Cách lên dàn bài và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Food

Today food travels from thousands of miles from the farm to the consumer. Some people say that it would be better for the economy & environment if people ate food produced from local farmers. Would the advantages of this idea outweigh the disadvantages?
ZIM Academy
14/08/2020
cach len dan bai va bai mau ielts writing cho chu de food

Đề bài và phân tích

Đề bài

Today food travels from thousands of miles from the farm to the consumer. Some people say that it would be better for the economy & environment if people ate food produced from local farmers. Would the advantages of this idea outweigh the disadvantages?

Phân tích chủ đề

Đây là một chủ đề ít xuất hiện trong đề thi IELTS Writing. Ở chủ đề này, thí sinh hay được hỏi về những vấn đề liên quan đến thức ăn như: Mặt lợi và mặt hại của việc tiêu thụ thức ăn trong nước hay nhập khẩu, thức ăn nhanh hoặc thức ăn truyền thống.

Ở đề này, người viết cần phân tích mặt lợi và mặt hại của việc người tiêu dùng chỉ sử dụng thực phẩm được sản xuất tại địa phương. Khi đề cập đến mặt lợi, người viết cần chú ý đề cập cả khía cạnh kinh tế và môi trường.

Dàn bài

 • Mở bài giới thiệu chủ đề trong đề bài và đưa ra ý kiến cá nhân.

 • Đoạn thân bài đầu tiên phân tích về mặt lợi của việc tiêu thụ thức ăn địa phương. Lưu ý, trong đề bài đã có nhắc đến hai lợi ích về mặt môi trường và kinh tế, do đó, chúng ta nên tập trung khai thác lợi ích của hai khía cạnh này, tránh để mất điểm Task Response.

 • Đoạn thân bài thứ hai nói về mặt xấu của ý kiến đưa ra. Hai tác hại bao gồm việc người dân sẽ có ít trải nghiệm hơn về ẩm thực và việc thao túng giá thị trường của một số thương buôn, nếu thực phẩm địa phương được ưa chuộng hơn.

 • Kết bài tóm tắt lại ý kiến của mình đưa ra ở phần mở bài.

Bài mẫu tham khảo

Nowadays, food travels long distances before reaching consumers, and it is therefore believed that consuming locally grown food would bring about a number of economic and environmental benefits. Despite some advantages, I believe that the disadvantages of this idea would be more significant.

Consuming locally grown food is advantageous in several ways. First, when produce is purchased and consumed locally, the local economy greatly benefits. More income will be generated for those involved in the food’s production, including farmers and growers, which will, in turn, enhance their standards of living. Eating locally grown food can also play a role in helping to protect the environment. The transportation of food around the world greatly contributes to global warming due to the large amount of carbon emissions produced during the process. Eating locally grown produce will help to reduce the distance that food travels, helping to reduce the negative effects of carbon emissions which are released from vehicles during transport.

In spite of the aforementioned benefits, I personally feel that the drawbacks need to be considered more carefully. For example, if non-locally grown foods are purchased less often on the market, local people will therefore have fewer opportunities to experience specialties and healthy products from other regions. Furthermore, if local foods become the more dominant products, price manipulation by local merchants can occur. Several food sellers will make use of this opportunity to increase prices to control the market in the long term. It will be difficult for people, especially lower income households, to buy essential foods for themselves, causing adverse impacts on their health.

In conclusion, I hold the belief that local food consumption, despite having economic and environmental merits, does more harm than good to people’s culinary experiences and local markets.  

Từ vựng theo chủ đề

 1. locally grown food: thức ăn được trồng ở địa phương

 2. reduce the negative effects of carbon emissions: cắt giảm những hệ quả tiêu cực của việc thải khí CO2  

 3. enhance their standards of living: nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống

 4. non-locally grown foods: thức ăn được trồng ở nơi khác

 5. experience specialties and healthy products: trải nghiệm đặc sản và thức ăn tốt cho sức khỏe

 6. price manipulation: thao túng giá cả

 7. local merchants: thương nhân địa phương

Các cấu trúc ngữ pháp

Câu (1) More income will be generated for those involved in the food’s production, including farmers and growers, which will, in turn, enhance their standards of living.

Ý nghĩa: Đây là một câu phức mà mệnh đề chính mang nghĩa những người sản xuất thực phẩm địa phương sẽ có nhiều thu nhập hơn, mệnh đề sau nói về kết quả của việc này.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • Mệnh đề phụ “including farmers and growers” là mệnh đề quan hệ, được viết ở thể rút gọn, làm rõ nghĩa cho thông tin “those involved in the food production”

 • Mệnh đề phụ “which will….of living” là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa nghĩa cho mệnh đề chính. Lưu ý, trước đại từ quan hệ “which” phải có dấu phẩy.

 • Cấu trúc “to enhance something” tương tự như improve something, mang nghĩa cải thiện cái gì đó.

Câu (2) For example, if non-locally grown foods are purchased less often on the market, local people will therefore have fewer opportunities to experience specialties and healthy products from other regions.

Ý nghĩa: Đây là một câu phức mà mệnh đề chính mang nghĩa người dân địa phương sẽ có ít cơ hội trải nghiệm đặc sản và những thực phẩm tốt cho sức khỏe đến từ những vùng khác. Phần còn lại đưa ra kết quả của việc này, đó là giảm sự lựa chọn về thức ăn trong vùng.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • Cấu trúc “to purchase something” tương tự như “to buy something” mang nghĩa mua cái gì đó.

 • Cấu trúc “to experience something’ mang nghĩa trải nghiệm, gặp phải cái gì đó.

 • Từ nối “For example” được dùng để đưa ra ví dụ, đi kèm sau là một mệnh đề đầy đủ.

 • Từ nối “therefore” được dùng để đưa ra kết quả, có thể dùng trong một câu hoặc đứng đầu một câu mới.

Giảng viên tại ZIM

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm