25 Linking Verb thường xuất hiện trong bài thi TOEIC

Linking Verb hay còn gọi là Động từ nối hoặc Liên động từ là những từ quen thuộc đối với những người đọc học tiếng Anh và đặc biệt chúng còn hay xuất hiện trong bài thi ngữ pháp TOEIC. Bài viết sẽ đưa ra định nghĩa, dấu hiệu nhận biết và những Linking Verb trong TOEIC để giúp người đọc có thêm kiến thức giúp cho bài thi TOEIC được dễ dàng hơn.
Đào Minh Châu
28/03/2023
25 linking verb thuong xuat hien trong bai thi toeic

Key takeaways

1. Linking Verb là gì? – Liên động từ được dùng để nối chủ ngữ - vị ngữ là tính từ hoặc cụm danh từ trong câu và mô tả trạng thái và bản chất của sự vật, sự việc

S + Linking Verb + Noun/Adj

2. Dấu hiệu nhận biết của Linking Verb trong bài thi TOEIC

 • Linking Verb nối chú ngữ và vị ngữ, trong đó vị ngữ là tính từ hoặc cụm danh từ, không được chia dưới các thì tiếp diễn. Còn Action Verb diễn tả hành động của chủ thể.

 • Mẹo: thay động từ “to be” vào động từ cần phân biệt. Nếu sau khi thay, nghĩa và ngữ pháp của câu vẫn tương đồng thì đó chính là một Liên động từ

 • Hai dạng Liên động từ phổ biến: dạng To-be và các liên động từ khác

3. Các Linking Verb thường gặp trong bài thi TOEIC

 • Dạng To-be: am, is, are, was, were, have been, has been, had been, Can be, could be, Will be, would be, May be, Might be, Should be, Must be

 • Các Liên động từ chỉ giác quan: smell, feel, look, taste, sound

 • Các Liên động từ thường gặp khác: become, appear, get, seem, go, turn

4. Cách làm câu hỏi dạng Linking Verb trong đề thi TOEIC

Bước 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu hỏi

Bước 2: Phân biệt Linking Verb và Action Verb vì nếu không cẩn thận người đọc sẽ bị nhầm lẫn gây ra mất điểm không đáng có.

Bước 3: Dựa vào bối cảnh của câu hỏi và xác định đâu là Liên động từ

5. Bài tập kèm đáp án.

Linking Verb là gì?

S + Linking Verb + Noun/Adj

Linking Verb (liên động từ hoặc động từ nối) được dùng để nối chủ ngữ - vị ngữ là tính từ hoặc cụm danh từ trong câu.

Khác với động từ thường (Action Verb) dùng để thể hiện hành động, Liên động từ dùng để mô tả trạng thái và bản chất của sự vật, sự việc.

Một số lưu ý khi sử dụng Liên động từ:

 • Sau Liên động từ là danh từ, cụm danh từ hoặc tính từ

 • Liên động từ không được chia dưới các thì tiếp diễn

Ví dụ:

 • I am twenty years old. (Tôi 20 tuổi)

 • He seems weak today. (Hôm nay anh ấy trông yếu ớt quá.)

 • Her dress looks so sparkling, it must be expensive! (Chiếc váy của cô ấy trông thật lấp lánh, hẳn nó phải đắt lắm.)

Dấu hiệu nhận biết dạng câu hỏi Linking Verb trong TOEIC

Phân biệt Action Verb và Linking Verb trong TOEIC

Linking Verb trong TOEIC xuất hiện khá nhiều, nếu thí sinh bấy cẩn có thể nhầm lẫn giữa Linking Verb và Action Verb.

Dựa vào định nghĩa, Linking Verb nối chú ngữ và vị ngữ, trong đó vị ngữ là tính từ hoặc cụm danh từ. Liên động từ không được chia dưới các thì tiếp diễn. Còn Động từ diễn tả hành động của chủ thể.

Người đọc hãy lưu ý rằng có những từ vừa là Linking Verb vừa là Action Verb. Tác giả muốn đưa ra một mẹo nhỏ hữu ích để giúp thí sinh phân biệt Liên động từ và Động từ. Đó là thay động từ “to be” vào động từ cần phân biệt. Nếu sau khi thay, nghĩa và ngữ pháp của câu vẫn tương đồng thì đó chính là một động từ nối.

Ví dụ:

 • She looks gorgeous on that dress! (Cô ấy trông thật lộng lẫy trong chiếc váy đó.)

 • She is gorgeous on that dress! (Cô ấy thật lộng lẫy trong chiếc váy đó.)

Ngữ nghĩa của câu không thay đổi vậy nên “looks” trong câu là Liên động từ

He looked at the sunset for hours. (Anh ấy nhìn ngắm hoàng hôn hàng giờ lận.)

He was at the sunset for hours => câu này không có nghĩa vậy nên  “looked” trong câu là Động từ

Phân biệt Action Verb và Linking Verb trong TOEIC

Các dạng Linking Verb

Liên động từ dạng to-be

Động từ nối phổ biến nhất là dạng TO-BE như là is, are, was, were,…

Liên động từ phổ biến khác

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ví dụ

Look

/lʊk/

trông có vẻ

He looked better today (Hôm nay trông anh ấy khá hơn rồi)

Taste

/teɪst/

nếm có vẻ, có vị

This dish tastes delicious (Món này có vị ngon thật)

Feel

/fiːl/

cảm thấy

I feel sorry for his lost (Tôi cảm thấy rất tiếc vì sự mất mát của anh ấy)

Sound

/saʊnd/

nghe có vẻ

This song sounds amazing(Bài hát này nghe tuyệt vời thật.)

Các Linking Verb trong TOEIC thường gặp

Dưới đây là 20 động từ nối thường gặp trong đề thi TOEIC

Các Linking Verb dạng To-be

Từ vựng

Ví dụ

Be (am, is, are, was, were, have been, has been, had been)

I am 20 years old

She was born in England

Can be, could be: có thể

Mary can be the new teacher’s assistant.

Will be, would be: sẽ

It would be nice if you come with me

May be, might be: có thể

She may be the first one to have that achievement

Should be, shall be: nên

They should be happy forever.

Must be: phải

It must be hard for you to get along with new friends.

Các linking verb chỉ giác quan: smell, feel, look, taste, sound

Linking verb chỉ giác quan

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ví dụ

Look

/lʊk/

trông có vẻ

Jax looks well today

Sound

/saʊnd/

nghe có vẻ

Your idea sounds brilliant

Smell

/smel/

có mùi

The eggs smell rotten

Taste

/teɪst/

có vị

The spaghetti tastes so delicious that I want to have more

Feel

/fiːl/

cảm thấy

I felt sleepy after drinking a cup of coffee

Các linking verb thường gặp khác

Linking verb khác

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ví dụ

Become

/bɪˈkʌm/

trở thành, trở nên

John became frightened when he saw the ghost

Grow

/ɡroʊ/

trở nên

Linda grows more beautiful.

Seem

/siːm/

dường như, có vẻ

She seems upset about her result

Appear

/əˈpɪr/

hóa ra, xem ra

The 1st chapter appeared to be the solution to the question

Stay

/steɪ/

vẫn, giữ nguyên

The students stay quiet when the teacher speaks

Go

/ɡoʊ/

trở nên

The dog went crazy when it saw me

Act

/ækt/

tỏ ra

Alex acted nervous when the teacher talked to him

Remain

/rɪˈmeɪn/

giữ nguyên, vẫn

The audience remained quiet when they were in the theatre

Turn

/tɝːn/

trở nên

The weather turned colder in December

Get

/ɡet/

trở nên

The stage gets darker when the show begins.

Các Linking Verb trong TOEIC thường gặp

Cách làm dạng câu hỏi Linking Verb trong TOEIC

Bước 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu hỏi

Ví dụ:

The kittens

are so

adorable

Chủ ngữ

Vị ngữ

She

seems

upset

Chủ ngữ

Vị ngữ

Bước 2: Phân biệt Linking Verb và Action Verb vì nếu không cẩn thận người đọc sẽ bị nhầm lẫn gây ra mất điểm không đáng có.

Tùy theo cách sử dụng, một từ vừa có thể là Liên động từ hoặc Động từ, người đọc tham khảo ví dụ sau đây để nhận biết đúng cách dùng Liên động từ và tránh nhầm lẫn.

Ví dụ: The lunch smells burnt.

Tính từ “burnt” đứng sau “smell” là để diễn tả trạng thái của “The lunch”, vậy nên “smells” trong câu là Liên động từ. Ngoài ra, khi thay thử “to-be” vào “smell” thì nghĩa của câu không thay đổi. ( The lunch is burnt )

Ví dụ: I can smell the cat.

Động từ “smell” trong câu chỉ hành động của chủ thể vậy nên đây là Động từ.

Bước 3: Dựa vào bối cảnh của câu hỏi và xác định đâu là Liên động từ

Ví dụ:

Phân biệt Linking Verb và Action Verb trong các câu sau:

1. She looks like a movie star.

Phân biệt chủ ngữ và vị ngữ: “She” là chủ ngữ, “like a movie star” là vị ngữ.

Từ “looks” đứng giữa chủ ngữ và vị ngữ thể hiện trạng thái “trông có vẻ giống” của chủ ngữ vậy nên “looks” trong câu là Linking Verb.

2. I looked for a word in the dictionary for hours.

“I” trong câu là chủ ngữ và “looked for a word” là vị ngữ.

Đứng sau động từ “looked” không phải là một cụm danh từ hoặc tính từ

Động từ "looked” kết hợp với giới từ “for" thể hiện hành động tìm kiếm của chủ thể

Vậy nên động từ "looked" ở đây là Action Verb

Sau Liên động từ là một tính từ hoặc cụm danh từ diễn tả trạng thái của chủ ngữ, người đọc hãy dựa vào nghĩa của câu và xác định Liên động từ

Các lỗi thường mắc phải khi sử dụng Liên động từ:

Sử dụng Liên động từ với thì tiếp diễn: Có thể nhiều người đọc nghĩ rằng Liên động từ cũng có thể chia dưới dạng tiếp diễn như Động từ nhưng thật sự không phải vậy, đa phần các Liên động từ đều không thể chia dưới các thì tiếp diễn vì nếu chia dưới thì tiếp diễn, Liên động từ trong câu sẽ trở thành Động từ.

 • She is seeming to be sleepy today. (SAI)

 • She seems sleepy today. (ĐÚNG)

Nhầm lẫn Liên động từ và Động từ. Như đã phân tích ở trên, nhiều người vẫn có thể nhầm lẫn giữa Liên động từ và Động từ. Điều này xảy ra khi người đọc chưa hiểu rõ các Liên động từ hay chức năng của nó. Người đọc cần nắm rõ định nghĩa và phân biệt Liên động từ và Động từ.

Bài tập

Chọn đáp án đúng

1. They ________ friends after college.

A. still

B. remain

2. Nini ________ the most intelligent student when she was in high school.

A. became

B. will be

3. Her sister ________ take a course in English.

A. should be

B. is going to

4. Human noses and ears ________ bigger as we age.

A. is

B. get

5. Anna ________ to be late for the meeting.

A. appeared

B. was

6. The man ________ suspiciously so the police followed him.

A. acted

B. doing

7. Georgia ________ calm when she heard the news.

A. stayed

B. could

8. Jim ________ angry because his girlfriend cheated on him.

A. was

B. is

9. It’s 10 o’clock. Jane ________ at home now.

A. should be

B. was

10, The horror movie ________ me scared.

A. is

B. makes

Đáp án:

1B

2A

3B

4B

5A

6A

7A

8A

9A

10B

Tổng kết

Khác với Action Verb, Linking Verb nối chủ ngữ - vị ngữ để diễn tả trạng thái của sự vật, sự việc. Bài viết đưa ra kiến thức tổng quát về Linking Verb trong TOEIC về định nghĩa, dấu hiệu nhận biết cùng các Linking Verb phổ biến hay xuất hiện trong bài thi TOEIC. Ngoài ra, bài đọc có thêm bài tập giúp người đọc luyện tập phân biệt Linking Verb.

Nguồn tham khảo:

Betts, Jennifer. "Examples of Linking Verbs." Examples | YourDictionary, examples.yourdictionary.com/examples-of-linking-verbs.html.

"31 Linking Verb Examples:Sentences,Uses And Detailed Explanations -." Lambda Geeks, lambdageeks.com/linking-verb-examples/.

Bạn muốn mở cửa cho những cơ hội mới trong học tập, công việc hay đơn giản là yêu thích giao tiếp tiếng Anh trong cuộc sống. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi TOEIC ngay hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833