Have sb do sth và Have sb doing sth l Chi tiết cách dùng và phân biệt cấu trúc

Cấu trúc have somebody do something và have somebody doing something dường như không quá lạ lẫm với người học Tiếng Anh, người dùng thường dùng cấu trúc này khi muốn diễn đạt nhờ ai đó làm gì và cho phép ai đó làm gì. Tuy nhiên, cấu trúc have somebody do something và have somebody doing something còn các cách sử dụng khác và thường bị nhầm lẫn với nhau.
Published on
have-sb-do-sth-va-have-sb-doing-sth-l-chi-tiet-cach-dung-va-phan-biet-cau-truc

Key takeaway

 1. Định nghĩa cấu trúc have somebody do something là nhờ ai đó làm gì, yêu cầu ai đó làm gì

 2. Định nghĩa cấu trúc have somebody doing something là cho phép ai đó làm gì mà không phàn nàn, khiến ai đó làm gì

 3. Cấu trúc have somebody do something

  • Cách dùng 1: yêu cầu ai đó làm gì

  • Cách dùng 2: nhờ ai đó làm gì

 4. Cấu trúc have somebody doing something

  • Cách dùng 1: khiến ai đó làm gì đó (chủ ngữ tác động trực tiếp đến tân ngữ)

  • Cách dùng 2: ai đó chủ động làm gì đó (chủ ngữ không tác độn trực tiếp đến tân ngữ)

 5. Phân biệt sự khác nhau giữa hai cấu trúc:

  • Cấu trúc have somebody do something thường dùng cho hành động diễn ra thường xuyên

  • Cấu trúc have somebody doing something thường dùng cho hành động mang tính diễn ra liên tục trong thời điểm nhất định

Định nghĩa

Cấu trúc have somebody do something được dùng khi nhờ ai đó làm một việc gì đó.

Theo định nghĩa của Oxford Dictionary, cấu trúc “have somebody do something” = to tell or arrange for somebody to do something for you

 • Ví dụ: He has Josh write commercial contents.

 • Dịch: Ông ấy nhờ Josh viết nội dung quảng cáo.

Ngoài ra, cấu trúc have somebody do something được dùng khi yêu cầu ai đó làm gì.

 • Ví dụ: Our math teacher has us complete homework.

  • Dịch: Cô giáo dạy toán của chúng tôi yêu cầu chúng tôi hoàn thành bài tập về nhà.

Cấu trúc have somebody doing something được dùng khi muốn cho phép ai đó làm điều gì đó mà không phàn nàn.

Theo định nghĩa của Oxford Dictionary, cấu trúc “have somebody doing something” = to allow something; to accept something without complaining

 • Ví dụ: Our boss has us having lunch in the office.

 • Dịch: Xếp của chúng tôi cho phép chúng tôi dùng bữa trưa tại văn phòng.

Ngoài ra, cấu trúc have somebody doing something còn có nghĩa là khiến ai đó làm điều gì đó.

 • Ví dụ: His motivational words had her studying hard almost every day.

 • Dịch: Những lời nói truyền động lực của anh ấy đã khiến cô ấy dường như ngày nào cũng học hành chăm chỉ.

Phân biệt cách dùng What do you think và How do you think

Cấu trúc và hướng dẫn cách dùng

have someone doing something

Cấu trúc have sb do sth

S + have/has someone do something

Lưu ý: have/has chia theo động từ và theo thì.

Cách dùng 1: khi đưa ra yêu cầu cho ai đó làm gì.

 • Ví dụ: Examiners are ready to start this test. Have the first candidate come in, please.

 • Dịch: Giám khảo đã sẵn sàng cho cuộc thi này. Hãy cho thí sinh đầu tiên vào.

Cách dùng 2: khi nhờ ai đó làm gì.

 • Ví dụ: I had my neighbors look after my house when I went on a business trip

 • Dịch: Tôi đã nhờ hàng xóm canh nhà cho tôi khi tôi đi công tác.

Cấu trúc have sb doing sth

S + have/has someone doing something

Lưu ý: have/has chia theo động từ và theo thì.

Cách dùng 1: khiến ai đó làm gì đó (chủ ngữ tác động trực tiếp đến tân ngữ)

 • Ví dụ: The movie had us crying.

  • Dịch: Bộ phim khiến chúng tôi khóc.

 • Ví dụ: He had us laughing all through the meal

  • Dịch: Anh ấy khiến chúng tôi cười liên tục xuyên suốt bữa ăn.

Cách dùng 2: ai đó chủ động làm gì đó (chủ ngữ không tác động trực tiếp đến tân ngữ)

Qua 2 ví dụ trên, người học dễ nhận thấy được chủ ngữ (he và the movie) tác động trực tiếp đến tân ngữ (us). Tuy nhiên, điều này không đúng trong mọi trường hợp, cùng xem ví dụ dưới để rõ hơn:

 • Ví dụ: She has many guys asking her out.

 • Dịch: Cô ấy có nhiều chàng trai rủ cô ấy đi chơi.

Trong ví dụ này, cô gái dường như không gây tác động gì đến các chàng trai, mà là các chàng trai chủ động tán tỉnh rủ cô ấy ra ngoài chơi. Vậy, chủ ngữ không phải lúc nào cũng tác động trực tiếp đến tân ngữ.

 • Ví dụ khác: The teacher had many students giving her flowers on Teacher’s Day.

 • Dịch: Cô giáo này đã có nhiều bạn học viên chủ động tặng hoa vào ngày Nhà Giáo.

Vậy, người học dùng 2 cấu trúc have somebody do something và have somebody doing something khi muốn nhờ vả và yêu cầu ai đó làm gì (cho cấu trúc have somebody do something) và khiến ai đó làm gì (cho cấu trúc have somebody doing something)

Thể cầu khiến Have sth done và Get sth done trong tiếng Anh

Phân biệt have sb do sth và have sb doing sth

have someone do something

Sự khác nhau ở 2 cấu trúc này nằm ở hành động, cụ thể hơn:

Với cấu trúc have someone do something thường được dùng khi muốn nói “nhờ ai đó làm gì đó, và tần suất hành động này là thường xuyên diễn ra”

 • Ví dụ: I have her do gardening for me as I am too hectic to have time to do such a task.

 • Dịch: Tôi có nhờ cô ấy làm vườn giúp tôi vì tôi quá bận để mà có thời gian làm việc này.

Câu này sẽ được hiểu là “cô ấy thường qua làm vườn giúp tôi” và “việc làm vườn là hành động được làm thường xuyên”

Vậy, hành động trong cấu trúc have someone do something là hành động thường xuyên xảy ra.

Còn với cấu trúc have someone doing something thường được dùng để nói “ai đó đang làm gì đó, hành động này đang diễn ra”

 • Ví dụ: I have her gardening for me as I am too hectic to have time to do such a task.

 • Dịch: Cô ấy đang làm vườn giúp tôi vì tôi quá bận để mà có thời gian làm việc này.

Trong câu này, hành động “làm vườn” đang được diễn ra.

Vậy, hành động trong cấu trúc have someone doing something là hành động đang diễn ra.

Phân biệt nhanh: have someone do something và have someone doing something khác nhau giữa tần suất thường xuyên diễn ra và đang diễn ra.

Have you ever và Do you ever có gì khác nhau không?

Bài tập vận dụng

Exercise: Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống

1.     I have her … (finish/ finishing) my tasks at work as I’m currently sick.

2.     He had them … (laugh/ laughing) as he’s good at telling jokes.

3.     I think this service is excellent as I have some people… (do/ doing) all the household chores for me.

4.     She has her assistant … (set/ setting) up an important meeting.

5.     The song had her … (feel/ feeling) better after being depressed because of her breakup with her boyfriend.

Bài giải:

1.     I have her finishing my tasks at work as I’m currently sick.

2.     He had them laughing as he’s good at telling jokes.

3.     I think this service is excellent as I have some people doing all the household chores for me.

4.     She has her assistant set up an important meeting in the morning.

5.     The song had her feeling better after being depressed because of her breakup with her boyfriend.

Kết luận

Bài viết đã cung cấp cho người học cách dùng hai cấu trúc have somebody do something và have somebody doing something, phân biệt cụ thể hai cấu trúc này và đưa bài tập ứng dụng. Để sử dụng thành thạo, người học cần cố gắng ôn tập liên tục và sử dụng thường xuyên trong văn nói. Hi vọng bài viết này giúp người học có được kiến thức đầy đủ và hiểu rõ cách dùng cho hai cấu trúc trên.

Trích dẫn tham khảo:

https://grammarhow.com/have-someone-do-something-vs-have-someone-doing-something/

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/have_1?q=have

0 Bình luận
(0)
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...