Phân tích dạng câu hỏi thông tin với Where và ứng dụng trong TOEIC Part 2

Câu hỏi thông tin (Wh-questions) là chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh nói chung và với bài thi TOEIC listening nói riêng. Ở phần thi TOEIC part 2, Wh-questions chiếm một tỉ lệ đáng kể (8-14 câu/25 câu), trong đó câu hỏi thông tin về nơi chốn Where-questions chiếm 1-2 câu. Do đó, đây là phần ngữ pháp quan trọng mà mỗi thí sinh cần nắm vững để tự tin vượt qua bài thi này.
phan tich dang cau hoi thong tin voi where va ung dung trong toeic part 2

Câu hỏi thông tin (Wh-questions) là chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh nói chung và với bài thi TOEIC listening nói riêng. Ở phần thi TOEIC part 2, Wh-questions chiếm một tỉ lệ đáng kể (8-14 câu/25 câu), trong đó câu hỏi thông tin về nơi chốn Where-questions chiếm 1-2 câu. Do đó, đây là phần ngữ pháp quan trọng mà mỗi thí sinh cần nắm vững để tự tin vượt qua bài thi này.

Key takeaways

  • Wh-questions nói chung và Where nói riêng được thành lập bởi công thức “Wh- + trợ động từ/động từ thiếu khuyết + chủ từ + động từ chính”. Do đó, thí sinh có thể dễ dàng phân loại được câu hỏi thông tin bằng cách tập trung nghe từ đầu tiên của câu hỏi.

  • Câu trả lời thường theo cấu trúc “giới từ + nơi chốn cụ thể”, các cụm từ hướng dẫn chỉ đường

  • Đôi khi người nói không biết câu câu trả lời hoặc đưa ra câu trả lời không cụ thể

  • Thí sinh nên học kỹ các giới từ và cụm từ chỉ nơi chốn cùng với luyện tập thường xuyên để có thể đạt kết quả tốt nhất

Tổng quan về TOEIC Listening part 2

TOEIC LISTENING PART 2 - Question Response chiếm 25/100 câu hỏi trắc nghiệm của phần thi nghe. Trong phần II, với mỗi câu hỏi thí sinh được nghe 1 câu hỏi hoặc 1 câu nói ngắn và 3 lựa chọn A,B,C tương ứng với đáp án của câu hỏi. Nhiệm vụ của thí sinh là lựa chọn đáp án có lời phản hồi phù hợp với ngữ cảnh của câu nói nhất. Thí sinh chỉ được nghe câu hỏi và 3 đáp án 1 lần. Giữa các câu sẽ có 5 giây nghỉ.

image-alt

Thông thường trong phần II, thí sinh sẽ dễ bắt gặp 7 dạng câu hỏi như sau:

Câu hỏi thông tin (Wh-questions)

Wh-questions là dạng câu hỏi bắt đầu bằng Wh- + trợ động từ/động từ thiếu khuyết + chủ từ + động từ chính. Có 7 loại thông tin tương ứng với 7 dạng câu hỏi Wh- (What/Why/Where/When/How/Who/Which) yêu cầu người nghe đưa ra được câu trả lời có chứa thông tin cụ thể về đối tượng được nhắc đến bao gồm What (cái gì), Why (tại sao), Where (Ở đâu), When (khi nào), How (như thế nào), Who (ai), Which (cái nào).

Câu hỏi Có/Không (Yes/No questions)

Đây là dạng câu hỏi đã mặc định câu trả lời sẽ là Có hoặc Không (Yes or No). Các câu hỏi này thường được bắt đầu bằng các trợ động từ (auxiliary verbs: do, does, did, have, has, tobe) hay động từ khuyết thiếu (modal verbs: can, could, may, should). 

Câu hỏi đuôi (Tag Question)

Chiếm 1-2 câu trong phần thi Listening Part 2, câu hỏi đuôi là dạng câu hỏi ngắn được đặt ở cuối câu, sau một mệnh đề chính. Mệnh đề này có thể là mệnh đề khẳng định hoặc phủ định và câu hỏi đuôi theo sau bắt đầu bằng các trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu cùng với đại từ thay thế cho chủ ngữ trong câu trước đó. Lưu ý câu hỏi đuôi sẽ ở thể phủ định nếu mệnh đề chính có ý nghĩa khẳng định hoặc ngược lại.

Câu hỏi phủ định (Negative questions)

Là câu hỏi có “not” đi sau các trợ động từ (tobe, do, have) hoặc động từ khuyết thiếu. Câu trả lời cho dạng câu hỏi này là Yes or No giống như dạng câu hỏi có không.

