Expert IELTS 7.5 - Review và hướng dẫn sử dụng sách hiệu quả

Bài viết sẽ tìm hiểu về nội dung và cấu trúc của cuốn sách Expert IELTS 7.5, phân tích các ưu nhược điểm, và cung cấp hướng dẫn sử dụng sách hiệu quả.
expert ielts 75 review va huong dan su dung sach hieu qua

Tổng quan về sách Expert IELTS 7.5

 • Tên sách: Expert IELTS 7.5

 • Loại bìa: Bìa mềm

 • Ngày xuất bản: Ngày 10 tháng 5 năm 2019

 • Số trang: 224 trang

 • Tác giả: Fiona Aish, Jo Tomlinson, Jan Bell

 • Nhà xuất bản: Pearson Education

 • Nội dung: Tập trung toàn diện vào cả 4 kỹ năng bên cạnh ôn tập kiến thức ngữ pháp và bồi đắp vốn từ vựng.

 • ISBN:

  9781292125114, 129212511X

Nằm trong bộ sách Expert IELTS được nghiên cứu bởi tác giả Elaine Boyd, sách Expert IELTS 7.5 là cuốn sách tiếp nối những kiến thức nền tảng được truyền tải trong hai cuốn Expert IELTS 5, với Expert IELTS 6.

Với Expert IELTS 7.5, người học sẽ được trang bị bổ sung các kỹ năng và củng cố kiến thức đã học ở hai cuốn sách trước đó. Giống như những cuốn khác cùng bộ, Expert IELTS 7.5 vẫn sẽ tập trung toàn diện vào cả 4 kỹ năng bên cạnh ôn tập kiến thức ngữ pháp và bồi đắp vốn từ vựng.

Nội dung chi tiết của Expert IELTS 7.5

Giới thiệu khái quát về cuốn sách Expert IELTS 7.5

Expert IELTS 7.5 vẫn sẽ được triển khai qua 9 phần chính

 1. IELTS overview

 2. 10 Modules

 3. Test strategies

 4. Expert grammar

 5. Speaking assessment criteria

 6. Expert speaking

 7. Writing assessment criteria

 8. Expert writing

 9. Audio scripts

Giống như hai cuồn trước đó, phần bài tập và nội dung hướng dẫn chính vẫn nằm ở phần 2 - 10 Modules. Những phần còn lại mang tính hệ thống hóa kiến thức, bổ trợ cho người học trong quá trình luyện tập theo định hướng ở phần 2.

Trong phần này, tác giả sách đã xây dựng mỗi module tương ứng với 1 chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS - những chủ đề này đã có sự vĩ mô hơn khi tập trung cả vào những chủ đề xã hội.

Mỗi module sẽ được chia làm 2 phần A và B, và ở mỗi phần người sử dụng sách sẽ cần thực hành 5 - 6 tiết học, gồm: Reading, Vocabulary, Speaking, Listening, Language development, Writing.

Nội dung chi tiết của cuốn sách Expert IELTS 7.5

Phần 1: IELTS overview

Giống như hai cuốn sách cùng bộ, tác giả mở đầu sách bằng cách nhắc lại những thông tin cơ bản của bài thi IELTS ở cả Academic Training và General Training. Những thông tin bao gồm nội dung bài thi, thời lượng thi,... Cụ thể như sau: 

 • IELTS Listening/ Reading: Thời gian làm bài, Nội dung đoạn băng/ Nội dung bài đọc, Số lượng và Dạng câu hỏi, Kỹ năng cần có để làm tốt từng tạng câu hỏi

 • IELTS Writing/ Speaking: Thời gian làm bài, Yêu cầu đề bài ở mỗi Task/ Part, Dạng câu hỏi Writing, Nội dung chung của câu hỏi mỗi Part (Speaking), Kỹ năng cần có để thể hiện tốt trong bài thi

Phần 2: 10 Modules

Như đã đề cập trước đó, tác giả đã xây dựng từng module xoay quanh một chủ đề lớn nhất định. Thêm vào đó, mỗi phần A và B trong một module sẽ tập trung vào một khía cạnh nhỏ của chủ đề lớn. Người đọc có thể tham khảo bảng tổng hợp dưới đây:

Module

Chủ đề lớn

Chủ đề nhỏ

1

Lifelong learning

Successful learning
Untapped resources

2

A world of change

Human development
The natural world

3

The feel-good factor

The mind
And body

4

A consumer society

The cost of buying
Objects of desire

5

Homes of the future

Make life easier
Expanding our horizons

6

Law and order

Preventing crime
Solving crime

7

On the move

Urban living
Infrastructure

8

Social networks

Community
Communication

9

Being successful

A recipe for success
Working better

10

Cutting edge

Thinking creatively
Innovation

Trong môt module, người học sẽ lần lượt luyện tập thông qua hai phần Training (A) và Testing (B). Cả hai phần này bao gồm 5-6 tiết về lần lượt những nội dung như sau:

 • Reading (Kỹ năng Đọc): Hai tiết reading trong một module lần lượt sẽ có nội dung như sau. Tiết Reading thuộc phần Training (A) sẽ tập trung vào củng cố 1 kỹ năng đọc để ứng dụng vào một dạng câu hỏi cụ thể; các phần lần lượt trong bài sẽ là: Before you read, Một kỹ năng đọc, Test Practice, Task Analysis, Discussion. Tiết Reading thuộc phần Testing (B) sẽ hướng dẫn người học lần lượt theo từng bước giải quyết một dạng câu hỏi cụ thể vận dụng kỹ năng vừa học trong phần Training (A), lần lượt qua các phần: Before you read, Test Practice, Task Analysis, Discussion. Ở dưới mỗi bài tập Test practice, sách luôn bổ sung những lưu ý và gợi ý qua phần “Help”

 • Vocabulary (Từ vựng): Trong từng module, người học sẽ được tích lũy thêm từ vựng ở từng chủ đề và đa dạng khía cạnh ở từng chủ đề. Bên cạnh đó, trong cuốn này, người học cũng được tiếp cận thêm với những ngôn ngữ áp dụng cho kỹ năng Writing như thể hiện sự đồng ý/ không đồng ý, mô tả xu hướng, đại từ chỉ định,...

 • Speaking (Kỹ năng Nói): Phần A Training trong mỗi module sẽ tập trung vào một kỹ năng ứng dụng trong bài thi Speaking theo từng Part, ví dụ như cách để sử dụng thì đa dạng, dùng từ vựng đa dạng, cách phát triển từ vựng chủ đề, cách ghi chú và lên ý tưởng cho bài nói Part 2. Phần Testing (B) sẽ tập trung vào một chủ đề nói cụ thể ở một part cụ thể, ví dụ như luyện tập các câu hỏi về việc học tập trong Part 1, mô tả một địa điểm từng tới trong Part 2,..

 • Listening (Kỹ năng Nghe): Hai tiết listening trong một module lần lượt sẽ có đều có một khung nội dung: củng cố 1 kỹ năng nghe để ứng dụng vào một dạng câu hỏi cụ thể; các phần lần lượt trong bài sẽ là: Before you listen, Một kỹ năng nghe, Test Practice, Task Analysis, Discussion. 

 • Language development (Ngữ pháp): Mỗi module sẽ ôn tập lại 2 - 3 chủ điểm ngữ pháp như thì động từ, câu bị động, câu điều kiện, câu gián tiếp,... hầu hết là những chủ điểm ngữ pháp nâng cao. Đây đều là những phần ngữ pháp được chắt lọc, có tính ứng dụng cao trong bài thi IELTS đặc biệt là Speaking và Writing

 • Writing (Kỹ năng Viết): Các tiết Writing sẽ cung cấp các kỹ năng sát sườn trong việc hoàn thiện bài viết ở từng dạng câu hỏi như cách viết đoạn introduction trong dạng bài process, cách viết về vấn đề và giải pháp trong dạng câu hỏi Problem and Solution, cách phân tích số liệu, cách chứng minh xu hướng với số liệu trong dạng biểu đồ cột và tròn,....

Kết thúc mỗi Module, người học sẽ được kiểm tra lại kiến thức thông qua phần Module review trước khi chuyển sang Module mới, tuy nhiên phần này sẽ chỉ tập trung vào từ vựng và ngữ pháp được học trong module.

Tuy nhiên, đề bài lại vận dụng một đoạn văn trong bài Writing/ Speaking để kiểm tra từ vựng và ngữ pháp, điều này phần nào giúp học sinh có sự vận dụng thiết thực hơn trong bài thi IELTS.

Phần 3: Test strategies

Giống như hai cuốn trước đó, phần “Test strategies” cũng cung cấp phương pháp làm từng dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Listening và Reading theo lần lượt từng bước: Trước  - Trong - Sau khi làm bài.

Ở mỗi một kỹ năng, sách cũng chỉ ra những điểm lưu ý chung thi làm bài thi của kỹ năng đó. Chiến lược làm bài cho hai kỹ năng còn lại cũng được nhắc đến trong phần này khi đưa ra những lưu ý làm bài cho từng Task.

Phần 4: Expert grammar

“Expert grammar” tổng hợp nội dung lý thuyết ngữ pháp ở từng Module. 

Phần 5: Speaking assessment criteria

“Speaking assessment criteria” cung cấp các tiêu chí chấm điểm kỹ năng Speaking đúng chuẩn theo IELTS Speaking Band descriptors.

Phần 6: Expert speaking

“Expert speaking” cung cấp 2 tests cùng với video trả lời mẫu trong phòng phi để người học thực hiện những bài tập xung quanh video đó như: phân tích, đánh giá video câu trả lời IELTS Speaking (3 parts) về cách sử dụng từ vựng, ngữ pháp, ý tưởng,.. 

Phần 7: Writing assessment criteria

“Writing assessment criteria” cung cấp các tiêu chí chấm điểm kỹ năng Writing đúng chuẩn theo IELTS Writing Band descriptors.

Phần 8: Expert writing

“Expert writing” cung cấp 10 bài mẫu Task 1 hoặc Task 2 tương ứng với nội dung của 10 modules. Đồng thời, ở từng bài mẫu, sách cũng ghi chú những điểm đáng lưu không chỉ ở cách dùng từ trong Task 1 mà còn ở bố cục lập luận từng đoạn văn trong Task 2.

Điều này sẽ giúp người học dễ dàng nắm bắt và áp dụng cho mình cách thức lập luận phù hợp trong quá trình ôn luyện. Ngoài ra đây cũng là nguồn bài mẫu để người học tham khảo ý tưởng viết bài.

Phần 9: Audio scripts

“Audio scripts” cung cấp bản ghi văn bản của các đoạn hội thoại trong audio các module 

Phân tích ưu và nhược điểm của Expert IELTS 7.5

Ưu điểm của Expert IELTS 7.5

 • Phần Vocabulary: Khi học từ vựng với Expert IELTS 7.5, người học sẽ có cách tiếp cận tương đối khoa học khi được củng cố vốn từ theo chủ đề. Mỗi module xoay quanh một chủ đề và trong mỗi module đó sẽ tiếp cận với hai khía cạnh khác nhau của chủ đề đó. 

 • Phần Test strategies: Đây là một điểm cộng lớn của sách, đặc biệt là phần chiến lược cho Reading và Speaking. Sách trình bày rất khoa học cách làm theo từng bước cụ thể đến từng dạng câu hỏi giúp người học giải quyết từng dạng bài một cách logic và hệ thống hơn.

 • Phần Language development: Sách đã tổng hợp một cách đầy đủ và khúc chiết những chủ điểm ngữ pháp ứng dụng trong bài thi. Ngoài ra hệ thống bài tập cũng vô cùng đa dạng khi có tính áp dụng cao vào nội dung Writing và Speaking của kì thi.

 • Phần Reading/ Listening: Sách thiết kế bài tập theo ba giai đoạn Trước khi làm - Trong khi làm - Sau khi Làm, cách làm này cũng ứng theo chiến lược được cung cấp trong phần Strategies, giúp người học vận dụng kiến thức lý thuyết một cách triệt để và khoa học.

Nhược điểm của Expert IELTS 7.5

 • Phần Vocabulary: Sách không cung cấp IPA hay nghĩa tiếng Việt cho từ vựng, do vậy người sử dụng cần sử dụng kèm với từ điển

 • Phần Reading và Listening: Mỗi module chỉ cung cấp 1-2 bài luyện tập cho 1 dạng câu hỏi, với số lượng như vậy gần như là không đủ đề thí sinh có thể cọ sát với các dạng bài.

 • Phần Speaking: Sách sẽ không cung cấp gợi ý về từ vựng hay ý tưởng để trả lời câu hỏi, điều này yêu cầu thí sinh phải có sự chủ động và vận dụng cao những kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, ý tưởng được học trong những  bài còn lại của module. Điều này có thể sẽ gây khó khăn cho một số đối tượng người học.

 • Phần Writing: Phân bổ kiến thức không mang tính hệ thống. Ví dụ, Module 2: Task 1 - Write introductions and processes; Module 3: Task 2 - Write about problems and solutions. Cách sắp xếp nội dung luyện tập như vậy gây rối và gián đoạn cho người học trong quá trình tổng hợp kiến thức. Ngoài ra, những tiết Writing trong sách cũng sẽ không thể cung cấp đầy đủ những khía cạnh của một vấn đề. Ví dụ như về chủ đề Crime, nếu chỉ dựa vào sách sẽ chỉ được làm quen với nội dung về vấn đề và giải pháp phòng chống tội phạm nói chung mà không đi qua những khía cạnh khác như tội phạm tuổi vị thành niên,.... 

 • Phần Đáp án gợi ý: Ngoài Coursebook dành cho học sinh, còn có Teacher’s book dành cho giáo viên, tuy nhiên ở cả hai cuốn sách đều không cung cấp giải thích cụ thể cho từng bài về cách tiếp cận, tư duy. Kỹ năng Listening và Reading cũng sẽ không giải thích cụ thể đáp án cho từng bài mà người học sẽ phải tự dò lý do đúng/ sai của từng phương án qua audioscript. Tương tự, sẽ không có câu trả lời mẫu cho Speaking hay Writing.

 • Phần Test Strategies: Chiến lược làm bài cho hai kỹ năng Writing và Speaking được nhắc đến nhưng chỉ được viết một cách tổng quan và kém chi tiết.  Phần này sẽ chỉ đưa ra những lưu ý cho từng Task mà không phải từng dạng câu hỏi.

Hướng dẫn sử dụng Expert IELTS 7.5

Mặc dù vẫn có nhiều hạn chế, nhưng người học vẫn có thể sử dụng sách như một nguồn bổ trợ thêm, cụ thể từng phần như sau

Vocabulary

Người học có thể sử dụng sách Expert IELTS 7.5 để học từ vựng theo chủ đề. Bên cạnh việc học từ vựng từ tiết Vocabulary, người học cũng có thể ghi chép từ vựng từ bài đọc trong tiết Reading, đề bài tiết Review, bài mẫu Writing trong phần Expert Writing. Dưới đây là một số bài viết giúp học từ vựng hiệu quả:

Tuy nhiên để khắc phục nhược điểm của sách về phần phát âm, người học nên sử dụng thêm các từ điển Anh - Anh (do những từ điển này cung cấp sát sắc thái của từ hơn là từ điển Anh - Việt). Một số những từ điển trực tuyến mà người học có thể sử dụng như:

Language development 

Sách đã cô đọng những chủ điểm ngữ pháp có tính vận dụng cao trong bài thi IELTS, do vậy đây cũng là phần mà người học có thể sử dụng từ sách. Để học phần này hiệu quả, người học nên đọc trước lý thuyết về chủ điểm ngữ pháp tương ứng trong phần Expert Grammar.

Nếu mong muốn tìm một đầu sách tổng hợp ngữ pháp cho bài thi bằng tiếng Việt, người học có thể tham khảo Understanding Grammar for IELTS

Học Kỹ năng Listening/ Reading

Chiến lược làm bài ở phần Test strategies là nội dung vô cùng quan trọng mà người học cần đọc trước khi làm bài tập theo hướng dẫn của từng tiết trong phần Module.

Người học không nên bỏ qua những phần phân tích trước và sau khi làm bài bởi lẽ những phần này sẽ giúp người học ghi nhớ những lưu ý và hiểu rõ hơn chiến thuật làm bài.

Học Kỹ năng Writing/ Speaking

Với hai kỹ năng này, để giải quyết vấn đề về việc hệ thống hóa kiến thức, thay vì học lần lượt theo chương trình của sách, người học nên sắp xếp lại nội dung học tập cho phù hợp với bản thân. Ví dụ có thể ôn luyện lần lượt từng dạng câu hỏi trong Task 1 trước khi chuyển sang Task 2. 

Với vấn đề sách không đi hết những khía cạnh thường gặp của từng chủ đề trong bài thi, người học có thể tham khảo chuỗi bài viết “Idea for IELTS Writing” của ZIM Academy thông qua việc tra cứu từ khóa “Idea for IELTS Writing + Chủ đề”.

Chuỗi bài này sẽ không chỉ cung cấp ý tưởng mà còn giúp người học bổ sung từ vựng chủ đề cần thiết, kèm bài viết hoàn chỉnh cho chủ đề đó. Người học có thể tham khảo 29 chủ đề IELTS Writing thường gặp và bài viết mẫu sau đây:

Tuy nhiên với Speaking, người học vẫn có thể học tuần tự theo sách, để luyện tập cả ba Part câu hỏi đồng thời. Việc này không ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức do cả ba Part Speaking đều có tính bổ trợ cho nhau trong quá trình luyện tập.

Luyện đề

Như đã đề cập, dòng Expert IELTS sẽ không cung cấp nhiều bài để luyện tập trong một module, bên cạnh đó cũng không có Actual Test hoàn chỉnh cho người học luyện tập.

Do vậy, đây sẽ không phải là cuốn sách lý tưởng cho người đọc mong muốn tìm kiếm bộ đề để luyện tập. Khi sử dụng cuốn sách này, người học nên kết hợp với những bộ sách chuyên luyện đề và cần có kế hoạch làm đề phù hợp mỗi tuần. Sau đây sẽ là một số đầu sách và trang web luyện đề tham khảo: 

Tổng kết

Thông qua bài viết, tác giả đã cung cấp cái nhìn tổng quan về Expert IELTS 7.5. Mong rằng với những phân tích trên, người học có thể sử dụng sách Expert IELTS 7.5 một cách hiệu quả trong quá trình ôn luyện cho kì thi IELTS.


Tài liệu tham khảo

Boyd, Elaine. Expert IELTS 7.5. Pearson Longman, 2017.


Khóa học luyện thi trình độ 7.5 IELTS của ZIM Academy tập trung luyện tập chuyên sâu các phương pháp làm bài, nâng cáo tính logic và mạch lạc trong cấu trúc bài làm IELTS Writing và Speaking của học viên. Tại khóa học, học viên được sử dụng hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá, với sự hướng dẫn của giảng viên trình độ tối thiểu IELTS 7.5 - 8.5.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu