Một số quy tắc nối âm giúp người học nói tiếng Anh tự nhiên hơn

Bài viết xử lý việc người học dù biết rõ một số từ vựng từ cách viết đến cách phiên âm nhưng khi áp dụng nói trong câu hoàn chỉnh thì nghe không được tự nhiên như người bản xứ do chưa nắm rõ quy tắc nối âm.
Published on
mot-so-quy-tac-noi-am-giup-nguoi-hoc-noi-tieng-anh-tu-nhien-hon

Phát âm tiếng Anh chắc hẳn không phải là một điều dễ dàng đối với nhiều người học. Có nhiều trường hợp người học dù biết rõ một số từ vựng từ cách viết đến cách phiên âm nhưng khi áp dụng nói trong câu hoàn chỉnh thì nghe không được tự nhiên như người bản xứ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người học chưa nắm được những quy tắc nối âm trong tiếng Anh mà hầu như tất cả người bản xứ đều dùng trong các cuộc hội thoại từ thường ngày đến trang trọng.

Thông qua bài viết này, tác giả muốn giới thiệu 3 quy tắc nối âm cơ bản trong tiếng Anh – đó là nối phụ âm với nguyên âm, nối phụ âm với phụ âm, và nối nguyên âm với nguyên âm. Bài viết cũng cung cấp nhiều ví dụ giúp người học tự luyện tập để cải thiện kỹ năng phát âm của mình.

Key takeaways
 • Cách phát âm của một từ khi đứng riêng lẻ có thể sẽ khác với cách phát âm của chính từ đó khi được đặt trong câu và nói cùng các từ khác

 • Nối âm giúp việc nói tiếng Anh trở nên lưu loát hơn cũng như tăng tốc độ nói

 • Việc nối âm đối với người bản xứ xảy ra khá bản năng, tuy nhiên với người học ngoại ngữ đòi hỏi việc nắm rõ các quy tắc và luyện tập thường xuyên

 • Nối phụ âm với nguyên âm và nối phụ âm với phụ âm là hai quy tắc cơ bản và dễ áp dụng

 • Nối nguyên âm với nguyên âm là một quy tắc nâng cao mà khi áp dụng chính xác, một âm mới sẽ được tạo ra ở giữa hai nguyên âm đó

Nối âm trong tiếng Anh là gì

Khi giao tiếp, người bản xứ sẽ không nói từng từ trong câu một cách hoàn hảo, vì điều đó làm phát âm trở nên rời rạc, thiếu tự nhiên và có phần giống robot. Thay vào đó, họ sẽ “nối âm”.

Nối âm là hiện tượng các từ nghe như bị dính với nhau khi được phát âm trong cùng một câu. Nối âm ngoài việc làm phát âm trở nên lưu loát còn giúp tốc độ nói tăng lên.

Đối với người bản xứ, việc nối âm xảy ra khá bản năng. Tuy nhiên, đối với người học ngoại ngữ, việc nắm rõ các quy tắc và luyện tập thường xuyên là vô cùng cần thiết.

Một số quy tắc nối âm trong tiếng Anh

 Nối phụ âm với nguyên âm

Khi một từ kết thúc bằng phụ âm được theo sau bới một từ khác bắt đầu bằng nguyên âm, phụ âm và nguyên âm đó sẽ được nối với nhau khi nói.

Dạng nối âm này xảy ra rất nhiều trong phrasal verb.

Ví dụ:

 • work out: /wɜːk/ + /aʊt/ = /wɜːkaʊt/

 • end up: /end/ + /ʌp/ = /endʌp/

 • turn over: /tɜːn/ + /ˈəʊvə/ =/tɜːnəʊvə/

Có một vài từ kết thúc bằng nguyên âm trong cách viết nhưng thực chất lại kết thúc bằng phụ âm trong cách nói. Những trường hợp này người học vẫn áp dụng cách nối từ trên.

Ví dụ:

 • make up: /meɪk/+ /ʌp/ = /meɪkʌp/

 • move in: /muːv/ + /ɪn/ = /muːvɪn/

 • take on: /teɪk/+ /ɒn/ = /teɪkɒn/

Người học cũng thường xuyên bắt gặp dạng nối âm này ở nhiều vị trí khác nhau trong câu.

Ví dụ:

 image-alt 

Gợi ý các từ thường bắt đầu bằng nguyên âm:

 • Giới từ: in, on, at, up, of, v.v.

 • Mạo từ: a, an

 • Liên từ: if, and, or, v.v

 • “Be” trong Hiện tại đơn: is, are

Luyện tập

Hãy tìm ra các từ có thể nối với nhau theo quy tắc phụ âm – nguyên âm trong các câu sau đây và thực hành nói:

 • They will go back on Saturday morning.

 • My impression of him was good.

 • The box is filled with apples and bananas.

Đáp án gợi ý:image-alt

Nối phụ âm với phụ âm

Khi một từ kết thúc bằng phụ âm được theo sau bới một từ khác bắt đầu bằng chính phụ âm đó, phụ âm này sẽ được phát âm một lần duy nhất.

Ví dụ:

 • short time: /ʃɔːt/ + /taɪm/ = /ʃɔːtaɪm/

 • take care: /teɪk/ + /keə(r)/ = /teɪkeə(r)/

 • beautiful lady: /ˈbjuːtɪfl/ + /ˈleɪdi/ = /bjuːtɪfleɪdi/

Luyện tập

Hãy tìm ra các từ có thể nối với nhau theo quy tắc phụ âm – phụ âm trong các câu sau đây và thực hành nói:

 • Don’t talk to your friend in class.

 • Please show me how to make cakes.

 • I want to be a famous star.

Đáp án gợi ý
image-alt

Nối nguyên âm với nguyên âm

Khi một từ kết thúc bằng nguyên âm được theo sau bới một từ khác bắt đầu bằng nguyên âm khác, việc nối từ vẫn diễn ra nhưng theo một cách phức tạp hơn so với hai quy tắc trên. Nguyên nhân cho việc này là khi hai nguyên âm được nối trực tiếp với nhau, cảm giác âm đem lại sẽ không được mượt mà. Khi người bản xứ phát âm trong tình huống này, theo bản năng khẩu hình miệng sẽ tự thêm một âm mới giữa hai nguyên âm. Những âm được thêm vào này sẽ ko thể thấy được khi viết hay nghe được khi nói từng từ - chúng chỉ thực sự xuất hiện khi những từ nhất định được nối với nhau trong cùng một câu.

Lưu ý

Có một vài từ kết thúc bằng nguyên âm trong cách viết nhưng lại không kết thúc bằng nguyên âm trong cách nói (Ví dụ: make, give, take, v.v) thì sẽ không áp dụng được quy tắc nối nguyên âm với nguyên âm. Ngược lại cũng có một vài từ kết thúc bằng phụ âm trong cách viết nhưng lại kết thúc bằng nguyên âm trong cách nói (Ví dụ: say, show, boy, v.v) thì lại áp dụng được quy tắc này.

Quy tắc thêm âm /j/

Âm /j/ sẽ được thêm vào khi nối một từ kết thúc bằng một trong những nguyên âm /aɪ/, /eɪ/, /ɔɪ/, /iː/ và một từ bắt đầu bằng một nguyên âm bất kỳ.

Ví dụ trong câu sau: “He always goes to school late.”

Khi người bản xứ đọc nhanh câu trên, nếu để ý sẽ phát hiện họ đã thêm âm /j/ vào giữa 2 từ “he” và “always”.image-alt

Điều này xảy ra vô cùng tự nhiên khi người bản xứ chuyển từ khẩu hình miệng từ âm /iː/ sang âm /ɔː/ một cách nhanh chóng.

Điều tương tự xảy ra khi người bản xứ đọc câu sau:image-alt           

Luyện tập

Hãy tìm ra các từ có thể nối với nhau theo quy tắc thêm âm /j/ trong các câu sau đây và thực hành nói:

 •  Did you see Anna?

 • Today is very hot.

 • That boy absolutely knows my uncle.

Đáp án gợi ý:

image-alt

Quy tắc thêm âm /w/

Âm /w/ sẽ được thêm vào khi nối một từ kết thúc bằng một trong những nguyên âm /uː/, /əʊ/, /aʊ/và một từ bắt đầu bằng một nguyên âm bất kỳ. Nguyên nhân cho việc này là vì những nguyên âm /uː/, /əʊ/, /aʊ/được tạo ra bằng khẩu hình miệng tròn, và khi nhanh chóng chuyển qua nguyên âm tiếp theo sẽ tạo ra âm /w/ một cách tự nhiên.

Ví dụ:image-alt

Luyện tập

Hãy tìm ra các từ có thể nối với nhau theo quy tắc thêm âm /w/ trong các câu sau đây và thực hành nói:

 • I should go out of this room.

 • You only live once.

 • Sarah has an issue about her body image.

Đáp án gợi ý:image-alt

Áp dụng quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Sau khi giới thiệu một số quy tắc cơ bản để nối âm trong tiếng Anh, tác giả muốn giúp người học hệ thống lại tất cả nội dung lý thuyết trong bài viết qua sơ đồ sau đây:

image-alt 

Người học hãy áp dụng tất các quy tắc nối âm trong tiếng Anh trên để tìm ra các từ có thể nối với nhau trong các câu sau đây và thực hành nói: 

1.    The toy airplane is on the table next to the window.

2.    I don’t know whether my answers are true or false.

3.    She often takes photos of beautiful landscapes with an old camera.

Đáp án gợi ý:

image-alt

Tổng kết

Qua bài viết trên, tác giả đã giải thích hiện tượng nối âm trong tiếng Anh là gì cũng như giới thiệu ba phương pháp cơ bản mà người học có thể áp dụng: nối phụ âm với nguyên âm, nối phụ âm với phụ âm và nối nguyên âm với nguyên âm. Những quy tắc này có thể thấy rõ rệt trong cách nói của người bản xứ trong hội thoại hằng ngày và ngay cả những cuộc nói chuyện trang trọng. Để áp dụng thật hiệu quả, người học nên thông qua video, phim ảnh, nhạc, hội thoại trực tiếp, v.v để nghe cách người bản xứ phát âm và luyện tập thường xuyên bằng cách đọc theo để trở nên lưu loát và tự nhiên hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

0 Bình luận
(0)
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...