Phân tích, brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Topic Media Content

Bài viết sẽ giới thiệu những từ vựng chủ đề Media Content và các kiến thức nền cần biết để người học có thể vận dụng vào việc phân tích, brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Topic Media Content.
phan tich brainstorm y tuong va phat trien y cho ielts writing task 2 topic media content

Với sự rộng rãi của sự tự do ngôn luận và nhu cầu giải trí ngày càng tăng, Media Content - nội dung của truyền thông là một trong những nhóm chủ đề rất hay được quan tâm và đưa vào bài thi IELTS Writing Task 2. Trong chủ đề này, có rất nhiều khía cạnh mà người học có thể khai thác để viết bài của mình. Bài viết sẽ giới thiệu những từ vựng chủ đề Media Content và các kiến thức nền cần biết để người học có thể vận dụng vào việc phân tích, brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Topic Media Content

Key Takeaways

1. Một số đề bài mẫu trong IELTS Writing Task 2 và từ vựng cần thiết chủ đề Media Content

 • To disseminate

 • A resource of inspiration

 • The virtual world

 • Media coverage

 • Comfort zones

 • Humanity

 • Dark and bright sides

 • Awaken someone to something

 • Notorious criminals

 • Alertness

 • To broadcast

 • Imitation

 • Transparency

 • Court proceedings.

 • Cognitive development

 • Suicide

 • Hidden cameras

 • Credibility

2. Ý tưởng cho các đề bài IELTS Writing Task 2 chủ đề Media Content về việc báo cáo các thông tin tốt và xấu trên các phương tiện truyền thông, sự hạn chế báo cáo miêu tả chi tiết về tội phạm trên các phương tiện truyền thông, và sự tự do thể hiện ý tưởng của nghệ nhân qua tác phẩm nghệ thuật và trên các phương tiện truyền thông.

3. Phân tích, dàn bài và bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Media Content

Giới thiệu về IELTS Writing Task 2 – Topic Media Content

Một số đề bài mẫu trong IELTS Writing Task 2 – Topic Media Content

Người học có thể tham khảo một số đề bài mẫu trong chủ đề Media Content để hình dung cách ra đề và một số khía cạnh có thể được đề cập tới trong chủ đề này:

Đề 1:  The media should include more stories which report good news. To what extent do you agree or disagree?

Đề 2: Some people suggest that there should be restrictions on a detailed description of crimes in the newspapers and on television. To what extent do you agree or disagree?

Đề 3: Creative artists should be given freedom to express their ideas through words, pictures, music or films. Some people nevertheless think that the government should restrict artists’ freedom of expression. To what extent do you agree or disagree?

Các từ vựng cần thiết cho IELTS Writing Task 2 – Topic Media Content

Trước khi đi vào brainstorm ý tưởng và phát triển ý, người học cần nắm được một số từ vựng chủ đề Media Content sẽ xuất hiện xuyên suốt trong bài viết.

 • To disseminate: phổ biến, truyền bá thông tin

Ví dụ: The mass media are used to disseminate information.

Các phương tiện truyền thông đại chúng được dùng để quảng bá thông tin.

 • A resource of inspiration: nguồn cảm hứng

Ví dụ: Natural beauty is a source of inspiration of poets.

Vẻ đẹp thiên nhiên là nguồn cảm hứng của các thi nhân.

 • The virtual world: thế giới ảo

Ví dụ: In today's digital age, we live in two worlds: the physical world and the virtual world.

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, chúng ta sống trong hai thế giới: thế giới vật lý và thế giới ảo.

 • Media coverage: mức độ được phương tiện đại chúng đưa tin

Ví dụ: As an event with significant media coverage, it provided public venue in which the legislature was also able to demonstrate its pro-poor commitment along side other key stakeholders.

Sự kiện này đã được nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin và là một diễn đàn mở mà qua đó cơ quan lập pháp cùng các tổ chức tham gia khác có thể khẳng định những cam kết vì người nghèo.

 • Comfort zone: vùng an toàn/ vùng thoải mái

Ví dụ: Because most great opportunities in life force us to grow beyond our comfort zones, which means we won't feel totally comfortable at first.

Bởi vì cơ hội tuyệt vời nhất trong cuộc sống buộc chúng ta phải phát triển vượt ra khỏi vùng thoải mái, có nghĩa là bạn sẽ không hoàn toàn cảm thấy thoải mái ngay từ lúc đầu.

 • Humanity: giá trị nhân đạo/ nhân văn

Ví dụ: We share a common humanity.

Chúng ta cùng có chung những giá trị nhân văn.

 • Dark and bright sides: mặt sáng và mặt tối

Ví dụ: Everything has its bright side and its dark side

Mọi việc đều có mặt sáng mặt tối.

 • To awaken someone to something: cảnh tỉnh ai đó về việc gì

Ví dụ: This awakened society to the dangers of drugs.

Điều này đã cảnh tỉnh xã hội về những nguy cơ do ma túy gây ra.

 • Notorious criminals: những tội phạm khét tiếng

Ví dụ: One of the most notorious criminals in the world is Ted Bundy, a serial murderer and pedophile.

Một trong những tội phạm nguy hiểm khét tiếng nhất thế giới là Ted Bundy, kẻ giết người hàng loạt và kẻ ấu dâm.

 • Alertness: sự tỉnh táo/cảnh giác

Ví dụ: By being so candid and even vulnerable, I put the assistant on alert. She now fears that perhaps she's been too gruff, perhaps inappropriate, to a friend of her boss.

Bằng việc thể hiện mình thành thật, và thậm chí dễ tổn thương, tôi đã đặt người thư ký vào sự cảnh giác. Giờ đây cô lo rằng có thể mình đã quá cộc cằn, hay hơi quá đối với một người bạn của sếp.

 • To broadcast: trình chiếu/ phát thanh

Ví dụ: They are broadcasting a fashion show.

Họ đang phát một buổi trình diễn thời trang.

 • Imitation: sự bắt chước

Ví dụ: Have you ever bought imitation brand clothing?

Bạn đã bao giờ mua quần áo nhái các nhãn hiệu nổi tiếng chưa?

 • Court proceedings: thủ tục tố tụng của tòa án

Ví dụ: Apple received $1 billion from its rival in 2014, according to a transcript of court proceedings from Oracle Corp.’s copyright lawsuit against Google

Apple đã nhận được 1 triệu USD từ đối thủ của mình trong năm 2014, theo bảng số liệu thủ tục tố tụng của tòa án từ vụ kiện bản quyền mà Oracle Corp chống lại Google.

 • Transparency: tính minh bạch

Ví dụ: Improving standards of company disclosure and transparency.

Cải thiện tiêu chuẩn về công bố thông tin và minh bạch doanh nghiệp.

 • Cognitive development: sự phát triển nhận thức

Ví dụ: It leads to problems with growth, immune systems, and cognitive development.

Nó dẫn tới các vấn đề về sự phát triển, hệ miễn dịch, và sự phát triển nhận thức.

 • Suicide: tự sát

Ví dụ: The suicide rate among men between the ages of 16 and 25 has risen alarmingly.

Tỉ lệ tự sát ở phái nam từ 16 đến 25 tuổi đã tang mọt cách đáng báo động.

 • Hidden cameras: máy ảnh giấu kín

Ví dụ: The stunt, dreamed up by an ad agency as part of Stoltenberg's campaign for re-election, was filmed on hidden cameras.

Chiêu trò thu hút sự chú ý này, do một công ty quảng cáo nghĩ ra như là một phần trong chiến dịch tái tranh cử của ông Stoltenberg, được các camera giấu kín ghi lại.

 • Credibility: sự tin cậy/ tín nhiệm

Ví dụ: Credibility is a cornerstone of persuasion.

Sự tín nhiệm là nền tảng của sự thuyết phục.

Brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho một số đề IELTS Writing Task 2 – Topic Media Content

Vấn đề 1: Việc báo cáo các thông tin tốt và xấu trên các phương tiện truyền thông

Nguyên nhân nên báo cáo các thông tin tốt trên các phương tiện truyền thông: thúc đẩy năng suất của con người

Nguyên nhân nên báo cáo các thông tin xấu trên các phương tiện truyền thông

Những người có thành tích xuất sắc trên con đường sự nghiệp sẽ thu hút các nhà báo, họ là tấm gương để người khác noi gương. Những báo cáo như vậy khuyến khích mọi người phá vỡ vùng an toàn của họ và theo đuổi tham vọng của họ, điều này góp phần quan trọng vào sự thành công của họ.

Thức tỉnh mọi người về thực tế còn đầy cam go và nguy hiểm. Thật vậy, thông tin về các vấn đề toàn cầu, bệnh truyền nhiễm và tội phạm nguy hiểm giúp mọi người trang bị cho mình những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để đối phó với chúng một cách chủ động và thành công. Ngược lại, sự thiếu chuẩn bị và sự tỉnh táo có thể dẫn đến một viễn cảnh bi quan khi người ta coi nhẹ những vấn đề đó, dẫn đến hậu quả không thể lường trước được. Lấy đại dịch Covid-19 làm ví dụ. Mặc dù việc phát đi số người chết và các trường hợp mới khiến mọi người sợ hãi và khiến họ cảm thấy nghi ngờ về khả năng của nhà chức trách, nhưng tin tức này có thể hoạt động như một lời cảnh báo yêu cầu mọi người tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt của chính phủ, góp phần vào thành công của cuộc chiến chống lại đại dịch gây chết người.

Những điều có ý nghĩa nên được báo cáo để thúc đẩy lòng nhân từ trên toàn thế giới. Nếu các hoạt động cộng đồng, từ thu gom rác thải, làm từ thiện đến cứu hộ và nhận nuôi động vật bị bỏ rơi, được lan tỏa và có giá trị, thì tính nhân văn hiện đại sẽ được nâng cao, đặc biệt là trong một xã hội cạnh tranh.

Vấn đề 2: Sự hạn chế báo cáo miêu tả chi tiết về tội phạm trên các phương tiện truyền thông

Lí do nên hạn chế báo cáo miêu tả chi tiết về tội phạm trên các phương tiện truyền thông

Lí do cần có báo cáo miêu tả chi tiết về tội phạm trên các phương tiện truyền thông

Làm tệ hơn tội phạm ở tuổi vị thành niên: sự xuất hiện của các vũ khí hay hành động bạo lực trên các phượng tiện truyền thông sẽ có thể gây ảnh hướng xấu đến người xem/đọc, đặc biệt là trẻ vị thành niên chưa có sư phát triển nhận thức một cách đầy đủ. Chúng sẽ bắt chước các hành động đó để đi ăn cắp hay bắt cóc tống tiền mà không hiểu hết được hậu quả đằng sau đó.

Để cảnh tỉnh mọi người về các mối nguy hiểm từ tội phạm: Từ việc đọc các báo cáo, con người có thể hiểu được động cơ cũng như các cách mà tội phạm thực hiện hành vi xấu, từ đó có thể tránh làm nạn nhân của chúng. Ví dụ, bằng việc đọc các báo cáo về ăn cắp tiền qua cây ATM và hiểu được tội phạm có thể lắp camera giấu kín hoặc bàn phím ảo để đánh cắp thông tin, con người khi đi rút tiền sẽ chú ý hơn vào khu vực xung quanh cây ATM và tránh được thiệt hại.

Không tôn trọng quyền riêng tư của người nhà tội phạm: trong khi những tội phạm cần được phạt thích đang thì người nhà của họ cần được bảo vệ. Nếu mọi người đều biết chi tiết về tội phạm, họ rất có thể sẽ tấn công người nhà của họ cả về tinh thần và thể chất. Hậu quả là người nhà họ sẽ chịu đựng sự xúc phạm, xa lánh và thậm chí là tự tử do những miệt thị từ mọi người.

Vấn đề 3: Sự tự do thể hiện ý tưởng của nghệ nhân qua tác phẩm nghệ thuật và trên các phương tiện truyền thông.

Lí do có thể tự do trong thể hiện ý tưởng của tác giả lên tác phẩm nghệ thuật

Lí do cần có những quy định chung trong việc thể hiện ý tưởng của tác giả lên tác phẩm nghệ thuật:

Nghệ thuật được tạo ra khi nghệ nhân thể hiện cảm xúc và ý tưởng của mình qua tác phẩm. Vì vậy nếu bị chỉnh sửa quá nhiều bởi các quy định thì tác phẩm không còn giá trị như ban đầu, dẫn đến không thể hiện ra được hết sự tài năng và sáng tạo của nghệ nhân.

Ảnh hưởng đến giá trị văn hóa: nếu nghệ nhân được quá tự do thể hiện ý tưởng qua phim, ảnh, tranh vẽ, thì những hình ảnh trái ngược với chuẩn mực xã hội và giá trị trong xã hội sẽ làm mòn giá trị văn hóa, thậm chí làm người nước ngoài hiểu sai lệch đi về cộng đồng này.

Hệ thống phân loại (the rating system) giúp phân loại đối tượng được xem và chiêm ngưỡng tác phẩm, từ đó tác giả vẫn có thể thể hiện ý tưởng của mình mà không bị các ràng buộc chung. Ví dụ phim có yếu tố người lớn sẽ được phân loại và không cho trẻ dưới 18 tuổi coi, từ đó không gây ra các tác động xấu đến nhận thức của trẻ.

Ảnh hưởng đến an ninh xã hội: Những chủ đề cấm kị như tình dục, tín ngưỡng văn hóa hay bạo lực nếu không được kiểm soát sẽ gây ra các cuộc tranh cãi thậm chí là mâu thuẫn trong xã hội. Điều này thậm chí dẫn đến rối loạn hành vi và tăng tỉ lệ tội phạm, đặc biệt là giữa trẻ vị thành niên.

Phân tích, dàn bài và bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Media Content

Phân tích đề bài

Đề bài :Some people suggest that there should be restrictions on a detailed description of crimes in the newspapers and on television. To what extent do you agree or disagree?

Chủ đề: Media Content

Keywords: restrictions on a detailed description of crimes, in the newspapers and on television.

Dạng bài: Opinion essay

Hướng tiếp cận: ở dạng bài này, người viết chỉ cần nêu ra quan điểm của bản thân về có nên báo cáo chi tiết về tội phạm trên báo hay TV ở mở bài, và chứng minh quan điểm ở thân bài. Cuối cùng là kết luận quan điểm ở kết bài.

Dàn bài

Introduction

Mở bài giới thiệu chủ đề của bài viết - Nội dung được đưa lên các phương tiện truyền thông

Người học đưa ra ý kiến của mình về quan điểm này (có nên hay không báo cáo chi tiết về tội phạm trên báo hay TV hay cả hai) ngay trong phần mở bài.

Body 1: 

Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung Body 1 – Báo cáo chi tiết về tội phạm trên truyền thông làm tệ hơn tội phạm ở tuổi vị thành niên và không tôn trọng quyền riêng tư của người nhà tội phạm

Idea 1: sự xuất hiện của các vũ khí hay hành động bạo lực trên các phượng tiện truyền thông sẽ có thể gây ảnh hướng xấu đến người xem/đọc, đặc biệt là trẻ vị thành niên chưa có sư phát triển nhận thức một cách đầy đủ.

Supporting idea 1: Chúng sẽ bắt chước các hành động đó để đi ăn cắp hay bắt cóc tống tiền mà không hiểu hết được hậu quả đằng sau đó.

Idea 2: trong khi những tội phạm cần được phạt thích đáng thì người nhà của họ cần được bảo vệ

Supporting idea 2: Nếu mọi người đều biết chi tiết về tội phạm, họ rất có thể sẽ tấn công người nhà của họ cả về tinh thần và thể chất. Hậu quả là người nhà họ sẽ chịu đựng sự xúc phạm, xa lánh và thậm chí là tự tử do những miệt thị từ mọi người.

