu chí Grammar trong PTE Writing Essay

Trong phần thi Essay của bài thi PTE Writing, thí sinh được chấm theo 7 tiêu chí, trong đó không thế thiếu tiêu chí quan trọng là Grammar (ngữ pháp).

Tiêu chí Grammar trong bài thi PTE Writing được cho điểm trên thang điểm từ 0 đến 2.

Cụ thể, dưới đây là mô tả chi tiết cho tiêu chí Grammar ở dạng bài viết essay (theo PTE Academic Score Guide)

 • Điểm 0: Contains mainly simple structures and/or several basic mistakes. (Bài viết chủ yếu chứa các cấu trúc đơn giản và/hoặc các lỗi sai ngữ pháp cơ bản.)

 • Điểm 1: Shows a relatively high degree of grammatical control. No mistakes which would lead to misunderstandings. (Thí sinh thể hiện mức độ kiểm soát từ vựng tương đối tốt, tuy nhiên còn mắc một vài lỗi nhưng không làm sai lệch nghĩa, gây hiểu nhầm hay khó hiểu cho người đọc.)

 • Điểm 2: Shows consistent grammatical control of complex language. Errors are rare and difficult to spot. (Sử dụng các cấu trúc phức tạp và kiểm soát tốt. Thí sinh có mắc lỗi nhưng tần số rất ít và khó để nhận ra.)

Chiến thuật cải thiện tiêu chí Grammar trong PTE Writing Essay

Sử dụng đa dạng câu phức và câu ghép

Để cải thiện tiêu chí Grammar trong PTE Writing Essay, ngoài việc sử dụng câu đơn (cấu trúc câu đơn giản nhất), thí sinh cần sử dụng linh hoạt và chính xác các câu phức (complex sentence) và câu ghép (compound sentence) để thể hiện phạm vi sử dụng ngữ pháp rộng của mình.

Câu phức

Theo định nghĩa của từ điển Cambridge: Complex sentences have a main clause and one or more subordinate clauses, introduced by a subordinating conjunction. (Câu phức là câu có một mệnh đề chính và một hoặc hơn một mệnh đề phụ, được nối bởi một liên từ phụ thuộc).

Như vậy một câu phức có ít nhất 2 mệnh đề, trong đó có 1 mệnh đề chính và có sự xuất hiện của liên từ phụ thuộc (ví dụ: although, because, after, while,…)

Cấu trúc câu phức:

Mệnh đề chính + liên từ phụ thuộc + mệnh đề phụ thuộc

Liên từ phụ thuộc + mệnh đề phụ thuộc, + mệnh đề chính

Ví dụ:

 • After finishing her work at the office (mệnh đề phụ thuộc), he rushed to the airport to catch the last flight home (mệnh đề chính).

Câu ghép

Theo định nghĩa của từ điển Cambridge: Compound sentences have two or more main clauses, joined by a coordinating conjunction. (Tạm dịch: Câu ghép có hai hoặc hơn hai mệnh đề chính, nối với nhau bởi liên từ kết hợp.)

Như vậy câu ghép có ít nhất 2 mệnh đề chính nối với nhau bằng liên từ kết hợp (ví dụ: and, or, but,…)

Cấu trúc câu ghép:

Mệnh đề 1 + liên từ kết hợp + mệnh đề 2

Ví dụ:

 • She wanted to go to the concert, but she couldn't get tickets in time.

Sử dụng các cấu trúc phức tạp

Ngoài ra, người học cũng cần kết hợp với các cấu trúc phức tạp khác như:

 • Mệnh đề quan hệ

 • Câu điều kiện

 • Câu bị động

 • Đảo ngữ

 • Chủ ngữ giả

 • Câu chẻ

 • Cấu trúc so sánh

Để cải thiện tiêu chí Grammar trong PTE Writing Essay, người học nên tìm hiểu kỹ về cách dùng của các cấu trúc này để sử dụng trong bài viết một cách phù hợp, tránh cố sử dụng nhưng lại sử dụng chưa chính xác

Chia đúng dạng của động từ

Là thành phần cơ bản trong một câu, động từ cần phải chia đúng dạng. Để chia đúng dạng của động từ, người học cần xem xét về cách dùng thì, hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, V-ing/ to V,….

Sử dụng đúng dấu câu

Dấu câu tuy là một thành phần nhỏ nhưng là một lỗi mà một số thí sinh hay mắc phải. Người học cần chắc chắn trong cách sử dụng hai dâu câu cơ bản nhất là dấu chấm (.) và dấu phẩy (,).

Phân tích bài mẫu theo tiêu chí Grammar

Đề bài

Phân tích bài mẫu theo tiêu chí Grammar

Bài mẫu trích từ: Score guide for test takers - Pearson

(1) Tobacco, mainly in the form of cigarettes, is one of the most widely-used drugs in the world. (2) Over a billion adults legally smoke tobacco everyday. (3) Recently, it is not only the adult. (4) Even the high school students or college students smoke just because they want to know how it feels. (5) It is also not limited by gender. (6) Lots of women are smokers. (7) Even the old people still smoke, as if they do not care about their healthy.

(8) Become a smoker is like make someone just care about the good feeling of smoking and makes them to forget the risks they will face in the future. (9) The long term health costs are high - for smokers themselves, and for the wider community in temrs of health care costs and lost productivity. (10) The worst risk that the smokers will face is lung cancer, which can cause death. (11) The governments have a legitimate role to legislate to protect citizens from the harmful effects of their own decisions to smoke. (12) For example they make rule about no smoking area, in the street, and public place. (13) But it also the decisions of each individual wheter they want to continue their life as a smoker and take all the risk, or stop and learn to life healthier.

Nhận xét bài mẫu trên theo tiêu chí Grammar:

 • Bài viết sử dụng liên tiếp những câu đơn. Ví dụ: từ câu 1 đến câu 6 người viết chỉ dùng một câu phức là câu số 4.

 • Lỗi ngữ pháp dùng sai mạo từ. Ví dụ “the adult” ở câu 3 hay “the high school students or the college students” trong câu 4.

 • Sai từ loại: “their healthy” ở câu 7, “life healthier” ở câu 13

 • Sai dạng của động từ: “Become”, “makes them to forget” ở câu 8.

 • Sai lỗi danh từ số nhiều “rule”, “smoking areas”, “street” và “public place” ở câu 12

 • Lỗi sai thiếu động từ trong câu: “it also the decisions” ở câu 13.

Từ các lỗi sai trên có thể rút ra nhận xét sau đây:

Người viết có nỗ lực sử dụng câu phức, câu ghép nhưng chưa nhiều, câu đơn vẫn chiếm ưu thế trong bài. Ngoài ra, người viết liên tục mắc các lỗi ngữ pháp cơ bản ở tần suất cao. Tuy nhiên, các lỗi sai trên không làm sai lệch đi ý nghĩa người viết muốn truyền đạt. Vì vậy, có thể đánh giá bài viết trên đang rơi vào điểm 1 tiêu chí Grammar.

Bài viết đã cải thiện tiêu chí Grammar trong PTE Writing Essay

Bài viết trích từ: Score guide for test takers - Pearson

Outlawing tobacco use would create unprecedented controversy. Billions of people worldwide smoke; whether they are chain smokers or recreational smokers. Also, there are several multi-million dollar cigarette companies that will also suffer many consequences if tobacco use is made illegal. We must also consider the thousands of employees who will be left unemployed if such a legislation is made. Unfortunately, it is an industry that makes ridiculous amounts of money for many people, so the likelihood of banning it is minimal.

Nonetheless, it is a change that would benefit society on many levels in the long run. Smoking causes so many health care issues, so if smoking is made illegal, morbidity and mortality rates would be reduced significantly. Quality of life will be improved dramatically, and it will allow more people to enjoy their lives significantly longer.

Legislators must also consider the rights of the individual. Shouldn’t every individual have the right to choose how they treat their body? The government can argue that these individuals may do as they wish, but then they must also suffer the consequences without government funding. They must take full responsibility for any health issues developed as a result of tobacco use, and not expect Medicare or health insurance to cover costs caused by their own irresponsible negligent decisions.

In essence, if individuals wish to make their own decisions to smoke, they must consider all the possible outcomes, and be willing to deal with these outcomes accordingly.

—> Có thể thấy bài viết trên đã hạn chế các lỗi sai ngữ pháp, sử dụng đa dạng câu phức và câu ghép một cách rõ ràng, thể hiện được ý tưởng của người viết, không gây hiểu sai vì lỗi ngữ pháp.

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Qua bài viết trên, tác giả hi vọng đã giúp người học hiểu thêm về tầm quan trọng của việc sử dụng đúng và đa dạng ngữ pháp trong phần thi viết essay. Đồng thời, tác giả cũng giới thiệu các cách nhằm giúp người học cải thiện tiêu chí Grammar trong PTE Writing Essay.

Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Nguồn tham khảo:

"PTE Academic Format: Speaking & Writing." PTE English Language Tests | Pearson PTE, www.pearsonpte.com/pte-academic/speaking-writing.

Bạn cần chứng chỉ PTE để xin visa du học, tạm trú, hay định cư và lao động tại nước ngoài? Bạn muốn học cấp tốc hoặc online phù hợp với lịch trình bận rộn của mình, chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi PTE ngay hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833