Cải thiện tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing Task 2 từ band 6 đến 7

Khác biệt về tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing Task 2 của hai band điểm 6 và 7 qua phân tích hai bài mẫu cùng chủ đề
ZIM Academy
05/05/2021
cai thien tieu chi grammatical range and accuracy trong ielts writing task 2 tu band 6 den 7

Bài viết này tập trung khai thác sự khác biệt mấu chốt về tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing Task 2 của hai band điểm 6 và 7 qua việc phân tích grammar của hai bài mẫu cụ thể cùng một chủ đề. Từ đó, bài viết sẽ chú trọng cung cấp thêm những cấu trúc cần có trong một bài viết band C1 (7.0+) so với bài viết band B2 (6.0-6.5) trên khung tham chiếu CEFR.

So sánh đối chiếu tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing Task 2 của band 6 và 7

Bản gốc Tiếng Anh về tiêu chó Grammatical Range and Accuracy

Band 7

 • uses a variety of complex structures

 • produces frequent error-free sentences

 • has good control of grammar and punctuation but may make a few errors

Band 6

 • uses a mix of simple and complex sentence forms

 • makes some errors in grammar and punctuation but they rarely reduce communication

Bản dịch Tiếng Việt

Phạm vi và mức độ chính xác của ngữ pháp

Thang điểm 7

 • sử dụng đa dạng cấu trúc câu phức

 • câu viết ít vi phạm các lỗi ngữ pháp

 • kiểm soát tốt ngữ pháp và sử dụng đúng dấu câu nhưng vẫn có thể mắc một vài lỗi

Thang điểm 6

 • sử dụng cả hai loại câu: câu đơn và câu phức

 • vi phạm một số lỗi trong ngữ pháp của câu và sử dụng dấu câu chưa đúng nhưng mục tiêu truyền tải nội dung giao tiếp nhìn chung vẫn đảm bảo.

Dựa vào bảng thông tin trên, để thay đổi band điểm trong tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing Task 2, thí sinh cần chú ý cải thiện hai vấn đề chính sau đây: Đa dạng hoá cấu trúc câu và mức độ chính xác của ngữ pháp.

Phân tích cụ thể bài viết band 6 và 7

Dưới đây là ví dụ cụ thể về tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing Task 2 trong phần body 2 (thân bài 2) của hai bài viết cùng chủ đề Family thuộc hai band 6 và 7.

Topic: Family

Band 6

 • A part of population in the world might think that why women and men should divided household work while they have work full time, they must think the household choir is for the women, because they think men is strong and the head or the leader so men only do the important work and do hard work (1). Additionally, husbands are less experienced in doing these jobs compared to wives (2).

 • Although they think strong and powerful men do not fit with household chores so they think women are weak and soft (3). Women will be better fitted with light work like raising children though even women and men both can do it however men have old-minded attitude (4). Because their thought is a little racism in gender so every house choir like bringing up kids men thinks it is for women (5).

Band 7

 • Many people might think that women and men should not have household work divided equally because they both work as full-time employees (1). To specify, they might reason that the males are not cut out to do household chores, and are in charge of more important duties like working hard and generating household incomes (2).

 • Men may lack experience in doing domestic chores whereas women would outperform them in such tasks (3). Otherwise, the women’s physical strength does not allow them to pursue physical demading jobs, thus proving why they better fit doing light houseworks such as the housecare and childcare tasks (4). Especially as regards rearing children, some men with conservative and old-fashioned mindset would not bring up their kids well since they may bias sons more than daughters (5).

 Chúng ta cùng phân tích chi tiết từng đơn vị câu trong hai bài viết này theo hai yếu tố phạm vi và mức độ chính xác của các điểm ngữ pháp được sử dụng.

Grammatical range

Band 6

 • (1) Câu phức

 • (2) Câu đơn

 • (3) Câu phức

 • (4) Câu phức

 • (5) Câu phức

Band 7

 • (1) Câu phức

 • (2) Câu đơn

 • (3) Câu phức

 • (4) Câu phức

 • (5) Câu phức

Grammatical accuracy

Band 6

 • (1) Lỗi chia động từ sai (“should divided”), run-on sentences: thiếu punctuation dấu câu để ngắt nghỉ giữa các mệnh đề, sentence spwarl: câu quá nhiều mệnh đề. 

 • (2) Câu chính xác

 • (3) Lỗi: thiếu punctuation (dấu phẩy sau mệnh đề Although), dùng thừa liên từ (so)

 • (4) Lỗi: thiếu punctuation (, however,), thiếu mạo từ (have an attitude to).

 • (5) Lỗi: dùng thừa liên từ (so), chia động từ sai (“ men thinks”), sentence spwarl: câu quá nhiều mệnh đề. 

Band 7

 • (1) Câu chính xác

 • (2) Câu chính xác

 • (3) Câu chính xác

 • (4) Lỗi: houseworks là danh từ không đếm được, dùng sai mạo từ “the”.

 • (5) Lỗi: thiếu mạo từ “a” (a conservative and old-fashioned mindset), thiếu punctuation trước liên từ “since”.

Như vậy, bạn đọc có thể thấy ngữ pháp của một bài viết band 7, thứ nhất về phạm vi cấu trúc câu, bài viết thể hiện sự linh hoạt trong việc dùng câu phức so với band 6. Bài viết band 7 vẫn có thể sử dụng các câu đơn, nên thí sinh cần tránh suy nghĩ phải dùng hoàn toàn câu phức thì mới có thể nâng band phần grammar range. Các dấu câu như dấu phẩy được sử dụng chính xác và đầy đủ trong các câu phức.  

Thứ hai, về grammatical accuracy, bài viết band 7 so với band 6 ít khi gây ra các lỗi như chia động từ sai, viết liên tục không ngắt nghỉ, thiếu dấu câu, viết câu chứa quá nhiều mệnh đề như band 6. Câu phức trong bài viết band 7 hầu như không chứa lỗi vi phạm ngữ pháp. Tuy nhiên, bài viết band 7 còn mắc một vài lỗi sai nhỏ như thiếu mạo từ “a”, còn dùng sai danh từ uncountable và countable nouns, thiếu dấu phẩy trước liên từ. 

Phương pháp khắc phục để nâng band 6-7 trong tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing Task 2

Đa dạng hóa cấu trúc câu

Bài viết này có tham khảo khung EAQUALS Core Inventory for General English của British Council, từ đó đưa ra một số gợi ý để bạn đọc có thể đa dạng hoá cấu trúc câu viết. The Inventory là một dự án của Hội Đồng Anh nghiên cứu và tổng quát hoá những kiến thức ngữ pháp mà học viên cần nên được trang bị từ band A1 đến C1 trên khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu (CEFR). Cấu trúc ngữ pháp của bài viết band 7+(C1) so với bài viết band 6 (B2) cần nên hoàn thiện thêm một vài điểm ngữ pháp sau đây.

Conditional clauses

Câu điều kiện thường được mở đầu bằng If/ Only if/ Unless và dùng để miêu tả hai ý tưởng có mối liên hệ với nhau như việc này xảy ra thì việc khác sẽ diễn ra sau đó. 

Ex

tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-exercise

Ngoài ra, người viết còn có thể vận dụng thêm các loại câu điều kiện khác như Alternative-conditional hay Wh-conditional như whether, whether or not,whatever, whenever, wherever,…. Tuy nhiên, người viết cần chú ý đảm bảo tính chính xác của các cấu trúc này khi sử dụng vào bài viết.  

Đọc thêm: Những cấu trúc ngữ pháp liên quan đến câu điều kiện

Subordinate clauses

Relative clauses

Một trong những dạng phổ biến và dễ sử dụng của loại Subordinate clauses (mệnh đề phụ thuộc) là Relative Clauses (mệnh đề quan hệ). Mệnh đề quan hệ được sử dụng để bổ nghĩa cho cụm danh từ đứng trước nó (Noun phrase), và có thể viết dưới dạng mệnh đề giới hạn (restrictive) hoặc không giới hạn (non-restrictive).

 • Ex. Women who do not have a good physical health should not pursue some demanding jobs. (Restrictive clauses, và không có dấu phẩy)

 • Ex. Flies, which come mostly in summer, bring a lot diseases. ( Non-restrictive clause và có dấu phẩy vì flies là loài đã được xác định cụ thể, thông tin trong dấu phẩy có thể giản lược).

Đọc thêm: Những lỗi phổ biến trong IELTS Writing khi dùng mệnh đề quan hệ (P.1)

Cleft sentences

Câu trúc câu chẻ là dạng câu dùng để nhấn mạnh một thành phần nào đó bất kì trong câu tuỳ theo chủ đích của người viết. 

It + be+ Noun/Pronoun + Restrictive clause (không có dấu phẩy)

Ex.Chilren love playing video games.

 • It is children that love playing video games. (nhấn mạnh Subject)

 • It is video games that children love playing. (nhấn mạnh Object)

Connective clauses 

Loại mệnh đề này được dùng để bổ sung ý nghĩa cho cả một mệnh đứng trước nó, và thường xuất hiện ở hai dạng trong ví dụ sau đây.

Ex. Children love playing video games, which distracts them from concentrating on studying subjects at school.

Or Children love playing video games, distracting them from concentrating on studying subjects at school. (reduced clause: ở đây sử dụng mệnh đề rút gọn cho “which distracts…” phía trên). Cả hai đều bổ sung thêm kết quả/ hậu quả cho mệnh đề phía trước.

Dummy subject

Câu có chủ từ giả (It/ There) là một phương án khác người viết có thể sử dụng để làm đa dạng hoá cấu trúc câu cũng như tăng tính khách quan của bài viết. Cấu trúc cụ thể của loại câu này như sau:


tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-exercise-bo-ngu

Kiểm soát tốt ngữ pháp và dấu câu

Để có thể đạt được mốc 7 cho ngữ pháp, bên cạnh việc sử dụng nhiều cấu trúc câu, người viết nên chú ý và cải thiện một số lỗi sai ngữ pháp sau đây.

Sử dụng chính xác 2 loại dấu câu cơ bản (punctuation)

Dấu chấm (full stop) nên được chấm vào vị trí cuối câu, là dấu hiệu kết thúc một câu viết hoàn chỉnh. 

Dấu phẩy (comma) thường được với các mục đích sau đây:

 • Thứ nhất, dấu phẩy liệt kê thông tin từ 2 vật/ sự kiện trở lên

Ex

tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-exercise

 • Thứ hai, dấu phẩy ngăn cách hai mệnh đề độc lập trong câu ghép compound sentences và giữa mệnh đề phụ thuộc và mệnh đề độc lập trong câu phức complex sentences. Dấu phẩy được thêm vào vị trí phía trước các liên từ coordinating conjuntions (FANBOYS) đối với câu ghép và phía sau/trước mệnh đề chứa subordianting conjunctions (Although, Despite, When, Whereas, While,…).  

Ex.

 • Children prefer playing indoor games, so they feel no interested in other outdoor ones. 

 • Although some children love playing video games, others still favor joining in outdoor activites.

 • Some children love playing video games, although others still favor joining in outdoor activites.

 • Thứ ba, dấu phẩy ngăn cách cụm danh từ đi liền nhau, hoặc cụm giới từ (adverbial clauses) với danh từ. 

Ex.

 • Facebook, for instance, connects people together regardless of geographical location. 

 • Playing video games, one of the main distractors, should be banned by parents. 

Thay vì cố gắng sử dụng câu phức với nhiều mệnh đề, người viết band 6 nên viết câu phức chỉ chứa hai mệnh đề, và tập ngắt nghỉ câu hợp lí bằng hai dấu câu trên. Việc thiếu ngắt nghỉ hay tham ý tưởng viết liên tục sẽ khiến bài viết rơi vào các lỗi như run-on sentences, hay sentence sprawl gây ra khó hiểu cho người đọc, khiến bài viết bị trừ điểm dựa theo tiêu chí của band descriptors.

Sử dụng thì (tenses), chia động từ một cách chính xác

Người viết cần kiểm tra lại việc chia các thì như hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn hay tương lai đơn. Các thì sử dụng phải phù hợp với ngữ cảnh câu viết, ngoài ra, động từ còn phải hoà hợp với danh từ/ chủ ngữ, với vị trí sử dụng của chúng trong câu.

Ex.

 • Surfing the Internet and watching videos on Youtube is what children feel absorbed into.(Sai)

 • Surfing the Internet and watching videos on Youtube are what children feel absorbed into.(Đúng)

 • A financial incentive offering to poor children help them continue their studies at school.(Sai)

 • A financial incentive offered to poor children helps them continue their studies at school.(Đúng)

Tổng kết

Như vậy, bài viết đã làm rõ hai điểm khác biệt trong tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing Task 2 thuộc hai band điểm 6 và 7 là phạm vi và mức độ chính xác của ngữ pháp và cách cải thiện với từng điểm mấu chốt.

Nguyễn Xuân Vương Quỳnh

Bạn cần làm quen với các thao tác và làm bài thi IELTS trên máy tính để giúp tự tin hơn trước ngày thi chính thức? Đăng ký tham gia thi thử IELTS online trên máy tính hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833