Describe an interesting neighbour you know | Bài mẫu kèm từ vựng

“Describe an interesting neighbour you know” thuộc nhóm chủ đề “Describe a person (miêu tả người)” là đề bài thường xuất hiện trong phần thi IELTS Speaking Part 2.
describe an interesting neighbour you know bai mau kem tu vung

Describe an interesting neighbour you know là đề thi rất quen thuộc trong bài thi IELTS Speaking. Nằm trong nhóm bài Person, kiến thức của chủ đề này có thể được áp dụng với những bài thi cùng nhóm bài hoặc được sử dụng trong tình huống giao tiếp Tiếng Anh thường ngày.

Bài viết này sẽ cung cấp các từ vựng, cách lên ý tưởng cũng như một số cấu trúc hữu ích cho đề thi này nói riêng và kĩ năng Speaking nói chung.

Key takeaways:

Bài viết IELTS Speaking Sample: Describe an interesting neighbour you know sẽ bao gồm các phần chính:

 • Trả lời các câu hỏi gợi ý Who/How/What/Why để ra ý tưởng chính cho bài

 • Bài mẫu hoàn chỉnh của IELTS Speaking Part 2

 • Một số từ vựng của bài mẫu

 • Trả lời câu hỏi Part 3: Do you think (good) neighbors are important? What are some of the qualities of a good community?

Bài mẫu chủ đề “Describe an interesting neighbour you know”

You should say:

Who is this person,
How you know this person,
What this person likes to do,
And explain why you think this neighbor is interesting.

Dàn bài:

Để có một bài nói tốt, người học nên trả lời các câu hỏi gợi ý từ trên xuống dưới, mỗi câu hỏi có thể trả lời từ 2 đến 3 chi tiết. Sau đây là gợi ý cho dàn bài từ ZIM:

Who is this person:

 • If you ask me to describe a neighbor who fascinates me the most, I won't think twice about talking about Mr. Tam, who is really open-minded and caring.

How do you know this person:

 • I got the chance to get to know him at our housewarming party.

What this person likes to do:

 • He enjoys having outdoor activities on weekends, especially with children, such as going camping, fishing, mountain climbing, etc.

 • He is also a football fanatic; therefore, I got to watch lots of live football matches between famous teams.

And explain why you think this neighbor is interesting:

 • Despite being the CEO, he still manages to teach children at the orphanage twice a week.

 • He had the start-up selling milk tea at 18 years old because of his love for that drink, and he has developed it into many branches all over my country!

image-alt

Bài mẫu hoàn chỉnh:

If you ask me to describe a neighbor who fascinates me the most, I won't think twice about talking about Mr. Tam, who is really open-minded and caring.

I got the chance to get to know him at our housewarming party. Although he is older than me, we have hit it off since we first met, which is quite unusual for an introvert like me. His house is a stone's throw from mine; therefore, I usually come over to play with his family whenever I am at a loose end.

Since Tam is the founder of his company, he is busy as a bee during the weekdays. However, he enjoys having outdoor activities on weekends, especially with children, such as going camping, fishing, mountain climbing, etc. He is also a football fanatic; therefore, I got to watch lots of live football matches between famous teams.

The reason why he captivates me a lot is that despite being the CEO, he still manages to teach children at the orphanage twice a week. I used to listen to him talk a blue streak about his passion for sharing knowledge and taking care of younger people, although this means that he has to trade off his precious time. In addition, he was born with a silver spoon in his mouth; however, he has made his own money since he was 18 years old. He had a start-up selling milk tea at that time because of his love for that drink, and he has developed it into many branches all over my country!

Although I cannot live close to him due to my hectic schedule, we are still on good terms with each other. Hopefully, I can still talk and share with him in many more years. 

Dịch:

Nếu bạn yêu cầu tôi miêu tả một người hàng xóm khiến tôi thích thú nhất, tôi sẽ không ngần ngại nói về chú Tâm, một người thực sự cởi mở và quan tâm mọi người

Tôi có cơ hội làm quen với chú ấy trong bữa tiệc tân gia của chúng tôi. Mặc dù chú ấy lớn hơn tôi nhiều nhưng chúng tôi đã thân thiết ngay từ lần đầu gặp mặt, điều này khá bất thường đối với một người hướng nội như tôi. Nhà chú ấy cách nhà tôi một quãng ngắn; do đó, tôi thường đến chơi với gia đình chú ấy bất cứ khi nào tôi rảnh rỗi.

Vì chú Tâm là người sáng lập công ty nên ngày nào trong tuần chú ấy rất bận rộn. Tuy nhiên, chú ấy thích có các hoạt động ngoài trời vào cuối tuần, đặc biệt là với trẻ em, chẳng hạn như đi cắm trại, câu cá, leo núi, v.v. Chú ấy cũng là một người hâm mộ bóng đá; do đó, tôi đã xem rất nhiều trận bóng đá trực tiếp giữa các đội bóng nổi tiếng.

Lý do khiến chú ấy thu hút tôi là dù là CEO nhưng chú ấy vẫn có thể dạy trẻ em ở trại trẻ mồ côi hai lần một tuần. Tôi đã từng lắng nghe chú ấy nói không ngừng về niềm đam mê chia sẻ kiến ​​​​thức và chăm sóc những người trẻ hơn, mặc dù điều này có nghĩa là chú ấy phải đánh đổi thời gian quý báu của mình. Ngoài ra, chú ta được sinh ra trong gia đình giàu có; tuy nhiên, chú đã tự kiếm tiền từ năm 18 tuổi. Chú ấy đã khởi nghiệp bán trà sữa vào thời điểm đó vì tình yêu của chú ấy với thức uống đó và anh ấy đã phát triển nó thành nhiều chi nhánh trên khắp đất nước tôi.

Mặc dù tôi không thể sống gần chú ấy do lịch trình bận rộn của tôi, nhưng chúng tôi vẫn có quan hệ tốt với nhau. Hy vọng rằng tôi vẫn có thể nói chuyện và chia sẻ với chú ấy trong nhiều năm nữa.

Xem thêm:

Từ vựng chủ đề “Describe an interesting neighbour you know”

Từ vựng/Cụm từ

Nghĩa

open-minded (adj)

phóng khoáng, cởi mở

housewarming (n)

lễ tân gia

a stone's throw (idiom)

rất gần

hit it off (idiom)

gần gũi với ai đó nhanh chóng

talk a blue streak (idiom)

nói nhanh và không ngừng nghỉ

at a loose end (idiom)

rảnh rỗi

busy as a bee (idiom)

rất bận rộn

come over (phrasal verb)

ghé thăm (nhà)

born with a silver spoon in one’s mouth (idiom)

giàu có từ khi sinh ra

Ví dụ:

 • Open-minded (adj): phóng khoáng, cởi mở

Although Mrs. Chi is in her 60s, she is still very open-minded. She allows her grandchildren to attend any university that they like, such as fashion or cooking. (Mặc dù Mrs. Bà Chi đã ngoài 60, bà vẫn rất cởi mở. Bà cho phép các cháu của mình theo học bất kỳ trường đại học nào mà chúng thích, chẳng hạn như thời trang hay nấu ăn.)

 • Housewarming (n): lễ tân gia

Can you join Lisa’s housewarming party tomorrow? I don’t want to go alone as there are so many strangers there. (Bạn có thể tham gia bữa tiệc tân gia của Lisa vào ngày mai không? Tôi không muốn đi một mình, có rất nhiều người lạ ở đó.)

 • A stone's throw (idiom): rất gần

"Is your house far from here?" "No, it's only a stone's throw away." ("Nhà cậu có xa đây không?" "Không, nó rất gần thôi").

 • Hit it off (idiom): gần gũi với ai đó nhanh chóng

Do you have trouble making friends with the boys? I saw you hitting it off with James just for a few days. Can you show me how? (Bạn có gặp khó khăn khi kết bạn với các chàng trai? Tôi thấy bạn đánh nó với James chỉ trong vài ngày, bạn có thể chỉ cho tôi cách không?)

 • Talk a blue streak (idiom): nói nhanh và không ngừng nghỉ

Whenever talking about bags and clothes, Lia talks a blue streak; however, it is like she brags about her wealthiest. So annoying, right? (Bất cứ khi nào nói về túi xách và quần áo, Lia đều nói một cách xanh mét, tuy nhiên, nó giống như cô ấy khoe khoang về sự giàu có nhất của mình. Thật khó chịu, phải không?)

 • At a loose end (idiom): rảnh rỗi

My brother is in his exam week, so he may not be at a loose end right now. It is better if you call to schedule a meeting with him before deciding. (Anh trai tôi đang trong tuần thi, vì vậy anh ấy có thể không rảnh rỗi ngay bây giờ. Sẽ tốt hơn nếu bạn gọi điện đặt lịch gặp anh ấy trước khi quyết định.)

 • Busy as a bee (idiom): rất bận rộn

Why is Tom always busy as a bee when he does not have to do any housework? Does he have a side job? (Tại sao Tom luôn bận rộnkhi anh ấy không phải làm việc nhà? Anh ấy có một công việc phụ à?)

 • Come over (phrasal verb): ghé thăm (nhà)

Take your kids and come over my house! We have not met each other for 3 months! (Đưa con của bạn và đến nhà tớ đi! Chúng mình đã không gặp nhau trong 3 tháng rồi!)

 • Born with a silver spoon in one’s mouth (idiom): giàu có từ khi sinh ra

Don’t think that anyone who is born with a silver spoon in their mouth does not have any struggle. Indeed, their problems are the things that we cannot understand. (Đừng nghĩ rằng ai sinh ra giàu có thì không gặp khó khăn gì. Thật vậy, vấn đề của họ là những điều mà chúng ta không thể hiểu được.)

image-alt

IELTS Speaking Part 3

Do you think (good) neighbors are important?

I think it is nice to have decent neighbors, especially if people live alone. No one wants to fall out with other people when they come home, since home is supposed to be a place for resting. Furthermore, good neighbors can take care of people when they are sick or have unexpected situations. Having said that, even if people don’t have kind neighbors, it is still fine and we can have a good life, as long as they don’t interfere in our lives.

Dịch:

Tôi nghĩ thật tốt khi có những người hàng xóm tử tế, đặc biệt nếu mọi người sống một mình. Không ai muốn bất hòa với người khác khi họ về nhà, vì nhà được coi là nơi để nghỉ ngơi. Hơn nữa, những người hàng xóm tốt bụng có thể chăm sóc mọi người khi họ ốm đau hoặc gặp những tình huống bất ngờ. Đành rằng, người ta dù không có hàng xóm tử tế cũng không sao và mình vẫn có thể sống tốt, miễn là họ không can thiệp vào cuộc sống của mình.

What are some of the qualities of a good community?

One of the qualities that I would like to mention is setting clear regulations and expectations for others. Because people in a community do not have any bond before that. Therefore, to avoid an argument, it is better to know their limits and their regulations. In addition, if people can have good communication and be open to giving opinions, the community will be more sustainable.

Dịch:

Một trong những đặc điểm mà tôi muốn đề cập đến là đặt ra các quy định và kỳ vọng rõ ràng với người khác. Bởi vì mọi người trong một cộng đồng không có bất kỳ ràng buộc nào trước đó, do đó, để tránh tranh cãi, tốt hơn là nên biết giới hạn và quy định của họ. Ngoài ra, nếu mọi người có thể giao tiếp tốt và cởi mở đưa ra ý kiến, cộng đồng sẽ bền vững hơn.

Qua bài viết này, tác giả đã hướng dẫn chi tiết cách lên dàn bài, gợi ý một số từ vựng và cách trả lời đầy đủ cho đề IELTS Speaking Part 2 Describe an interesting neighbour you know cùng với một số câu trả lời của Part 3. Mong người đọc có thể nắm rõ hơn để hoàn thành tốt trong kì thi IELTS của bản thân.


Nguồn tham khảo:

“English Dictionary, Translations & Thesaurus.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/.

Janet. “Describe an Interesting Neighbor You like – IELTS Cue Card Sample Answers.” IELTSMaterial.com, 20 Mar. 2023, ieltsmaterial.com/ielts-cue-card-sample-80-topic-an-interesting-neighbor-you-like/. Accessed 4 May 2023..‌

Lộ trình ôn luyện IELTS cụ thể và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp người học đạt được điểm cao. Học thử khóa học luyện thi IELTS tại ZIM để trải nghiệm hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu