Dàn ý và các cấu trúc trả lời IELTS Speaking Part 2 dạng Describe a place (Miêu tả địa điểm)

Bài viết giới đây sẽ dàn bài IELTS Speaking Part 2 dạng Describe a place đơn giản với thứ tự cụ thể giúp cùng việc áp dụng vào bài thi mẫu để thí sinh có thể vận dụng vào bài thi của mình một cách hiệu quả.
ZIM Academy
15/05/2022
dan y va cac cau truc tra loi ielts speaking part 2 dang describe a place mieu ta dia diem

Chủ đề Describe a place trong IELTS Speaking Part 2 (Miêu tả địa điểm) là một trong số 4 dạng bài phổ thường xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking Part 2. Theo yêu cầu đưa ra từ đề bài, thí sinh sẽ có thời gian chuẩn bị 1 phút cho bài nói trong 2 phút kể về một địa điểm cụ thể phù hợp với đề bài đưa ra. Để có thể hoàn thành bài thi IELTS Speaking Part 2 với kết quả như mong muốn, việc lên ý tưởng cho các chủ đề là vô cùng cần thiết. Vì vậy, nhằm hỗ trợ thí sinh trong việc trả lời dạng bài Describe a place trong IELTS Speaking Part 2, bài viết giới đây sẽ dàn bài đơn giản với thứ tự cụ thể giúp cùng việc áp dụng vào bài thi IELTS Speaking mẫu để thí sinh có thể vận dụng vào bài thi của mình một cách hiệu quả.

Key takeaways:

Dàn ý trả lời IELTS Speaking Part 2 dạng Describe a place (Miêu tả địa điểm) như sau:

 • Giới thiệu ngắn gọn về chủ đề

 • Miêu tả chi tiết tình huống và đối tượng chính: lý do biết đến địa điểm, mô tả vị trí của nơi này, mô tả đặc điểm, những hoạt động bạn thường làm khi tới nơi này, điều bạn thích nhất ở nơi này là gì?

 • Cảm nghĩ của bản thân

IELTS Speaking Part 2 là gì?

IELTS Speaking Part 2 là bài thi yêu cầu thí sinh thực hiện một bài nói dài về một chủ đề nhất định trong 2 phút (thời gian chuẩn bị: 1 phút) và. Thí sinh cần sử dụng từ ngữ đang  dạng, phù hợp ngữ cảnh, và sắp xếp các ý tưởng một cách mạch lạc theo yêu cầu đã đưa ra.

Trước khi tìm hiểu về dạng bài này, thí sinh có thể tìm hiểu khái quát về nội dung và cấu trúc 3 phần của bài thi IELTS Speaking tại bài viết: IELTS Speaking Part 2: Công thức trả lời và bài mẫu các nhóm chủ đề

Quy trình diễn ra bài thi:

Thí sinh nhận một cue card (thẻ chủ đề) từ giám khảo để kể về một chủ đề cụ thể, trong cue card sẽ bao gồm những câu hỏi gợi ý cho thí sinh. Những chủ đề lớn trong IELTS Speaking bao gồm:

 • Describe a person (miêu tả người)

 • Describe a place (miêu tả địa điểm)

 • Describe a experience (miêu tả trải nghiệm)

 • Describe an object (miêu tả đối tượng/vật)

Thí sinh sẽ được phát giấy, bút và có một phút để chuẩn bị cho bài nói của mình. Sau đó thí sinh sẽ bắt đầu bài nói của mình trong vòng 2 phút. Việc sử dụng các gợi ý trên cue card và triển khai nội dung tốt trong thời gian chuẩn bị sẽ giúp thí sinh có được những ý tưởng phù hợp và trả lời bài thi IELTS Speaking hiệu quả trong trong 2 phút. Thí sinh nên trả lời câu hỏi này trong khoảng từ 1.5 phút tới 2 phút. Thí sinh hãy chú ý đến đồng hồ bấm giờ của giám khảo để căn chỉnh nội dung bài nói phù hợp với thời gian được quy định.

Đọc thêm: Cần làm gì trong một phút chuẩn bị phần trả lời cho IELTS Speaking Part 2?

image-alt

Ảnh minh hoạ: Cue card trong bài thi IELTS Speaking

Đọc thêm: Làm thế nào để trả lời IELTS Speaking Part 2 trong 02 phút hiệu quả?

Tổng thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 2 khoảng 3 phút, bao gồm cả thời gian chuẩn bị.

Lưu ý khi trả lời phần thi IELTS Speaking Part 2:

 • Liên tục nói về chủ đề trong đề trong vòng 2 phút 

 • Nên trả lời hết tất cả những câu hỏi trong cue card bởi vì những câu hỏi phụ này liên quan trực tiếp tới nội dung chủ đề, giúp thí sinh bám sát chủ đề bài nói đi vào trọng tâm, không bị lan man, lạc đề

 • Nếu còn thời gian, thí sinh có thể mở rộng thêm bằng cách nói về những sự vật, sự việc liên quan tới chủ đề sau khi đã trả lời hết các câu hỏi phụ

Describe a place (miêu tả địa điểm) là một trong số 4 chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Speaking Part 2. Tuy nhiên ngoài việc miêu tả các thông tin chung về chủ thể, trong đề thi đều đưa ra một đặc điểm đi kèm và nhiệm vụ của thí sinh là kết hợp thông tin chung và những hành động trong bối cảnh được đưa ra. Không chỉ miêu tả về địa điểm đó mà thí sinh cần thêm vào những thông tin trong bài nói như thời điểm thí sinh biết về địa điểm đó, thí sinh thường làm gì tại địa điểm này hay thường ghé địa điểm này với ai. Đặc biệt là thí sinh cần chú ý tới cảm xúc, cảm nghĩ của bản thân đối với địa điểm này. 

Để trang bị thêm những từ vựng thuộc chủ đề Describe a place, thí sinh có thể tham khảo bài viết: Học từ vựng theo chủ đề từ bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Places, Phần 3 Describe a place

Các đề bài Describe a place trong IELTS Speaking Part 2 tham khảo

Describe a public place that you think needs improvements.

You should say:

 • What the place is.

 • When you visit the place.

 • What do you like and dislike about the public place.

Bài mẫu tham khảo: IELTS Speaking Sample – Describe a public place that you think needs improvements.

Describe a crowded place you have been to

 ielts-speaking-part-2-dang-describe-a-place-crowded-place

You should say:

 • When you went there?

 • Who you went there with?

 • Why did you go there?

 • And how you felt about it?

Bài mẫu tham khảo: Describe a crowded place you have been to: Bài mẫu kèm từ vựng

Describe a noisy place that annoys you

You should say:

 • What place it is

 • Where it is

 • Why it is noisy

 • And explain whether you think it will be quieter and why

Bài mẫu tham khảo: Describe a noisy place that annoys you: Bài mẫu kèm từ vựng

Cấu trúc trả lời cho dạng bài Describe a place trong IELTS Speaking

Để có một câu trả lời IELTS Speaking Part 2 dạng Describe a place trong 2 phút, thí sinh nên có một dàn bài triển khai trình tự những nội dung phù hợp với từng địa điểm, hạn chế việc nghĩ gì nói đó và trả lời những câu hỏi trong cue card bằng những câu ngắn gọn. Như vậy, phần trả lời của thí sinh sẽ không chuyên sâu, khó phát triển được từ vựng và các cấu trúc hay để đạt band điểm tốt. 

Chính vì vậy, nhằm giúp thí sinh xây dựng được một dàn ý với những mẫu câu phù hợp áp dụng với những chủ đề nói khác nhau, các mục tiếp theo dưới đây sẽ hướng dẫn thí sinh cách triển khai dàn ý và những mẫu câu kèm theo bài mẫu minh hoạ.

Giới thiệu ngắn gọn về chủ đề

 • Today, I’m going to talk about… (Dịch: Hôm nay, tôi sẽ nói về…)

 • Basically, (địa điểm) is/are… (Dịch: Về cơ bản thì, [địa điểm] là..)

Miêu tả chi tiết tình huống và đối tượng chính

 • Lý do biết đến địa điểm

 • Mô tả vị trí của nơi này (so với nơi ở của bạn)

 • Mô tả về địa điểm: bên trong, bên ngoài (nếu có), đặc điểm, màu sắc, đánh giá sự đông đúc,v.v

 • Những hoạt động bạn thường làm khi tới nơi này

 • Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến địa điểm này

 • Điều bạn thích nhất ở nơi này là gì?

Các mẫu câu dành cho phần này:

 • If my memory serves me right, I first knew about … (Dịch: Nếu tôi nhớ không nhầm, lần đầu tiên tôi biết chỗ này là…)

 • This place is located ………, so it normally takes me about …… minutes / hours to travel there by … (Dịch: Nơi này nằm ở…, vì vậy nên tôi thường mất…. phút/ giờ để di chuyển tới đó)

 • At first, I was very impressed by the … (Dịch: Đầu tiên, tôi bị ấn tượng bởi…)

 • When you get inside / on the inside, … (Dịch: Khi tôi đi vào trong,...)

 • The best / worst thing about this place is … / This place is well-known for its … / The place is Famous / Infamous for its… (Dịch: Điều tốt nhất/ tệ nhất về nơi này là…/ Đây là nơi nổi tiếng về…/ Nơi này nổi tiếng/không nổi tiếng vì…)

Cảm nghĩ của bản thân

 • Cảm nghĩ của bản thân về địa điểm

 • Lý do khi nêu lên cảm nghĩ đó

 • Mong muốn trong tương lai: quay lại nơi này (nếu có)

Các mẫu câu dành cho phần này:

 • As for why I like/dislike visiting this place, ………….. / I really enjoyed/ didn’t really enjoy …, mostly because of … (Dịch: Như tại sao tôi lại thích/ không thích ghé thăm nơi này,.../ Tôi thực sự thích thú/ không thực sự thích thú…, chủ yếu bởi vì..)

 • I would (not) highly recommend this place to anyone who wants to find a pleasant place to enjoy. (Dịch: Tôi (không) rất khuyến khích nơi này cho ai mà muốn tìm một nơi hài lòng để tận hưởng)

 • (If you enjoyed) I really look forward to returning to that place in the near future. (Dịch: (Nếu người kể hứng thú), tôi rất mong sẽ trở lại nơi này trong tương lai không xa)

 • (If you didn’t enjoy) I don’t think that I will ever go back there. (Dịch: (Người người kể không hứng thú), tôi không nghĩ là mình sẽ quay lại nơi này bao giờ)

 • That is all I want to share (Dịch: đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ)

Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm chiến lược phát triển ý tưởng và cách khai thác các nội dung phù hợp để triển khai trong câu trả lời IELTS Speaking dạng Describe a place tại bài viết: Chiến lược trả lời câu hỏi Describe a place trong IELTS Speaking

Áp dụng cho câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 2 dạng Describe a place

Đề bài

Describe a quiet place

 • Where it is

 • When you like to go there

 • What you do there

 • and why do you like to visit there.

(Dịch: Mô tả một nơi yên tĩnh

 • Nơi đó ở đâu?

 • Bạn thích tới đó lúc nào?

 • Bạn thường làm gì ở đó?

 • Tại sao bạn thích đến nơi đó?)

Để hoàn thiện bài nói của mình, thí sinh có thể sử dụng thêm các cấu trúc, phương pháp nhằm giúp cho việc phát triển ý tưởng một cách tốt hơn và có được câu trả lời mạch lạc, tham khảo tại các bài viết sau:

Dàn ý IELTS Speaking Part 2 cho đề bài Describe a quiet place

ielts-speaking-part-2-dang-describe-a-place-quiet-place

Giới thiệu ngắn gọn về chủ đề

Today I’m going to talk about a place I think is totally quiet. Basically, this place is my rooftop.

Miêu tả chi tiết tình huống và đối tượng chính

a. Why do you know that place?

If my memory serves me right, I first knew about this wonderful place in the quarantine of 2021. My friends and I are sheltering in place because of the coronavirus pandemic. Meanwhile, an introverted person like me needs my own space, because otherwise, I’ll be down in the dumps. Not until I retreated into my shell to read books that this perfect comfort zone was completely discovered.

b. What is it

At first, I was very impressed by the greenery here. Planted on the rooftop are many lovely flowers and small trees. The best thing about this place is I can listen to the leaves singing in the wind and the clouds walking slowly in the starry night. They made a picturesque scenery that I do not want to miss. 

Cảm nghĩ của bản thân

At that moment, I was on top of the world because I found myself able to get away from the hustle and bustle of city life and get to be in touch with nature closer and closer.

Being super into this place, I'm keen on visiting it twice a week to recharge my battery after strenuous working days.

IELTS Speaking Sample

Today I’m going to talk about a place I think is totally quiet. Basically, this place is my rooftop.

If my memory serves me right, I first knew about this wonderful place in the quarantine of 2021. My friends and I are sheltering in place because of the coronavirus pandemic. Meanwhile, an introverted person like me needs my own space otherwise, I’ll be down in the dumps. Not until I retreated into my shell to read books that this perfect comfort zone was completely discovered.

At first, I was very impressed by the greenery here. Planted on the rooftop are many lovely flowers and small trees. The best thing about this place is I can listen to the leaves singing in the wind and the clouds walking slowly in the starry night. They made a picturesque scenery that I do not want to miss. At that moment, I was on top of the world because I found myself able to get away from the hustle and bustle of city life and get to be in touch with nature closer and closer.

Being super into this place, I'm keen on visiting it twice a week to recharge my batteries after strenuous working days. That is all I want to share.

Từ vựng đáng chú ý:

 • Quarantine: cách ly

 • Sheltering in place: trú ẩn tại chỗ

 • Coronavirus pandemic: Đại dịch Covid-19

 • Greenery: cây xanh

 • Starry night: đêm đầy sao

 • Picturesque scenery: phong cảnh đẹp như tranh vẽ

 • Hustle and bustle of city life: nhịp sống tấp nập và hối hả của thành phố

 • Recharge my batteries: nạp lại năng lượng

(Dịch: Hôm nay tôi sẽ nói về một nơi mà tôi nghĩ là hoàn toàn yên tĩnh. Về cơ bản, nơi này là sân thượng của tôi.

Nếu tôi nhớ không lầm, lần đầu tiên tôi biết về nơi tuyệt vời này là trong khoảng thời gian cách ly năm 2021. Tôi và bạn bè đang trú ẩn tại chỗ vì đại dịch coronavirus. Trong khi đó, một người sống nội tâm như tôi cần không gian riêng nếu không, tôi rơi vào u uất. Mãi cho đến khi tôi tìm một nơi trú ẩn để đọc sách thì nơi thoải mái hoàn hảo này mới hoàn toàn được khám phá.

Ban đầu, tôi rất ấn tượng về cây xanh ở đây. Trên sân thượng được trồng rất nhiều loại hoa và cây nhỏ xinh xắn. Điều tuyệt vời nhất ở nơi này là tôi có thể nghe lá hát trong gió và những đám mây đi chậm trong đêm đầy sao. Chúng đã tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ mà tôi không muốn bỏ lỡ. Khoảnh khắc đó, tôi đã rất vui vì tôi thấy mình có thể thoát khỏi nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của thành phố và tiếp xúc với thiên nhiên ngày càng gần hơn.

Rất thích nơi này, tôi muốn ghé thăm nó hai lần một tuần để nạp năng lượng sau những ngày làm việc vất vả. Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ.)

Tham khảo bài mẫu với đề bài trên tại bài viết: Giải đề và bài mẫu IELTS Speaking cho chủ đề Describe a quiet place

Tổng kết

Describe a place (Miêu tả địa điểm) trong IELTS Speaking Part 2 là một trong những chủ đề phổ biến với địa điểm. Mong rằng với dàn bài đơn giản và những cấu trúc câu triển khai ý tưởng đã được đề cập trong bài viết sẽ giúp thí sinh xây dựng nội dung câu trả lời IELTS Speaking Part 2 hợp lý trong thời gian 2 phút. Thí sinh hãy cố gắng luyện tập dàn bài trên đối với các đề bài khác nhau để có được câu trả lời hoàn chỉnh trong bài thi IELTS Speaking Part 2 của mình. Sau khi đọc hiểu kiến thức được cung cấp trong bài, thí sinh có thể áp dụng ngay vào những đề bài IELTS Speaking Part 2 dạng Describe a place được tác giả đề cập trong mục 2 để kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của bản thân cũng như xem lại kiến thức nếu trong quá trình áp dụng còn chưa tốt.

Đọc thêm: Làm sao để vượt qua nỗi lo khi nói tiếng Anh cho IELTS Speaking?

Đoàn Thị Huyền Trâm

Người học cần nâng điểm IELTS cao nhanh chóng để nộp hồ sơ du học, định cư, tốt nghiệp, hay việc làm. Tham khảo khóa luyện thi IELTS online với lịch học linh hoạt và tối ưu chi phí.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu