Cụm giới từ trong TOEIC | Định nghĩa và dấu hiệu nhận biết

Cụm giới từ là một mảng kiến thức quan trọng về từ loại xuất hiện một cách thường xuyên trong bài thi tiếng Anh TOEIC. Việc nắm rõ kiến thức về cụm giới từ không chỉ giúp người học hoàn thành tốt bài thi TOEIC mà còn giúp nâng cao kỹ năng tiếng Anh nói chung.
Phạm Hồng Phúc
03/04/2023
cum gioi tu trong toeic dinh nghia va dau hieu nhan biet

Trong bài viết này, tác giả sẽ giải thích cụm giới từ là gì và các dạng bài tập về cụm giới từ trong TOEIC. Ngoài ra, người học sẽ được làm quen với các cụm giới từ phổ biến và luyện tập thông qua phần bài tập đi kèm.

Key Takeaways

 • Cụm giới từ (prepositional phrase) là một nhóm từ bao gồm một giới từ, tân ngữ của nó và các thành phần bổ nghĩa cho tân ngữ.

 • Trong bài thi TOIEC, nếu các đáp án trắc nghiệm A, B, C, D có chứa các giới từ thì có nghĩa là thí sinh cần chọn ra một đáp án để tạo ra cụm giới từ phù hợp.

 • Các cụm giới từ thường gặp trong bài thi TOEIC với “in”, “on”, “at”, “by”, “for”.

 • Cách làm bài cụm giới từ trong TOEIC.

Định nghĩa về cụm giới từ trong tiếng Anh

Cụm giới từ trong tiếng Anh (prepositional phrase) được Grammarly giải nghĩa là “a group of words consisting of a preposition, its object, and any words that modify the object” - một nhóm từ bao gồm một giới từ, tân ngữ của nó và các thành phần bổ nghĩa cho tân ngữ.

 • Các giới từ thường xuất hiện trong cụm giới từ bao gồm “to, of, about, at, before, after, by, behind, during, for, from, in, over, under, with”.

 • Tân ngữ trong cụm giới từ có thể là một danh từ, một danh động từ (V-ing) hoặc một mệnh đề.

Ví dụ: 

 • He talked to the girl. (Anh ấy đã nói chuyện với cô gái.)

Ví dụ này bao gồm giới từ “to” và tân ngữ là danh từ “the girl”

 • I will go to bed after taking a shower. (Tôi sẽ đi ngủ sau khi tắm.)

Ví dụ này bao gồm giới từ “after” và tân ngữ là danh động từ “taking a shower”

 • Please pay attention to what the teacher is saying. (Hãy chú ý vào điều mà giáo viên đang nói đến).

Ví dụ này bao gồm giới từ “to” và tân ngữ là mệnh đề “what the teacher is saying”

đinh-nghia-ve-cum-gioi-tu-trong-tieng-anh

Dấu hiệu nhận biết dạng câu hỏi cụm giới từ trong TOEIC

Với trúc 7 phần của bài thi TOEIC, thí sinh sẽ được kiểm tra về kiến thức ngữ pháp ở phần số 5. Vì vậy, các câu hỏi về cụm giới từ sẽ thường xuất hiện ở phần trên.

Nếu như trong các đáp án trắc nghiệm A, B, C, D có chứa các giới từ thì có nghĩa là thí sinh cần chọn ra một đáp án để tạo ra cụm giới từ phù hợp.

Các cụm giới từ thường gặp trong TOEIC

Dưới đây là các cụm giới từ thường xuyên xuất hiện trong bài thi TOEIC.

Cụm giới từ với “in”

 • In accordance with: tương ứng với/ đúng với

 • In honor of: tôn vinh ai 

 • In charge of: chịu trách nhiệm cho việc gì

 • In turn: đến lượt/ lần lượt

 • In common: có điểm chung

 • In advance: làm gì đó trước

 • In case of/ In the event of: trong trường hợp 

 • In addition to: thêm vào đó

 • In relation/ reference to: nhắc về việc

 • In time: đúng giờ

 • In control: có thể kiểm soát được

 • In detail: chi tiết

 • In person: trực tiếp ngoài đời

Cụm giới từ với “on”:

 • On the floor: ở trên sàn nhà

 • On the 1st/2nd/… floor: ở tầng 1/2/…

 • On behalf of sb: thay mặt/ đại diện cho ai

 • On foot: đi bộ

 • On time: đúng giờ

 • On sale: đang được bán/ được giảm giá

 • On duty: đang làm việc

 • On a diet: ăn kiêng

 • On average: trung bình

 • On purpose: cố tình

Cụm giới từ với “at”:

 • At + giờ: lúc mấy giờ 

 • At first: lúc đầu

 • At least: ít nhất/ tối thiểu

 • At any rate: ở bất cứ giá nào

 • At last: cuối cùng

 • At once: ngay lập tức

 • At + place: ở địa điểm nào

Cụm giới từ với “by”:

 • By accident/ mistake: không cố ý 

 • By far: kể đến bây giờ

 • By all means: bằng tất cả mọi giá

 • By chance: tình cờ

 • By the time: tính đến thời điểm ..

 • By + phương tiện: di chuyển bằng cái gì

 • By oneself: một mình/ tự làm gì

 • By surpise: một cách bất ngờ

Cụm giới từ với “for”:

 • For instance/ example: ví dụ là

 • For sale: để bán

 • For a while/ một khoảng thời gian: trong một khoảng thời gian

 • For ages: trong một khoảng thời gian rất lâu rồi

 • For the time being: trong khoảng thời gian hiện tại

 • For fun: để cho vui

cac-cum-gioi-tu-thuong-gap-trong-toeic

Cách làm dạng câu hỏi cụm giới từ trong đề thi TOEIC

Để làm chính xác các câu hỏi về cụm giới từ trong TOEIC, thí sinh cần nắm chắc cấu trúc của cụm giới từ. Thí sinh hãy làm quen với các cụm giới từ thường xuyên xuất hiện trong bài thi TOEIC và trong các đề luyện tập. 

Khi đọc đề bài, thí sinh cũng cần hiểu ý nghĩa của câu hỏi để chọn cụm giới từ có nghĩa phù hợp. Người học có thể dựa vào những từ đứng trước và sau ô trống để xác định giới từ cần điền. 

Xem thêm:

Bài tập

Hãy chọn đáp án phù hợp để điền vào chỗ trống sau:

1. He has to finish the meeting and get to the airport … 6pm.

A. at B. to C. on D. with

2. The company’s goal is to reach maximum production capacity … the next three months.

A. at B. within C. on D. with

3. Written permission is required to reproduce, … whole or in part, the material contained in this newsletter.

A. at B. to C. on D. in

4. Airlines will most likely make it easier … frequent travellers to upgrade their tickets.

A. at B. for C. on D. with

5. The large conference room is located … the third floor.

A. at B. to C. on D. with

6. … the last 4 years, inflation has risen at an annual rate of 3% or less.

A. for B. to C. on D. with

7. The shipment will not be here … time because of the storm.

A. at B. to C. on D. with

8. Nobody appreciated just how much James had contributed to the firm … he quit.

A. at B. to C. on D. until

9. The manager, … his own admission, should never have taken a week’s vacation during the audit.

A. at B. to C. on D. with

10. … addition to sending your CV, please attach a description why you want this job. 

A. in B. to C. on D. with

Đáp án:
1. A

2. B

3. D

4. B

5. C

6. A

7. C

8. D

9. 

10. A

Tổng kết

Bài viết trên đã giải thích chi tiết định nghĩa của cụm giới từ trong TOEIC và ví dụ đi kèm. Để có thể hoàn thành tốt các bài về cụm giới từ trong bài thi TOEIC, người học hãy nắm rõ dấu hiệu nhận biết, cách làm bài và làm quen với các cụm từ thường xuất hiện trong đề thi.

Tài liệu tham khảo:

 1. Traffis, Catherine. "What Is a Prepositional Phrase?" What Is a Prepositional Phrase and How to Use It? | Grammarly, 16 Dec. 2020, www.grammarly.com/blog/prepositional-phrase/.

 2. Taylor, Anne. Target TOEIC: Upgrading TOEIC Test-taking Skills. 2006.

Bạn muốn mở cửa cho những cơ hội mới trong học tập, công việc hay đơn giản là yêu thích giao tiếp tiếng Anh trong cuộc sống. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi TOEIC ngay hôm nay!

Đinh Huỳnh Quế Dung

Đã kiểm duyệt nội dung

Trình độ tiếng Anh hiện tại. IELTS 8.5.

Tôi tên là Đinh Huỳnh Quế Dung. Tôi là một giáo viên tiếng anh với 2 năm kinh nghiệm tutor tại trường Daemen College (2/2019 - 3/2020), hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và IELTS. Hiện tại, tôi đang theo học chương Trình Thạc sĩ ngôn ngữ học chuyên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với trường Đại học Benedictine, Hoa Kỳ. Tôi đã bắt đầu luyện và học IELTS từ khi tôi học cấp 3 và đạt 8.5 ở 2 lần thi gần đạy nhất: thi năm 8/2020 (Overall: 8.5, L,R: 8.5, S: 9, W: 7.5) và thi 8/2022 (Overall: 8.5, L: 9, R: 8.5, W: 7.5, S:8). Tôi hiện đang tham gia dự án viết đề IELTS cho các bài thi thử và sách, nghiên cứu và duyệt bài học thuật, cho trung tâm.

Tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến và có nhiều tính ứng dụng trong thế giới hiện nay. Ngoại trừ những lợi ích cho não bộ khi biết hai ngôn ngữ trở lên, tiếng Anh còn mở ra nhiều cánh cửa cho học sinh và người học, như cơ hội du học, đi du lịch nhiều nước, đọc được tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cơ hội đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, làm việc cho công ty quốc tế, định cư, v.v. Vì vậy, tôi nghĩ sứ mệnh lâu dài của tôi là giúp được càng nhiều người giao tiếp thuần thục được bằng tiếng Anh càng tốt và có thể đạt được những cơ hội này.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” - Nelson Mandela

Tiếng Anh không đơn giản chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn có thể cho bạn chìa khoá dẫn đến tri thức và giáo dục, và còn là một công cụ mạnh mẽ có giúp bạn thay đổi thế giới.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833