Cách viết Conclusion trong IELTS Writing Task 2 cho tất cả dạng bài

Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ chia sẻ về cách viết conclusion trong IELTS Writing task 2 và một số điều mà người học cần lưu ý.
Nguyễn Thùy Dương
15/06/2023
cach viet conclusion trong ielts writing task 2 cho tat ca dang bai

Viết Conclusion (kết bài) cho bài IELTS Writing Task 2 là một kỹ năng quan trọng giúp người học hoàn thiện bài viết của mình. Phần Conclusion đóng vai trò tổng hợp các ý chính và phản ánh lại quan điểm của người viết về vấn đề được đặt ra trong bài.

Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ chia sẻ về cách viết conclusion trong IELTS Writing task 2 và một số điều mà người học cần lưu ý khi viết phần này.

Key takeaways:

 • Conclusion - phần kết bài đóng vai trò quan trọng trong IELTS Writing task 2 nói riêng và trong một bài luận nói chung.

 • Một conclusion bao gồm 2 phần: nhắc lại câu trả lời cho đề bài và tóm tắt lại ý chính trong bài

 • Chú ý cách viết conclusion cho 4 dạng câu hỏi của Writing task 2: opinion, discussion, causes-effects-solutions, two-part question.

Mục đích của Conclusion trong IELTS Writing task 2

Conclusion - phần kết bài đóng vai trò quan trọng trong IELTS Writing task 2 nói riêng và trong một bài luận nói chung.

Conclusion sẽ có nhiệm vụ:

 • Tóm tắt lại thông tin đã trình bày trong bài, giúp người đọc có cái nhìn tổng quan và nhớ lại những điểm quan trọng mà tác giả đã đề cập

 • Nhấn mạnh quan điểm cá nhân của tác giả

 • Tạo sự hoàn chỉnh cho bài viết, giúp độc giả cảm nhận được sự hòa hợp và liên kết giữa các phần của bài viết, đồng thời kết bài cũng tạo ra một ấn tượng cuối cùng mạnh mẽ

Cấu trúc chung của Conclusion

Mặc dù IELTS Writing Task 2 có nhiều dạng đề, nhưng chung quy thì cấu trúc của phần Conclusion khá giống nhau, gồm 2 phần cụ thể như sau:

image-alt

Câu 1: Nhắc lại câu trả lời cho đề bài

Trong IELTS Writing, việc nêu lại luận điểm của mình ở phần kết luận là rất quan trọng. Trước đó, luận điểm của thí sinh phải được thể hiện rõ ràng ở câu Thesis Statement (cuối phần Introduction). Vì vậy người viết cần paraphrase lại ở phần conclusion này. Việc paraphrase bao gồm cả paraphrase từ vựng theo chủ điểm và từ vựng dùng để diễn đạt.

Xem thêm: Các lỗi sai thường gặp khi viết phần mở đầu của IELTS Writing Task 2

Câu 2: Nhắc lại ý chính trong bài

Người viết cần tóm tắt các ý chính trong bài viết và đưa vào phần kết luận. Tuy nhiên, cần đảm bảo không lặp lại ý, hãy cho người đọc thấy các luận điểm đã được trình bày và những chi tiết hỗ trợ đã được dùng đều mang tính nhất quán với nhau. Hãy paraphrase và tóm tắt lại những ý đó càng ngắn càng tốt.

Xem thêm: Paraphrase là gì? Cách Paraphrase hiệu quả và ứng dụng trong IELTS Writing task

Lưu ý khi viết phần Conclusion cho IELTS Writing task 2

Khi viết phần kết luận cho IELTS Writing Task 2, có một số điều mà bạn cần lưu ý:

 • Tóm tắt lại các ý chính:

  Trong phần kết luận, hãy tóm tắt lại các ý chính đã được đề cập trong bài viết. Điều này giúp người đọc nhớ lại những điểm quan trọng và sắp xếp thông tin một cách rõ ràng.

 • Nêu lại quan điểm cá nhân:

  Sử dụng phần kết luận để nêu rõ quan điểm cá nhân của mình về vấn đề được đề ra. Hãy đảm bảo rằng quan điểm được diễn đạt một cách rõ ràng và thuyết phục.

 • Tránh đưa ra ý mới:

  Không nên đưa thêm thông tin mới vào phần kết bài. Nếu có ý muốn thêm vào, hãy đặt nó trong phần thân bài để được phát triển một cách đầy đủ.

 • Sử dụng ngôn ngữ tín hiệu:

  Trong phần kết luận, hãy đảm bảo có sử dụng ngôn ngữ tín hiệu để đánh dấu phần kết bài. Điều này giúp tạo ra một cảm giác hoàn chỉnh và kết thúc bài viết một cách mạnh mẽ.

  Một số từ người viết có thể sử dụng như: In conclusion (Cuối cùng), In summary (Tóm lại), Overall (Nói chung), To conclude (Kết luận), …

 • Sắp xếp lại các ý:

  Trong phần kết luận, hãy sắp xếp lại các ý theo một trình tự logic. Điều này giúp người đọc dễ theo dõi và hiểu rõ hơn về quan điểm của tác giả.

 • Giới hạn độ dài:

  Phần kết luận nên ngắn gọn và súc tích. Tránh lặp lại những điểm chi tiết, minh hoạ giải thích đã được đề cập và tập trung vào những luận điểm chính.

Tham khảo thêm: Các cấu trúc nâng cao để diễn đạt ý trong IELS Writing Task 2

Cách viết Conclusion trong IELTS Writing task 2 theo từng dạng bài

Dạng opinion essay

image-alt

Xét ví dụ: Government should invest more money in science education rather than other subjects to develop the country. Do you agree or disagree?

(Chính phủ nên đầu tư nhiều tiền hơn vào giáo dục khoa học hơn là các môn học khác để phát triển đất nước. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

***Lưu ý:

 • Phần mở bài: viết 1 câu giới thiệu chủ đề của đề bài và câu 1 câu thể hiện quan điểm của người viết: It is said that government funding for education should give preference to science-based subjects over others, in an attempt to help boost a country’s future development an progress. Although an increase in scientific developments can have many benefits to national progress, this essay disagrees that science is the primary contributor.

 • Phần thân bài: viết 2 đoạn thể hiện 2 lý do vì sao chúng ta lại đưa ra quan điểm như vậy

 • Phần kết bài: paraphrase câu 2 intro và tóm tắt lại ý chính: In conclusion, although developments in science have led to many beneficial advantages for most countries, science alone is not the key contributor to a country’s progress. In my opinion, most countries would benefit greater from a more well-rounded education, with emphasis on all disciplines, not only that of sciene.

→ Có thể thấy phần kết luận này có đầy đủ yêu cầu mà phía trên tác giả đã hướng dẫn:

 • Paraphrase lại phần Thesis Statement: In conclusion, although developments in science have led to many beneficial advantages for most countries, science alone is not the key contributor to a country’s progress.

 • Nêu lại ý chính trong bài: In my opinion, most countries would benefit greater from a more well-rounded education, with emphasis on all disciplines, not only that of sciene.

Dạng Discussion essay

Xét ví dụ: Some people could be naturally good leaders. Others believe that people can learn leadership skills. Discuss both views and give your opinion.

image-alt

***Lưu ý:

 • Phần mở bài: viết về chủ đề được nhắc đến và trả lời câu hỏi của đề bài: Some people think that great leaders are born and not made. Others, however, feel that leadership skills are developed over time through training, experience and mentoring. In my opinion, good leadership is a combination of both natural abilities and persistent practice.

 • Phần kết bài: paraphrase câu 2 intro và nhắc lại ý chính: Personally, I think the skills and attributes of a good leader are both genetic and enhanced through training, experience and a lot of persistent hard work. Aside from individuals born with innate leadership abilities, there are many people without natural leadership skills can still become good leaders in the future.ư

→ Kết luận này có đầy đủ yêu cầu mà phía trên tác giả đã hướng dẫn:

 • Paraphrase lại phần Thesis Statement: Personally, I think the skills and attributes of a good leader are both genetic and enhanced through training, experience and a lot of persistent hard work. 

 • Nêu lại ý chính trong bài: Aside from individuals born with innate leadership abilities, there are many people without natural leadership skills can still become good leaders in the future.

Dạng two-part question essay

Dạng two-part với cause-effect-solution đơn thuần

Xét ví dụ: Many people are working longer hours. Why is this happening? What problems can this cause to people?

***Lưu ý:

 • Phần mở bài: viết lại đề bằng cách paraphase, trả lời câu hỏi của đề: Working longer hours is an upward tendency in society in this day and age. This essay will outline the reasons behind this trend and some problems caused by the phenomenon.

 • Phần thân bài: viết 2 đoạn, 1 đoạn về reasons, 1 đoạn về solutions

 • Phần kết bài: paraphrase câu thứ 2 của intro và tóm gọn ý chính: 

  To conclude, the essay has provided an analysis concerning the cause of extended working hours and the corresponding effect for the said matter. Since working longer hours is caused by the need to make ends meet, the impact of such a problem would pertain health deterioration.

→ Kết bài có đầy đủ yêu cầu mà phía trên tác giả đã hướng dẫn:

 • Paraphrase lại phần Thesis Statement: To conclude, the essay has provided an analysis concerning the cause of extended working hours and the corresponding effect for the said matter.

 • Nêu lại ý chính trong bài: Since working longer hours is caused by the need to make ends meet, the impact of such a problem would pertain health deterioration.

image-alt

Xét ví dụ: People are having more and more sugar-based drinks. What are the reasons? What are the solutions to make people drink less?

***Lưu ý:

 • Phần mở bài: Viết lại đề bằng cách paraphase, trả lời ngắn ngọn 2 câu hỏi của đề:

  Sugary drinks are gaining more and more popularity among customers. This essay will provide an exegesis on the reasons behind this trend and supplement a solution to the problem at hand.

 • Phần thân bài: viết 2 đoạn trả lời 2 câu hỏi của đề

 • Phần kết bài: paraphrase câu 2 intro và nhắc lại ý chính:

  In summary, the essay has discussed

  the principal causes of increase in sweetened drinks intake and the corresponding solutions. Because the overuse of sugary drinks result from the necessitating a boost in energy and changes in eating habits, the preventive methods would concern using alternative drinks and educating on this issue to form healthier diets. 

→ Phần kết luận này bao gồm các yêu cầu mà phía trên tác giả đã hướng dẫn:

 • Paraphrase lại phần Thesis Statement: In summary, the essay has discussed

  the principal causes of increase in sweetened drinks intake and the corresponding solutions.

 • Nêu lại ý chính trong bài: Because the overuse of sugary drinks result from the necessitating a boost in energy and changes in eating habits, the preventive methods would concern using alternative drinks and educating on this issue to form healthier diets. 

Xét ví dụ: Why do nowadays people spend less time with their family? What effect will it cause on themselves and their family?

Introduction:

In many parts of the world nowadays, family members are spending less time together. My essay will outline a number of reasons for this trend and a number of its associated effects.

Body:

Body 1: Lí do mọi người ngày càng dành ít thời gian với gia đình

 • 1st idea: Người lớn quá bận rộn với công việc và các mối quan hệ xã hội.

 • 2nd idea: Trẻ nhỏ trong thời đại ngày nay phải chịu áp lực học tập rất lớn.

Body 2: Ảnh hưởng của việc này với bản thân và gia đình

 • 1st idea: Trẻ nhỏ dễ bị tổn thương hơn trước áp lực xã hội

 • 2nd idea: Các thành viên trong gia đình thiếu sự gắn kết với nhau

Conclusion:

In conclusion, this essay has discussed the reasons for individuals’ declining amount of time spent with family as well as some of the consequences. People are having less and less time with family largely due to work and study pressures, and the impacts of this on both individuals and families are severe.

→ Có thể thấy, phần kết bài đã đáp ứng đủ các tiêu chí:

 • Nhắc lại câu trả lời cho đề bài:

In conclusion, this essay has discussed the reasons for individuals’ declining amount of time spent with family as well as some of the consequences.

 • Tóm tắt ý chính trong bài:

People are having less and less time with family largely due to work and study pressures, and the impacts of this on both individuals and families are severe.

Dạng two-part với một trong hai câu hỏi về quan điểm cá nhân

Xét ví dụ: Some people choose to have their first child at an older age. What are the reasons? Do advantages outweigh disadvantages?

***Lưu ý:

 • Phần mở bài: Viết lại đề bằng cách paraphase, trả lời ngắn ngọn câu hỏi của đề: There is a growing proportion of the world’s population who decide to have children later in life. This essay will supplement an explanation for the reason behind this trend and maintain that the merits would overshadow the downsides.

 • Phần thân bài: viết 2 đoạn trả lời câu hỏi của đề

 • Phần kết bài: paraphrase câu 2 intro và nhắc lại ý chính: In conclusion, this essay maintains that the supporting rationale for the advantage of delaying childbirth dominates the disadvantage of the same situation due to the following reason. The occupational prioritization and the hesitation over the likelihood of single-parent responsibility could be seen as the root of late childbirth, and I am convinced that the advantages are of more significance.

→ Phần kết luận này bao gồm các yêu cầu mà phía trên tác giả đã hướng dẫn:

 • Paraphrase lại phần Thesis Statement: In conclusion, this essay maintains that the supporting rationale for the advantage of delaying childbirth dominates the disadvantage of the same situation due to the following reason.

 • Nêu lại ý chính trong bài: The occupational prioritization and the hesitation over the likelihood of single-parent responsibility could be seen as the root of late childbirth, and I am convinced that the advantages are of more significance.

Dạng Positive/Negative (Advantage/Disadvantage) Essay

Xét ví dụ: Because the prices of housing in the city have become too expensive for young people, suburban housing suddenly becomes an attractive investment. Do the advantages outweigh the disadvantages?

***Lưu ý:

 • Phần mở bài: Viết lại đề bằng cách paraphase, trả lời ngắn ngọn câu hỏi của đề:

  The expense for dwelling places in the city has become immense for the youthful populace; as a result, they tend to look for habitation in suburban areas. This essay will underscore the benefit and the drawback of residing in rural areas to assert that its advantage overshadows its disadvantage.

 • Phần thân bài: viết 2 đoạn trả lời câu hỏi của đề

 • Phần kết bài: paraphrase câu 2 intro và nhắc lại ý chính:

  In conclusion, this essay maintains that the supporting rationale for the advantage of investing in suburban housing dominates that of the disadvantage due to the following reason: since the problem of commuting can be attenuated by flexible working, the perquisite of having more space becomes prominent.

→ Phần kết luận này bao gồm các yêu cầu mà phía trên tác giả đã hướng dẫn:

 • Paraphrase lại phần Thesis Statement: In conclusion, this essay maintains that the supporting rationale for the advantage of investing in suburban housing dominates that of the disadvantage due to the following reason.

 • Nêu lại ý chính trong bài: Since the problem of commuting can be attenuated by flexible working, the perquisite of having more space becomes prominent.

Bài tập vận dụng

Viết đoạn kết bài cho đề bài dưới dây:

Đề bài: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree?

Dàn bài gợi ý:

Introduction: Giới thiệu vấn đề được đặt ra trong đề bài. Lưu ý, người viết nên paraphrase những từ khoá quan trọng theo cách diễn đạt khác, tránh viết y nguyên đề bài.

Body:

 • Body 1: Vị thành niên nên làm công việc không lương cho xã hội vào thời gian rảnh giúp họ có trách nhiệm với xã hội hơn

 • Body 2: Trẻ vị thành niên có thể mở rộng các mối quan hệ và học thêm các kỹ năng mềm khi tham gia các công việc không được trả lương trong thời gian rảnh rỗi

Conclusion: Tóm tắt đại ý chung của 2 lý do dẫn đến quan điểm đồng ý và khẳng định lại quan điểm của người viết

Dưới đây là mở bài và thân bài mà người viết có thể tham khảo:

image-alt

Gợi ý kết bài:

To summarize, I believe that rather than being paid, young people should conduct unpaid social work since they can gain many valuable skills and are more accountable to society.

Tổng kết

Trong bài viết trên, tác giả đã nghiên cứu và đưa ra cấu trúc chung cho phần Conclusion, đồng thời gợi ý cách viết Conclusion trong IELTS Writing Task 2. Qua đó, thí sinh có thể áp dụng những hướng dẫn trên một cách linh hoạt nhằm tiết kiệm thời gian, định hướng tốt cách trả lời và tăng tốc độ viết bài của mình.


Nguồn tham khảo:

“Ielts Writing Task 2: How to Write a Good Conclusion.” IDP IELTS, ielts.idp.com/prepare/article-how-to-write-a-conclusion-writing-task-2.

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833