Ví dụ: Don’t you like it? (Bạn không thích nó sao?)

Câu hỏi lựa chọn (“or” questions)

Là dạng câu hỏi đưa ra cho người nghe 2 sự lựa chọn khác nhau, hoặc A hoặc là B, A và B được nối với nhau bằng liên từ “or” (hoặc).

Ví dụ: Would you like fish or meat for lunch? (Bạn muốn ăn trưa với cá hay thịt?)

Câu đề nghị và yêu cầu (requests and suggestions)

Đây là dạng câu được dùng với mục đích yêu cầu đối phương làm một việc gì đó hoặc đưa ra các gợi ý, đề xuất. Các câu thuộc dạng này thường bắt đầu bằng:

Would/can you + V

How about/ what about + V-ing

Would/do you like to + V

Why don’t you + V

Ví dụ:

  • Would you like to have some tea? (Bạn có muốn uống một ít trà không?)

  • Why don’t you ask the manager? (Tại sao bạn không hỏi quản lý?)

Câu hỏi gián tiếp (indirect questions)

Người nói thường dùng câu hỏi gián tiếp như một cách hỏi lịch sự.

Dạng câu hỏi này thường có cấu trúc: Do you know/can you tell me + S + V?

Ví dụ: Do you know where I can buy this cake? (Bạn có biết nơi nào mà tôi có thể mua được cái bánh này không?)

Phân tích câu hỏi thông tin với WHERE

Mục đích câu hỏi

Với dạng câu hỏi Wh- bắt đầu bằng Where (ở đâu), thông tin người hỏi mong muốn được nghe sẽ là câu trả lời cho câu hỏi “ở đâu”. Vì vậy, những phản hồi cho câu hỏi Where thường cung cấp thông tin về địa điểm, vị trí hoặc phương hướng. Trong bài thi TOEIC, khi nghe máy đọc câu hỏi bắt đầu bằng Where, chúng ta nên định hướng sẵn rằng sẽ loại những đáp án không có địa điểm ở câu trả lời để dễ dàng nghe hơn.

Cấu trúc

image-alt

Câu hỏi với “Where” thuộc dạng câu hỏi WH nên có cấu trúc của dạng câu hỏi này

WH questions được thành lập bởi các cấu trúc:

Where với động từ to be: Where + động từ to be + chủ từ

Where are you/we/they?

Where is he/she/it?

Where am I?

Where were you/we//they?

Where was I/he/she/it?

Where will I/we/you/they/he/she/it be?

Where với động từ thường: Where + trợ động từ + chủ từ + động từ chính

Các thì thường dùng với where động từ thường:

  • Hiện tại đơn

Where do I/we/you/they live?

Where does he/she/it live?

Where are you/we/they living?

Where ishe/she/it  living?

  • Hiện tại hoàn thành

Where have I/we/you/they been?

Where has he/she/it been?

  • Quá khứ đơn

Where did I/we/you/they/he/she/it live?

  • Tương lai đơn

Where will/shall I/we/you/they/he/she/it live?

Where với động từ khuyết thiếu: Where + động từ khuyết thiếu + chủ từ + động từ chính

Ví dụ: Where can I buy the car? (Tôi có thể mua chiếc xe hơi này ở đâu?)

Where can he have his car washed? (Anh ấy có thể đi rửa xe ở đâu?)

Cách trả lời

Để trả lời câu hỏi thông tin với WHERE, thí sinh cần câu trả lời chỉ rõ nơi chốn, địa điểm hoặc phương hướng nào đó. Do vậy, câu trả lời sẽ bao gồm:

Giới từ chỉ nơi chốn/phương hướng + địa điểm cụ thể

Ví dụ: at the corner, in the garden, on the wall, under the table,...

Một số cụm từ chỉ phương hướng, nơi chốn thường trả lời cho câu hỏi Where:

In (Trong, ở trong)

Upstairs (trên lầu)

On (Trên, ở trên)

Downstairs (dưới lầu)

At (tại)

Near/ next to (ở gần/ cạnh bên)

Under (Ở bên dưới)

To the right of (ở phía bên phải)

Below (Ở bên trên)

To the left of (ở phía bên trái)

Between (Giữa, ở giữa)

Down the street (dưới phố)

Behind (Đằng sau)

Inside (Ở trong)

Across from/opposite (Đối diện)

Outside (Ở ngoài)

In front of (Ở phía trước)

Round/around (Ở vòng quanh, trong khu vực)

Cách trả lời đặc biệt

Đôi khi câu trả lời cho Where sẽ không theo cấu trúc “Giới từ + nơi chốn” như trên mà sẽ đề cập đến địa điểm của chủ thể được hỏi một cách gián tiếp hoặc giải thích lý do nào đó liên quan đến chủ thể.

Ví dụ: Where can I get a new filing cabinet? (Tôi có thể lấy tập đựng hồ sơ ở đâu?)

Đáp án: (C) All furniture requests must be approved first. (Tất cả yêu cầu liên quan đến đồ nội thất phải được phê duyệt trước.)

Trường hợp người nói không biết hoặc chưa có câu trả lời

Where will the company retreat be held next year? Đáp án: It hasn’t been decided yet.

(Năm sau kỳ nghỉ dưỡng của công ty sẽ diễn ra ở đâu? → Việc này vẫn chưa được quyết định.)

Trường hợp người nói đưa ra lời khuyên

Where can I park when I drive to Dr. Li's office? → It's more convenient to take the bus.

(Tôi có thể đỗ xe ở đâu khi đến văn phòng của bác sĩ Li? → Đi xe buýt sẽ tiện hơn cho bạn.)

Bài tập về TOEIC Part 2 có đáp án và giải thích

1. Where should I put the extra extension cords?

(A) In the top drawer.

(B) The deadline is strict.

(C) After today's meeting.

2. Where is the entrance to the parking garage?

(A) It's $10 per hour.

(B) Take a right turn up ahead.

(C) The entrance exam was difficult.

3. Where can I call a taxi?

(A) At the intersection over there.

(B) Today at 3:00 P.M.

(C) No, there is no tax on this.

4. Where will the conference be held this year?

(A) In Dusseldorf, Germany.

(B) Tuesday or Wednesday.

(C) Yes, I met him there.

5. Where should we take our guests for dinner?

(A) I decided last time.

(B) The vegetarian menu.

(C) She sent the report.

6. Where's the main entrance to the museum?

(A) It's not supposed to rain today.

(B) An exhibit on ancient Egypt.

(C) I see a long line of people over there.

7. Where can I go to have my car engine checked?

(A) No, I don't need one thanks, though.

(B) The mechanic around the corner.

(C) In April of every year.

8. Where is the company's headquarters?

(A) Before we went to work.

(B) His name is Mr. Lee.

(C) In Berlin, Germany.

9. Where are the new printers being made?

(A) Mr. Cruz printed them already.

(B) In Toronto.

(C) Eight hundred dollars.

10. Where did you leave the account files?

(A) In your mailbox.

(B) To South America.

(C) No, I live nearby.

Đáp án:

1. (A) In the top drawer. (Trong ngăn kéo ở trên cùng)

2. (B) Take a right turn up ahead. (Rẽ phải lên phía trước)

3. (A) At the intersection over there. (Ở ngã tư đằng kia)

4. (A) In Dusseldorf, Germany. (Ở Dusseldorf, Đức)

5. (A) I decided last time. (Tôi đã quyết định lần trước rồi)

6. (C) I see a long line of people over there. (Tôi thấy một hàng dài người đang xếp hàng ở đằng kia)

7. (B) The mechanic around the corner. (Thợ cơ khí ở góc đường)

8. (C) In Berlin, Germany. (Ở Berlin, Đức)

9. (B) In Toronto. (Ở Toronto)

10. (A) In your mailbox. (Trong hộp thư của bạn)

Kết bài

Trong bài viết này, thí sinh sẽ nắm thêm các kiến thức về dạng câu hỏi thông tin với Where trong TOEIC Listening Part 2 cũng như cách làm bài qua việc đọc các câu hỏi, lựa chọn câu trả lời và bổ sung những cấu trúc hay từ vựng cần thiết. Đối với Part 2, thí sinh cần tập trung cao độ khi làm bài do lượng thông tin ít và từ khóa ngắn. Bên cạnh đó, thí sinh cũng nên tăng cường luyện tập đề thi để cọ xát và quen với các dạng câu hỏi trong đề để có thể đạt kết quả tốt nhất khi làm bài.

Reference:

ZIM Academy, Trần Thị Ngọc Huyền "Các Dạng Bài TOEIC Listening Part 2 Và Phương Pháp Xử Lý." Zim.vn, 29 Aug 2020, https://zim.vn/cac-dang-bai-toeic-listening-part-2-va-phuong-phap-xu-ly

Tham khảo thêm chương trình ôn thi TOEIC cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tập trung vào các kỹ năng cần thiết qua các bài tập có độ khó sát với đề thi.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu