Danh từ sở hữu trong tiếng Anh | Khái niệm, cách dùng & bài tập

Danh từ sở hữu - Possessive noun là một điểm ngữ pháp cơ bản và phổ biến trong trong tiếng Anh. Bài viết này giới thiệu đến người học khái niệm, cách sử dụng và các lưu ý về danh từ sở hữu qua một số bài tập tham khảo có đáp án.
Phạm Hồng Phúc
10/10/2023
danh tu so huu trong tieng anh khai niem cach dung bai tap

Key takeaways

Danh từ sở hữu là những danh từ miêu tả quyền sở hữu hoặc mối liên hệ giữa các đối tượng được đề cập.

Các loại danh từ sở hữu trong tiếng Anh:

 • Danh từ sở hữu số ít

 • Danh từ sở hữu số nhiều có “s”

 • Danh từ sở hữu số nhiều bất quy tắc

 • Danh từ sở hữu có nhiều âm “s” hoặc tên riêng kết thúc bằng “s”

Cụm danh từ sở hữu có thể đóng vai trò như chủ ngữ chính hoặc một danh từ trong phần vị ngữ của câu.

Những lưu ý khi dùng danh từ sở hữu:

 • Không dùng mạo từ (a/an/the) cho các danh từ thuộc sở hữu

 • Khi có hai hay nhiều danh từ trong câu cùng sở hữu chung một đối tượng, sở hữu cách chỉ được dùng cho danh từ đứng sau.

 • Khi có hai hay nhiều danh từ trong câu sở hữu riêng các đối tượng khác nhau, sở hữu cách được dùng cho từng danh từ sở hữu.

 • Thêm sở hữu cách (‘s) cho các đại từ bất định như everyone, everybody, no one, nobody, someone, somebody, …

 • Đối với các danh từ ghép mở hoặc danh từ ghép có dấu gạch nối, cần thêm sở hữu cách vào danh từ ở cuối.

Danh từ sở hữu là gì?

Danh từ sở hữu là những danh từ miêu tả quyền sở hữu hoặc mối liên hệ giữa các đối tượng được đề cập. Đó có thể là người, vật, hoặc một địa điểm bất kỳ.

Để một danh từ mang tính sở hữu, ta thêm dấu nháy đơn (‘) và chữ “s”, tùy trường hợp, sau danh từ đó. Danh từ trước dấu nháy là đối tượng sở hữu, còn danh từ đi sau dấu nháy là đối tượng bị sở hữu hoặc thuộc quyền sở hữu.

Danh từ sở hữu là gì?

Ví dụ:

Annie's house was a charming cottage nestled in the heart of the countryside, surrounded by colorful wildflowers. (Nhà của Annie là một ngôi nhà nhỏ duyên dáng ẩn mình giữa lòng vùng nông thôn, được bao quanh bởi những bông hoa dại đầy màu sắc.)

 • Annie's: danh từ sở hữu

 • house: đối tượng thuộc sở hữu

My dog's favorite toy is a squeaky ball that he never gets tired of chasing. (Đồ chơi yêu thích của chú chó của tôi là một quả bóng kêu cót két mà nó đuổi theo không bao giờ chán.)

 • My dog's: danh từ sở hữu

 • favorite toy: đối tượng thuộc sở hữu

Các loại danh từ sở hữu trong tiếng Anh

Danh từ sở hữu số ít

Cấu trúc ngữ pháp: Danh từ số ít + ‘s

Ví dụ:

 • Sarah's new car, a sleek and elegant sedan, turned heads as she drove it down the city streets. (Chiếc xe mới của Sarah, một chiếc sedan bóng bẩy và thanh lịch, đã thu hút nhiều sự chú ý khi cô lái nó trên đường phố.)

 • My school's mascot is a fierce and proud eagle. (Linh vật của trường tôi là một con đại bàng hung dữ và kiêu hãnh.)

Danh từ sở hữu số nhiều có “s”

Cấu trúc ngữ pháp: Danh từ số nhiều + ‘

Ví dụ: Her parents’ garden is full of roses. (Khu vườn của cha mẹ cô đầy hoa hồng.)

Danh từ sở hữu số nhiều bất quy tắc (không tận cùng bằng “s”)

Cấu trúc ngữ pháp: Danh từ số nhiều bất quy tắc + ‘s

Ví dụ:

 • The children’s mom went shopping at a local market. (Mẹ của bọn trẻ đi mua sắm ở khu chợ địa phương.)

 • People's opinion on the matter varies widely, reflecting the diversity of perspectives in our society. (Ý kiến ​​của mọi người về vấn đề này rất khác nhau, phản ánh sự đa dạng về quan điểm trong xã hội chúng ta.)

Danh từ sở hữu có nhiều âm “s” hoặc tên riêng kết thúc bằng “s”

Cấu trúc ngữ pháp: Danh từ + ‘s hoặc Danh từ + ‘

Ví dụ:

 • My boss’s/ boss’ presentation impressed both the team and the clients. (Bài thuyết trình của sếp/sếp tôi đã gây ấn tượng với cả nhóm và khách hàng.)

 • Chris's/Chris’ project received praise from both his peers and his supervisor for its innovative approach and impressive results. (Dự án của Chris đã nhận được lời khen ngợi từ cả đồng nghiệp và người giám sát của anh ấy vì cách tiếp cận sáng tạo và kết quả ấn tượng.)

Cách dùng danh từ sở hữu

Như đã đề cập ở phần khái niệm, danh từ sở hữu dùng để chỉ sự sở hữu của các đối tượng trong câu, do vậy nó cần đi kèm với một danh từ chỉ đối tượng thuộc sở hữu để bổ nghĩa cho danh từ đó.

Cụm danh từ này có thể đóng vai trò như chủ ngữ chính hoặc một danh từ trong câu.

Ví dụ:

 • This famous artist's painting is displayed in the national museum. (Bức tranh của họa sĩ nổi tiếng này được trưng bày trong bảo tàng quốc gia.)

 • The moon's light bathed the tranquil lake in a gentle, silvery glow, creating a mesmerizing reflection on the water's surface. (Ánh sáng của mặt trăng tắm trên mặt hồ yên tĩnh một thứ ánh sáng bạc dịu dàng, tạo ra hình ảnh phản chiếu đầy mê hoặc trên mặt nước.)

Danh từ sở hữu có thể dùng cho các đối tượng địa danh, quốc gia, thời gian, và khoảng cách.

Ví dụ:

 • Vietnam's attractions range from the bustling streets of Hanoi to the serene beauty of Ha Long Bay, offering diverse experiences for travelers. (Các điểm tham quan của Việt Nam bao gồm từ đường phố nhộn nhịp của Hà Nội đến vẻ đẹp thanh bình của Vịnh Hạ Long, mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách.)

 • This year's Christmas will be spent with family and filled with joy. (Giáng sinh năm nay sẽ được trải qua cùng gia đình và tràn ngập niềm vui.)

Tham khảo thêm:

Những lưu ý khi dùng danh từ sở hữu

Những lưu ý khi dùng danh từ sở hữu

 1. Không dùng mạo từ (a/an/the) cho các danh từ thuộc sở hữu.

Ví dụ: The new contract of the company → The company’s new contract (Hợp đồng mới của công ty)

 1. Khi có hai hay nhiều danh từ trong câu cùng sở hữu chung một đối tượng, sở hữu cách chỉ được dùng cho danh từ đứng sau.

Ví dụ: Jim and Charlotte’s dad is an electrical engineer. (Cha của Jim và Charlotte là kỹ sư điện)

 1. Khi có hai hay nhiều danh từ trong câu sở hữu riêng các đối tượng khác nhau, sở hữu cách được dùng cho từng danh từ sở hữu.

Ví dụ: Jenny’s and Kim’s midterm scores were both impressive. (Điểm thi giữa kỳ của Jenny và Kim đều rất ấn tượng.)

 1. Thêm sở hữu cách (‘s) cho các đại từ bất định như everyone, everybody, no one, nobody, someone, somebody, …

Ví dụ: Somebody's question about the meaning of life sparked a deep philosophical discussion among the group of friends gathered around the campfire. (Câu hỏi của ai đó về ý nghĩa cuộc sống đã khơi dậy một cuộc thảo luận triết học sâu sắc giữa nhóm bạn quây quần bên đống lửa trại.)

 1. Đối với các danh từ ghép mở hoặc danh từ ghép có dấu gạch nối, cần thêm sở hữu cách vào danh từ ở cuối.

Ví dụ:

 • The black box’s data provided crucial information about the accident. (Dữ liệu hộp đen cung cấp thông tin quan trọng về vụ tai nạn.)

 • The go-between’s suggestion sound quite persuasive. (Lời đề nghị của người môi giới nghe có vẻ khá thuyết phục.)

Bài tập vận dụng về danh từ sở hữu

Bài 1: Chọn danh từ sở hữu đúng sao cho câu nói đồng nghĩa với đề bài.

 1. The bicycle belonged to my friend was stolen. →

  My _____ bicycle was stolen.

  1. friend’s

  2. friends’

 2. The restaurant is owned by the Johnsons. → It is the _____ restaurant.

  1. Johnsons’

  2. Johnson’s

 3. Leon asked his professor for feedback on the thesis. → Leon asked for his _____ feedback on the thesis.

  1. professors’

  2. professor’s

 4. The success of the project was impressive. → The _____ success was impressive.

  1. projects’

  2. project’s

 5. The family next door has a yellow wooden swing. → It is my _____ yellow wooden swing.

  1. neighbor’s

  2. neighbors’

 6. My cousins study in that 12-storey building. → That 12-storey building is my _____ school.

  1. cousin’s

  2. cousins’

 7. The keys belong to his teacher. → They are his _____ keys.

  1. teacher’s

  2. teachers’

 8. Ha Long Bay is one of the UNESCO World Heritage Sites in Vietnam. → Ha Long Bay is one of _____ UNESCO World Heritage Sites.

  1. Vietnam’

  2. Vietnam’s

 9. My sister really enjoys the love songs written by Taylor Swift. → My sister really enjoys _____ love songs.

  1. Taylor Swift’s

  2. Taylor Swifts’

 10. The autumn in Hanoi is preferred by tourists due to its special romantic beauty. → _____ autumn is preferred by tourists due to its special romantic beauty.

  1. Hanoi’

  2. Hanoi’s

Bài 2: Điền các danh từ sở hữu đúng của từ cho sẵn trong ngoặc đơn

 1. She admired ____________ (John/painting) in the art gallery.

 2. Please pass me ____________ (my son/suitcase) from the shelf.

 3. They enjoyed ____________ (Maria/cooking) at the party.

 4. I need to return ____________ (my friend/umbrella) that I borrowed last week.

 5. ____________ (The Wilsons/children) played in the park all day.

 6. I borrowed ____________ (Tom/books) to read over the weekend.

 7. ____________ (The teachers/instructions) were clear and easy to follow.

 8. We celebrated ____________ (Lisa/birthday) with a surprise party.

 9. The concert featured ____________ (the band/greatest hits) from their entire career.

 10. ____________ (The company/profit) increased significantly this year.

Bài 3: Viết lại từng cụm danh từ sở hữu tương ứng.

 1. The new villa of John

 2. The car of my sister

 3. The email from her boss

 4. The cat of the children

 5. The achievements of the team

 6. The restaurant of my parents

 7. The dream of an astronaut

 8. The advice from their friends

 9. The garden in front of the school

 10. The ideas of the students

Đáp án

Bài 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

a

b

b

b

b

a

b

a

b

Bài 2

 1. She admired John’s painting in the art gallery. (Cô ấy ngưỡng mộ bức tranh của John trong phòng trưng bày nghệ thuật.)

 2. Please pass me my son’s suitcase from the shelf. (Làm ơn đưa giúp tôi chiếc vali của con trai tôi trên ngăn kệ.)

 3. They enjoyed Maria’s cooking at the party. (Họ rất thích món ăn của Maria trong bữa tiệc.)

 4. I need to return my friend’s umbrella that I borrowed last week. (Tôi cần trả lại bạn tôi chiếc ô đã mượn tuần trước.)

 5. The Wilsons’ children played in the park all day. (Bọn trẻ nhà Wilsons chơi ở công viên cả ngày.)

 6. I borrowed Tom’s books to read over the weekend. (Tôi mượn những quyển sách của Tom để đọc vào cuối tuần.)

 7. The teachers’ instructions were clear and easy to follow. (Hướng dẫn của giáo viên rất rõ ràng và dễ làm theo.)

 8. We celebrated Lisa’s birthday with a surprise party. (Chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Lisa bằng một bữa tiệc bất ngờ.)

 9. The concert featured the band’s greatest hits from their entire career. (Buổi hòa nhạc giới thiệu những bản hit hay nhất của ban nhạc trong toàn bộ sự nghiệp của họ.)

 10. The company’s profit increased significantly this year. (Lợi nhuận của công ty tăng đáng kể trong năm nay.)

Bài 3

 1. John’s new villa

 2. My sister’s car

 3. Her boss’s/boss’ email

 4. The children’s cat

 5. The team’s achievements

 6. My parents’ restaurant

 7. An astronaut’s dream

 8. Their friends’ advice

 9. The school’s front garden

 10. The students’ ideas

Tổng kết

Danh từ sở hữu - Possessive noun là một điểm ngữ pháp rất thường gặp trong trong tiếng Anh khi muốn chỉ một mối quan hệ sở hữu. Bài viết này đã khái quát cho người học những kiến thức cần biết về danh từ sở hữu bao gồm khái niệm, các loại danh từ sở hữu, những lưu ý, cách sử dụng trong câu, và gợi ý một số bài tập vận dụng có đáp án.

Người học có thể tham khảo thêm điểm ngữ pháp liên quan là tính từ sở hữu để hiểu thêm về các cấu trúc sở hữu. Ngoài ra, diễn đàn ZIM Helper, người học có thể thảo luận các thắc mắc về các vấn đề ngữ pháp tiếng Anh để được các giáo viên có chuyển môn và kinh nghiệm từ ZIM phản hồi và giải đáp.

Trích dẫn nguồn tham khảo

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833