Đặc điểm Lexical Resources band 9 - Phần 3: Lexical Formality

Bài viết nêu chi tiết về đặc điểm Lexical Resources, chi tiết hơn về Lexical Formality trong IELTS Writing cho thí sinh trong kỳ thi.
dac diem lexical resources band 9 phan 3 lexical formality

Trong chuỗi bài viết này về đặc điểm Lexical Resources đạt band 9, chúng ta tiếp tục khám phá một khía cạnh quan trọng khác của ngữ pháp và từ vựng: tính trang trọng ngôn ngữ. Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào khía cạnh lexical formality, tức là cách sử dụng từ vựng và cấu trúc câu để tạo ra một phong cách trang trọng, chuyên nghiệp và hợp lý.

Việc sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp là một yếu tố quan trọng trong việc truyền đạt ý kiến, thông tin và tư duy một cách chính xác và ấn tượng. Trong bối cảnh học thuật, kỹ thuật hoặc chuyên nghiệp, việc sử dụng ngôn ngữ trang trọng là một yêu cầu không thể thiếu để tạo dựng uy tín và sự chính xác trong việc trình bày ý kiến và nghiên cứu.

Xem lại bài học:

Key Takeaways

Có 3 yếu tố để tạo nên Lexical Resource:

 • Lexical Density

 • Lexical Complexity

 • Lexical Formality

Lexical Formality liên quan đến cách mà người viết hoặc người nói lựa chọn từ vựng để thể hiện sự chính xác, chuyên nghiệp và phù hợp với ngữ cảnh.

Cải thiện bài viết để tăng formality:

 • Sử dụng từ vựng học thuật.

 • Sử dụng dạng phủ định trang trọng.

 • Tránh những cách diễn đạt mơ hồ.

 • Sử dụng những cấu trúc câu đa dạng như: câu đơn, câu phức, câu ghép.

 • Sử dụng câu bị động khi phù hợp.

Giới thiệu

Trong IELTS Writing, Lexical Resources (tài nguyên từ vựng) là một trong 4 tiêu chí đánh giá khả năng sử dụng từ vựng của thí sinh. Nó đề cập đến khả năng sử dụng một loạt các từ vựng phong phú, đa dạng và chính xác để diễn đạt ý kiến, ý tưởng và thông tin một cách hiệu quả.

Một số tiêu chí đóng góp tạo nên thang điểm IELTS Writing:

 • Task Achievement (đối với Writing Task 1) / Task Response (đối với Writing Task 2)

 • Coherence & Cohesion.

 • Grammatical Range & Accuracy.

 • Lexical resource.

image-alt

Yếu tố Lexical Resource tập trung vào khả năng sử dụng từ vựng đa dạng (range) và sự chính xác (accuracy) khi sử dụng từ vựng trong bài thi. Để đạt điểm cao trong Lexical Resources, thí sinh cần sử dụng từ vựng phù hợp với chủ đề và mở rộng từ vựng của mình để tránh lặp lại quá nhiều từ.

Đồng thời, thí sinh cũng cần biết cách sử dụng từ vựng một cách chính xác, không sai ngữ pháp và có thể sắp xếp từ vựng theo cách hợp lý để tạo ra một bài viết mạch lạc và logic.

Đánh giá tài nguyên từ vựng trong IELTS Writing không chỉ dựa trên việc sử dụng các từ vựng phức tạp, không phổ biến mà còn đánh giá khả năng sử dụng từ vựng phù hợp và có liên quan đến chủ đề.

Đối với các bài thi IELTS Writing Band 8, một số yếu tố Lexical Resource mà thí sinh cần đảm bảo như sau:

Band 9

Band 8

Band 7

Band 6

IELTS Writing Task 1

Sử dụng đa dạng từ vựng với khả năng kiểm soát tự nhiên và tinh tế các đặc điểm từ vựng; lỗi nhỏ ít gặp chỉ là sai sót nhỏ

Sử dụng nhiều từ vựng thông thạo và linh hoạt để truyền đạt ý nghĩa chính xác

Sử dụng các từ vựng phức tạp không phổ biến nhưng đôi khi có thể có sự không chính xác trong ựa chọn từ ngữ và cách liên kết từ

Hiếm mắc các lỗi về chính tả và/hoặc hình thành từ

Có thể thấy độ linh hoạt và chính xác trong từ vựng.

Sử dụng từ hiếm gặp với sự hiểu biết về văn phong và cách liên kết từ

Có thể xảy ra các lỗi trong việc lựa chọn từ, chính tả và / hoặc cách ghép từ

Sử dụng vừa đủ lượng từ vựng cần thiết cho đề bài

Có cố gắng sử dụng những từ vựng học thuật nhưng có thể không chính xác

IELTS Writing Task 2

Sử dụng đa dạng từ vựng với khả năng kiểm soát tự nhiên và tinh tế các đặc điểm từ vựng; lỗi nhỏ ít gặp chỉ là sai sót nhỏ

Sử dụng nhiều từ vựng thông thạo và linh hoạt để truyền đạt ý nghĩa chính xác

Sử dụng các từ vựng phức tạp không phổ biến nhưng đôi khi có thể có sự không chính xác trong lựa chọn từ ngữ và phân bổ

Hiếm mắc các lỗi về chính tả và/hoặc hình thành từ

Có thể thấy độ linh hoạt và chính xác trong từ vựng

Sử dụng từ hiếm gặp với sự hiểu biết về văn phong và cách liên kết từ

Có thể xảy ra các lỗi trong việc lựa chọn từ, chính tả và / hoặc cách ghép từ

Sử dụng khá các từ vựng phù hợp với đề bài

Có cố gắng sử dụng các từ hiếm gặp nhưng chưa chính xác

Mắc các lỗi chính tả hoặc chọn sai từ nhưng không gây khó hiểu cho người đọc

(Nguồn: IDP)

Có 3 yếu tố để tạo nên Lexical Resource:

 • Lexical Density

 • Lexical Complexity

 • Lexical Formality

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết cho người đọc về yếu tố Lexical Formality.

Xem thêm: Lỗi sai thường gặp khi dùng mạo từ “The” trong IELTS Writing Task 1

Giới thiệu về Lexical Formality trong IELTS Writing

Lexical Formality là một khái niệm trong ngôn ngữ học và viết văn, nó thể hiện mức độ trang trọng và hình thức của từ ngữ được sử dụng. Nó liên quan đến cách mà người viết hoặc người nói lựa chọn từ vựng để thể hiện sự chính xác, chuyên nghiệp và phù hợp với ngữ cảnh.

Trong việc viết IELTS, lexical formality (trang trọng từ ngữ) là một yếu tố quan trọng được đánh giá. Bài viết IELTS yêu cầu sử dụng từ ngữ trang trọng, hợp lý và chính xác, thể hiện khả năng giao tiếp trong môi trường học thuật hoặc công việc. Điều này đòi hỏi sự lựa chọn từ vựng phù hợp và tránh sử dụng ngôn ngữ không chính thức, tục tĩu hoặc ngôn ngữ hàng ngày.

Để tăng tính trang trọng trong từ vựng, thí sinh cần tránh:

 • Viết tắt (he’s, it’s,..),

 • Tiếng lóng (kids,...),

 • Tính từ thường(big, small, tall,...),

 • Ngôn từ mang tính tuyệt đối, khuếch đại: always, very, extreme,...

 • Idiom (every coin has two sides, flying colors,...),

 • Đại từ nhân xưng (I, you, they,...),

 • Sử dụng câu hỏi tu từ.

 • Không kết thúc liệt kê

Một số cách để thí sinh có thể tăng điểm trong bài thi với tiêu chí Lexical Formality gồm:

 • Sử dụng ngôi viết thứ ba

 • Rõ ràng, cụ thể

 • Ngôn ngữ trang trọng, hình thức

 • Lập luận dựa trên dẫn chứng cụ thể

 • Đảm bảo tính khách quan

 • Ngữ pháp chính xác

 • Không sử dụng đại từ nhân xưng

 • Paraphrase

 • Sử dụng cấu trúc ngữ pháp

Một số bài viết dưới đây đi kèm nhận xét về sự chưa trang trọng của bài viết

Chưa trang trọng: "I think we should reduce our dependence on fossil fuels. They are causing a lot of environmental damage, such as air pollution and climate change. We need to find alternative sources of energy like solar and wind power."

(Tạm dịch: Tôi nghĩ chúng ta nên giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Chúng đang gây ra nhiều tổn hại môi trường, như ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Chúng ta cần tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng mặt trời và gió.)

Nhận xét:

 • Sử dụng một số đại từ nhân xưng: I, we, they.

 • Sử dụng một cách giải quyết không có căn cứ, không có tính xác thực: I think we should reduce…

 • Sử dụng ngôn ngữ thể hiện cảm xúc: a lot of,

Trang trọng: "It is imperative that we reduce our reliance on fossil fuels due to their detrimental impact on the environment, including air pollution and climate change. Therefore, the exploration of alternative energy sources such as solar and wind power is of utmost importance."

(Tạm dịch: Việc giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch là điều cấp bách do tác động có hại của chúng lên môi trường, bao gồm ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Do đó, việc nghiên cứu các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng mặt trời và gió là vô cùng quan trọng.)

Nhận xét:

 • Sử dụng hình thức trần thuật, sử dụng các câu từ mang tính chất học thuật: imperative, detrimental, alternative, utmost

 • Sử dụng cấu trúc ngữ pháp học thuật: It is … due to…

 • Không sử dụng đại từ nhân xưng.

Trên đây là hai ví dụ nêu bật cách viết trang trọng hơn bằng cách sử dụng các từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp với một bài viết chuyên nghiệp.

Cải thiện bài viết để tăng formality

Để cải thiện mức độ trang trọng của bài viết, người học có thể áp dụng một số phương pháp sau đây.

formality

Sử dụng từ vựng học thuật

Thứ nhất, thí sinh có thể sử dụng động từ 1 từ (single-word verbs) thay vì cụm động từ (phrasal verb). Những động từ 1 từ thường trang trọng hơn và có tính biểu đạt rõ ràng hơn trong văn viết học thuật, vì vậy, người học nên hạn chế tối đa việc sử dụng cụm động từ trong văn viết. Dưới đây là danh sách một số cụm động từ người học hay sử dụng và những từ thay thế tương ứng.

Phrasal verb

Single-word verb

Carry on, go on

Find out

Give up

Hold up

Point out

Turn down

Cut down on

Come up with

Look into

Make sure of

Put up with

Continue

Discover

Surrender

Delay

Explain

Reject

Reduce

Invent

Research

Ensure

Tolerate

(Nguồn: Bryson, S. (2023). List of 47 phrasal verbs and their One-Word substitutions)

Ngoài ra, thí sinh có thể dùng Danh sách từ học thuật (AWL) để chọn những từ vựng thay thế phù hợp. Đây là danh sách được phát triển bởi Averil Coxhead tại Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand, trong đó bao gồm 570 họ từ thường xuất hiện trong các văn bản học thuật. Thí sinh vận dụng những từ vựng trên thay thế cho những cách diễn đạt phổ trong trong văn nói có thể khiến cho bài viết trở nên trang trọng hơn.

Sử dụng dạng phủ định trang trọng

Người học có thể áp dụng một số những cách diễn đạt phủ định trang trọng thay cho cụm “not” trong câu theo một số cách như sau:

 • Ví dụ:

Many programs do not admit any new students in spring semester.

=> Many program admit no new students in spring semester.

Not very much research has been done in this area.

=> Little research has been done in this area.

There are not many students joining the new program.

=> Few students join the new program.

Tránh những cách diễn đạt mơ hồ

Những cách diễn đạt như etc, and so forth được cho rằng khá mơ hồ và không rõ ràng. Vậy nên, thí sinh cần tránh sử dụng những cách diễn đạt này:

 • Ví dụ:

At meeting, the new project, the old project, the new pay scale, etc were discussed

=> At meeting, the new project, the old project, the new pay scale and several other agenda items were discussed

Những từ vựng như “stuff”, “thing” cũng được cho rằng không phù hợp trong văn viết, thí sinh có thể thay thế bằng những từ vựng khác như “factor”, “issue”, “topic’’, “aspect để câu được rõ ràng hơn.

Sử dụng những cấu trúc câu đa dạng như: câu đơn, câu phức, câu ghép

Thí sinh có thể vận dụng những cấu trúc câu đa dạng để tăng tính học thuật cho văn phong bài viết.

 • Ví dụ

Pollution has been an alarming problem in the past few months. (câu đơn)

Pollution has bên an alarming problem in the past few months, causing serious effect on people’s lives. (Câu phức với mệnh đề quan hệ rút gọn).

Governments should invest in renewable energy sources to reduce carbon emissions, and individuals can contribute by adopting energy-efficient practices in their daily lives. (Câu ghép).

Sử dụng câu bị động khi phù hợp

Câu bị động là cấu trúc phổ biến trong một số dạng ielts như bài Writing task 1 dạng sơ đồ (Map) hoặc quy trình (Process). Việc sử dụng câu bị động có thể tăng tính trang trọng cho bài viết, tuy nhiên thí sinh cần lưu ý về cách vận dụng sao cho phù hợp, tránh lạm dụng quá mức.

 • Ví dụ:

People harvest and clean the fruit.

=> The fruit was harvested and cleaned.

Xem thêm: Phân tích về mật độ sai ngữ pháp trong tiêu chí GRA của IELTS Writing Band Descriptors

Luyện tập

Viết lại đoạn sau sao cho văn phong trở nên trang trọng hơn:

What else can we expect from the internet? The first thing which we expect and hope to have is an improvement of the services in the near future. Secondly, we need to reduce the internet service access fees. Moreover, there are always technological developments in the pipeline. Technological advances can also be expected, as companies are always developing their systems in order to stay competitive. Analysis of annual financial reports is an art, which involves many complexities. Even when they are looking at the same natural beauty amateur painters and great masters will have completely different interpretations. Different people might obtain different conclusions when reading the same report. Then, there is another problem: different parties’ interests often correspond with the financial performance of the company. In order to find out more information about the statement, the reader can break it down into its different aspects. In order to find out more information about the statement, the reader can break it down into its different aspects. In companies with alternative working environments there seems to be a lot more respect for the management. However, an enterprise can’t develop without the support of society and the natural resources of the environment. There are not many recruitment managers who would actually use social networking sites to gather information about potential employees.

Đáp án:

 • What else can we expect from the internet? The first thing which we expect and hope to have is an improvement of the services in the near future.

=> The future of the internet will be decided by the needs of its customers. One development is therefore likely to be service improvement.

Trong câu gốc đang sử dụng câu hỏi tu từ và đại từ nhân xưng “we”, đây đều là những yếu tố không phù hợp với văn phong học thuật, cần sửa câu hỏi tu từ thành câu trần thuật và lược bỏ “we”.

 • Secondly, we need to reduce the internet service access fees. Moreover, there are always technological developments in the pipeline.

=> Another customer requirement is a reduction in access fees. Moreover, there are always technological developments in the process of being completed.

Trong câu gốc đang sử dụng đại từ nhân xưng we và thành ngữ “in the pipeline” mang tính chất không trang trọng. Vậy nên, để sửa lại thì cần lược bỏ we, thay cụm từ in the pipeline bằng cách diễn đạt tương đương như in the process of being completed hoặc delivered, hoặc produced.

 • Analysis of annual financial reports is an art, which involves many complexities. Even when they are looking at the same natural beauty amateur painters and great masters will have completely different interpretations. Different people might obtain different conclusions when reading the same report.

=> The analysis of financial reports can be said to have more in common with art than with science, as it relies on interpretation and not just facts. This is why different analysts may reach different conclusions.

Câu gốc đang sử dụng phép so sánh để nói về sự tương đồng giữa phân tích tài chính và phân tích nghệ thuật. Tuy nhiên, câu số 2 đang sa đà vào việc miêu tả, có thể tóm gọn và lược bớt nội dung này mà không làm mất đi độ mạch lạc của câu văn.

 • Then, there is another problem: different parties’ interests often correspond with the financial performance of the company.

=> Another problem is that different parties’ interests often correspond with the financial performance of the company.

Ở câu trên, liên từ “Then” được sử dụng với chức năng liệt kê, nêu ra trình tự của ý tưởng được nhắc đến . Tuy nhiên, liên từ “then” khá phổ biến trong ngôn ngữ nói, trong bài thuyết trình và không trang trọng khi sử dụng trong bài viết, vậy nên, cần lược bỏ “then” và thay thế bằng cụm “Another problem is that”

 • In order to find out more information about the statement, the reader can break it down into its different aspects.

=> In order to ínvestigate further, the reader can analyze the different aspects of the statements

Những từ vựng được cấu thành từ 1 từ thì sẽ trang trọng hơn những từ được cấu thành bởi nhiều từ đơn lẻ. Trong trường hợp này, từ vựng find out hoặc break it down là những từ có độ trang trọng thấp, nên được thay thế bằng investigate và analyse.

 • In companies with alternative working environments there seems to be a lot more respect for the management.

=> In companies with alternative working environments there seems to be much more respect for the management.

Trong câu gốc, cụm từ “a lot” đang không trang trọng, xuất hiện nhiều trong văn nói, vậy nên cần được thay thế bằng “much” (respect là danh từ không đếm được)

 • However, an enterprise can’t develop without the support of society and the natural resources of the environment.

=> However, an enterprise cannot develop without the support of society and the natural resources of the environment.

“Can’t” đang được viết tắt và đây là một điều cấm kị trong văn viết học thuật.

 • There are not many recruitment managers who would actually use social networking sites to gather information about potential employees.

=> Few recruitment managers who would actually use social networking sites to gather information about potential employees.

Người học có thể thay thế “not” để làm câu trở nên trang trọng hơn. Trong trường hợp trên có thể thay thế “There are not many” bằng “Few”. Những cách diễn đạt “Not … much” có thể viết lại bằng “Little”.

Tham gia ngay Khóa luyện đề IELTS cơ bản để nắm chắc nền tảng từ vựng cơ bản theo chủ đề, chủ điểm ngữ pháp nền tảng, định hình và luyện tập phát âm chuẩn, diễn đạt các ý tưởng của mình và đọc/nghe hiểu được ý chính giúp tăng tốc đạt điểm Writing tối đa nhanh nhất.

Tổng kết

Trong phần 3 của chủ đề Đặc điểm Lexical Resources, thí sinh đã được cung cấp kiến thức về Lexical Formality và cách để cải thiện mức độ trang trọng trong bài viết của mình, hướng đến mục tiêu hoàn thành bài viết một cách tốt và hiệu quả nhất. Lexical Formality là mức độ trang trọng và hình thức của từ ngữ được sử dụng trong văn bản.

Để bài viết đạt được yếu tố về Lexical Formality, thí sinh cần chú ý hạn chế sử dụng ngôn ngữ nói, cách diễn đạt mơ hồ, câu hỏi tu từ, đại từ nhân xưng. Thay vào đó, bài viết nên được vận dụng từ vựng học thuật, cấu trúc câu đa dạng. Tuy nhiên, thí sinh cần chú ý tới sự phù hợp của việc chọn từ và cấu trúc diễn đạt, không nên lạm dụng các phương pháp mà chưa hiểu rõ ý nghĩa.


Tham khảo

 • "Academic Style." EAP Foundation, www.eapfoundation.com/writing/style/.

 • Bryson, Shane. "List of 47 Phrasal Verbs and Their One-Word Substitutions." Scribbr, 23 July 2023, www.scribbr.com/academic-writing/phrasal-verb-alternatives/.

 • "Formality & Academic Style - Formal Language in Academic Writing." Academic English UK, 30 Aug. 2022, academic-englishuk.com/formality/.

 • Geyte, Els V. Writing: Learn to Write Better Academic Essays. HarperCollins (UK), 2013.

 • Imani, Aliakbar, and Hadina Habil. "Lexical Features of Academic Writing." LSP International Journal, vol. 1, no. 1, 2017.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Đinh Huỳnh Quế Dung

Đã kiểm duyệt nội dung

Trình độ tiếng Anh hiện tại. IELTS 8.5.

Tôi tên là Đinh Huỳnh Quế Dung. Tôi là một giáo viên tiếng anh với 2 năm kinh nghiệm tutor tại trường Daemen College (2/2019 - 3/2020), hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và IELTS. Hiện tại, tôi đang theo học chương Trình Thạc sĩ ngôn ngữ học chuyên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với trường Đại học Benedictine, Hoa Kỳ. Tôi đã bắt đầu luyện và học IELTS từ khi tôi học cấp 3 và đạt 8.5 ở 2 lần thi gần đạy nhất: thi năm 8/2020 (Overall: 8.5, L,R: 8.5, S: 9, W: 7.5) và thi 8/2022 (Overall: 8.5, L: 9, R: 8.5, W: 7.5, S:8). Tôi hiện đang tham gia dự án viết đề IELTS cho các bài thi thử và sách, nghiên cứu và duyệt bài học thuật, cho trung tâm.

Tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến và có nhiều tính ứng dụng trong thế giới hiện nay. Ngoại trừ những lợi ích cho não bộ khi biết hai ngôn ngữ trở lên, tiếng Anh còn mở ra nhiều cánh cửa cho học sinh và người học, như cơ hội du học, đi du lịch nhiều nước, đọc được tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cơ hội đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, làm việc cho công ty quốc tế, định cư, v.v. Vì vậy, tôi nghĩ sứ mệnh lâu dài của tôi là giúp được càng nhiều người giao tiếp thuần thục được bằng tiếng Anh càng tốt và có thể đạt được những cơ hội này.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” - Nelson Mandela

Tiếng Anh không đơn giản chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn có thể cho bạn chìa khoá dẫn đến tri thức và giáo dục, và còn là một công cụ mạnh mẽ có giúp bạn thay đổi thế giới.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833