Nevertheless | Định nghĩa, Cách dùng, Phân biệt với However và But

Cấu trúc Nevertheless là một cấu trúc trong tiếng Anh mà chúng ta có thể bắt gặp trong các bài viết formal như thư từ, email công việc, hay trong các bài nghe của phần Listening (thường là section 3 và section 4) và bài đọc của phần Reading trong IELTS. Bài viết dưới đây sẽ giải thích chi tiết hơn về định nghĩa, cách sử dụng và áp dụng trong bài viết của cấu trúc Nevertheless.
nevertheless dinh nghia cach dung phan biet voi however va but

Key takeaways

  1. Cấu trúc nevertheless được dùng để biểu lộ sự tương phản trong câu.

  2. Từ nevertheless thông thường sẽ được đặt ở đầu câu, tuy nhiên cũng có thể đặt ở giữa câu hoặc cuối câu.

Nevertheless là gì?

Nevertheless (cách phát âm: /ˌnev.ə.ðəˈles/) là một trạng từ nối (linking adverb) dùng để biểu lộ sự tương phản trong câu, thường được hiểu tương đương với từ “tuy nhiên” trong tiếng Việt. Sự xuất hiện của cấu trúc nevertheless trong câu sẽ giúp người đọc nhận biết ý của câu chứa nó sẽ đối lập với ý của câu đứng trước.

Ví dụ 1:

The government has introduced travel restrictions on a variety of vehicles during rush hour to reduce air pollution from traffic jams. Nevertheless, the traffic has been busier in other hours and the air quality does not seem to have any improvement.

(Chính phủ đã áp dụng lệnh hạn chế di chuyển đối với nhiều loại phương tiện giao thông trong giờ cao điểm nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí từ tắc đường. Tuy nhiên, giao thông trở nên đông hơn vào các khung giờ khác và chất lượng không khí có vẻ không có bất kỳ cải thiện.)

Nevertheless là gì?

Cách dùng Nevertheless

Cấu trúc nevertheless được sử dụng giống như các từ/ cấu trúc khác cùng chức năng để bộc lộ sự tương phản như “however”, “even so”, “in spite of”, “yet”, “yet..still”,… Sự khác biệt của cấu trúc nevertheless so với cấu trúc however nằm ở tính trang trọng, nghiêm túc và nhấn mạnh của trạng từ này nhỉnh hơn. Các từ còn lại (“even so”, “in spite of”, “yet”, “yet..still”,…) thông dụng hơn và được sử dụng nhiều hơn trong văn nói.

Ví dụ 2: 

  • It was pouring rain yesterday morning. Nevertheless, she still got up early to go to school.

  • It was pouring rain yesterday morning. However, she still got up early to go to school.

  • In spite of the pouring rain yesterday morning, she still got up early to go to school.

(Mặc dù trời đổ mưa sáng hôm qua, cô ấy vẫn thức dậy sớm để tới trường.)

Thông thường, cấu trúc nevertheless sẽ được sử dụng ở đầu một câu để thể hiện sự đối lập giữa hai ý như cách dùng từ “tuy nhiên” trong tiếng Việt. Tuy nhiên, cấu trúc nevertheless cũng có thể được đặt ở giữa câu hoặc cuối câu. Điều này giúp cấu trúc nevertheless có thể được sử dụng linh hoạt khi trạng từ này vừa có thể đứng đầu trong câu đầu của một đoạn văn (sẽ được hướng dẫn trong phần tiếp theo), vừa có thể đứng trong câu sau (có thể đầu câu hoặc giữa câu sau) trong một đoạn văn làm liền mạch ý giữa hai câu với nhau. 

Ví dụ 3:

Christine Ha has been sight-impaired since the age of 19. 

  • Nevertheless, her remarkable performance in the third season of “MasterChef” persuaded the judges and audiences into recognizing her as the winner of the competition.

  • Her remarkable performance in the third season of “MasterChef” persuaded the judges and audiences, nevertheless, into recognizing her as the winner of the competition.

  • Her remarkable performance in the third season of “MasterChef” persuaded the judges and audiences into recognizing her as the winner of the competition, nevertheless.

(Dịch: Christine Hà đã bị mất thị lực kể từ năm 19 tuổi. Tuy nhiên, phần thể hiện đáng nhớ của cô ấy trong mùa thứ ba chương trình “MasterChef” (Vua Đầu Bếp Mỹ) đã thuyết phục các vị giám khảo và khán giả công nhận cô là người chiến thắng của cuộc thi.)

Tham khảo thêm:

Cách dùng Nevertheless

Phân biệt cấu trúc nevertheless và cấu trúc however và but

Ba từ nevertheless. however, but đều có mục đích chỉ sự tương phản. Tuy nhiên, chúng có vài điểm khác nhau như sau:

However

However đóng vai trò là trạng từ, thường được đặt ở đầu câu. Khi however nằm ở giữa câu, đi sau sẽ là dấu phẩy.

Ví dụ: Jimmy doesn’t like polka music and he doesn’t have a lot of rhythm.  However, he continues to take dance lessons to impress Phoebe. (Jimmy không hề thích nhạc Polka vì anh ấy không biết nhiều giai điệu. Tuy nhiên, anh ấy vẫn học nhảy để gây ấn tượng với Phoebe.)

Giải thích: trong câu trên, “however” đóng vai trò là một trạng từ, đứng ở đầu câu mang nghĩa là “tuy nhiên”. Cách sử dụng của h”however” sẽ khá giống với nevertheless.

Nevertheless

Nevertheless cũng là một trạng từ và có chức năng sử dụng tương tự như however nhưng nevertheless sẽ được dùng trong văn phong trang trọng hơn (formal). 

But

Khác với however và nevertheless, but là một liên từ dùng để kết nối hai vế có sự tương phản về nghĩa. 

Ví dụ: He has studied for the exam but he cannot pass it. (Anh ấy đã học để thi nhưng anh ấy không đạt.)

Chú ý khi về cách dùng Nevertheless

Khi sử dụng cấu trúc nevertheless để diễn tả sự tương phản, người học không được dùng “nevertheless” trước tính từ và trạng từ.

Ví dụ:

Nevertheless carefully Nick did, he couldn’t pass the interview. – Câu này SAI vì “nevertheless” đứng trước trạng từ “carefully”.

=> Nevertheless Nick did carefully, he couldn’t pass the interview.

(Dù Nick đã làm rất cẩn thận nhưng anh ấy vẫn không đậu phỏng vấn.)

Nếu nevertheless đứng ở giữa câu, người học cần thêm dấu phẩy trước và sau nevertheless.

Ví dụ:

The math test was very difficult; nevertheless, she earned a good grade. (Bài toán rất khó nhưng cô ấy đã đạt điểm cao.)

Áp dụng trong bài viết

Khi viết một bài luận hay làm Task 2 của bài thi IELTS Writing, cấu trúc nevertheless có thể được dùng để mở đầu phần phản đề.

Parents should encourage children to spend less time studying and more time doing physical activities. To what extent do you agree or disagree? (Dịch: phụ huynh nên khuyến khích con mình giảm thời gian cho việc học và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thể chất.)

Nếu thí sinh viết một bài có cấu trúc theo dạng ba phần với hai phần đầu gồm phần mở đầu (introduction) và 1 đoạn thân bài (body) đưa ra các luận điểm chứng minh cho quan điểm của mình, phần cuối chúng ta có thể có phần phản đề và mở đầu bằng cấu trúc nevertheless. Để ví dụ, thí sinh có thể viết câu mở đầu cho một đoạn phản đề đối với quan điểm “các hoạt động thể chất rất quan trọng đối với trẻ con và phụ huynh nên khuyến khích con mình giảm thời gian cho việc học và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thể chất” như sau:

Nevertheless, academic education is an important key to access well-paid jobs and getting early-education builds fundamental knowledge for children to achieve higher education.

(Tuy nhiên, giáo dục bậc cao là yếu tố quan trọng để tiếp cận được những công việc lương cao và việc nhận được nền giáo dục từ sớm xây dựng kiến thức nền tảng quan trọng cho trẻ em để có thể đạt được giáo dục bậc cao.)

Phân biệt cấu trúc nevertheless và cấu trúc however và but

Ba từ nevertheless. however, but đều có mục đích chỉ sự tương phản. Tuy nhiên, chúng có vài điểm khác nhau như sau:

However

However đóng vai trò là trạng từ, thường được đặt ở đầu câu. Khi however nằm ở giữa câu, đi sau sẽ là dấu phẩy.

Ví dụ: Jimmy doesn’t like polka music and he doesn’t have a lot of rhythm.  However, he continues to take dance lessons to impress Phoebe. (Jimmy không hề thích nhạc Polka vì anh ấy không biết nhiều giai điệu. Tuy nhiên, anh ấy vẫn học nhảy để gây ấn tượng với Phoebe.)

Giải thích: trong câu trên, “however” đóng vai trò là một trạng từ, đứng ở đầu câu mang nghĩa là “tuy nhiên”. Cách sử dụng của h”however” sẽ khá giống với nevertheless.

Nevertheless

Nevertheless cũng là một trạng từ và có chức năng sử dụng tương tự như however nhưng nevertheless sẽ được dùng trong văn phong trang trọng hơn (formal). 

But

Khác với however và nevertheless, but là một liên từ dùng để kết nối hai vế có sự tương phản về nghĩa. 

Ví dụ: He has studied for the exam but he cannot pass it. (Anh ấy đã học để thi nhưng anh ấy không đạt.)

Chú ý khi về cách dùng Nevertheless

Khi sử dụng cấu trúc nevertheless để diễn tả sự tương phản, người học không được dùng “nevertheless” trước tính từ và trạng từ.

Ví dụ:

Nevertheless carefully Nick did, he couldn’t pass the interview. – Câu này SAI vì “nevertheless” đứng trước trạng từ “carefully”.

=> Nevertheless Nick did carefully, he couldn’t pass the interview.

(Dù Nick đã làm rất cẩn thận nhưng anh ấy vẫn không đậu phỏng vấn.)

Nếu nevertheless đứng ở giữa câu, người học cần thêm dấu phẩy trước và sau nevertheless.

Ví dụ:

The math test was very difficult; nevertheless, she earned a good grade. (Bài toán rất khó nhưng cô ấy đã đạt điểm cao.)

Bài tập

Bài tập 1: Bài tập vận dụng cấu trúc nevertheless, viết lại câu.

a. All critics said this film is really boring. I was so interested in it. 

=> _________________

b. She prepared carefully for the casting. She wasn't chosen

=> _________________

c. Our plan was careful, we made some mistakes. 

=> _________________

Bài tập 2: Bài tập vận dụng cấu trúc nevertheless, however và but, điền vào chỗ trống

a. Katty couldn't cash her paycheck. _________, she managed to buy a new TV set.

b. Oscar had a ticket, ____ he didn't go to the game

c. There was little chance of success; __________ they decided to perform the surgery.

Đáp án

Bài tập 1:

a. All critics said this film is really boring. Nevertheless, I was so interested in it.

b. She prepared carefully for the casting. Nevertheless, she wasn’t chosen.

c. Our plan was careful. Nevertheless, we made some mistakes.

Bài tập 2:

a. However

b. but

c. nevertheless

Tổng kết

Bài viết trên đã tổng hợp cho thí sinh định nghĩa và cách sử dụng của cấu trúc nevertheless, và cách áp dụng trong bài viết. Hi vọng rằng sau khi đọc bài viết trên thí sinh sẽ có thể áp dụng cấu trúc nevertheless vào các bài viết hay bài nói của mình một cách chính xác.

Trích dẫn

“Learning English | BBC World Service.” BBC News, BBC, https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv206.shtml

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity