Topic: Maps - Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 kèm audio & từ vựng

Trong bài viết này, tác giả sẽ đưa ra bài mẫu cho chủ đề Maps kèm theo các từ vựng ghi điểm cho phần thi IELTS Speaking Part 1.
ZIM Academy
24/09/2023
topic maps bai mau ielts speaking part 1 kem audio tu vung

Key takeaways:

Một số từ vựng liên quan đến chủ đề Maps: Elementary school, Handy skill, Navigate,…

Một số câu trả lời tham khảo cho các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Maps:

1. When was the first time you used a map?

2. Did you learn how to use a map when you were a child?

3. Are you good at reading maps?

4. Do you prefer electronic or paper maps?

1. When was the first time you used a map?

Oh, I think I first used a map back in elementary school during a geography lesson. It was one of those classic moments where the teacher had a big map on the classroom wall and started explaining all about countries, continents, and all that good stuff.

  • Elementary school: Trường tiểu học

Example: Elementary school is where children typically receive their primary education. (Trường tiểu học là nơi trẻ em thường nhận giáo dục cơ bản của họ)

  • Continents: Lục địa

Example: Africa, Asia, and South America are three of the seven continents on Earth. (Châu Phi, châu Á và Nam Mỹ là ba trong bảy lục địa trên Trái Đất.)

2. Did you learn how to use a map when you were a child?

Yeah, I learned how to use a map when I was a child. It was part of the whole elementary school experience during geography lessons. I remember being shown how to read a map, understand symbols and legends, and even plot routes.

  • Symbols and legends: Biểu tượng và ký hiệu / chú giải

Example: In map reading, understanding symbols and legends helps you interpret the information represented on the map. (Trong việc đọc bản đồ, việc hiểu biểu tượng và ký hiệu giúp bạn hiểu được thông tin được đưa ra trên bản đồ.)

3. Are you good at reading maps?

I'd say I'm pretty decent at reading maps. I mean, I can navigate my way around with a map, whether it's a paper one or a digital version on my phone. It's like a handy skill to have, especially when traveling or hiking.

  • Navigate: Điều hướng

Example: She used a map to navigate her way through the unfamiliar city streets. (Cô ấy đã sử dụng một bản đồ để điều hướng khi đi qua các con đường của một thành phố xa lạ.)

  • Handy skill: Kỹ năng hữu ích

Example: Learning to cook is a handy skill that can save you money and provide delicious homemade meals. (Học cách nấu ăn là một kỹ năng hữu ích có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và cung cấp các bữa ăn tự làm ngon miệng.)

4. Do you prefer electronic or paper maps?

I think I prefer electronic maps these days. They're just so convenient, right at your fingertips on your smartphone or GPS device. You can zoom in, get real-time updates, and even search for specific locations with ease.

  • Zoom in: Phóng to

Example: When using a digital map, you can zoom in to see details of a specific area, such as streets and landmarks. (Khi sử dụng một bản đồ số hóa, bạn có thể phóng to để xem chi tiết về một khu vực cụ thể, như đường phố và các địa danh.)

  • Real-time updates: Cập nhật thời gian thực

Example: Weather apps provide real-time updates on current conditions, including temperature, humidity, and precipitation. (Ứng dụng thời tiết cung cấp cập nhật thời gian thực về tình hình thời tiết hiện tại, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa.)

  • Search for specific locations: Tìm kiếm vị trí cụ thể

Example: With GPS navigation, you can easily search for specific locations, such as restaurants, gas stations, or tourist attractions, and get directions to reach them. (Với dẫn đường GPS, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các vị trí cụ thể, như nhà hàng, trạm xăng, hoặc các điểm tham quan du lịch, và nhận hướng dẫn để đến đó.)

Tham khảo thêm:

Trên đây là bài viết về chủ đề Maps trong bài thi IELTS Speaking Part 1. Thông qua bài viết trên, tác giả hy vọng rằng người đọc có thể hiểu nghĩa và cách sử dụng của các cụm từ thông dụng liên quan đến chủ đề này. Ngoài ra còn làm quen được với những dạng câu hỏi có thể sẽ xuất hiện trong topic Maps bài thi IELTS Speaking Part 1. Từ đó nâng cao kiến thức về từ vựng tiếng Anh và có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833