Phân biệt Include, Contain và Consist of trong tiếng Anh

Include, Contain và Consist of đều là những động từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, một số người học gặp khó khăn trong việc phân biệt và sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả để truyền tải thông điệp đến cho người nghe và người viết. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả sẽ hướng dẫn người học cách phân biệt Include, Contain và Consist of bằng cách nêu ra định nghĩa, cách sử dụng, ví dụ và bài tập minh hoạ cuối bài.
Nguyễn Thùy Dương
02/01/2023
phan biet include contain va consist of trong tieng anh

Key takeaways:

 • Include: bao gồm (sử dụng để liệt kê một số đối tượng, không cần liệt kê tất cả)

 • Contain: chứa đựng 

 • Consist of: được hình thành từ (liệt kê những đối tượng cấu thành)

Include là gì?

Định nghĩa

Theo từ điển Oxford, từ này nghĩa là: “if one thing includes another, it has the second thing as one of its parts” (Từ điển Oxford) - nghĩa: nếu một thứ bao gồm một thứ khác, thứ đó có cái thứ hai là một trong các bộ phận của nó.

Cách sử dụng

Cấu trúc:

 • Include something

 • Include doing something

Ví dụ:

Include là gì

 • My duty will include reply all the emails and keep in touch with customers for as long as possible. (Dịch: Nhiệm vụ của tôi sẽ bao gồm trả lời tất cả các email và giữ liên lạc với khách hàng càng lâu càng tốt.)

Contain là gì?

Định nghĩa

Theo từ điển Oxford, từ này có nghĩa là: 

 • “if something contains something else, it has that thing inside it or as part of it” (Từ điển Oxford) - nghĩa: nếu thứ gì đó chứa thứ khác, nó có thứ đó bên trong nó hoặc là một phần của nó

 • “to prevent something harmful from spreading or getting worse” - nghĩa: để ngăn điều gì đó có hại lây lan hoặc trở nên tồi tệ hơn

Cách sử dụng

Cấu trúc:

 • Contained in something

 • Contained within something

 • Contain something: 

Ví dụ:

 • John said he was dissatisfied with some of the vocabulary contained in the paragraph. (Dịch: John cho biết anh không hài lòng với một số từ vựng có trong đoạn văn.)

 • The book contains within these colorful pages are highly amusing me. (Dịch: Cuốn sách chứa bên trong những trang đầy màu sắc này khiến tôi vô cùng thích thú.)

 • The city has failed to contain the disease (Dịch: Thành phố đã thất bại trong việc kiểm soát dịch bệnh)

Consist of là gì?

Định nghĩa

Theo từ điển Oxford, từ này có nghĩa là: “to be formed from the people or things mentioned” (Từ điển Oxford) - nghĩa: được hình thành từ những người hoặc những thứ được đề cập

Cách sử dụng

Cấu trúc:

 • Consist of doing something

 • Consist of something

Ví dụ:

 • Their conversation consisted almost entirely of loving football (Dịch: Cuộc trò chuyện của họ gần như hoàn toàn là về tình yêu bóng đá)

 • Ann’s diet consisted largely of meat and fish (Dịch: Chế độ ăn của Ann chủ yếu bao gồm thịt và cá)

Consist of là gì

Phân biệt Include, Contain và Consist of trong tiếng Anh

Phân tích ví dụ sau để phân biệt rõ ba từ trên: 

 • A contains B and C: nghĩa là đối tượng A là một vật chứa, nó chứa đựng B và C trong đó. A có thể là chiếc hộp, cái túi, v.v

 • A includes B and C: A bao gồm B và C và những đối tượng khác

 • A consists of B and C (A được cấu thành từ B và C)

Phân biệt Contain và Include/Consist of 

Tóm tắt nghĩa của 3 từ trên như sau:

 • Include: bao gồm (sử dụng để liệt kê một số đối tượng, không cần liệt kê tất cả)

 • Contain: chứa đựng 

 • Consist of: được hình thành từ (liệt kê những đối tượng cấu thành)

Phân tích ví dụ sau: 

 • This box contains a book and a pencil.

 • This box includes a book and a pencil.

 • This box consists of a book and a pencil.

Câu đầu tiên, đối với động từ contain thể hiện rằng chiếc hộp chứa cuốn sách và cây bút ở bên trong. Trong khi đó, khi sử dụng include hay consist of sẽ mang nghĩa là chiếc hộp xét về mặt chất liệu được hình thành từ cuốn sách và cây bút chì hoặc hiểu theo nghĩa cuốn sách và cây bút chì làm nên chiếc hộp. Vì vậy, nghĩa của câu không đúng trong tình huống này.

Vì vậy, nếu muốn viết lại câu với nội dung trên có sử dụng “contain” hoặc “consist of”, chúng ta cần sử dụng từ “the contents of the box”. Việc lựa chọn động từ phù hợp với chủ ngữ này sẽ được phân tích ở mục tiếp theo.

Phân biệt Include và Consist of

a) Include mang nghĩa một phần của toàn thể

Tiếp tục với ví dụ đã được đề cập ở mục 4.1, người học có thể sử dụng “include” trong trường hợp như sau:

 • The contents of the box includes a book and a pencil (Dịch: Bên trong chiếc hộp bao gồm một quyển sách và một cây bút chì.)

b) Consist of mang nghĩa đầy đủ của toàn thể

Vì vậy, câu ở trên sẽ đúng nếu người nói đã liệt kê tất cả những đồ vật được chứa bên trong chiếc hộp. Vì vậy, khi sử dụng consist of, người nói hoặc người viết phải liệt kê đầy đủ thành phần bên trong khi nói. 

Giả sử bên trong chiếc hộp có 1 cuốn sách, 1 cây bút, 1 cục tẩy và 1 cuốn vở. Khi sử dụng include hay contain, người học có thể đề cập đến một số đồ vật trong đó, còn khi sử dụng consist of, người học phải liệt kê tất cả đồ vật trong đó.

 • The contents of the box consists of a book, a pencil, an eraser and a notebook.

Bài viết liên quan:

Bài tập áp dụng phân biệt Include, Contain và Consist of

1. Thiѕ price doesn’t ………. VAT taх and ѕerᴠice free in the holiday.

2. The committee iѕ ………. of teacherѕ and ᴡorkerѕ.

3. The summer tour ticket which………. flight tickets and meals iѕ too eхpenѕiᴠe.

4. Mу class ………. of ten boуs and five girlѕ.

5. These gift…… so much love from my friends.

6. The stories ……… ten chapters.

Đáp án

1. Include

2. Conѕiѕted 

3. Includes 

4. Conѕiѕtѕ 

5. Contain 

6. Conѕiѕtѕ of

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cách phân biệt Include, Contain và Consist of trong tiếng Anh, hy vọng người học có thể vận dụng và luyện tập kiến thức này thường xuyên để có được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng của mình.

Đọc thêm: Cách sử dụng cấu trúc After trong tiếng Anh

Tham khảo

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/contain

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/include

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/consist-of

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu