For a better community - Unit 4 - Tiếng Anh 10 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: For a better community - Tiếng Anh lớp 10 Global Success.
ZIM Academy
05/07/2023
for a better community unit 4 tieng anh 10 global success

Trong Unit 4 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10, học sinh sẽ được giới thiệu và khám phá về For a better community. Chủ đề này nhằm giúp thí sinh hiểu về những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bao gồm kiến thức về sự phát triển của cộng đồng, các hoạt động tình nguyện, và lợi ích của chúng cho cộng đồng. Bài viết cung cấp các lời giải của sách giáo khoa tiếng Anh cho học viên học lớp 10. Ngoài việc cung cấp đáp án cho các bài tập, bài viết cần phải cung cấp các lời giải đầy đủ về ngữ pháp, ngữ nghĩa, và ngữ cảnh.

Getting started

1. Listening and read

2. Read the conversation again and answer the questions.

3. Find adjectives with the following suffixes in the conversation and write them below.

4. Find a verb or verb phrase in the conversation in 1 to complete each sentence.

Tổng kết

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Getting Started.

Language

Pronunciation

1. Listen to the sentences and circle the word with the stress you hear.

2. Listen again and practise saying the sentences in exercise 1.

Vocabulary

1. Match the words with their meanings

2. Complete the following sentences using the correct forms of the words in exercise 1.

3. Choose the correct word to complete each of the following sentences.

Grammar

1. Choose the correct verb form in each of the following sentences.

2. Combine the two sentences using when or while where appropriate.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Language.

Reading

1. Work in pairs. Complete the mind map with popular volunteering activities for teenagers. Use the pictures below to help you.

2. Read the text and choose the main idea.

3. Match the highlighted words in the text with their meanings.

4. Read the text again. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

5. Work in pairs. Discuss the following question.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Reading.

Speaking

1. Look at the following benefits of volunteering activities. Choose the THREE most important benefits.

2. Complete the following diagram with examples and details that explain the benefits of volunteering activities.

3. Work in groups. Give a presentation about the benefits of volunteering activities. Use the information in 2 and the expressions below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Speaking.

Listening

1. Read the job advert and answer the questions

2. Listen to an announcement and choose the best answer to complete each sentence.

3. Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

4. Work in groups. Discuss the following question.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Listening.

Writing

1. Read the application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims.

2. Read the job advert and answer the questions below.

3. Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Writing.

Communication and Culture / CLIL

Everyday English

1. Listen and complete the conversation with the words from the box. Then practise it in pairs.

2. Imagine you are back from a volunteer trip. Work in pairs. Take on a role and act out a conversation like the one in 1. Use the expressions below to help you.

Culture

1. Read the text below and complete the diagram (page 50) about Save the Children.

2. Work in groups, use the diagram to talk about Save the Children

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Communication and Culture / CLIL.

Looking back

Pronunciation

Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. Then practise saying the sentences.

Vocabulary

Fill in the gaps with the correct forms of the words in brackets.

Grammar

Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets. Use the past simple or past continuous.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Looking back.

Project

Work in groups. Find information about a volunteer project in your community. Present your findings to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Project.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Inventions.

Tổng kết

Trên đây, tác giả đã cung cấp lời giải và giải thích chi tiết cho các bài tập trong Unit 4: For a better community - Chương trình Tiếng Anh Lớp 10 sách Global Success. Hi vọng rằng, người đọc tham khảo và vận dụng tốt vào trong quá trình học tập. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833