0

Phân loại và giải quyết dạng đề Agree/ Disagree trong IELTS Writing Task 2 – Phần 5

Bài viết tập trung phân tích cách viết nhóm đề Only của dạng đề Agree/ Disgree không mang yếu tố so sánh chỉ có một phần.
Published on
ZIM Academy

Tác giả

phan loai va giai quyet dang de agree disagree trong ielts writing task 2 phan 5

Trong bài viết dưới đây của chuỗi “Phân loại và giải quyết dạng đề Agree/ Disagree trong IELTS Writing Task 2“, tác giả hướng dẫn cách viết nhóm đề Only của dạng đề Agree or Disagree không mang yếu tố so sánh chỉ có một phần.

Những nhóm đề Only

Những dạng đề có chứa only có thể cũng đưa ra một đề xuất, hoặc có thể chỉ là để khẳng định một cái gì đó là duy nhất. Tuy nhiên, khác với với những đề bài có chứa Should – một sự đề xuất, những dạng đề có only lại khẳng định một việc gì đó là duy nhất, mang tính tuyệt đối khá cao.

Như đã đề cập ở phần 1 của chuỗi bài viết về Agree – Disagree, những lập luận mang tính khẳng định tuyệt đối như vậy rất khó có thể được bảo vệ (tương tự những đề có yếu tố so sánh nhất), do đó, trong bối cảnh phòng thi IELTS, việc ủng hộ những nhóm đề nhấn mạnh sự duy nhất – only là không được khuyến khích. Việc phản đối một lập luận như vậy sẽ dễ hơn nhiều; những gì thí sinh cần làm chỉ là tìm ra một giải pháp, một đối tượng nào đó với chức năng, hiệu quả,… tương tự với của đối tượng ở đề bài, nhằm mục đích bác bỏ tính duy nhất của đối tượng đó. Nhưng khác với dạng đề so sánh nhất, thí sinh không cần phải thực hiện so sánh giữa các đối tượng này với nhau, vì đề bài không có yếu tố so sánh. Ví dụ:

The only way to improve safety on our roads is to give much stricter punishments for driving offences. To what extent do you agree or disagree?

Tạm dịch: Cách duy nhất để cải thiện an toàn giao thông trên đường xá là phạt nặng hơn những hành vi vi phạm luật giao thông. Bạn có đồng ý hay không?

nhom-de-only-trong-agree-disagree

Mở bài: Diễn giải lại đề bài và khẳng định quan điểm của mình ( paraphrasing và thesis statement)

Xem thêm: Ứng dụng của Paraphrasing trong IELTS Writing Task 2

Many people think that punishing drivers violating traffic laws more strictly is the only method to improve road safety. However, I believe that there are other ways that bring about similar effects which will be proposed in the essay below.

Như đã đề cập, việc ủng hộ lập luận chứa sự tuyệt đối như nhóm những đề mang yếu tố only hoặc so sánh nhất là sẽ khó hơn nhiều và cũng không khả thi trong thời gian không quá 40 phút của IELTS, do đó, không có nhiều hướng lập luận với những dạng đề như vậy, và việc không đồng ý với đề bài nên được xem như là một câu trả lời chung.

Thân bài: Tương tự với dạng đề so sánh nhất, thí sinh cũng cần đưa ra một đối tượng khác có hiệu quả, chức năng giống với đối tượng ở đề bài, nhằm đi đến kết luận rằng dù có thể mang lại nhiều hiệu quả to lớn, nhưng không có cái gì là duy nhất cả; khi đó, hai câu chủ đề của hai đoạn thân bài có thể được viết như sau:

Thân bài 1: On the one hand, providing traffic law breakers with more stringent punishments can, admittedly, bring about certain beneficial effects. Sau đó chứng minh vì sao việc này là có lợi.

Thân bài 2: On the other hand, such a solution is not the only one when it comes to enhancing the safety of commuters on the road. Sau đó đề xuất ra một hoặc hai giải pháp có tác dụng tương tự.

Lưu ý: Thí sinh chỉ nên đưa ra thêm một đề xuất, giải pháp khác khi gặp những dạng đề bài nào có khẳng định một sự tuyệt đối, một cái gì đó là duy nhất, là tốt nhất, là hiệu quả nhất. Khi đó việc đưa ra một đối tượng mới nhằm mục tiêu bác bỏ sự tuyệt đối này. Trong khi đó, nếu đề bài chỉ đơn giản là đưa ra một giải pháp, một kiến nghị, ví dụ như chính phủ nên làm việc ABC, hoặc việc ABC là rất cần thiết… mà không khẳng định một sự tuyệt đối nào cả thì việc đưa ra đối tượng mới là không cần thiết, thậm chí là lạc đề. Lý do ở đây là vì đề bài chỉ đề xuất một việc gì đó là nên làm, là cần thiết, và việc thí sinh đề xuất thêm một đối tượng khác thì hoàn toàn không bác bỏ được đề xuất được đề ra, thậm chí là không liên quan.

nhom-de-only-trong-agree-disagree

Xem thêm: Lập luận IELTS Writing Task 2: Lỗi thường gặp và cách khắc phục

Để dễ hình dung, ví dụ khi một người nói rằng bạn A là đẹp nhất lớp thì nếu thí sinh tìm được bạn B đẹp hơn bạn A thì việc bác bỏ lập luận là thành công; tương tự, nếu một người nói rằng bạn A là người đẹp duy nhất trong lớp thì chỉ cần thí sinh chứng minh là trong lớp, có bạn B cũng đẹp là đã có thể bác bỏ lập luận được cho. Tuy nhiên, khi một người nói rằng bạn A rất đẹp thì việc tìm được bạn B đẹp hơn bạn A là không liên quan, vì việc bạn B đẹp hơn bạn A không thể chứng minh rằng bạn A không đẹp, có thể cả hai cùng đẹp thì sao, do đó không bác bỏ được lập luận được cho.

Kết bài:

In conclusion, despite bringing about certain benefits, the policy of giving law-breaking drivers a stricter punishment is not the only solution to current traffic problems.

Tổng kết

Với các nhóm dạng đề còn lại của Agree/Disagree không mang yếu tố so sánh chỉ có một phần sẽ được đề cập đến trong phần sau của “Phân loại và giải quyết dạng đề Agree/ Disagree trong IELTS Writing Task 2”.

Hoàng Anh Khoa

Xem thêm các phần series giải quyết dạng đề Agree/ Disagree

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

0 Bình luận
(0)