Hướng dẫn cách làm dạng Main Idea Questions trong VSTEP Reading

Bài viết sau sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan, các phương pháp trả lời, và những lưu ý khi làm Main Idea Questions trong VSTEP Reading.
huong dan cach lam dang main idea questions trong vstep reading

Giới thiệu

Ở phần thi VSTEP Reading, thí sinh có nhiệm vụ trả lời 40 câu hỏi trong vòng 60 phút. Cụ thể, thí sinh phải đọc tổng cộng 4 bài đọc thuộc các chủ đề khác nhau, mỗi bài đọc sẽ có độ dài từ 400-500 từ và yêu cầu thí sinh phải trả lời 10 câu hỏi.

Một dạng câu hỏi nhất định sẽ xuất hiện trong phần thi này là dạng bài Main Idea Questions (Câu hỏi tổng quan). Bài viết sau sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan, các phương pháp trả lời, và những lưu ý khi làm Main Idea Questions trong VSTEP Reading.

Key takeaways

1. Dạng bài Main Idea Questions trong VSTEP Reading được chia thành 3 dạng nhỏ:

 • Main Idea ( luận điểm chính)

 • Primary Purpose ( mục đích chính) 

 • Best Title (tiêu đề phù hợp nhất)

2. Phương pháp trả lời Main Idea Questions trong VSTEP Reading

 • Bước 1: Xác định và phân tích dạng câu hỏi 

 • Bước 2: Tìm câu chủ đề của nội dung cần phân tích.

 • Bước 3: Loại bỏ những đáp án sai

 • Bước 4: Sử dụng kỹ thuật đối chiếu từ đồng nghĩa (synonym) và cách diễn đạt tương tự (paraphrase)

3. Các lưu ý khi làm dạng bài Main Idea Questions trong VSTEP Reading

 • Ý chính được nêu trực tiếp (Stated main idea): Ý chính được thể hiện bằng một câu chủ đề rõ ràng, thường nằm ở đầu hoặc cuối đoạn. Tuy nhiên vẫn cần đọc các câu bổ trợ xung quanh để xem chúng có tập trung làm rõ câu chủ đề đó không, hay bổ sung cho câu chủ đề ở vị trí khác.

 • Ý chính ngụ ý (Implied main idea):

Giới thiệu dạng bài Main Idea Questions trong VSTEP Reading

Giới thiệu dạng bài Main Idea Questions trong VSTEP Reading

Dạng câu hỏi Main Idea trong VSTEP Reading thường được xếp cuối cùng, thí sinh nhờ vậy có thể dễ dàng hơn trong việc chọn ra đáp án chính xác. Điều này là bởi sau khi trả lời các câu hỏi trước, thí sinh đã hiểu rõ hơn về những sự vật, sự việc, luận điểm, … được trình bày trong đoạn văn.

Có thể chia dạng câu hỏi này thành 3 dạng câu hỏi nhỏ, gồm có:

 • Main Idea (luận điểm chính)

 • Primary Purpose (mục đích chính)

 • Best Title (tiêu đề phù hợp nhất)

Dạng câu hỏi Tìm luận điểm chính (Main Idea)

Trong bài thi VSTEP, câu hỏi Tìm luận điểm chính có thể xuất hiện dưới hai hình thức trực tiếp và gián tiếp:

 • Trực tiếp: hỏi nội dung chính của đoạn văn (paragraph) hoặc cả bài đọc (passage). Từ khóa phổ biến nhất trong các câu hỏi trực tiếp này là “main idea” và “main topic”.

 • Gián tiếp: hỏi về thái độ của tác giả, quan điểm mà tác giả muốn truyền tải qua đoạn văn (paragraph) hoặc cả bài đọc (passage).

Ví dụ về hình thức xuất hiện của dạng câu hỏi Tìm luận điểm chính trong bài thi VSTEP:

Hình thức trực tiếp 

Hình thức gián tiếp

 • What is the main idea of paragraph 2? (Nội dung chính của đoạn 2 là gì?) 

 • What is the main topic of this passage? (Chủ đề chính của bài đọc này là gì?)

 • Which of the following best expresses the main idea of this passage? (Phương án nào sau đây truyền tải đúng nhất nội dung của bài đọc?)

 • Which of the following conclusions can be drawn from this passage? (Kết luận nào sau đây có thể được rút ra từ bài đọc?) 

 • Which of the following would best describe the message that the author wants to pass to readers?  (Phương án nào dưới đây thể hiện đúng nhất thông điệp mà tác giả muốn truyền tải đến người đọc?) 

Dạng câu hỏi Mục đích chính (Primary Purpose) 

Dạng câu hỏi mục đích chính sẽ tập trung khai thác lý do hoặc mục đích truyền đạt của đoạn văn là gì.

Dạng câu hỏi này luôn có hình thức như sau: “What is the purpose of this passage?” (Mục đích của bài đọc này là gì?) 

Dạng câu hỏi Đặt tiêu đề cho bài đọc (Best Title) 

Dạng câu hỏi này yêu cầu thí sinh phải nắm được nội dung chính của toàn bộ văn bản để chọn được tiêu đề thích hợp nhất cho bài đọc. Câu hỏi Best Title chủ yếu xuất hiện ở bài đọc số 3 và số 4 trong VSTEP Reading, bởi nguồn của bài đọc này được trích trong các bài báo, tạp chí, hoặc tài liệu chuyên ngành. 

Dạng câu hỏi này luôn có hình thức như sau: “Which of the following would be the best title for this article?” (Phương án nào sau đây là tiêu đề phù hợp hợp nhất cho bài báo này?) 

Phương pháp trả lời Main Idea Questions trong VSTEP Reading

Phương pháp trả lời Main Idea Questions trong VSTEP Reading

Bước 1: Tìm câu chủ đề của nội dung cần phân tích. 

Trong một đoạn văn, luận điểm chính thường sẽ được thể hiện qua câu chủ đề (topic sentence).

Câu chủ đề thường bao gồm 2 bộ phận và xuất hiện phổ biến ở 3 vị trí:

 • Ở đầu đoạn văn: Câu đầu tiên (hoặc trong một vài câu đầu tiên) thường là câu diễn đạt khái quát tất cả ý tưởng trong đoạn văn. Các câu tiếp theo sẽ là những luận cứ và dẫn chứng để chứng minh cho luận điểm chính. Cách trình bày đoạn văn này thể hiện lối viết “diễn dịch”: Khái quát → Chi tiết

 • Ở cuối đoạn văn: Ý chính có thể được thể hiện dưới dạng tổng kết thông tin trong đoạn văn cũng như là một liên kết đến thông tin trong đoạn văn kế tiếp. Cách trình bày đoạn văn này thể hiện lối viết “quy nạp”: Chi tiết → Khái quát

 • Ở giữa đoạn văn: Đôi khi, một tác giả bắt đầu một đoạn văn bằng các chi tiết để kích thích sự quan tâm của người đọc đối với chủ đề. Đoạn văn sẽ đi từ cụ thể (luận cứ, dẫn chứng) đến khái quả quát (main idea/topic sentence) và sau đó quay lại cụ thể (luận cứ, dẫn chứng). Lối viết: Chi tiết → Khái quát → Chi tiết

Trong một bài đọc gồm nhiều đoạn văn, luận điểm chính sẽ được thể hiện qua câu luận đề (thesis statement) và sẽ được chứng minh, phân tích, làm rõ bởi các đoạn văn ở phần thân bài. Câu luận đề thường nằm ở câu cuối hoặc một vài câu cuối của đoạn mở bài. Cũng có khi các tác giả sẽ kết luận lại các luận điểm chính của bài đọc ở phần kết bài đọc.

Để tìm được câu chủ đề của đoạn văn cũng như của bài đọc, bước đầu tiên, thí sinh cần nhanh chóng đọc phần đầu tiên (câu đầu tiên/đoạn mở bài) và phần cuối cùng (câu cuối/đoạn kết bài) của phần đó. Nếu luận điểm ở phần đầu và phần cuối có nội dung trái ngược, thí sinh cần phải đi sâu phân tích các nội dung ở thân bài.

Ngoài ra, thí sinh cũng nên chú ý đến những cụm từ nối có khả năng làm thay đổi ý chính của đoạn văn hoặc của bài đọc. Một số cụm từ thường gặp là những cụm từ thể hiện sự tương phản (However, nevertheless, on the contrary, on the other hand, but, yet,…)

Bước 2: Loại bỏ những phương án sai

Những phương án có một trong những đặc điểm sau thì không phải là câu chủ đề:

 • Phương án là một chi tiết trong văn bản

 • Phương án thể hiện quan điểm tuyệt đối (absolute statement): phương án thường có những cụm từ tuyệt đối như always, any, all, never,…

 • Phương án không được nhắc đến trong văn bản, kể cả khi phương án có vẻ liên quan đến nội dung được đề cập hoặc có vẻ như tác giả sẽ đồng tình với phương án này.

 • Đáp án có phần đầu đúng với nội dung của văn bản nhưng phần sau sai hoặc không được nhắc tới. 

Bước 3: Sử dụng kỹ thuật đối chiếu từ đồng nghĩa (synonym) và cách diễn đạt tương tự (paraphrase)

Đây là kỹ thuật đặc biệt quan trọng khi xử lý bất kỳ dạng câu hỏi nào trong bài thi VSTEP. Đáp án của phần Reading sẽ không bao giờ dùng từ giống hoàn toàn trong văn bản, chúng luôn luôn được diễn đạt lại với ý nghĩa tương tự. Thí sinh chỉ cần đối chiếu đáp án và câu chủ đề được xác định ở bước 2 để tìm ra đáp án chính xác. 

Các lưu ý khi làm Main Idea Questions trong VSTEP Reading

Luận điểm chính có thể được thể hiện dưới hai dạng chính:

Ý chính được nêu trực tiếp (Stated main idea)

Ý chính được thể hiện bằng một câu chủ đề rõ ràng. Ý chính có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối đoạn văn. Tuy vậy, nếu chỉ tập trung chú ý vào các vị trí này, thí sinh rất dễ bị đánh lừa.

Cho ví dụ sau:

Sushi has become very popular in the United States. It is widely enjoyed in the traditional way. First, forget the chopsticks, and use your fingers to pick it up. Next, dip the sushi, fish side down, in soy sauce, but use just a little for extra flavor. Finally, put the whole piece in your mouth.

Trong đoạn văn này, câu đầu tiên “Sushi has become very popular in the United States” (sushi đang trở nên rất phổ biến ở Mỹ) có vẻ sẽ luận điểm chính, và nếu người đọc không đọc kỹ, người đọc có thể đoán các câu tiếp theo sẽ tiếp tục phân tích làm rõ sự phổ biến này.

Tuy nhiên, nếu đọc kỹ hơn, người học sẽ thấy câu tiếp theo là “It is widely enjoyed in the traditional way..” (Sushi thường được thưởng thức theo cách truyền thống.) và các câu phía sau nói về cách để ăn sushi “First”, “Next”, “Finally”. Phần giới thiệu “traditional way” chiếm phần lớn dung lượng đoạn văn (4/5 câu.)

Vậy có thể thấy, “How people often eat sushi in the United States” - cách người ta thường ăn sushi ở Mỹ mới là luận điểm chính của đoạn văn này.

Ý chính ngụ ý (Implied main idea)

Ý chính ngụ ý không được thể hiện ra bằng một câu văn cụ thể mà được gợi ý, suy ra từ những chi tiết khác trong đoạn văn.

Cho ví dụ sau:

Autocratic leaders are hands-on leaders who keep strict control over group members and their activities. They ask few questions, make the decisions, give orders, and are likely to use coercion to make others carry out their assignments. Laissez-faire leaders are hands-off leaders who leave most of the decisions to the group and tend not to get involved. Democratic leaders encourage group participation in decision-making and problem solving. Their style falls between the other two extremes.

Question: What is the main idea of the paragraph?

A. Democratic leaders are more effective than autocratic leaders.

B. There are three leadership styles.

C. Autocratic leaders are easy-going, laissez-faire leaders are hands-off leaders, and democratic leaders encourage group participation in decision-making.

D. Employees prefer to work with democratic leaders.

Có thể thấy, đoạn văn không có câu văn nào đủ bao quát để thể hiện luận điểm chung.

Vậy để xác định ý chính ngụ ý, người học có thể tiến hành các bước sau:

 • Tìm chủ đề của đoạn văn ⇐ Câu thể hiện ý chính phải chứa chủ đề của đoạn văn

 • Tìm mối liên quan giữa tất cả các chi tiết trong đoạn văn ⇐ Tất cả các chi tiết trong đoạn văn đều giải thích hoặc làm rõ hơn câu thể hiện chủ đề chính

 • Loại trừ các phương án không chứa một trong hai hoặc cả hai yếu tố: chủ đề - quan hệ giữa các chi tiết, hoặc chứa thông tin sai so với đoạn văn

+ Đầu tiên, xác định chủ đề đoạn văn. Để làm được điều này, người học nên đọc lướt cả đoạn văn và để ý đến những từ khóa thường được lặp đi lặp lại. Trong đoạn văn, từ khóa “leaders” xuất hiện thường xuyên nhất, ở hầu hết các câu (3/5). Ngoài ra thì “they” và “their style” trong 2 câu còn lại đều chỉ chủ thể là “leaders”. Vậy có thể thấy, chủ đề của đoạn văn liên quan tới “leaders” (người lãnh đạo)

+ Tiếp theo, tìm mối liên quan giữa tất cả các chi tiết trong đoạn văn. Có thể thấy, 2 câu đầu tiên nói về Autocratic leaders. Câu thứ 3 nói về Laissez-faire leaders. Câu thứ 4 nói về Democratic leaders. Câu thứ 5 - câu cuối cùng - nhận xét về “their style” - phong cách làm việc của họ (chỉ 3 kiểu leader vừa đề cập ở trên"). Vậy có thể khẳng định là các chi tiết đang bàn về 3 kiểu leader.

Lúc này, thí sinh có thể chọn đáp án B. There are three leadership styles. (Có ba phong cách lãnh đạo) vì nó thể hiện được cả chủ đề liên quan đến người lãnh đạo (leadership style) và cho thấy sự liên quan giữa các chi tiết (nói về 3 kiểu leader).

+ Cuối cùng, để tăng tính chắc chắn cho lựa chọn của mình, thí sinh có thể tiến hành loại trừ các phương án còn lại:

A. Democratic leaders are more effective than autocratic leaders => Loại vì không đề cập đến Laissez-faire leaders

C. Autocratic leaders are easy-going, laissez-faire leaders are hands-off leaders, and democratic leaders encourage group participation in decision-making. => Loại vì chứa thông tin sai lệch so với văn bản. Autocratic leaders là những người “keep strict control” và dùng “coercion” (sự thuyết phục mang tính ép buộc) vậy nên họ không dễ tính (easy-going).

D. Employees prefer to work with democratic leaders. => Loại vì không đề cập đến Laissez-faire leaders và Democratic leaders.

Vậy đáp án là B. There are three leadership styles.

Tham khảo thêm:

Luyện tập

Luyện tập dạng Main Idea Questions trong VSTEP Reading

PASSAGE 1

Spring is the season when newly minted college graduates flock to New York City to start their careers. They begin the search for their dream apartment, brokers say, with the same single-minded determination that earned them their degrees and landed them their jobs in the first place. But that determination only goes so far when it comes to Manhattan real estate. 

“Almost every single person I've worked with thinks there's a golden nugget of an apartment waiting right for them,” said Paul Hunt, an agent at City Habitats who specializes in rentals. “They all want to be in the Village and they all want the ‘Sex and the City’ apartment.”

The first shock for the first-time renter will probably be the prices. Consider that the average monthly rent for a one-bedroom in the Village is more than $3,100 and that the average for a studio is over $2,200. Or that the average rent for a one-bedroom in a dormant building anywhere in Manhattan is close to $3,500.

Mr. Hunt said that when he shows prospective renters what their budget really can buy, they are sometimes so appalled that “they think I'm trying to fool them or something, and they run away and I don't hear from them again.”

Alternatively, the renter checks his or her expectations and grudgingly decides to range the price limit or look in other neighborhoods to get a roommate. “When expectations are very high, the process can be very frustrating,” Mr. Hunt said.

The thousands of new graduates who will be driving the engine to ABC 's rental market from now until September will quickly learn that renting in New York is not like renting anywhere else.

The second shock is likely to be how small a Manhattan apartment can be. It is not uncommon in New York, for example, to shop for a junior one-bedroom only to find out it is really a studio that already has or can have a wall put up to create a bedroom.

To start with, landlords want only tenants who earn at least 40 times the monthly rent, which means an $80,000 annual salary for a $2,000 apartment. According to census data, more than 25,000 graduates aged 22 to 28 moved to the city in 2006, and their median salary was about $35,600.

Those who don't make 40 times their monthly rent need a guarantor, usually a parent, who must make at least 80 times the monthly rent. In addition to a security deposit, some landlords also want the first and last month’s rent. Tack on a broker's fee and a prospective renter for that $2,000 apartment is out of pocket nearly $10,000 just to get the keys to the place. 

Question: Which of the following would be the best title for this article?

A. Best guide to finding an apartment in New York City.

B. New York City - Heaven for first-time renters.

C. Surprises await first-time renters in New York City.

D. Sure you can afford it in New York City?

PASSAGE 2

“Ladies and gentlemen”, the captain's voice crackled over the plane's public address system. “If you look out the window on the right side of the aircraft,” he said, “you will have a clear view of Greenland. In my 15 years of flying, I have not seen a scene like this.” I opened the window shade, and I understood what had so startled the pilot. Instead of the habitual snowy landscape and frozen glaciers, a wide swathe of black water was visible as it flowed into the Atlantic. It was late spring, but the giant ice box was already melting.

The fleeting image that I saw from 30,000 feet in early May is consistent with massive amounts of  climate data gathered from across the planet. It is now clear that, on average, the global surface temperature has increased by about one degree Celsius since 1900 and has been the cause of extreme climate events across the planet. 

At times, warming climate combined with soot in the air thrown by wildfire has accelerated the melting. Warm weather is leading the ice sheets to break up and turning glaciers into flowing streams. In May, NASA scientists concluded that the rapidly melting glacial region of Antarctica has passed “the point of no return”, threatening to increase sea levels by as much as 13 feet within the next few centuries. The fact that the melting is taking place slowly and its effect may not be felt for a few decades seems to offer comfort to those who want to continue their lifestyle relying on fossil fuels. Unwilling to believe in global warming or make the sacrifices needed to face the challenge, politicians have been finding excuses to do nothing. American President Barack Obama, not hobbled by the need to fight elections, has now broken ranks with such politicians. Unable to pass legislation in the face of Republican (and sometimes Democratic) opposition, he instructed the Environmental Protection Agency to announce regulatory policies to curb emissions from power plants in the United States by 30 per cent by 2030. He hopes that regulations would influence the US states to adopt aggressive market interventions to address global warming. Of course, execution of the policies still lies in the hands of many state governors, who would find ways to resist, saying that regulations would raise the cost to the economy and cause unemployment among coal workers. As President Obama told Thomas Friedman of the New York Times: “One of the hardest things in politics is getting a democracy to deal with something now where the payoff is long term or the price of inaction is decades away.” 

The price of inaction could be raised - if the coming global summit on climate in Paris could do what other summits have failed to do” agree on a fixed target for greenhouse gas emissions and a rigorous system for monitoring. China has hinted at capping coal burning in the next 15 years, adding weight in favor of action. Meanwhile, melting in Greenland and the Antarctica will continue as the sun scorches the fields and rising water threatens the coastal areas.

Question: What is the main idea of paragraph 3?

A. Hot weather combined with the wild fire soot has been melting glaciers.

B. There has been enough evidence that global warming is an urgent issue.

C. Global warming is evident, but some are not willing to deal with this.

D. The effects of melting glaciers can only be seen in centuries. 

Đáp án

PASSAGE 1: C. Surprises await first-time renters in New York City. (Những điều bất ngờ chờ đón những người đi thuê nhà lần đầu tại thành phố New York.)

Giải thích:

Thứ nhất, bài viết đề cập đến 2 ý chính là “the first shock” và ”the second shock”. “Shock” (cú sốc) đồng nghĩa với "surprise" (sự bất ngờ). Trong đó ý chính thứ nhất nói về giá cả đắt đỏ của các căn hộ (prices), ý chính thứ 2 nói về kích cỡ nhỏ bất ngờ của các căn hộ (how small a Manhattan apartment can be). Một title hợp lý cần bao gồm cả hai ý chính này. Thứ 2, bài viết tập trung nói về việc thuê nhà ở New York của đối tượng first-time renters (những người đi thuê lần đầu - cụ thể là những newly minted college graduates - sinh viên vừa nới tốt nghiệp đại học).

Ngoài ra, theo phương pháp loại trừ, loại phương án A. Best guide to finding an apartment in New York City. vì bài viết không nêu ra các hướng dẫn, các bước, hay các tips, mà chỉ chủ yếu khắc họa sự đối lập giữa kì vọng của sinh viên và thực tế thuê nhà: Kì vọng: “They begin the search for their dream apartment”, “thinks there's a golden nugget of an apartment waiting right for them”, “They all want to be in the Village and they all want the ‘Sex and the City’ apartment” >< Thực tế: “The first shock for the first-time renter will probably be the prices”, “The second shock is likely to be how small a Manhattan apartment can be.”

Loại B. New York City - Heaven for first-time renters vì bài viết không đề cập đến bất cứ điểm sáng nào của việc thuê nhà tại New York để có thể gọi New York là “heaven”.

Loại D. Sure you can afford it in New York City? vì thứ nhất phương án nhấn mạnh vào vấn đề tiền bạc, thể hiện qua động từ "afford” (đủ tiền để mua cái gì), mà không bao gồm được ý chính thứ hai là về kích thước ngôi nhà. Thứ 2 là nó k nói rõ đối tượng mà bài viết này nhắm tới khi dùng đại từ "you" chỉ chung chung.

Vậy đáp án là C.

PASSAGE 2: C. Global warming is evident, but some are not willing to deal with this. (Sự nóng lên toàn cầu là rõ ràng, nhưng một số người vẫn không sẵn lòng để xử lý nó)

3 câu đầu tiên của đoạn nói về sự rõ ràng có chứng cứ của việc nóng lên toàn cầu.

Các câu tiếp theo nói về sự không sẵn lòng tham gia giải quyết vấn đề này của một số người, thể hiện rõ nhất qua câu “Unwilling to believe in global warming or make the sacrifices needed to face the challenge, politicians have been finding excuses to do nothing” (Không sẵn lòng tin rằng nóng lên toàn câu là thật hay hi sinh bất cứ cái gì cần thiết cho việc đối mặt với thách thức này, các chính trị gia đã và đang tìm cớ để không phải làm gì cả.)

Đáp án C bao quát được cả 2 ý này.

Trong khi đó, phương án A. Hot weather combined with the wild fire soot has been melting glaciers và B. There has been enough evidence that global warming is an urgent issue chỉ nêu được ý của 3 câu đầu tiên, phương án D. The effects of melting glaciers can only be seen in centuries. chỉ là một chi tiết ở trong bài, thể hiện qua “The fact that the melting is taking place slowly and its effect may not be felt for a few decades…” (thực tế rằng việc băng tan đang diễn ra chậm rãi và ảnh hưởng của nó có thể sẽ không cảm nhận được trong một vài thập kỷ tới…), nên 3 phương án này không thể hiện được ý chính của cả đoạn văn này.

Vậy đáp án là C.

Tổng kết

Bài viết trên đã cung cấp cho người học chiến lược trả lời dạng câu hỏi Main Idea Questions trong VSTEP Reading. Tuy không phải hai dạng câu hỏi được đánh giá là khó nhất, thí sinh vẫn cần chiến thuật làm bài hợp lý, kết hợp với một vốn từ vựng và ngữ pháp vững để thành công chinh phục được các dạng câu hỏi này.

Hi vọng bài viết đã hỗ trợ được người học trong việc xử lý nhanh gọn và chính xác hơn khi gặp dạng câu hỏi Main Idea Questions trong VSTEP Reading.

Để có thể thành công nâng band điểm VSTEP nói chung, cũng như band điểm VSTEP Speaking của mình nói riêng một cách nhanh chóng, người học có thể tham khảo các khóa học VSTEP do đội ngũ giảng viên chất lượng của Anh Ngữ ZIM tổ chức, hoặc có thể đặt câu hỏi tại diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp thắc mắc.

Tham khảo

“Hướng Dẫn Làm Bài VSTEP Reading - Phần 1 | Anh Ngữ ZIM.” Zim.vn, 27 Apr. 2021, zim.vn/huong-dan-lam-bai-vstep-reading-phan-1.

“Identifying the Main Idea | Reading (Article) | Khan Academy.” Khan Academy, www.khanacademy.org/ela/fifth-grade-reading-skills/x93bf7841509ba996:5th-grade-reading-info-and-ideas/x93bf7841509ba996:5th-grade-reading-main-idea/a/identifying-the-main-idea-fifth-grade-reading.

“Main Idea | Quick Guide (Article) | Lessons | Khan Academy.” Khan Academy, www.khanacademy.org/test-prep/praxis-reading/praxis-reading-lessons/gtp--praxis-reading--articles--quick-guides-for-praxis-reading/a/gtp--praxis-reading--subtype--article--main-idea.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833