IELTS Speaking Vocabulary: Idioms thường gặp chủ đề color

Cung cấp một số IELTS Speaking Vocabulary: Idioms thường gặp chủ đề color, kèm theo ứng dụng vào cách trả lời IELTS Speaking Part 1.  
ZIM Academy
03/08/2021
ielts speaking vocabulary idioms thuong gap chu de color

Idioms (hay còn gọi là Idiomatic Expressions) là những câu hoặc cụm từ có chứa yếu tố ẩn dụ, người nghe sẽ hiểu cả câu hoặc cụm từ đó theo nghĩa bóng chứ không dịch theo nghĩa đen của từng từ, tương tự như thành ngữ trong Tiếng Việt. Trong 4 tiêu chí chấm điểm của IELTS Speaking, phần từ vựng (Lexical Resource) yêu cầu thí sinh phải sử dụng được một vài Idioms trong bài nói để đạt được band điểm từ 7.0 trở lên. Nhận thấy được tầm quan trọng của Idioms, bài viết này cung cấp một số IELTS Speaking Vocabulary: Idioms thường gặp chủ đề color mà người bản xứ thường dùng trong giao tiếp hằng ngày, kèm theo ứng dụng vào cách trả lời IELTS Speaking Part 1.  

Một số IELTS Speaking Vocabulary: Idioms thường gặp chủ đề color

To have (feel) the blues/ To feel blue 

idioms-thuong-gap-chu-de-color-bluesTo have (feel) the blues/ To feel blue

  • Định nghĩa: Cảm thấy buồn 

  • Lưu ý: Cụm từ “the blues” là danh từ không đếm được và luôn có “s”, còn “blue” là tính từ, cả hai đều được dùng miêu tả tâm trạng buồn bã nói chung. 

  • Ví dụ: Whenever I have the blues, I just want to spend time alone reflecting on what happens rather than talking to anyone. (Dịch: Mỗi khi tôi cảm thấy buồn, tôi chỉ muốn ở một mình để nghiệm lại vấn đề hơn là nói chuyện với ai đó.)

(To be in) a black mood

  • Định nghĩa: Cảm thấy tồi tệ hoặc bồn chồn, khó chịu

  • Lưu ý: “Black” là tính từ với nghĩa bóng miêu tả tâm trạng ủ dột hoặc khó chịu (mức độ cảm xúc tồi tệ hơn so với “blue”). Ngoài ra, ‘mood” là danh từ đếm được, vậy nên người viết lưu ý thêm mạo từ “a/the” nếu muốn nói đến một loại cảm xúc, hoặc bỏ mạo từ và thêm “s” nếu muốn nói đến nhiều loại cảm xúc tồi tệ. 

  • Ví dụ: Putting on some upbeat music and dancing around the room is an antidote to my black moods.(Dịch: Bật một vài giai điệu vui tươi và nhún nhảy là liều thuốc giải cho những tâm trạng u tối của tôi.)

To look at/ see (something/ someone) through rose-coloured/ rose-tinted glasses  

cach-tra-loi-ielts-speaking-rose-tinted-glassesTo look at something through rose-coloured

Định nghĩa: Nhìn (điều gì đó/ ai đó) qua lăng kính màu hồng, tốt đẹp hơn mức thực tế 

Lưu ý: “Rose-coloured glasses” hoặc “rose-tinted glasses” là cụm danh từ luôn ở dạng số nhiều, nghĩa đen là cặp mắt kính màu hồng, còn nghĩa bóng là thái độ tích cực quá mức đến nỗi thiếu thực tế. Khi sử dụng, người nói giữ nguyên cả cụm, chỉ thay đổi something/ someone cho phù hợp với nội dung.

Ví dụ: She is madly in love, so that is why she can see the world through rose-tinted glasses. (Dịch: Cô ấy đang say đắm trong tình yêu, thế nên cô ấy có thể nhìn thế giới này bằng lăng kính màu hồng.)

Out of the blue

Định nghĩa: Đột nhiên 

Lưu ý: Cụm “out of the blue” là trạng từ dùng để miêu tả một sự việc nào đó xảy ra bất chợt, ngoài dự tính. Cụm từ có thể được sử dụng ở đầu câu, cuối câu hoặc ở giữa hai dấu phẩy.

Ví dụ: He told me, out of the blue, that he was going to live in London for good. (Dịch: Anh ấy đã nói với tôi, một cách đột ngột, rằng anh ấy sẽ định cư lâu dài ở London.) 

Once in a blue moon 

Định nghĩa: Hiếm khi 

Lưu ý: Cụm “once in a blue moon” là trạng từ chỉ tần suất một sự việc/ hành động xảy ra, thường được sử dụng ở đầu câu hoặc cuối câu.

Ví dụ: Although we have been good friends for nearly 5 years, once in a blue moon she turns to me for help. (Dịch: Mặc dù chúng tôi là bạn tốt của nhau gần 5 năm rồi, cô ấy rất hiếm khi nhờ tôi giúp đỡ.)

To pass (something) with flying colors 

Định nghĩa: Đạt được kết quả hoặc hoàn thành điều gì đó một cách xuất sắc 

Lưu ý: “With flying colors” đồng nghĩa với “successfully/ excellently”. Cụm từ “To pass (something) with flying colors” được sử dụng khi nói đến ai đó đã hoàn thành xuất sắc trong một cuộc thi hoặc bài kiểm tra nào đó.  

Ví dụ: She has put a lot of effort into studying for the final exam, so I believe she will pass it with flying colors. (Dịch: Cô ấy đã rất nỗ lực học tập cho bài kiểm tra cuối cùng, nên tôi tin rằng cô ấy sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc.) 

A golden opportunity

Định nghĩa: Một cơ hội đặc biệt

Lưu ý: “Golden” là tính từ (đứng trước danh từ) miêu tả điều gì đó đặc biệt, vinh dự hoặc có khả năng mang lại thành công. “Opportunity” là danh từ đếm được, vì vậy người viết lưu ý thêm mạo từ “a/the” khi nói đến một cơ hội nào đó, hoặc bỏ mạo từ và thêm “s” nếu muốn nói đến nhiều cơ hội.  

Ví dụ: It is such a golden opportunity for me to join the international public speaking club where I am surrounded by incredibly talented people. (Dịch: Đây quả là một cơ hội đặc biệt đối với tôi khi được tham gia vào câu lạc bộ nói trước đám đông quốc tế nơi mà tôi được tiếp xúc với những con người cực kỳ tài năng.)

Ứng dụng IELTS Speaking Vocabulary: Idioms thường gặp chủ đề color vào cách trả lời IELTS Speaking Part 1.  

IELTS Speaking Part: What do you like about your job?(Câu hỏi: Bạn thích điều gì ở công việc của bạn?)

ielts-speaking-vocabulary-jobWhat do you like about your job?

Answer: I’ve been working as an English teacher for almost 2 years. This job not only helps me make a decent living but also offers me a golden opportunity to meet people from all walks of life. They learn English from me, but in return, I learn many other things from them, which is fascinating to a curious person like me. More importantly, I find this job so rewarding when I help my students achieve their goals, and this is the greatest motivator for me to never stop sharpening my knowledge and skills to be a better teacher.

(Câu trả lời: Tôi đã làm giáo viên tiếng Anh được gần 2 năm nay rồi. Công việc này không chỉ giúp tôi có thu nhập khá mà còn cho tôi cơ hội đặc biệt được gặp gỡ nhiều đối tượng thuộc tầng lớp khác nhau. Họ học Tiếng Anh từ tôi, đổi lại thì tôi học được rất nhiều khía cạnh của cuộc sống từ họ, điều này thật thú vị đối với một đứa thích tò mò như tôi. Quan trọng hơn thế, tôi cảm thấy công việc này rất ý nghĩa khi mà tôi giúp học viên đạt được mục tiêu của họ, và đây là một nguồn động lực to lớn giúp tôi không ngừng mài dũa kiến thức và kỹ năng của mình để trở thành một giáo viên càng lúc càng tốt hơn.)

IELTS Speaking part 1: Is there anything that makes you feel happy lately? (Câu hỏi: Có điều gì gần đây khiến bạn thấy vui không?) 

Answer: Oh yes, it was about 2 weeks ago when I got an email announcing that I passed an interview for my dream job with flying colours. You know, the best part is that it came to me out of the blue as I was really in a black mood then, actually I thought I couldn’t make it. But thanks to that surprising email, all my worries faded away just in a blink of an eye and were replaced by excitement and pride.     

(Câu trả lời: Ồ có, đó là cách đây khoảng 2 tuần khi mà tôi nhận được email thông báo rằng tôi đã xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn cho công việc mà tôi hằng mơ ước. Bạn biết không, điều tuyệt vời nhất đó là tin vui này đã đến với tôi một cách vô cùng bất chợt bởi lúc đó tôi thực sự đang có tâm trạng không tốt, đúng hơn là tôi đã nghĩ mình không đậu vòng phỏng vấn. Nhưng nhờ chiếc email bất ngờ đó, mọi lo lắng của tôi ngay lập tức tan biến trong nháy mắt và thay vào đó là sự phấn khởi và tự hào.) 

IELTS Speaking part 1: Can you stay happy all the time? (Câu hỏi: Bạn có thể lúc nào cũng vui vẻ được không?)

ielts-speaking-part-1-happyCan you stay happy all the time?

Answer: Well, I really admire those who can always see things through rose-tinted glasses because I can’t. I’d say that I’m a bit of a sensitive introvert whose mood varies quickly depending on the surroundings, even a rainy day can make me feel blue and nostalgic. However, I believe that experiencing different feelings is part of human nature and makes us more alive as long as we are not drown in them for so long.

(Câu trả lời: Tôi thực sự ngưỡng mộ những người luôn giữ được thái độ tích cực trong mọi điều bởi vì tôi thì không được như vậy. Tôi là một người hướng nội nhạy cảm với tâm trạng thay đổi nhanh chóng tùy vào những ảnh hưởng từ bên ngoài, kể cả một ngày mưa thôi cũng khiến tôi buồn và hoài niệm. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc trải qua nhiều cảm xúc khác nhau là một phần tự nhiên của con người và giúp chúng ta trở nên sống động hơn miễn là chúng ta không bị chìm đắm vào cảm xúc quá lâu.)

IELTS Speaking part 1: Do you watch advertisements from the beginning to the end? (Câu hỏi: Bạn có xem quảng cáo từ đầu đến cuối không?)

Answer: Honestly speaking, it’s once in a blue moon that I watch a full-length advertisement. It’s really annoying when being interrupted in the middle of a movie or a song by an unexpected advertisement, so I tend to hit the skip button once I get a chance. If I ever watch the whole advertisement, it’s because there is no skip button or its content is exceptionally creative or meaningful.    

(Câu trả lời: Thành thực mà nói, tôi hiếm khi xem hết một clip quảng cáo. Tôi cảm thấy thật phiền khi bị quảng cáo chen ngang trong lúc đang ở giữa đoạn gay cấn của một bộ phim hay đang nghe một giai điệu thư giãn, cho nên tôi thường bấm nút bỏ qua ngay khi có cơ hội. Nếu có lúc tôi nán lại coi hết một clip quảng cáo thì đó là vì không có nút lựa chọn bỏ qua hoặc do nội dung quảng cáo đó cực kỳ sáng tạo hoặc có ý nghĩa.)    

Tổng kết

Idioms là một phương thức biểu đạt hiệu quả giúp cho bài nói của thí sinh trở tự nhiên và có sự gắn kết với văn hóa người bản xứ hơn. Thông qua bài đọc trên, tác giả mong muốn người đọc có thể ghi nhớ và áp dụng được một vài IELTS Speaking Vocabulary: Idioms thường gặp chủ đề color như đã cung cấp vào cách trả lời IELTS Speaking để nâng cao điểm số. Quan trọng hơn hết, người đọc cần lưu ý hiểu đúng nghĩa và luyện tập thường xuyên để tránh việc sử dụng Idioms một cách gượng gạo hoặc sai bối cảnh, đồng thời cũng không nên lạm dụng Idioms khiến cho nội dung trở nên khó hiểu hơn.

Nguyễn Thanh Nhàn

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833