Choppy sentence là gì? Cách sửa lỗi Choppy sentence khi viết tiếng Anh

Bài viết hướng dẫn người đọc nhận biết lỗi Choppy sentence (tạm dịch: câu quá ngắn) trong tiếng Anh và các cách sửa lỗi hiệu quả.
author
Thiều Ái Thi
20/12/2021
choppy sentence la gi cach sua loi choppy sentence khi viet tieng anh

Trong văn viết, ngoài việc phải chú ý viết đầy đủ chủ ngữ và động từ trong câu, học viên còn phải xét xem các câu có tính kết nối với nhau hay không. Việc bài viết chỉ gồm những câu đơn giản chắp ghép lại mà không có bất kì phương tiện liên kết nào là lỗi khá phổ biến khi học viết. Lỗi này có tên tiếng Anh là “Choppy sentence”. Bài viết này sẽ giúp học viên biết lỗi Choppy sentence là gì, cách phát hiện lỗi Choppy sentence trong bài viết cũng như cách khắc phục lỗi này.

Key takeaways:

1. Lỗi Choppy sentence là gì? Ví dụ về lỗi Choppy sentence.

2. Cách nhận biết và sửa lỗi Choppy sentence:

Bước 1: Xác định và sắp xếp trình tự ý tưởng

Bước 2: Liên kết các thành phần câu

 • Dùng liên từ đẳng lập (coordinating conjunction)

 • Dùng liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction)

 • Dùng cụm từ đồng vị (appositives)

 • Dùng cụm từ bổ nghĩa (modifying phrase)

Lỗi Choppy sentence là gì?

Từ vựng chỉ cách viết “choppy” bắt nguồn từ “chop” (chặt nhỏ, băm nhỏ). Người đọc có thể hình dung rằng khi bài viết mắc lỗi “choppy”, nó sẽ không phải là một khối liên kết và mạch lạc với nhau mà bị “chặt nhỏ” ra thành nhiều câu rời rạc. Nói cách khác, lỗi Choppy sentence là tập hợp nhiều câu ngắn với cấu trúc đơn giản mà không có (hoặc có quá ít) phương tiện liên kết.

Ví dụ:

cach-sua-loi-choppy-sentence-trong-tieng-anh-lost

My sister lost her ring. She felt very sad. She stayed at home all day. No one could talk to her. (Chị gái tôi làm mất chiếc nhẫn. Chị ấy cảm thấy rất buồn. Chị ở nhà cả ngày. Không ai có thể nói chuyện với chị ấy)

Sau khi đọc ví dụ trên, người đọc sẽ cảm thấy đoạn văn như một chiếc xe bị hết xăng, chạy rồi ngừng liên tục, từ đó không thể nắm bắt được câu chuyện cũng như ý tưởng của tác giả. Bây giờ hãy thử so sánh với ví dụ sau đây:

Ví dụ: My sister felt very sad after she lost her ring. She stayed at home all day and no one could talk to her. (Chị gái tôi cảm thấy rất buồn sau khi làm mất chiếc nhẫn. Chị ấy ở nhà cả ngày và không ai có thể nói chuyện với chị ấy)

Đoạn văn sau được chỉnh sửa mượt mà và dễ hiểu hơn so với ví dụ ban đầu. Đây cũng là lí do tại sao học viên nên tránh và biết cách sữa lỗi Choppy sentence.

Cách phát hiện và sửa lỗi Choppy sentence

Cách phát hiện lỗi Choppy sentence

Để phát hiện lỗi Choppy sentence, học viên cần trả lời 2 câu hỏi sau:

Chủ ngữ của nhiều câu liên tiếp có quá đơn giản hay không?

Chủ ngữ được cho là quá đơn giản khi người viết liên tục lặp lại chủ ngữ đó trong nhiều câu liên tiếp, hoặc chủ ngữ của nhiều câu cùng chỉ một người/vật.

Ví dụ:

Some people believe that advertising is annoying. They hate seeing advertisements. They think that companies are trying to sell products. They want to boycott the products in advertisements. (Vài người tin rằng quảng cáo rất khó chịu. Họ ghét xem quảng cáo. Họ nghĩ rằng các công ty đang cố gắng bán sản phẩm. Họ muốn tẩy chay sản phẩm xuất hiện trong quảng cáo)

Eating with our family is important. Having meals together can strengthen our bond. It is the time to gather around. Having dinner together is a chance talk with our family. (Ăn chung với gia đình rất quan trọng. Ăn chung với nhau có thể làm chúng ta gắn kết. Đây là thời gian để quây quần bên nhau. Ăn tối cùng nhau là cơ hội để nói chuyện với gia đình của chúng ta)

Giữa các câu có từ nối (transitional word) hay không?

Từ nối (transitional word) là phần không thể thiếu trong văn viết. Từ nối được dùng để giúp các câu văn và ý tưởng trong bài viết liên kết mạch lạc hơn. Do đó, nếu không dùng từ nối khi viết, đoạn văn chỉ còn là những câu đơn lẻ rời rạc.

Ví dụ:

-  Playing video games can be harmful. It can be addictive. Spending too much time on video games cause short-sightedness. (Chơi điện tử có thể gây hại. Nó có thể gây nghiện. Dành quá nhiều thời gian cho trò chơi điện tử có thể gây ra cận thị)

- Travelling is fantastic. I love going to somewhere new. Eating local food makes me happy. I think it’s a good hobby. (Du lịch thật tuyệt vời. Tôi thích đi tới những nơi mới mẻ. Ăn đồ ăn địa phương làm tôi vui. Tôi nghĩ đây là một sở thích tốt)

Cách sửa lỗi Choppy Sentence

cach-sua-loi-choppy-sentence-trong-tieng-anh-cac-buoc

Nhìn chung, cách đơn giản nhất để sửa lỗi Choppy Sentence là gộp các câu ngắn thành câu phức có nhiều mệnh đề. Sau đây, tác giả sẽ gợi ý 2 bước sửa lỗi hiệu quả:

Bước 1: Xác định và sắp xếp trình tự ý tưởng

Học viên có thể đọc lại đoạn văn bị mắc lỗi và sắp xếp lại ý tưởng sao cho các câu kết nối chặt chẽ với nhau. Học viên có thể sắp xếp ý tưởng theo trình tự không gian hoặc thời gian.

Choppy sentences: A cat ran into my house. It was six months old. I fed it with some roast fish. (Một con mèo chạy vào nhà của tôi. Nó sáu tháng tuổi. Tôi cho nó ăn một ít cá nướng)

→ Ở đây người đọc có thể sắp xếp lại các câu trên theo trình tự thời gian khác để thể hiện rõ hơn mối quan hệ giữa các câu trên.

Ví dụ:

Một con mèo chạy vào nhà của tôi. Nó sáu tháng tuổi. Tôi cho nó ăn một ít cá nướng → Tôi cho một con mèo sáu tháng tuổi ăn một ít cá nướng sau khi nó chạy vào nhà tôi.

Để có thể biểu đạt ý tưởng theo trình tự hợp lí và mượt mà hơn, người đọc có thể dùng các liên từ được đề cập trong Bước 2.

Bước 2: Liên kết các thành phần câu

Dùng liên từ đẳng lập (coordinating conjunction)

Đối với lỗi có nhiều câu ngắn rời rạc nhau như Choppy sentence, việc dùng liên từ đẳng lập là cách nhanh chóng nhất. Liên từ đẳng lập được dùng để liên kết 2 đơn vị ngôn ngữ tương đồng, ví dụ 2 từ, 2 cụm từ hoặc 2 câu. Trong tiếng Anh có 7 liên từ đẳng lập, với mẹo ghi nhớ là FANBOYS.

 • For (F): bởi vì

 • And (A): và

 • Nor (N): cũng không

 • But (B): nhưng

 • Or (O): hoặc

 • Yet (Y): ấy vậy mà

 • So (S): vì vậy

Cách sử dụng dấu phẩy với liên từ đẳng lập:

 • Nếu liên từ đẳng lập nằm giữa 2 mệnh đề độc lập (mệnh đề có thể đứng một mình), người đọc cần thêm dấu phẩy ngay trước liên từ.

Ví dụ: She sings very well, and her brother loves her voice a lot. (Cô ấy hát rất hay, và em trai rất yêu thích giọng hát của cô ấy)

→ 2 mệnh đề “She sings very well” và “Her brother loves her voice a lot” có thể đứng riêng lẻ. Do đó, khi dùng liên từ đằng lập “and” để liên kết 2 mệnh đề này, người đọc phải thêm dấu phẩy trước liên từ “and”.

 • Nếu liên từ đẳng lập nằm giữa 2 từ, 2 cụm từ hoặc 1 mệnh đề đẳng lập và 1 cụm từ thì người đọc không cần thêm dấu phẩy trước liên từ.

Ví dụ: The film was so slow yet so touching. (Bộ phim thật chậm ấy vậy mà cũng thật cảm động)

→ Có thể thấy mệnh đề “The film was so slow” là mệnh đề độc lập, nhưng sau liên từ “yet” là cụm tính từ “so touching” không phải là mệnh đề độc lập nên không cần dấu phẩy trước liên từ.

cach-sua-loi-choppy-sentence-trong-tieng-anh-addictive

Choppy sentences: Playing video games can be harmful. It can be addictive. (Chơi điện tử có thể gây hại. Nó có thể gây nghiện.)

Sửa lỗi: Playing video games can be harmful and addictive. (Chơi điện tử có thể gây hại và gây nghiện.)

Dùng liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction)

Nếu giữa các câu ngắn có các mối quan hệ với nhau như: nguyên nhân - kết quả, điều kiện - kết quả, tương phản, trước - sau,… thì người đọc có thể tham khảo dùng liên từ phụ thuộc để ghép các câu lại với nhau. Liên từ phụ thuộc là những từ đứng đầu mệnh đề phụ (dùng để bổ sung thông tin cho mệnh đề chính trong câu). Những liên từ phụ thuộc thường gặp có thể được chia thành nhóm như sau:

 • Liên từ chỉ thời gian, nơi chốn: after (sau khi), before (trước khi), since (kể từ khi), until/till (mãi cho đến khi), as soon as (ngay khi), when (khi), once (một khi), where (nơi mà), wherever (bất cứ đâu).

 • Liên từ chỉ lí do: because/since/as (bởi vì).

 • Liên từ chỉ điều kiện: if (nếu), unless = if not (trừ khi), as long as/providing/provided that

  (miễn là).

 • Liên từ chỉ mục đích: in order that/so that

  (để mà).

 • Liên từ chỉ sự nhượng bộ: although/though /even though 

  (mặc dù).

 • Liên từ chỉ giả định: in case/in the event that

  (trong trường hợp/ phòng khi).

 • Liên từ chỉ sự đối lập: while/whereas 

  (trong khi).

Choppy sentences: My sister lost her ring. She felt very sad. (Chị gái tôi làm mất chiếc nhẫn. Chị ấy cảm thấy rất buồn)

Sửa lỗi: After my sister lost her ring, she felt very sad. (Sau khi chị gái tôi làm mất chiếc nhẫn, chị ấy cảm thấy rất buồn).

Dùng cụm từ đồng vị (appositives)

Khi các câu Choppy sentence có cùng chủ ngữ, người đọc có thể ghép các câu lại bằng cách sử dụng cụm từ đồng vị. Appostives là thuật ngữ chỉ các danh từ, hoặc cụm danh từ được dùng để bổ sung thêm thông tin cho danh từ đứng ngay trước nó.

Choppy sentences: Taylor Swift is my favourite singer. She has written many meaningful songs. (Taylor Swift là ca sĩ yêu thích của tôi. Cô ấy đã viết nhiều ca khúc ý nghĩa)

Sửa lỗi: Taylor Swift, my favourite singer, jass written many meaningful songs. (Taylor Swift, ca sĩ yêu thích của tôi, đã viết nhiều ca khúc ý nghĩa)

→ Ở đây, cụm từ nằm giữa 2 dấu phẩy “my favourite singer” bổ nghĩa cho danh từ đứng ngay phía trước là “Taylor Swift”.

Dùng cụm từ bổ nghĩa (modifying phrases)

Một cách khác để ghép các câu Choppy sentence có cùng chủ ngữ lại với nhau là sử dụng cụm từ bổ nghĩa, có thể kể đến như rút gọn mệnh đề quan hệ. Để có thể rút gọn mệnh đề quan hệ, học viên có thể dùng “hiện tại phân từ” hoặc “quá khứ phân từ”.

Choppy sentences: I came early. I could sit on the first row. (Tôi đến sớm. Tôi có thể ngồi hàng đầu)

Sửa lỗi: Coming early, I could sit on the first row. (Do đến sớm, tôi có thể ngồi hàng đầu)

→ Cụm từ “Coming early” bắt đầu bằng hiện tại phân từ “Coming” cung cấp thêm thông tin cho chủ ngữ “I” trong câu. Hành động “Coming” đang ở thể chủ động vì do bản thân chủ ngữ “I” thực hiện.

Lưu ý:

- Đừng cố gắng kết nối quá nhiều mệnh đề với nhau trong cùng 1 câu. 1-3 mệnh đề trong câu là lí tưởng nhất.

- Cố gắng đa dạng hóa độ dài của các câu trong bài viết. Quá nhiều câu dài liên tiếp nhau cũng sẽ gây nhàm chán cho người đọc. Đôi khi một câu ngắn có thể giúp điều tiết nhịp độ của bài.

Luyện tập về cách sửa lỗi Choppy sentence

Sửa các lỗi Choppy sentence sau theo gợi ý:

 1. We need to go to the dentist. We have to make an appointment immediately. (gợi ý: dùng liên từ kết hợp)

 2. Eating with our family is important. Having meals together can strengthen our bond. (gợi ý: dùng liên từ phụ thuộc)

 3. She’s had breakfast. She goes to school right away. (gợi ý: dùng liên từ phụ thuộc)

 4. Alex took me home in his car. He drove really carefully. (gợi ý: dùng cụm từ bổ ngữ)

 5. Detective Conan is a Japanese detective series. It has gained lots of love around the world. (gợi ý: dùng Appositive)

 6. She was picked up by her dad. She felt delightful. (gợi ý: dùng cụm từ bổ nghĩa)

 7. Andrew denied his appearance in the movie. He said no many times. The audience was disappointed. (gợi ý: sắp xếp lại ý tưởng)

 8. Some universities allow students to study online. Students can be safe during the pandemic. (gợi ý: dùng liên từ kết hợp)

 9. Taking a gap year is necessary. Many people don’t believe so. (gợi ý: dùng liên từ phụ thuộc)

 10. My dad rarely buys things. My mom does it. (gợi ý: dùng liên từ kết hợp)

Đáp án gợi ý:

 1. We need to go to the dentist and have to make an appointment immediately.

 2. Eating with our family is important because it can strengthen our bond.

 3. After having breakfast, she goes to school right away.

 4. Taking me home in his car, Alex drove really carefully.

 5. Detective Conan, a Japanese detective series, has gained lots of love around the world.

 6. Picked up by her dad, she felt delightful.

 7. The audience was disappointed because Andrew denied his appearance in the movie and said no many times.

 8. Some universities allow students to study online, so students can be safe during the pandemic.

 9. Taking a gap year is necessary although many people don’t believe so.

 10. My dad rarely buys things because my mom does it.

Tổng kết

Bài viết trên đã phần nào giúp người đọc hiểu rõ hơn về một lỗi viết câu phổ biến Choppy sentence trong tiếng Anh và cách khắc phục lỗi này. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng không phải việc liên kết nhiều mệnh đề trong cùng một câu cũng là giải pháp tối ưu.

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu