0

Cách phát âm /s/ và /z/ - Các dấu hiệu & bài tập vận dụng

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người đọc cách phát âm /s/ và /z/ trong tiếng Anh kèm dấu hiệu nhận biết và bài tập có đáp án.
Published on
cach-phat-am-s-va-z-cac-dau-hieu-bai-tap-van-dung

Âm /s/ và âm /z/ là hai âm vô cùng phổ biến trong tiếng Anh, tuy có sự tương đồng trong khẩu hình miệng khi phát âm nhưng giữa chúng vẫn tồn tại một sự khác biệt lớn mà người học cần lưu ý. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người học cách phát âm /s/ và /z/ trong tiếng Anh kèm theo những dấu hiệu nhận biết và bài tập có đáp án.

Key takeaways

1. Cách phát âm /s/ trong tiếng Anh: Miệng mở nhẹ sao cho hai khóe miệng được kéo sang bên một chút. Sau đó, cho hai hàm răng chạm nhẹ vào nhau, đồng thời, đặt đầu lưỡi chạm nhẹ vào vị trí hai răng cửa hàm trên rồi thông qua khe hở giữa các kẽ răng, đẩy nhẹ không khí từ bên trong miệng ra ngoài và xì nhẹ.

2. Cách phát âm /z/ trong tiếng Anh: Miệng mở nhẹ sao cho hai khóe miệng được kéo sang bên một chút, sau đó đặt đầu lưỡi chạm nhẹ vào mặt trong của răng cửa hàm trên rồi thông qua khe giữa đầu lưỡi và răng cửa trên, đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài.

Cách phát âm /s/ trong tiếng Anh

Khẩu hình miệng khi phát âm âm /s/

Trong tiếng Anh, để phát âm được âm /s/, khẩu hình miệng của người học sẽ phải tuân thủ theo các bước như sau:

 • Bước 1: Miệng mở nhẹ sao cho hai khóe miệng được kéo sang bên.

 • Bước 2: Cho hai hàm răng chạm nhẹ vào nhau, đồng thời, đặt đầu lưỡi chạm nhẹ vào vị trí hai răng cửa hàm trên.

 • Bước 3: Thông qua khe hở giữa các kẽ răng, đẩy nhẹ không khí từ bên trong miệng ra ngoài và đẩy hơi nhẹ.

***Lưu ý: Do âm /s/ là một phụ âm vô thanh nên khi phát âm âm này, dây thanh quản của người nói sẽ không rung.

Xem thêm: Bảng phiên âm tiếng Anh IPA - Hướng dẫn cách phát âm chuẩn quốc tế.

Dấu hiệu nhận biết âm /s/

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết âm /s/ kèm theo những ví dụ cụ thể mà người học có thể tham khảo:

Khi chữ "s" đứng ở vị trí đầu tiên của một từ

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Ý nghĩa

sun

n

/sʌn/

mặt trời

sand

n

/sænd/

cát

sky

n

/skaɪ/

bầu trời

sea

n

/siː/

biển

street

n

/striːt/

đường phố

swim

v

/swɪm/

bơi

smile

v

/smaɪl/

cười

sit

v

/sɪt/

ngồi

start

v

/stɑːrt/

bắt đầu

save

v

/seɪv/

tiết kiệm.

Khi chữ “c” đứng trước nguyên âm i,e và y thì chữ “c'“ sẽ được phát âm thành âm /s/

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Ý nghĩa

city

n

/ˈsɪti/

thành phố

cinema

n

/ˈsɪnəmə/

rạp chiếu phim

center

n

/ˈsɛntər/

trung tâm

circle

n

/ˈsɜːrkl/

hình tròn

cereal

n

/ˈsɪriəl/

ngũ cốc

century

n

/ˈsɛnʧəri/

thế kỷ

celery

n

/ˈsɛləri/

cần tây

certain

a

/ˈsɜːrtən/

chắc chắn, nhất định

censor

v

/ˈsɛnsər/

kiểm duyệt

certificate

n

/sərˈtɪfɪkət/

giấy chứng nhận

Khi hai chữ “s” nằm liền kề nhau trong một từ thì chúng được phát âm thành âm /s/

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Ý nghĩa

misspell

v

/ˌmɪsˈspɛl/

viết sai chính tả

assess

v

/əˈsɛs/

đánh giá, định giá

necessary

a

/ˈnɛsəˌsɛri/

cần thiết

suppress

v

/səˈprɛs/

đàn áp, kìm nén

assumption

n

/əˈsʌmpʃən/

giả định, giả thuyết

essential

a

/ɪˈsɛnʃəl/

cần thiết, thiết yếu

recess

n

/rɪˈsɛs/

hội nghị, giờ giải lao

suppressive

a

/səˈprɛsɪv/

đàn áp, kìm nén

oppress

v

/əˈprɛs/

áp bức, đàn áp

obsession

n

/əbˈsɛʃən/

sự ám ảnh

Khi chữ “s” nằm trong một từ nhưng không hề nằm giữa 2 nguyên âm.

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Ý nghĩa

castle

n

/ˈkæsəl/

lâu đài

rustle

n

/ˈrʌsl̩/

tiếng ồn ào

estimate

v

/ˈɛstɪmeɪt/ 

ước lượng, đánh giá

whistler

n

/ˈwɪsl̩ər/

người huýt sáo

translate

v

/trænsˈleɪt/

phiên dịch

fast

a

/fæst/

nhanh

synthesizes

v

/ˈsɪnθəˌsaɪz/

tổng hợp

distress

n

/dɪˈstrɛs/

nỗi đau buồn, sự căng thẳng

ask

v

/æsk/

hỏi, yêu cầu

mask

n

/mæsk/

mặt nạ

Khi chữ s đứng sau các chữ p, pe, f, fe, gh, ph, t, te, k, ke

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Ý nghĩa

steps

n

/stɛps/

các bước, các bậc thang

gaps

n

/ɡæps/

những khoảng trống, khe hở

cups

n

/kʌps/

những chiếc cốc

maps

n

/mæps/

các bản đồ

tips

n

/tɪps/

những lời khuyên, gợi ý

clips

n

/klɪps/

những đoạn video

telescopes

n

/ˈtɛlɪˌskoʊps/

những chiếc kính thiên văn

cakes

n

/keɪks/

những chiếc bánh

flakes

n

/fleɪks/

những mảnh vụn

strikes

n

/straɪks/

các cuộc đình công

cliffs

n

/klɪfs/

những vách đá dốc

roofs

n

/ruːfs/

những mái nhà

graphs

n

/ɡræfs/

những đồ thị

shifts

n

/ʃɪfts/

những ca làm việc

tổng hợp các dấu hiệu cho nhận biết âm s trong tiếng Anh

Cách phát âm /z/

Khẩu hình miệng khi phát âm âm /z/

Trong tiếng Anh, để phát âm được âm /z/, khẩu hình miệng của người học sẽ tương tự như khi phát âm âm /s/ với các bước như sau:

 • Bước 1: Miệng mở nhẹ sao cho hai khóe miệng được kéo sang bên một chút.

 • Bước 2: Đặt đầu lưỡi chạm nhẹ vào mặt trong của răng cửa hàm trên.

 • Bước 3: Thông qua khe giữa đầu lưỡi và răng cửa trên, đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài.

Tuy nhiên, do âm /z/ là một phụ âm hữu thanh nên khác với âm /s/ ở một điểm là khi phát âm âm này, dây thanh quản của người nói sẽ rung nhẹ.

Dấu hiệu nhận biết /z/

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết âm /z/ cùng những ví dụ cụ thể cho từng trường hợp mà người học có thể tham khảo:

Khi trong một từ bất kỳ có chứa chữ “z”, “zz” hoặc “ze” thì những chữ này thường được phát âm thành âm /z/

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Ý nghĩa

zero

n

/ˈzɪroʊ/

số 0

zinc

n

/zɪŋk/

kẽm

zone

n

/zoʊn/

vùng, khu vực

zebra

n

/ˈziːbrə/

con ngựa vằn

zoo

n

/zuː/

sở thú

puzzle

n

/ˈpʌzəl/

câu đố

freeze

v

/friːz/

đóng băng

dazzle

v

/ˈdæzəl/

lóa mắt, làm choáng ngợp

gaze

v

/ɡeɪz/

nhìn chằm chằm

Khi chữ “s” nằm giữa hai nguyên âm trong một từ thì chữ s thường được phát âm thành âm /z/

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Ý nghĩa

music

n

/ˈmjuːzɪk/

âm nhạc

desert

n

/ˈdɛzərt/

sa mạc

laser

n

/ˈleɪzər/

tia laser

mosaic

n

/məˈzeɪɪk/

đồ khảm

compose

v

/kəmˈpoʊz/

sáng tác, soạn thảo

easy

a

/ˈiːzi/

dễ dàng

imprison

v

/ɪmˈprɪzn/

bỏ tù, giam cầm

busy

a

/ˈbɪzi/

bận rộn, đông đúc

rosy

a

/ˈroʊzi/

hồng hào

Khi một từ kết thúc bằng “ism” hoặc “se” thì thường được phát âm thành âm /z/

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Ý nghĩa

seism

n

/saɪzəm/

động đất, chấn động

cheese

n

/tʃiːz/

phô mai

disease

n

/dɪˈziːz/

bệnh tật, dịch bệnh

organise

v

/ˈɔrɡəˌnaɪz/

tổ chức, sắp xếp

expose

v

/ɪkˈspoʊz/

tiết lộ, phơi bày

exercise

v

/ˈɛksərˌsaɪz/

tập luyện, hoạt động thể dục

advertise

v

/ˈædvərˌtaɪz/

quảng cáo

comprise

v

/kəmˈpraɪz/

bao gồm, gồm có

tourism

n

/ˈtʊərɪzəm/

ngành du lịch

racism

n

/ˈreɪsɪzəm/

sự phân biệt chủng tộc

Khi chữ “x'“ nằm giữa hai nguyên âm thì được phát âm thành /gz/

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Ý nghĩa

exact

a

/ɪɡˈzækt/

chính xác, đúng

examine

v

/ɪɡˈzæmɪn/

kiểm tra, khảo sát

exemplary

a

/ɪɡˈzɛmpləri/

mẫu mực, tốt lành

executive

n

/ɪɡˈzɛkjətɪv/

nhà điều hành, cấp cao

exaggerate

v

/ɪɡˈzædʒəˌreɪt/

phóng đại, cường điệu

exotic

a

/ɪɡˈzɑtɪk/

kỳ lạ, lạ thường

Tổng hợp các dấu hiệu cho nhận biết âm z trong tiếng Anh

Xem thêm:

Cách luyện phát âm tiếng Anh hiệu quả

Thực hành phương pháp Shadowing (Nghe và lặp lại)

Đây là một trong những phương pháp luyện nghe và phát âm tiếng Anh vô cùng hiệu quả. Để thực hiện thành công phương pháp này, người học lựa chọn một video tiếng Anh với đề tài mà mình thích, sau đó nghe đi nghe lại nhiều lần và cố gắng bắt chước theo ngữ điệu của người nói.

Phương pháp này không chỉ giúp người học nâng cao kỹ năng phát âm, ngữ điệu, giọng điệu giống với người bản xứ mà còn gia tăng sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh.

Trò chuyện với trợ lý ảo trên điện thoại

Hiện nay, người học có thể tận dụng những chương trình trợ lý ảo được lập trình sẵn trên điện thoại để luyện tập phát âm và nâng cao khả năng phản xạ. Người học có thể bắt đầu bằng những câu hỏi giao tiếp đơn giản sau đó nâng dần độ khó tương ứng với trình độ của mình.

Quá trình phát âm nếu có lỗi sai cũng sẽ được những trợ lý ảo phát hiện và đề xuất sửa lỗi ngay lập tức, thế nên đây là một công cụ sửa lỗi phát âm vô cùng hữu ích mà lại tiết kiệm chi phí cho người dùng.

Thực hành các “tongue twisters”

“Tongue twisters” là những câu văn phức tạp chứa nhiều âm tương tự nhau, giúp người học rèn luyện khả năng nhận diện âm và nâng cao độ trôi chảy khi nói. Để thực hành phương pháp này, đầu tiên người học cần chọn ra những tongue twisters mà mình cảm thấy thú vị, nghe lại nhiều lần để hiểu ý nghĩa của chúng rồi học cách phát âm đúng từng từ và câu trong đó.

Sau khi đã nắm được nghĩa và cách phát âm, người học thử phát âm từng từ và câu một cách chậm rãi và chính xác rồi dần dần tăng tốc độ nói sao cho khi nói nhanh thì các âm vẫn giữ được độ chính xác. Luyện tập phương pháp này thường xuyên sẽ giúp kỹ năng phát âm của người học đươc cải thiện nhanh chóng.

Bài tập vận dụng

Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại trong các câu dưới đây:

 1. A. cakes B. save C.start D.expose

 2. A. exercise B.sit C.cheese D. racism

 3. A. cups B. cinema C. center D. music

 4. A. smile B.sees C. mountains D.rosy

 5. A. hats B. books C. busy D. works

Đáp án:

1.D 2.B 3.D 4.D 5.C

Tổng kết

Trên đây là những lưu ý về khẩu hình miệng khi phát âm âm/s/ và âm /z/ trong tiếng Anh kèm theo những dấu hiệu nhận biết và bài tập vận dụng có đáp án. Tác giả hy vọng người học đã nắm rõ được cách phát âm /s/ và /z/ để vận dụng chúng trong quá trình luyện tập kỹ năng nói của mình.


Nguồn tham khảo:

 1. Marks, Jonathan. English Pronunciation in Use Elementary Book With Answers and Downloadable Audio. 1st ed., Cambridge UP, 2017.

 2. Hoàng Đào. Tự học đột phá trọng âm-phát âm tiếng Anh. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.

0 Bình luận