Body 2: 

Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của Body 2 – Cần có báo cáo miêu tả chi tiết về tội phạm trên các phương tiện truyền thông để cảnh tỉnh mọi người về các mối nguy hiểm từ tội phạm

Idea: Từ việc đọc các báo cáo, con người có thể hiểu động cơ cũng như các cách thức mà tội phạm thực hiện hành vi xấu, từ đó có thể tránh làm nạn nhân của chúng.

Supporting Ideas – Example: Ví dụ, bằng việc đọc các báo cáo về ăn cắp tiền qua cây ATM và hiểu được tội phạm có thể lặp camera giấu kín hoặc bàn phím ảo để đánh cắp thông tin, con người khi đi rút tiền sẽ chú ý hơn vào khu vực xung quanh cây ATM và tránh được thiệt hại.

Conclusion: Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân của mình.

Bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Media Content

In recent years, the media coverage of criminal cases has been a topic of debate in many parts of the world. While I am convinced that such elaborate reports should be restricted to protect basic human rights and avoid the imitation of illegal actions, I believe they can equip people with alertness and demonstrate transparency in court proceedings.

On the one hand, it is essential to know that the publicity of the mentioned information worsens juvenile delinquents while violating offenders’ and their family members’ privacy. Specifically, the presence of offensive weapons and tricks on newspapers and magazines is likely to detrimentally influence readers, especially adolescents who have not had fully cognitive development. They have a tendency to mimic those actions with adjustments to attack others, extort money, and commit other hazardous crimes. Moreover, although criminals deserve severe punishment, some of them and their relatives should be protected, especially when it comes to personal lives. The availability of crimes can lead to a pessimistic scenario when they are attacked either physically or psychologically and then suffer from isolation, depression, and even suicide due to judgments and discrimination from the community.

On the other hand, there is no denying that those detailed reports enable people to stay alert to possible dangers and assure equality in judging crimes. Indeed, the description of offensive behaviors encourages people’s avoidance of being the victims of different juveniles. For example, the in-depth grasp of the way offenders steal credit card PINs gained from reading news, including the position of hidden cameras and realizing fake keyboards makes people actively pay more attention to the surrounding areas of ATMs while withdrawing money. In addition, because everything about offenses is published, it can reduce the likelihood of controversial arguments and dissatisfaction from the general public. If two murders receive different sentences without the publicized description of their crimes acting as explanations, people will be bewildered and discuss continuously, which damages the credibility of the courts.

In conclusion, while such publicity awakens people to crime-fighting and assures fairness for criminals’ family members, it exacerbates juvenile crimes and inflicts the courts’ reliability.

Bài tập vận dụng

Phân tích (xác định chủ đề, keywords, và dạng bài), lập dàn ý và viết bài hoàn thiện cho đề bài sau:

 The media should include more stories which report good news. To what extent do you agree or disagree?

Đáp án

Chủ đề: Media Content

Keywords: the media, should include, good news

Dạng bài: Opinion

Lập dàn ý tham khảo: (dàn bài dưới đây theo quan điểm cả tin tốt và xấu đều nên được chiếu trên các phương tiện truyền thông)

Introduction

Mở bài giới thiệu quan điểm trong đề bài. 

Người học đưa ra ý kiến của mình về quan điểm này (tin tốt và xấu đều nên được chiếu trên các phương tiện truyền thông) ngay trong phần mở bài.

Body 1:

Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung Body 1 – Những câu chuyện có ý nghĩa và động lực được cho là sẽ thúc đẩy năng suất của con người và do đó xứng đáng được đưa tin đáng kể trên các phương tiện truyền thông.

Idea 1: Những người có thành tích xuất sắc trên con đường sự nghiệp sẽ thu hút các nhà báo, họ là tấm gương để người khác noi gương.

Supporting idea 1: Những báo cáo như vậy khuyến khích mọi người phá vỡ vùng an toàn của họ và theo đuổi tham vọng của họ, điều này góp phần quan trọng vào sự thành công của họ.

Idea 2: Những điều có ý nghĩa nên được báo cáo để thúc đẩy lòng nhân từ trên toàn thế giới

Supporting idea 2: . Nếu các hoạt động cộng đồng, từ thu gom rác thải, làm từ thiện đến cứu hộ và nhận nuôi động vật bị bỏ rơi, được lan tỏa và có giá trị, thì tính nhân văn hiện đại sẽ được nâng cao, đặc biệt là trong một xã hội cạnh tranh ngày nay.

Body 2: 

Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của Body 2 – Báo cáo các thông tin xấu trên các phương tiện truyền thông sẽ thức tỉnh mọi người về thực tế còn đầy cam go và nguy hiểm.

Idea: thông tin về các vấn đề toàn cầu, bệnh truyền nhiễm và tội phạm nguy hiểm giúp mọi người trang bị cho mình những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để đối phó với chúng một cách chủ động và thành công. Ngược lại, sự thiếu chuẩn bị và sự tỉnh táo có thể dẫn đến một viễn cảnh bi quan khi người ta coi nhẹ những vấn đề đó, dẫn đến hậu quả không thể lường trước được.

Supporting Idea – Example:  Lấy đại dịch Covid-19 làm ví dụ. Mặc dù việc báo cáo số người chết và các ca nhiễm mới khiến mọi người sợ hãi và khiến họ cảm thấy nghi ngờ về khả năng của nhà chức trách, nhưng tin tức này có thể hoạt động như một lời cảnh báo yêu cầu mọi người tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt của chính phủ, góp phần vào thành công của cuộc chiến chống lại đại dịch gây chết người.

Conclusion: Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân của mình.

Bài mẫu tham khảo

In recent years, arguments over mass media have mushroomed in many parts of the world. While I am convinced that good news should be disseminated widely as a resource of inspiration and motivation, I believe unfortunate incidents are also essential to cover on such channels to prevent people from unduly immersing themselves in overly naive and optimistic worldviews.

On the one hand, it is essential to know that reports delivering meaningful and motivating stories are believed to boost humans’ productivity and thus deserve considerable media coverage. Specifically, people with outstanding achievements on their career paths appeal to journalists as role models for others to imitate. Such reports encourage people to break their comfort zones and pursue their ambitions, which attributes significantly to their success. Moreover, meaningful things should be reported to promote benevolence around the world. If community work, ranging from collecting garbage and doing charity to rescue and adopt abandoned animals, is spread and valued, modern humanity will be enhanced, especially in a competitive society.

On the other hand, because the media’s role is to provide an overview of society, on both dark and bright sides, bad stories are essential to be disseminated to awaken people to reality, which is full of severe hardships and dangers. Indeed, the information about global issues, infectious diseases, and notorious criminals enables people to equip themselves with essential skills and knowledge to deal with them actively and successfully. Conversely, the lack of preparation and alertness can lead to a pessimistic scenario when people make light of those problems, which results in unforeseeable consequences. Take the Covid-19 pandemic as an example. Although broadcasting the number of deaths and new cases frightens people and makes them feel suspicious about authorities’ ability, this news can act as a warning that requires people to obey the government’s strict rules contributing to the fight’s success against the lethal pandemic.

In conclusion, the media keeps people posted on their real lives and the world’s development, which is a precondition to brighten their prosperity. Therefore, either positive or negative news should be reported to help this industry function effectively.

Tổng kết

Media Content là một chủ đề được khai thác rất nhiều khi ra đề IELTS Writing Task 2, nó không chỉ thử thách thí sinh bằng sự đa dạng về tự vựng mà còn những luận điểm về Media Content trong mối quan hệ với các chủ đề khác. Bài viết trên cung cấp cho thí sinh các từ vựng cần thiết và các ý tưởng nhằm giúp thí sinh có thể hoàn thành tốt hơn phần thi của mình. Ngoài ra, từ những phân tích trên, người học có thể thực hành phân tích bài mẫu và áp dụng các kiến thức đã học được để phân tích và viết các đề luyện tập khác về chủ đề Media Content.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833